top of page

Dálková zasvěcení

217815163_4200695046655628_4661056560678595433_n.jpg

SHAMBALLA zasvěcení od Mistrů nanebevzatých

Shamballa přišla do popředí lidské pozornosti díky Blavatské , která založila teosofickou společnost. Blavatská přijímala telepaticky tajemná učení skrz automatické písmo od duchovních učitelů žijících kdesi za Himalájemi. Shamballa je podle jejích záznamů středem duchovního světa a originálního zdroje informací.
Obyvatelé ze Shambally vyvinuli pokročilou vědu a technologii, kterou zapojili do služeb duchovna. Jejich schopnosti překračují běžné lidské možnosti. Zvládají nejvyšší vědu všech, ovládají mysl skrze rozjímání. Jsou tak schopni vyléčit sebe i druhé, získávají cvičeními mimořádné síly, čtou myšlenky druhých, předvídají budoucnost, , rychle se pohybují neovlivněni časem – ohýbají čas – atd.

Někteří lámové vysvětlují existenci Shambally tak , že jde o jinou dimenzi (planetu, rozměr), ve kterém tyto bytosti žijí a dohlížejí na náš duchovní rozvoj.

Tibetští lámové trvají na cvičeních, která odpoutají vaši mysl od světa , zbaví vás starých navyklých programů, masek, které jsme si nechali společností nasadit. Pouze tak můžete vstoupit (cestovat) co země Shamballa za mistry a učit se od nich. (totéž učí šamanizmus po celém světě)

Zasvěcení do Shambally vám umožní s mnoha těmito mistry komunikovat na přímo, nebo pokud vám to bude stačit , přijímat od nich jejich pomoc při léčení. Stačí požádat – zavolat.

Systém léčení energií Shamballa je údajně dar Mistra Saint Germaina ( Blavatská s ním často mluvila) planetě Zemi a jejim obyvatelům. Mistr Saint Germain poskytl poznání celistvé metody s více informacemi než vyučoval dr. Mikao Usui v Reiki systému. (který se dá považovat za jakýsi předvoj Shambally). Usuiho systém Reiki byl a stále je zaměřen svým působením zejména na fyzickou stránku člověka a základní manipulaci s časem a prostorem. Je to univerzální síla využitelná všemi směry.  Shamballa rozvíjí těla a úrovně………

Informace získané díky vlastní práci Taishy Taumy (TT) s Mistry Shambally –
zejména St. Germaina, El Moryi a Kuthumi :

S1024  je pro rozpouštění „hříchů“, viny, minulosti.
Bezprostřední láska k sobě – odpuštění si

S2002 je pro čištění podvědomí a kolektivního nevědomí.
bezpodmínečná láska ,přijetí toho co je ve Světě – prohlédnutí , prozření , nevpouštění věcí vnějších do sebe, člověk je mimo zjevnou realitu věcí

S D12 je pro změnu vhledu do času a prostoru v rámci Země.
Mizí hranice mezi tady a tam.

PODMÍNKY: obecně nejsou. Nemusíte mít žádná jiná zasvěcení, či stupně. Občas se stane, že není k zasvěcení připuštěn i mistr Reiki, léčitel, či mystik. Nejsou prostě připravení. Na druhou stranu jsem zažila, že bylo zasvěcení předáno úplným začátečníkům s odůvodněním, že jejich duše je již na vhodné úrovni poznání.

Zajímá-li vás vaše připravenost na naladění, ráda se vám na něj zeptám. 

1024 ……….všechny 4 zasvěcení dohromady 1000kč  ( po zasvěcení už můžete předávat SH dál )

2002………..všechny 4 zasvěcení dohromady 1000kč ( po zasvěcení už můžete předávat SH dál )

D12 …………všechny 4 zasvěcení dohromady 1000kč ( po zasvěcení už můžete předávat SH dál )

Všechny výše pojmenované druhy dohromady …2000kč ( po zasvěcení už můžete předávat SH dál )

184-1846433_ancient-egypt-eye-of-horus-ankh-eye-of.png
RASHEEBA (všechny stupně)

Dělám Rasheebu pouze jako celkovou komplexní záležitost a to za 2500 kč   ( včetně učitelského zasvěcení )( po zasvěcení už můžete předávat SH dál )

V posledních letech se na Rasheebu úplně zapomnělo , což považuji za velkou chybu a ztrátu pro lidi.  JDe o velmi silnou metodu, která rozvíjí téměř okamžitě schopnosti adepta, rozšiřuje a zkvalitňuje biopole a prohlubuje veškerou léčbu. Proto se ji snažím znovuvzkřísit. Pokud chcete pocítit její sílu, která značně přesahuje Reiki i Shamballu, o dalších systémech ani nemluvě, ráda vám pomohu.

Jde o přepracovaný systém RaSheeba (několik let předávaný pod názvem Sheebara). K přepracování došlo z mnoha důvodů. Těmi nejpádnějšími byl zaprvé fakt, že RaSheeba byla pro naše potřeby nevyhovující a některé původní techniky a symboly byly nebezpečně zavádějící. Dalším důvodem bylo očištění používané energie, která zcela jistě není klasickou Reiki v dnešním pojetí slova smyslu. Energie jejichž vibrace a kvality tímto systémem ovládnete jsou oproti „čisté“ Reiki mnohem živější, dynamičtější, barvitější a hustší. Nesou tóny „nižších“ těl, jako je červená, žlutá, oranžová, zelená nebo světle modrá. K porovnání – Egyptský Cartouch naopak rezonuje v tónech indigo, fialová, stříbrná a zlatá.
Kombinace těchto dvou „linií“ tedy musí zaručeně přinášet harmonii a potřebnou rovnováhu mezi všemi vašimi těly a čakrovým systémem. JAK NAHOŘE, TAK I DOLE……

RaSheeba energie přichází skrze 6. mezidimenzionální bránu. Rozebírat zde nauku o dimenzích, ale nebudeme, neboť to nepřísluší tomuto semináři. Není ani důležité kdo, odkud a jak. Podstatné je, že jde o čistou sílu a funkční systém. Zaobírat se otázkami, zda jde o systém z Plejád, Sýria či neznámé galaxie nám připadá krajně zavádějící, odvádějící lidskou pozornost k něčemu nepodstatnému od důležitých postupů práce s danou Silou.
Jestliže to funguje, pak to existuje. Více netřeba vědět.
Na druhou stranu se nevyhýbáme zodpovědnosti za předávání a praktikování zcela čistých energií, jež neohrožují zdraví , psychiku a duchovní čistotu. A to je prvotním důvodem, proč je většina námi vyučovaných systémů předělaná.

Rasheeba je systém pracující s energií Reiki odlišných kvalit od tradičního a prvotního systému. Využívá také sílu symbolů a postupů jejich použití. Osobité vlastnosti této energie každý vnímá svým způsobem, dle svého duchovního a energetického potenciálu. Působí na kvality naší aury, čaker a bioplazmy. Podporuje rovnováhu všech aspektů. Spíše než na fyzické tělo, působí více na energetické a duchovní úrovně , které pečlivě harmonizuje a uvádí do souladu s kosmem. Na dálku značně urychluje terapii, většinu práce udělá za vás.  Je pravda, že má RaSheeba (SheebaRa) cosi společného s egyptským magickým praktikováním, nikoliv však symboly.   Ty samy o sobě pocházejí ze channeligu a jsou z již zmíněné brány 6. dimenze. Avšak síla jako taková byla Velekněžím v Egyptě známa a byla jimi také používána.
Dnešní Rasheeba se odlišuje od RaSheeby , původního australského systému, přístupem k práci s energií, vyučovanými symboly a kvalitami energie. Inspirovali jsme se naší duchovní cestou a hlubokými poznatky ze spirituální oblasti.

SheebaRa je technika určená všem terapeutům, kteří mají prakticky zpracovaný jíž druhý stupeň Reiki. Pouze takový člověk může plně využít sílu a vliv energie.
Tento seminář doporučujeme těm, kteří přijímají nové věci s lehkostí, pracují s energií svobodně a experimentálně.
Rasheeba je energie působící převážně na duševní úrovni, dál zasahuje rovnocenně do emocí a fyzického těla. Převažuje aktivita a síly mířící kupředu k cíli. Vibrace je pozitivní, energie je jemná, rozkmitaná a jako mlhovina pokrývá nenásilně větší prostor. Manifestuje se v ní hmota a oheň, voda i zem.

240662154_4313409745384157_2046184690513

Osobními naladěními se myslí proces, probíhající prostřednictvím terapeuta a to mezi Zdrojem a klientem. Při individuálním naladění a Indigovém sloupu jde v základu o odblokování VAŠICH OSOBNÍCH bloků, odstranění negativních programů z podvědomí, nadvědomí a minulých životů a to tak, abyste se zase konečně mohli pohnout dopředu. Na každého takové naladění působí jinak. Někdo se uzdraví ze svých chronických potíží, jinému se pohnou spirituální záležitosti, nebo se zharmonizují vztahy, či psychicky zesílí.

INDIVIDUÁLNÍ NALADĚNÍ je víc orientováno na vás, na vaši duši a duchovno. Máte-li pocit, že se nemůžete hnout (i v materiálním životě), že vám nefungují různé techniky, neteče vámi potřebné množství energie, hledáte kam se vrtnout , prostě potřebujete popostrčit, pak je pro vás Indiv.naladění jako dělané. Nedávno mi volala jedna žena, že už týden po zasvěcení začala vidět do lidí. Přesně odhadne co kdo je zač, s čím přichází. Do té doby byla trdlo, které pozná špatného člověka, až když si vyndává jeho nůž ze zad…Dalšímu človíčkovi začalo konečně fungovat kyvadlo…atd

Příběhů je mnoho, každý je originální tím, co vypráví.

Důležité je, abyste byli rozhodnuti opravdu opustit staré místo, na kterém stojíte. Individ.naladění vás posune na jinou úroveň, ale to je spojeno se změnami, které jsou důležité. Je nutné se jim otevřít.

Při naladění ( kontaktním ) dostávám často informace, které klientovi pomohou. Ty předávám buď ke konci naladění, nebo po něm.

shambala
rasheeba
Osobni naladeni
bottom of page