top of page

Speciální kurzy

IMG_20210422_091422.jpg

Kurz je koncipován tak, aby každý dostal základní přehled o tom co to šamanizmus je, jak funguje, jaké jsou jeho zásadní principy, jak k Síle přistupovat, jak získat spojence.
Tím, že podstoupíte jakýkoliv seminář šamanizmu se šamanem nestanete, tím se člověk rodí a v průběhu života si ho předci a Síla sami povolají. Na druhou stranu možná je právě vaše přítomnost na tomto kurzu součástí povolání – o tom si můžeme individuálně promluvit, protože povolání má určité náležitosti a lze je i zpětně vysledovat ve vašem životě. Na kurzu si vás Síla vyzkouší a ochutná a pokud jste ten, kdo má jít dál šamanskou stezkou, budete vybráni a označeni. Pak už to tzv.pojede.


Cesta šamana není cesta slávy a honění ega. Právě naopak. Síla udělá maximum, abyste se s egem museli vyrovnat a to dost často bolí. Je to cesta pro silné a většinou i opravdu staré duše. Kurz je tu proto, abyste poznali trochu jiný svět, abyste dostali do rukou možné nástroje jak pomoci sobě i jiným. Jestliže to není ta správná cesta, tak postupně tzv.vyšumí, nebo vám to prostě nepůjde tak, abyste dostávali odpovědi a vedení, či dokonce bude blokována pomoc.

 

Doporučuji si přečíst na
mých starých www.samanizmus.wz.cz články k šamanské nemoci apod. Myslím, že to odradí – a to je dobře -ty, kteří si myslí, že to je hra. Není. Já učím a uvádím na cestu skutečného šamanizmu.

 

Na semináři získáte své zvířecí alter ego – svou část duše – tedy nejdůležitějšího spojence. Je vněm zaklet váš život (viz pohádky, kde čaroděj má svůj život a sílu ve vejci a když to vejce někdo rozbije, čaroděj zahyne) A tak se s tímto spojencem naučíte kominikovat a spojíte se v jedno. Bez toho nemůžeme jít dál.


Možná získáte už na tomto semináři další spojence , to řídí, ale Síla.
Poté následuje sestup do dolního světa, kde se získává ta nejdůležitější medicína a odpovědi. Další je práce (dle toho jak se seminář ubírá) se silovými předměty. Určitě si je osaháte, seznámíte se s tím co vše patří do středního světa (i toto podrobně můžete najít v mých článcích, ale už si v nich nesáhnete a nezjistíte jak obrovskou sílu předměty mají, na to holt slouží seminář)

 

Zkontaktujete se s vnitřním šamanem, či šamankou pro vaše sebeléčení.
Jsou věci, které zde nenapíšu a pak na semináři budou. O tom rozhodují Duchové v daný kurz. Každopádně, navštívíte i horní svět , místo kde jsou vaši učitelé, ochránci , a vibračně vysoce postavené duchovní bytosti.


Pokud to čas dovolí, budete pracovat i se svými spojenci 4 směrů – zjistíte, kteří to jsou.
Pokud ucítím, že jste vhodná skupina, budete i vy sami pracovat s bubny a dalšími nástroji. Většinou k tomu dochází až na druhém stupni šamanizmu.


DRUHÝ STUPEŇ
Je vhodný pro ty, kteří už se opravdu posunuli a jsou schopni techniky rozvinout a vrhnout se po hlavě do skutečného kontaktu se všemi energiemi – na semináři se totiž pracuje s extrakcí, kdy do těla natahujete všechny energie, které chcete prozkoumat a zpracovat , a ty pak v sobě trávíte. I zkušení šamané tyto energie zvrací, mají průjmy, vydavují, mocně prodýchávají atd. Na to musíte být připraveni.


Druhý stupeň je více směřován na filozofii a praktiky šamanů z Peru a Mexika. Jdeme do hloubek tak, aby mladí šamané mohli založit mesu, živé oltáře a aby se už vydali na cestu praktikujícího šamana.
Tam už nesmí být strach z démonů , entit atd. Počítá se s tím, že adept je odvážný, už si něčím prošel a nebude čekat, že ho z průseru někdo vyseká – je to DUCHOVNÍ BOJOVNÍK.

IMG_20210823_104706_resized_20210823_090
AUTOMATICKÁ KRESBA A LÉČIVÉ OBRAZY (2kurzy v 1)

(VHODNÉ PRO NE-MALÍŘE ASPOŇ TO NEBLOKUJÍ NAUČENÉ TECHNIKY Z REALISTICKÉ KRESBY)

 

Mnoho technik od zachycení čaker tužkou , přes diagnostiku orgánů a čaker pastelem a duchovní dohody pro aut.kresby, až po diagnostické obrazy a obrazy léčivé. Použití tužky jako kyvadla.

Zasahuje se do všech témat tělo, duše, duch, vztahy ad.

Vyzkoušíte si práci s pastely, panpastely, olejovými křídami vysoké kvality atd.

Možná si říkáte „Co bych tam dělal/a? Vždyť neumím malovat!“ A TO JE PRÁVĚ DOBŘE !!!

 

Mnohem lépe jde malování lidem v kreslení nevzdělaným, eléfům, kteří nejsou zatížení technikami konkrétní kresby.

V automatické kresbě a psychografii nejde o zakreslování konkrétních věcí – domečky, postavy, kytičky, zvířátka, zátiší –

ale o zakreslení energií. Tyto energie nanáší na papír sice vaše ruka, ale vedená Vyšší silou, na kterou se musíte naučit napojovat. V tom se tento seminář liší od ostatních, kde vás nechají napojit na cokoliv, hlavně když se vám ruce hýbou. Rizika takové učitele nezajímají. Mě ano.

 

Na prvním místě se tedy naučíte napojovat, na Zdroj Světla, na Spirit. Je to delší, avšak důležitý proces.

Poté se rozkreslujete, začínáme jednoduchými energiemi, abyste rozpoznali rozdíly.

Pak přistupujeme k jednotlivým způsobům kresby

Dva dny narvané praxí, žádné povídání do větru. Tvořivě se vydovádíte.

Mimo jiné si duchy necháte nakreslit svého anděla...

Cena 4000 vč dph

K dispozici budete mít papíry, moje barvy viz výše.

Sebou si vemte pevnou podložku s klipsem, verzatilku klasickou a vše barevné co doma najdete. Ideal je mít vlastní sadu pastelek (čím víc barev tím lépe-tím víc témat ) a lihovou tenkou fixu. Popíšete si pastelky, co která znamená. Vším vás provedu! Já vám ještě seženu speciální pastelky, které jsou bonusem k duchovní práci

122239515_3443384772386663_2515039659402900215_n.jpg

*ŠAMANSKÉ ,
*EXPERIMENTÁLNÍ,
*KARMICKÉ,
*SPIRITUÁLNÍ
*TOTEMOVÉ
A *TERAPEUTICKÉ

Rodinné konstelace tak jak je známe jsou dílem Berta Hellingera. V podstatě jde o systémovou psychoterapii, ale……………………….podívejme se na začátek, ke kořenům.

Již v dávných dobách , snad desitky tisíce let nazpět, existoval tento systém v rámci kmene, jako léčba šamanů. Jednak šaman povolával duchy, aby ho prostoupili a dávali rady ohledně zdraví jeho pacientů, jednak si kmen velmi vážil osoby (dnes v šamanských tarotech označované jako blázen, nebo Heyokah), která řekněme parodovala chování různých osob, aby tak odkryla nevhodné chování. Kmen se takové terapie účastnil celý jako rodina a to nikoliv z důvodu, aby se mohli smát parodované osobě, ale aby všichni společnými silami pomohli.

Rodinné konstelace vychází právě z tohoto kmenového –rodinného-způsobu pomáhání svým bližním. A protože má málo kdo takové štěstí, aby na svou terapii dostal celou svou rodinu (nemluvě o tom, že je nutná přítomnost i mrtvých) nahrazují ji ostatní „pacienti“.

Šamanské konstelace fungují právě na starých zvycích, pro mě jsou mnohem silnější a celistvější. Zejména pokud je vede šaman, člověk, který dokáže před seminářem , nebo při něm povolat ty správné duchy a aktivně s nimi spolupracovat. Zažila jsem konstelace rodinné, ale když jsem začala praktikovat ty šamanské šlo teprve o ty pravé zázraky , nad kterými zůstává rozum stát. Přítomnost duchů byla nezpochybnitelná. K těmto konstelacím patří i TOTEMOVÉ TJ.pojení s totemovými Silami.

Klasické konstelace (Rodinné) staví hlavně rodinné systémy. Např.máte-li problémy s partnerem, s rodiči, nebo jde řekněme o dědičné nemoci.
V konstelaci pak stojíte vy – tedy váš zástupce, zástupce za vaši matku, její matku (babičku), prababičku, sestru…………pokud jste muž pak se staví mužská linie.

Experimentální konstelace staví do rolí vaši duši, vaši zem, vaši vnitřní ženu, vaši sexualitu, vaši bolest, vaše orgány , vašeho anděla, váš strach…………..postavit můžete vše, protože vše je prostoupeno duchem, vše je živé a má to na nás vliv – a my máme vliv na všechno existující. Tyto se dále dělí na KARMICKÉ,SPIRITUÁLNÍ AD.

Nemůžeme však takto paušalizovat. Terapeut se musí řídit tím co mu říkají duchové, takže ačkoliv jste na rodinných konstelacích, neznamená to, že si postavíte rodinu. Vaším problémem může být odloučení vaší duše od vás, neláska k vnitřnímu dítěti , či dokonce prokletí. Stejně tak se běžně stává, že na experimentální konstelaci postavíme človíčka s jeho oddělenou duší a nakonec stojí celá ženská linie, protože se tyto ženy svým tajemstvím podílely na tom, že duše odešla….

Šamanské konstelace využívají mnohem víc kontakt s duchy – duchy šamana, ale i klientovy duše a rodiny. V místnosti kde se konstelace odvíjí je jejich přítomnost téměř až hmatatelná. V porovnání s ostatními konstelacemi jsou tyto – z mého profesního pohledu – hlubší, silnější , ale pro klienty zároveň jemnější.

Terapeutické konstelace jsou postaveny na přítomnosti terapeuta a klienta. Nikdo jiný přítomen není – kromě duchů, kteří opět pomáhají.
Klient zůstává ve své vlastní roli a terapeut vstupuje do role/do mnoha rolí např.již zmiňované duše. Toto může dle mého praktikovat jen opravdu dobrý terapeut, musí se totiž nechat prostoupit cizím duchem a nechat se jím ovládat a zároveň musí zvládat svou roli terapeuta. Toto spojení mezi mnou a klientem miluji nejvíc. Je velice silné nejen co se emocí týče, ale i léčebného úspěchu.
(oproti jiným terapiím jako je SRT, EFT atd)

Totemové konstelace jsou postaveny na kontaktu s mocnými duchovními bytostmi horního světa, středního světa a dolního světa – tak jak tomu učí šamanizmus po celém světě. Můžete se tak kontaktovat a nechat prostoupit silou andělů, svých duchovních učitelů, duchů strážných, živlových sil, totemových zvířat-duchů a mnoho dalších možností včetně hledání své Síly, Duše a aktivace schopností.

Pro vás, kteří jste na konstelacích nikdy nebyli se pokusím v následujících odstavcích nastínit co můžete očekávat, jak to funguje a proč byste se měli konstelací účastnit.

Základ: Na začátku musíte terapeutovi říci jaký máte problém. Terapeut se poradí s duchy a dá vám úkol, abyste ze skupiny ostatních klientů vybrali svého zástupce. Vy se pak řídíte svou intuicí, pocity. Ačkoliv byste přísahali, že to nedokážete, vede vás náhle nějaká síla, která vám na toho pravého ukáže.
Podáte si ruce a vy se zeptáte, zda je tato osoba ochotna převzít vaši roli. Jakmile řekne ANO vstoupí do ní váš duch a tato osoba okamžitě začíná cítit vaše pocity, od emocí až po bolesti, nebo vaše postoje k dalším osobám.

Dále vybíráte zástupce za další „osoby“. Jakmile přijmou roli vstupuje i do nich duch a jejich vnímání a chování se často i rapidně mění.
Je-li konstelace dobře vedená, jsou osoby „posedlé“ tak silně, že nedokáží reagovat jinak (tak jak by reagovaly samy za sebe) , ale musí následovat vnitřní puzení duchem zastupované osoby, či objektu. Všichni tak činí však s láskou a radostí, protože vědí, že pomáhají někomu ze skupiny. Nikdo nekřičí – zbavte mě toho sakra !  Všichni se do rolí ponoří s důvěrou, i když je to pro ně poprvé a je to nezvyklé. Někdy se tak stává, že usedlá dáma s vybraným slovníkem sprostě nadává –protože zrovna zastupuje frustrovaného manžela, nebo syna, který se právě dozvěděl, kdo je jeho otec.
Jindy se velmi vážný muž rozřehtá až se smějí nakonec všichni –protože se skrze něj uvolnily velmi silné a potlačované emoce týrané ženy.

Zajímavostí v konstelacích je fakt, že často v roli muže stojí žena a naopak. Vždy se však naplno projevuje duch, který člověka prostoupil.
Nedávno jsme měli konstelace, kde muž zastupoval zneužívanou ženu. Bolely ho vaječníky.  Myslím, že na takový zážitek nezapomene do konce života.

Úplní začátečníci často cítí rozpaky. Říkají si „co když budu za blázna?“, nebo „Co když mi to zůstane?“ , „Nerad bych se ztrapňoval…“ apod.
Věřte mi, že kontakt s duchy a pomáhání skrze jejich přítomnost člověka naplní velmi výjimečným a nenahraditelným pocitem. Ten je ještě prohlubován faktem, že dochází k léčbě celé skupiny a energie se nádherně pročistí.
Tím největším plus –a svým způsobem záhadným – je to, že role, do které jste vybráni je stejná s něčím co se děje i uvnitř vás samých, nebo se stalo i ve vašem rodě. Abychom to zjednodušili : jste –li v roli zneužívané ženy, nesete si i vy ze svého rodu takovou zátěž. Jste-li v roli levobočka,i někdo z vašeho rodu byl levoboček, nebo takové dítě zplodil ( a utajil). Leháte-li si na zem jako mrtví (byla vám vybrána role potraceného plodu), pak i vy nesete z rodu stejnou bolest. Atd.atd.
Základem je to, že v okamžiku kdy pomáháte někomu ze skupiny, pomáháte       i sobě, neboť se zároveň léčí i vaše vlastní traumata.

Na konci každé konstelace – role – zástupce vystupuje z role. Duch ho opouští, protože celá terapie byla kvalitně dokončena a není tedy přítomnost duchů již nutná. Člověk se opět stává sám sebou. Pokud přeci jen nechce sám vystoupit, drží si tyto energie, donutím ho je přesto opustit – to už je můj úkol,který mi nečiní potíže plnit.

V této zemi probíhají konstelace často tak, že je absolvuje 30 a více lidí. Tak se bohužel nedostane na každého, aby si postavil svou vlastní konstelaci (tj.že ostatní budou stoupat do rolí jeho problému). Mnoha lidem se tak „poštěstí“ pouze hrát role pro druhé. Vzhledem k tomu často terapeuté sníží mírně takovému člověku cenu kurzu, platit však musí, protože on se čistil tím, jak stál konstelace druhým osobám.

Můj postoj je takový, že si za víkend každý postaví svou roli minimálně jedenkrát, většinou se nám daří stavět pro každého dvě konstelace. Konstelace trvá podle závažnosti mezi 1a 2hodinami, vždy vše dojíždíme až do úplného uvolnění energií a srovnání konstelace. Jedině tak se může léčba projevit naplno. (Sama jsem bohužel zažila takové usekávání konstelací, že to bylo až do nebe volající.)
Po každé konstelaci je pauza na vydechnutí, čajdu, kafčo a svačinku.  To znamená, že maximální a velmi vhodný počet osob je 10. Víc není potřeba a atmosféra je tak mnohem intimnější.
Mám vlastní (šamanský) způsob, který urychluje proces a umožňuje najít příčinu problémů klienta,což nám umožňuje velmi kvalitně konstelovat i ty nejobtížnější případy.

Nepamatuji si, že bych kdy prožívala tak nádherné, intimní, láskou prostoupené okamžiky, jako s vámi klienty na konstelacích. Lidé tu náhle zapomínají na sebestřednost a stávají se součástí celku. Člověk objeví sám sebe skrze druhé a naopak poskytne ostatním totéž.
Strávit co se člověk někdy dozví není pravda zrovna příjemné (babička zatajila mnoho potratů…. maminka měla milence…… praděda zneužíval dítě……vzdálená předkyně musela zabít své děti, aby je chránila před mnohem horšími věcmi za války……ženu církev upálila jen proto, že milovala Ježíše –jinak než církev chtěla…váš otec není pravděpodobně pokrevní…)ale tím to nekončí. Začínáte žít, znáte minulost, uvolní se bloky a pravda vás osvobodí ze zajetí rodinných TAJEMSTVÍ. Tajemství totiž dokáží napáchat v následujících generacích neskutečně mnoho zlého, od schizofrenií, přes neplodnost až k rakovině, či vlastnímu týrání dětí.
Pokud sami víte, že v rodině (bez ohledu na postiženou generaci) zemřelo dítě, byly nějaké potraty, sebevraždy…..již to z vás činí adepta na léčivou konstelaci. Tyto věci totiž nejsou většinou vším co se opravdu stalo a i jeden jediný zatajený potrat může způsobit , že následující ženy přichází o děti, či nemohou otěhotnět.
Vše co prožíváte má kořeny ve vašem rodě, nebo ve vás samých. Konstelace to pomůže nejen odhalit, ale také vyléčit.

Co vše jde ještě řešit konstelací?   

Všechno – a to doslova.

Ale, mnohé vás nenapadne, tak jen pro příklad z praxe :

* klientka si stěžovala, že nemůže vykonávat svou terapeutickou praxi naplno, stále si nevěří bez ohledu na výsledky své práce

* Muž měl potíže hnout se v životě pracovním i osobním

*dívka řešila svou roztroušenou sklerozu v kombinaci s psychozou

* ženu trápilo, že jí všichni říkají jak dobrá by byla léčitelka, ale ona stále nemohla přijít na tu správnou cestu

*dívka se nechávala ponižovat a stále se podceňovala – tím víc jí ostatní „dobráci“ říkali, že je sobecká a egoistická.

*žena nemohla otěhotnět a když se to povedlo vždy potratila

*žena slyšela a cítila duchy, ale bála se jich tak, že neuměla využít tuto schopnost

*žena se bála strašně smrti

*dívka nevěděla kde dělá chybu, že jí partner už několikrát opustil

*žena řešila potíže s tím, že si ji partner nechce vzít, i když mají spolu dítě

*muž řešil proč mu doma kočka neustále čůrá mimo píseček

*žena se bála doma bydlet, měla pocit, že se na ní náhle byt bortí

*žena řešila své bolavé koleno

 

A mnoho dalšího můžete zažít na vlastní kůži u mě na konstelacích.
Ráda vás uvidím a s maximální odpovědností i něhou vám pomohu oprostit se od minulosti a bolestí.

samanismuz
kresba a obrazy
konstelace
bottom of page