top of page
  • Taisha Tauma

WALK IN

VYMĚNĚNÁ DUŠE /NOVÁ DUŠE Kdysi před lety jsem seděla naproti vědmě a hezky jsme si povídaly. Když jsem jí popsala, co se ve mně děje, jak od porodu trpím něčím jako je laktační psychoza, ale už ji mám celkem,sebeléčbou pod kontrolou, jen to doléčení mi nějak nejde, moudře pokývala hlavou a řekla : „Vždyť jsi také vyměněná duše!“. Bylo to krátce po porodu mého prvního syna. Byl to boj na život a na smrt, můj syn se narodil a nedýchal, ačkoliv byl maličký, zasekl se v porodních cestách a nešel ven. Já zůstala v jedné křeči, která mě trhala bez pauzy na kousky. Nakonec mi museli dávat kyslík, ale to už jsem je slyšela z dálky. Pak jsem je přestala na chvíli vnímat, nevím, jak byla dlouhá, ale začala jsem si uvědomovat, že se něco mění, až když šlo dítě ven. Lékař mě musel doslova rozpárat i střeva. Pak už jsem vše vnímala normálně. I když něco bylo jinak. K dítěti, které jsem si vybojovala navzdory všemu a všem, dítě, na které jsem se neuvěřitelně těšila, jsem najednou nic necítila. Prozatím jsem však nevěděla, že je nějaký problém s dítětem. Nenapadlo mě to. Další šok přišel, když mi nečekaně, při cestě na pokoj, nějaká lékařka sdělila, že protože má malý zmačkaný mozeček a byl přidušený, je pravděpodobné, že bude postižený. A ještě k tomu špatně dýchá, nestačí mu ani 10l kyslíku v inkubátoru, takže možná nepřežije. Složila jsem se, vystoupila na hodiny z těla, a přestala cítit úplně. Vnímala jsem, jak se moje tělo pohybuje setrvačností, vše jsem pozorovala jakoby z pohledu někoho jiného. Domča se za pomoci Reiki od mojí rodiny uchytil až po 2 týdnech na JIP a týdnu na dětském odd. Starala jsem se o něj, jak to šlo, jako bych to někomu slíbila. Zpívala mu (sestřičky prý chodily za dveře poslouchat, protože to už prý dlouho neslyšely), konejšila ho, měla neustále v náručí, když už to šlo, ale něco chybělo. Snažila jsem se to ignorovat, protože jsem tomu nerozuměla. Moje necitlivost trvala rok. Až do té doby, než……… Dívala jsem se na vědmu a myslela si : „No ty seš taky už jasná.“ Snažila jsem se udržet stabilní výraz ve tváři, aby nepoznala, že ji mám za totálního blázna. „Jasně, vyměněná duše. Bože, s čím ty lidi nepřijdou…“říkala jsem si pak po několik dní. Nezávisle na tomto rozhovoru jsem asi týden na to dostala typ od jiné čarodějky na knížku, která se měla týkat andělů apod. Koupila jsem si ji a zajásala. Byl v ní test a ty já miluju! Tento test mi měl navíc určit mé minulé inkarnace. Udělala jsem si test ihned, jak to šlo. Honem jsem spočítala body a už se hnala pro výsledky. A pak mě opařilo. Nejen, že mi vyšlo všechno naprosto stejně, tedy všechny existence, ale byla mezi nimi – Vyměněná duše. Ohrnula jsem ret opovržlivě a nedůvěřivě, ale protože jsem otevřená novým věcem, jala jsem se přečíst cože to ta vyměněná duše je. Srdce mi začalo bušit, hlava jako by se nalila vodou, tělo se stáhlo úzkostí. Všechno tak strašně sedělo na můj život, na moje pocity, na dětství, na to co se děje aktuálně. Článek jsem četla několikrát a doufala, že podruhé už se v něm nenajdu. Naopak, vybavovalo se mi víc a víc věcí, které už jsem ze své minulosti zapomněla. To vše doplnily ostatní archetypy inkarnací, které detailně popsaly celý můj život, mé vnímání, myšlení, chování, prostě všechno – vysvětlením, jak je možné, že mám všechno, bylo, že jsem hledající duše. Duše, která cestuje kosmem po různých planetách, úrovních, a hledá, kde jí bude nejlépe. Upřímně řečeno, i to sedělo na mě, jako na osobnost. Neustále hledám, vzdělávám se, ačkoliv to po mně nikdo nechce. Ve škole mě měla učitelka ráda a podržela mě u maturity i proto (jak sama řekla), protože jsem velmi sečtělá a sama se hlásím neustále na referáty. Zkrátka, moje kosmické hledání nepřestává ani na Zemi.

Protože všechna tato zjištění byla neskutečně šokující a i já, tak otevřená bytost, jsem je musela napřed zpracovat, postavila jsem se k nim na několik let jako k „pouhým“ archetypům. Nikoliv jako k realitě. Dívat se do zrcadla a být si vědomá toho, že jsem byla kdysi andělem, mimozemskou bytostí a přírodním duchem, bylo neúnosné a já se bála toho, že ztratím soudnost. Že jsem byla zasvěcencem, mi bylo celkem jasné už předtím, protože mi to zajistilo schopnosti, které mám. Tam nebylo nad čím bádat. Ovšem výměna duše, tu jsem vydýchávala ještě týdny poté a bylo mi jasné, že to není o archetypu. Tam už jsem se balamutit nedokázala. Učila jsem se sžít s novými informacemi a přemýšlela jak to využít pro svůj život. Jednou v noci mě vzbudil hlas. Občas mě takto budí, ale jen tak napůl, abych se nerozptylovala svým okolím. Tento hlas mi řekl, že vyměněná duše si někdy nesedne takříkajíc pevně do těla a proto jsou lidé psychicky nemocní. Ať tuto duši usadím do těla a aury a bude vše v pořádku. Ráno jsem skočila po kyvadle a pokusila se o to. Vlna horka mnou prošla jako blesk a…………laktační psychoza byla pryč ! Už se nikdy nevrátila !!

Pár dní po tomto „probuzení“ jsem jednak začala chápat svůj život, svého syna a poslání konečně jasně, ale také jsem u klientky rozpoznala totéž. Usadila jsem jí kyvadlem duši do těla a aury a – její deprese byly pryč. Od té doby jsem toto léčení použila u desítek lidí –po těžkých porodech, po havárkách, po sebevraždách…….vždy s rychlým výsledkem.

WALK IN Jistě vás zajímá, co to ta vyměněná duše je? Co to je Walk in. A co když máte také vyměněnou duši? Udělejte si test se mnou: Odpovídejte ano a ne. Na konci testu si spočtěte svá ANO. 1. Mám za sebou těžkou autonehodu nebo jinou zkušenost (těžký porod, drogy, koma, pokus o sebevraždu, ) prostřednictvím nichž jsem se ocitl/a na hranici mezi životem a smrtí. 2. Zažil/a jsem klinickou smrt. 3. V minulosti jsem byl/a tak zoufalý/á že jsem vážně uvažoval/a o sebevraždě. 4. Mám za sebou pokus o sebevraždu. 5. Změnil/a jsem si jméno, nebo o tom vážně uvažuji. 6. Moje jméno se mi zdá cizí a neustále slyším jedno jediné, které mi je blízké. 7. Když se představuji, mám pocit, že lžu 8. Moji přátelé a rodina mi říkají, (nebo v určitém období říkali) že jsem se najednou změnil/a , že jsem vyměněný/á. 9. Udělal/a jsem nebo právě dělám,nebo vím, že je to nevyhnutelné, udělat drastické změny v mnoha oblastech života najednou (změna bydliště, zaměstnání, partnera, profese, rozvod ) 10. Mám hluboké duchovní znalosti, které jsem nezískal/a ani četbou, ani skrze učitele, semináře. 11. Vnitřní hlasy mi diktují ve změněném stavu vědomí hluboké moudrosti, které se pak ukážou prakticky využitelné a pravdivé. 12. Mám od toho prožitku v sobě nevyčtené a nenaučené moudro. Prostě znám odpovědi. 13. Náhle jsem si jednoho dne uvědomil/a, že jsou mi blízcí lidé vzdálení jako cizinci. Musel/a jsem si k nim hledat nový vztah… (k partnerovi, k dětem, k rodině, ke zvířatům) 14. Od jistého okamžiku si zpětně skoro nic nepamatuji, jako by od tohoto okamžiku (mimotělní, koma, klinická smrt – viz.ot.č.1 a 2)někdo vymazal mou minulost. Mám jen záblesky, jako bych si prohlížel/a fotoalbum někoho jiného, 15. Zapomněl/a jsem klíčové události svého života.

…………. součet vašich ano …………. Pokud máte aspoň 9 bodů ANO, pak jste vyměněnou duší – tj. novou duší. Vyměněná duše – nová duše – walk in. To vše je jedno a to samé. Jde o Duši, o duchovní bytost, která se rozhodla opustit svou vysokou úroveň a sestoupit na naši planetu. Bere na sebe úkol přinést na Zemi duchovní moudro, informace pro duchovní růst lidstva a záchranu planety. Tato bytost však nemůže čekat a ztrácet čas,než se objeví vhodný objekt (plod), aby jej obsadila. Vyhlédne si tedy člověka, jehož duše nezvládá realitu svého života. Takový člověk je velmi zoufalý, v podstatě už na velmi hluboké úrovni uvažuje o sebevraždě, nebo se o ni pokusil. Pak tato bytost honem přispěchá, aby se s bolavou duší dohodla na výměně. Dohodne se situace, kdy se stará duše uvolní (bezvědomí, koma, klinická smrt )a nová se honem zasune do těla. Zoufalá duše se vrací zpět „Domů“ a nová bytost obsadí tělo. Přebírá od původní duše „fotoalbum“, tedy základní a důležité Informace o životě, aby se jí lépe zapadlo do nové situace. Doslova slibuje, že se postará o děti, o rodinu, dokončí některé úkoly apod. Další kroky v jejím novém životě jsou však natolik odlišné od původní duše, že si toho okolí všimne. Chvíli trvá, než si nová duše pevně sedne a než si přizpůsobí život. Proto si tento jedinec často mění jméno, odchází ze školy, ze zaměstnání, opouští partnera, stěhuje se, či dokonce odjíždí ze země a hledá útočiště v cizině. Protože tam může plnit své úkoly. Často také dojde k hluboké duchovní přeměně – změna víry, náboženství, otevření duchovních schopností apod.

POROD Je známo už tisíce let, že se velmi velké procento žen po porodu změní. V období několika měsíců jako by duchovně vyrostly. Často se jim otevírají duchovní vhledy, vize, schopnosti. To, co je dříve nezajímalo náhle přichází, nebo se jen částečné schopnosti náhle rozvinou. I proto byla žena vždy ve spojení s mateřstvím uctívána. Nejen schopnost stvořit život a porodit, ale i duchovní rozvoj, ženu-matku, stavěly vysoko na společenský žebříček.

PARADOX Jistým paradoxem může být, že se na vás při výměně duše naváže i jiný duch- duše. Ta pak může parazitovat na vaší energii ( přivtělená duše), nebo naopak, přináší doslova velké věci ( duše mimozemské bytosti, anděl, archanděl, ap). Dalším paradoxem je, že si člověk jako takový neuvědomuje, že k výměně došlo. Nepamatuje si ji. Je to tím, že se vnímáme přes ego a ne přes skutečnost, kým skutečně jsme. Vnímáme sami sebe jako objekt, nikoliv pozorovatele, který objekt sleduje. Identifikujeme se s tělem, s tím co o nás kdy řeklo okolí ( že jsme mladí, staří, matka, žena,muž, učitel, milenec, cholerik, dítě, duchovní, osvícenec, blbec….) a na své skutečné duchovní Já zapomínáme. Už v dětství. Ego zůstává, ale nová duše ho může pořádně zpracovat – i přes šamanskou smrt, či nemoc. Zároveň však – a to je další paradox – často bývá součástí šamanské smrti a nemoci právě výměna duše !!

CO S TÍM To vám bohužel neporadím. Je to velmi intimní věc, kterou si musí každý zpracovat sám. Pokud se ovšem hodlá dívat na sebe a život z pozice pouhého vědomí tj. pozorovatele (boha v nás). V jiném případě zapadne do mnoha identifikací od lidí z okolí a od společnosti a z moudré duše, která má být přínosem pro lidstvo se stane duše s totální ztrátou paměti, což vyvolá těžké deprese, ztrátu smyslu života a další potíže.

RADA Mojí radou je dát tomu čas a v klidu doslova vydýchat informaci o tom, že vy už nejste vy. Vlastně jste, ale už se dívá jiný pozorovatel. Přizpůsobujte se pomalu svému novému já a pozitivně se snažte využívat tuto možnost ke svému rozvoji a růstu.

Inspirováno knihou od Doreen Virtue Pozemští andělé. Pokud chcete tento text, či jeho části použít na svých www, uveďte jeho zdroj. V opačném případě se dopouštíte krádeže duchovního díla, což je trestné.


46 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comments


bottom of page