top of page
  • Taisha Tauma

EGREGOR

Aktualizováno: 18. 8. 2022

Mnozí z vás toto slovo ještě neslyšeli, jiní jej letmo zachytili, ale nezaobírali se jím, ale jsou tu i tací, kteří nejen, že ví co je egregor, ale běžně s ním pracují.
Egregor má bohužel, i bohudík vliv i na ty, kteří nemají ponětí co se pod tímto slovem skrývá. Jsou běžnými uživateli jeho darů, možností a to jim stačí. Jsou taktéž uživateli jeho omezení, ale to jim nevadí, protože to neví. Neznají pozadí.


Pojďme se tedy podívat, co to egregor je.


Egregor je uměle vytvořená entita. Můžete si ji představovat jako éterickou bytost, stejně jako obří informační bublinu. Není důležité jak vypadá, protože pro lidský mozek to představuje něco nepředstavitelného. Zásadní je co obsahuje a jak funguje. A….kde se bere.


Egregor vzniká dvěma základními způsoby.

1) společným záměrem většího množství lidí

2) záměrem a vědomím jedné jediné bytosti


Proč?

To vždy záleží na záměru, s nímž je tato entita tvořena.

1) aby pomáhal

2) aby manipuloval a škodil


A aby to nebylo tak snadné, obojí může být součástí jediného egregoru.


Pro první příklad a vysvětlení:

1) velmi silná duchovní osoba, léčitel, šaman, okultista atd.ví, že na léčení pacienta je potřeba velmi silná energie a hlavně neustálé působení. To není v moci žádného člověka. Za tímto účelem stvoří egregor, jenž je naprogramován na to, aby například neustále útočil na rakovinný nádor a vyplavoval z něj příčinnou emoci, trauma, postoj. Musí však dodržet přesně daná pravidla, jinak pacienta nakonec egregor zničí, místo pomoci a stejný konec může čekat léčitele. Stejně může působit i léčebný systém s duchovním podkladem(přincipem).


2) velmi manipulující osoba, se záměrem se obohatit, ukrást energii, posílit svoje ego atd. stvoří egregor – myšlenku, ideu, názor, směr, jímž se vydávají tisíce, miliony, miliardy lidí a egregor sílí na základě jejich stejné myšlenky a záměru. Protože je u jeho vzniku jediná osoba s určitým záměrem, lidi posilují nevědomě i zlé manipulativní jádro egregoru.

A teď třešinka na dortu – egregor vždy ovlivňuje zpětně tyto lidi a oni jsou ochotní za danou myšlenku bojovat , obětovat se, zabíjet, udávat. Vždy si stoupnou vlastními těly, přeneseně i ve skutečnosti, před tvůrce egregoru, nebo před egregor samotný, s pocitem, že hájí PRAVDU. Tento egregor si s nimi hraje přes jejich vlastní ego.


Celý svět je řízen mnoha egregory, i vy! Pojďme se podívat na různé egregory. Někteří už svou tvář odhalili -poznáte je po ovoci – mnohé se teprve odhalí.


Peníze. Ano, peníze mají svůj vlastní egregor. Jedeme v tom všichni, mě nevyjímaje. Potřebuji peníze,jak jinak. Žiji v systému – egregoru – který vyžaduje, aby lidé peníze museli mít. Nemáš je? Nemožné. Neexistuješ. Pověra, že se dá utéct ze systému je jen další hrou našeho ega, které nás odjakživa vede – coby další egregor – do oddělenosti. Vždyť všichni jsme jedno. Tak jaké oddělení?

Existují lidé, kteří se odstěhovali do „divočiny“, postavili si nějaký srub, mají vlastní políčko, kravičku, slepičky(tedy museli napřed se systémem spolupracovat – vydělat- a tím se mu upsali ) a hlásají, jak se vymanili ze systému. Ha, ha, ha směje se egregor. Egregor systému je drží, ať se jim to líbí nebo ne. Protože už to, že něco vlastní patří pod egregor peněz. Nejen energeticky, ale i tak, že vlastnění znamená placení daně státu za pozemek, hmotný majetek. Nebudeš platit, protože žiješ v iluzi (moc by sis to přál) že jsi mimo systém? Ale systém – egregor – ti počítá nezaplacené roky, desetiletí a jednou udeří. Přijdeš o všechno, exekutor je dobrý vykonavatel práva egregoru. Stejně jako satan si jednou přijde pro duši a odnese ji střechou, zanechávaje za sebou díru a smrad síry. Smlouva s „ďáblem“ vlastního ega a iluze oddělení stojí člověka mnoho, dřív nebo později.


Politické strany mají vždy svého egregora. Má přece náplň, dokonce hezky sepsanou v bodech. A pak je tu náplň, která se spolutvůrcům, posilovatelům egregoru neříká ! To je skutečný záměr s jakým strana vzniká – obohatit se, mít moc. A každý kdo dá straně hlas, každý kdo v ní kandiduje, se spoluúčastní svou energií na posilování egregoru. Proto se v posledních několika volbách neustále objevuje jedna a tatáž strana a nikdo netuší jak je to možné, když zde evidentně probíhají protizákonné věci a to už i na úrovni evropského práva.


Proč lidé skočí egregoru na lep?

Takový egregor se buduje velmi dobře, když manipulant ví, co lid chce. Chce příslib, naději do budoucna. Chce spravedlnost (a je jedno, že egregor skryje za toto slovo velkou lež a zlo. To už lid neanalyzuje. Jde za slovy. Člověk je stádové zvíře, to si pamatujte). Chce mít pocit, že je milován, že tvůrce myšlenky, směru, metody, strany to s lidem myslí dobře. K tomu slouží slova lásky, bratrství, hojnosti, slávy, atd. Vše po čem člověk touží je jak vějička. Čím unavenější a vyhořelejší lidé jsou, tím snáze se chytí. Úžasnou ukázkou jsou například Jehovisté. (ale i ostatní sekty, slibující přežití, osvícení, moc osobní i skupinovou, život v ráji, odměny). Vždyť kdo by nechtěl být slavný? Kdo by nechtěl přežít a být tu pak v míru a harmonii a bez nemocí ……? Neznám nikoho takového, kdo by to odmítl. Pokud si ovšem není vědom, že jde o egregor,ale k tomu se ještě dostaneme.

Egregor si bere pod svá křídla zlomené duše, zklamané životem, vztahy, sebou samými a dává naději na změnu……kterou si většinou musíte koupit, nebo zasloužit. Tak jednoduché to je.

Zasloužit znamená, že budete dělat věci přesně tak, jako ostatní v egregoru a jak určil jeho tvůrce. Tak ho totiž posilujete, což je záměr , a nehrozí tak rozbití jeho energie. Každý, kdo se začne moc ptát, „vrtat“ a dělat si to podle svého vědomí a svědomí je vyhoštěn, napadán zástupci egregoru jako když se sletí vosy, zavržen a označen za šílence, zběha, toho koho strhnul satan na svou stranu.


Většinou se hned na začátku dozvíte, že kdo vyjadřuje nedůvěru tvůrci egregoru, je sám nedůvěryhodný. Vnímáte tu manipulaci? Už není cesty zpět! Není jiná možnost,než táhnout to s tvůrcem, nebo se sám označit za nedůvěryhodného – viníka – a odejít (být odejit velmi hrubým způsobem většinou). Jak důmyslné ! Mlč. Vypni kritické myšlení. Nech si své názory. Neptej se tak blbě. Nedovolené myšlenky jsou „od satana.“ Úplně mě mrazí, když mi teď běží hlavou systémy v nichž to tak funguje a lidé nic netuší.


Zažila jsem to sama několikrát , včetně právě výše zmíněného zážitku s Jehovisty. Bylo mi 16 a zajímalo mě jak všechno funguje. K maturitě jsem pak díky těmto zkušenostem a samostudiu vypracovávala ostatním otázky, které se právě týkaly sekt a psychologie manipulace. Zkušenost k nezaplacení. A ta se prohloubila 25 lety práce s lidmi a s duchovními systémy, kde se tato manipulace objevila nejednou. Je až úsměvné, z kolika přednášek jsem utíkala jak o závod, jen abych z toho vlivu byla pryč. Například z egregoru Bruno Gröninga.


Koupit si změnu obnáší přikupování si dalších a dalších levelů a technik, které ovšem nikdy neskončí a vy budete neustále drženi v pocitu, že bez té poslední to nebude ono, stále je na vás co řešit, léčit, čistit. A každý další level je inzerován jako ten nej a ještě lepší než ty předtím, které byly také lepší. Nikdy to neskončí. Aby to fungovalo, levely musí obsahovat něco, na co nemůžete sami přijít. Tvůrce musí být nepostradatelný. Ať je to jeho charizma,léčivá moc, předměty jenž požehnal, myšlenky, hesla, kódy atd.

Připomíná vám to něco? Co třeba církev „svatou“? Ježíš a celá idea je totiž po penězích druhý nejsilnější egregor. Hrůza co? Ježíš. Božská postava novodobého mýtu. Ten, jenž se obětoval z lásky………..A za tím vším je egregor plný krve, mučení, úpadku a……potlačení svobody a skutečného božství. Přežil jen ten, kdo kýval a mlčel. Nezpochybnitelné autority od papeže nejvyššího zástupce boha-Ježíše (který ostatně žehnal SS jednotkám a přesto to egregor neoslabilo) až po nejmenší autoritu faráře, kteří sice smilnili, zneužívali a zneužívají děti, ale…….egregor stojí stále stabilně, i když mu trochu zvoní hrana díky naší době a tomu, že jsme z většiny ateisté. Přesto je ještě obrovské množství lidí, kteří egregor živí. To stačí. Desátky, mše, zpovědi, svaté předměty, atd. To vše udržuje egregor v chodu. Podívejte se na ty trachtace, když mluví Papež k lidem ve Vatikáně. Egregor roste jako po dešti.

Ještě jedné zajímavé věci jsem si všimla. Když se sem do Evropy začali hrnout příznivci egregoru Mohameda, církev sklonila hlavu a pozvala „bratry“ k nám. Dva egregory splupracují jen, pokud je vzájemná spolupráce oba posilní a dá jim ještě větší moc. To si pamatujte !!! (politická koalice je toho hmatatelným příkladem). Vrána k vráně sedá. Nebo se slabší spojuje

se silnějším aby něco přežilo.


Egregory jsou všude kam se podíváme. A protože je těžké, pro mnohé lidi, poznat záměr egregoru, nabízí se nám pomůcka:


1) všechno kde je stejná idea je egregor.

To už je dostatečné vodítko. Teď mě napadá například falun gong. Je to nevinné cvičení, něco jako tai-ji. S tai-ji nikdo problém nemá – nemá prvky náboženství. Je to určeno pro stav těla a pro boj (kung fu). Ovšem falun-gong má opět svého tvůrce, jehož jméno všichni znají, ctí ho a věří jeho slibu, že se po dlouholetém cvičení a dodržování pravidel stanou jediným meridiánem,stanou se svatými, osvícenými, nebo se jako jejich vůdce odtělí (no zatím se mu to nějak nedaří ) A je tu problém, základ pro ohrožující egregor vznikl a Čína logicky nebude riskovat, že miliony lidí dají egregoru takovou moc, aby sesadil vládu a změnil zřízení země. Egregor vlády ČLR teď bojuje s egregorem falun-gongu. Dochází (asi) k masakrům. Může to být vše, ale další propaganda egregoru falun-gongu. Víte, co jsem psala výše…že když je egregor v ohrožení, ovečky si stoupnou před něj vlastními těly, aby ho chránily. Když chce egregor hnout masou, vypustí fámu, že je v ohrožení. Tak získá mnohem větší dávku energie a vzroste……co se děje v reálu?

„Wow. V Číně někdo utiskuje chudáky cvičící falun-gongu. Pojďme je podpořit – protože jsme spravedliví a chceme hájit pravdu – a pojďme ho cvičit taky a dělat další protestní akce“……..a egregor roste a roste a mlaská, jak má nadité břicho.

NIC NENÍ JAK SE TO TVÁŘÍ.


2) pokud vidíte, jak dav nekriticky přijímá myšlenky a příkazy jednoho vládce-tvůrce, přednášejícího, pak je to také egregor.


3) pokud máte pocit, nebo už zkušenost, že hrozí napadnutí od příznivců, když vybočíte názorem, myšlenkou, činem, pak je to manipulující egregor, respektive, jeho negativní manipulující stránka.


4) pokud po vás systém chce stále víc, třeba i příslibem větších darů, pak je to manipulující stránka egregoru. (tu ještě vysvětlím)


Nejsem si jistá, zda z textu již jasně vyplynulo, že být egregorem apriori neznamená být na straně zla (ega). Egregor tvoříme my lidé. Stádo. Ať už u jeho zrodu byl kdokoliv s jakoukoliv myšlenkou, naše nouhau, naše vůle, naše mysl, naše energie egregor utváří a živí. Bez nás oveček by egregor zahynul. Tvůrce by nic nenadělal. Takže……budeme-li do egregoru zanášet LÁSKU , čistotu a pravdu, nemůže nás – každého individuálně dle jeho vyzařování – nijak ohrozit.

Pro příklad : jestli-že budu chodit občas do kostela, načerpat ten klid, atmosféru a popovídat si skrze svoje srdce se svým bohem, nenadělá církevní egregor temnoty NIC. Už jen to, že jsem si vědoma toho, že matka Marie je egregor, mě činí neutrální a přesto, budu-li chtít, mohu využít její síly například k uzdravení. Mate vás to? Proč? Tak se pojďme podívat opět na to, čemu lépe porozumíte. PENÍZE, PENÍZKY, PENÍZEČKY 🙂

Mám dvě hromady peněz. Z jednoho egregoru – financí. U jedné stojí zhrzená manželka, od nevěrného manžela. Peníze bere a platí nájemnému vrahovi za likvidaci nevěrníka i jeho milenky (už řada takových si mě chtěla za neomezenou částku najmout na likvidaci manžela i milenky, samozřejmě magicky. Mají tak pocit, že na ně případně nedosáhne pozemský zákon ) Egregor peněz má v sobě oba póly. Oki. Chceš likvidaci, posloužím ti…..V egregoru, v kolektivním nevědomí, tímto činem, přibývá energie nenávisti a pomsty skrze peníze.

Vedle druhé hromádky je pak žena, která viděla jak nuzně mohou žít jiné ženy, ponechané mužem i systémem v chudobě, s dětmi na krku. Bere ty svoje úspory a nese je potřebným. Do egregoru peněz , do kolektivního nevědomí, se ukládá informace o tom ,že peníze jsou prostředkem milosti a lásky. TOHLE JE VAŠE VOLBA !

A čím víc lidí začne tyto temné stránky egregorů rozpouštět, tím dříve nebo později převládne pravda, láska, dobro. Říkejte tomu jak cítíte, že je dobré. Slov netřeba. Tady nastupuje srdce.


Ano, je dobré vědět, že VŽDY MÁTE VOLBU. Máte jich několik.

Buď s egregorem nespolupracovat vůbec ( u peněz jsme si řekli, že tam to úplně nepůjde. I když byste se stali asketou v jeskyni a jedli byste jen kořínky, tak máte smůlu. Všechny jeskyně patří někomu v egregoru peněz 🙂 )

Nebo máte volbu s egregorem navázat přímý vztah skrze LÁSKU a pokoru.

Pak už nepotřebujete skupinu, která egregor oslavuje a udržuje tak tvůrce na vrcholu. Vy obejdete tvůrce egregoru a zahájíte splupráci s egregorem , s otevřenými kartami. EGREGOR MŮŽE BÝT VÁŠ SPOJENEC. Pravda, na to musíte mít schopnosti (channeling ad) respektive, musíte si to dovolit. Dovolit si vystoupit ze stáda bez strachu, že děláte něco nemorálního. EGREGOR se tváří vždy vlastně jako bůh. Morální bůh. Trestající bůh. Dokud si nesrovnáte svůj postoj k bohu jako takovému, nedokážete systém egregoru rozklíčovat a obejít.

A nebo začnete negativní stránku egregoru rozpouštět láskou. Pozor, ne vše co se už samo o sobě tváří jako láska láskou je. Egregor dost často lásku slibuje, protože jsou lidé nedomilovaní, nedomazlení. Je to nejlepší lákadlo, které nezklame. Po lásce touží i největší tvrďák na této planetě. Pro lásku různých bohů se lidé vybíjejí tisíce let !


Co je manipulující (negativní) stránka egregoru:

Tato stránka odráží nízké pohnutky tvůrce – jeho ega. Touha po penězích, moci, obdivu atd. Takový egregor činí lidi na sobě závislými – díky jejich vlastním závislostem samozřejmě (díky EGU ). A v tom je ta cesta ven. Přestaňte si kupovat lásku, čistotu, osvícení, duchovno, přestaňte neustále toužit mít víc čehokoliv. Berte si (kupte si ) od egregoru jen to, co opravdu potřebujete! Ano, je to o obrovském sebeovládání, sebereflexi ! Je to o moudrosti. Dnešní svět je zahlcený a stejně má pocit, že má málo. Položte si otázku : CO OPRAVDU POTŘEBUJI K ŽIVOTU? JAK BY VYPADAL ŽIVOT BEZ TOHO. JAK S TÍM. A teď jednu praktickou a asi nej radu co vám mohu dát : JAKÝM PŘÍNOSEM TO BUDE I PRO OSTATNÍ ?

Všechno je to o naslouchání duši, která ví jak vám z vesmíru přivést to co OPRAVDU potřebujete.


Já vlastně miluji egregory. Jsou fascinující esencí tohoto světa, našeho matrixu. Jsou jeho plnohodnotnou součástí. Svět egregorů, je jen další součást „biodiverzity“ a tak jak sledujeme podrobně život různých živočichů a jsme jimi fascinováni, stejný obdiv a studium zaslouží egregory. Jestli-že vím, že zmije je jedovatá, nesmím na ni sahat a když zadupu uteče, tak mi nic nehrozí. Zároveň vím, že její jed léčí a mohu se také naučit, jak jed bezpečně odebrat a využít. Stejně tak potřebuji poznat a využít egregor. Už tomu rozumíte? Vzdělání, naslouchání, pozorování, bdělá pozornost, vědomí – uvědomění si…….tudy vede cesta z jakéhokoliv egregoru. Buďte zdravě kritičtí. Čím víc otázek, tím víc jasnosti.


Nedávno jsem vstoupila do fascinujícího egregoru Access bars ® Na jeho příkladě bych vám ráda ještě přiblížila funkci těchto důmyslných systémů.

V této úžasné a opravdu obdivuhodné technice čištění programů z mysli, se musíte naučit znát body na hlavě, na které umísťujete svoje prsty v přesně daném prstokladu. Druhá, zásadnější věc je ta, že očistná prohlášení musíte říkat v anglickém jazyce. Proč? Protože ve vaší rodné neanglické řeči to nepůsobí naplno. Jen to tak mírně „šolichá“ jak by vám bylo vysvětleno. AB je technika vyučovaná a používaná víceméně dvacet let ve více než 170 zemích světa. A většina z nich hovoří anglicky. Tvůrce systému mluví také anglicky. Prohlášení vznikala v angličtině. Takže…egregor je naprogramovaný na angličtinu. Egregor živí ti, jenž se přidají do systému angličtinou. To je princip, kterým se AB netají. V tom je jeho síla a také vaše, chcete-li někomu pomoci a chcete-li se podílet na síle, jenž je vzájemně udržována celosvětovou skupinou AB. Na stejném principu fungují například šamanské kruhy. Že by vás něco takového vůbec nenapadlo? No vidíte a je to tak. Jestli-že si dnes vystavíte šamanský kruh (medicínský kruh) a dáte tomu vše, co to potřebuje, aby byl kruh aktivní (zasvěcený, živý) pak se tento kruh napojí na VŠECHNY KRUHY ŠAMANŮ, které jsou aktivní po celém světě. A co víc ! Vy se tak napojíte na důmyslný egregor – systém- kruhů, které zde kdy byly. Tedy klidně i na sílu kruhů starých padesát tisíc let !! Chápete tu obrovskou moc? Ale i nebezpečí, samozřejmě. Vy totiž nevíte, jací šamané přispěli a přispívají do egregoru. Vstupujete a musíte počítat se vším. Jsou tam a byli i temní šamané, dokonce tam přistoupili i tací, kteří úmyslně vnesli svoje temné spojence. Ale ať už to zní jakkoliv šíleně, stále se bavíme o obyčejném EGREGORU. A jak jsme si už řekli, záleží na vás s čím do egregoru vstupujete. Jak jste vědomí, jak jste silní, jak máte srovnané ego.

Vlastně platí – co vyzařuješ to přitáhneš z egregoru. Miluju to. Miluju egregory. Jsou výzvou, jsou zrcadlem. Skrze ně, to jak moc jim propadnete, poznáte sami sebe. Svoje slabosti, nebo sílu. Jsou tedy našimi přáteli, ať už to vypadá jakkoliv.


Abychom si uvědomili hlouběji, kde ještě narazíte na egregor (kde byste to snad ani nečekali) podíváme se na takové zajímavosti. Kupříkladu, jste pejskař? Máte nějakého papíráka, jak se lidově říká? Zajděte se podívat někdy do skupin na fb kde jsou majitelé takové rasy s papíry. Útok egregoru můžete zaznamenat ve chvíli, kdy nebohá oběť vnese do skupiny fotku svého mazlíčka po papírových rodičích, ovšem bez papíru. Nehodlám zde rozebírat klady a zápory papírů, sama jsem majitelem dvou papírových psů….a tří koček z ulice. Chci zde poukázat na egregor jako takový. Ten má program. Za každou cenu bránit základní myšlenky sebe sama – tedy pes hodný chvály, obdivu a jeho pán rad, je pes s papíry. Tečka. Ostatní je narušitel egregoru a musí se náležitě urazit, ponížit, tedy vyhnat. A kdybychom byli ve středověku, byl by uvláčen koňmi přinejmenším. Je mi takových lidí vždy líto. Zejména, pokud nebohý ani netuší o sektě papíráků a nevědomě do ní vkročí. Ano, jsme lidé. Stačilo by slušně vysvětlit. S láskou vysvětlit. Jenže to není program egregoru. Obranný systém se zapne v sekundě, jako když Indiana Jones vstoupí do zarostlého chrámu kdesi v džungli a nepřipraven šlápne na nášlapnou past. Během sekundy bude prošpikovaný jedovatými šipkami ani neví chudák, že už je po něm. Tak nějak to probíhá tam, kde je jedna ze vstupních otázek „Neuvedl jste z jaké chovky máte psa???….chvíle napětí….pokud nemáte co uvést, je po vás veta.


Zdravotnictví – egregor kupříkladu očkování. Určitě jste zaznamenali v poslední době boj, jaký svět nepamatuje. Tolik zla snad neudělala ani myšlenka o tom, že je Země kulatá. A i tak si nemůžeme být jisti tím, že to tak je. Vlastně Země ve skutečnosti fakt není kulatá. Podle Evropské kosmické agentury Esa připomíná spíše bramboru, je doslova šišoidní. (kupříkladu Eurozprávy z 15.1.2018)

Očkování má velmi stabilního a agresivního egregora, který se brání víc a víc, protože je víc a víc ohrožena jeho existence. Pamatujte,každý duch bude bojovat o svou existenci, O SMYSL.

V mnoha konstelacích, stovkách minimálně, jsme pozorovali děs různých entit, když byly zbaveny svého úkolu, smyslu existence. Už jim nešlo ani tak o daného člověka, na kterém parazitovaly. V konečné fázi zoufale prosily o úkol. Transformovali jsme ho na něco pozitivního, klidně opak zla, které entita konala a místností se rozhostil boží klid a láska.

Očkování teď ví, že sehrává boj největší. Nikdy to nebyla taková výzva. Tento egregor nedává možnost výběru žádný, nedává svobodu vyjádření, svobodu osobní odpovědnosti a vlastního rozhodnutí. Proto používá nátlak , strach, vyhrožování, omezování těch, kteří nehodlají dodržet 100% pravidel. Žádné ústupky. Jen pokuty, vydírání !!! Jako, zlatý Jehovisti, fakt.

A co oveček se nechalo spoutat a co oveček egregor živí. Díky nevědomosti, nevzdělávání se. Zkuste, jen třeba pro zkušenost, vstoupit do skupiny kde se očkování zastávají a vzneste tréningovou otázku (nikoliv fakt, jen otázku ) jak mohou neočkované děti ohrozit očkované, které je tedy plně chráněno…… Pokud jste neviděli akci zabijáckých včel z USA, tak to zažijete na vlastní kůži. Velmi cenná zkušenost! A fajn je, že můžete kdykoliv odejít, fb zablokovat a nechat je, ať se tam štěkají. V egregorech se lidé vždy štěkají.

Velký přínos v mnoha takových skupinách vnímám u trollů. Ačkoliv jistě do skupin nevstupují jako zachránci a se záměrem narušit egregor – jde jim o to bavit se rvačkou druhých (dva se perou , třetí se řehtá) – tak dělají nevědomky i záslužnou činnost. Ten kdo není úplně egregorem požrán a zhypnotizován může právě v té vřavě prohlédnout a zjistit „Tady je něco špatně. Kdyby měli pravdu a byli si jistí, tak nemusí být tak agresivní“.

Stejně se vám povede v egregoru veganů a vegetariánů – zkuste tam dát fotku řízku 🙂 nebo řekněte ve skupině nějakého zpěváka, že tahle jeho písnička se vám tedy zrovna moc nelíbí. Egregor okamžitě zafunguje. (a zpěvák za tohle opravdu vůbec nemůže. Egregor opět tvoří lidé!! )


Právě proto je i tak strašně důležité vybírat si lidi, které máte ve své blízkosti a ve svém životě. Spontánně se kolem vás tvoří egregory z těchto lidí. A ty ovlivní následně celý váš život. Ostatně , tutéž věc, jen z jiného pohledu říká například Randy Gage – učitel milionářů – který vysvětluje, že jestliže kolem sebe budete mít desítku fňukajících lidí, žehrajících na peníze, na bohaté, zbohatlíky, podnikatele co kradou ( úžasný egregor který vytvořil Babiš a ovce se chytly ) tak budete mít dozajista smůlu v prosperitě. Stáhnou vás dolů. Já říkám, jejich egregor, který vytvořili, vás stáhne dolů.

Proto zásadně nesouhlasím s myšlenkou,že se nemáme ze svého okolí zbavovat nikoho, ani nepřátel, ani těch co nám nepřejí atd. Nechápu proč bych si měla pěstovat takový egregor. To je jako by mi někdo řekl – neodnášej ty odpadky, komu to vadí, že ti bude smrdět a hnít byt a přitáhne to potkany, vši a plísně. Přemýšlej pozitivně a……………. uf. Děkuji nechci. Umím myslet sama. A vy si udělejte názor také svůj. Jak vám to vyhovuje.


JSI MYŠLENKA, KTERÁ UTVÁŘÍ SAMA SEBE………..JSI MYŠLENKA, KTERÁ UTVÁŘÍ VEŠKERÉ EGREGORY NA PLANETĚ. JAKÁ JSI MYŠLENKA? CO UTVÁŘÍŠ?


Ve světě teď vzniká nový egregor TRANSFORMACE. Je proto nebezpečná? (myšlenka transformace ) Nikoliv. Jen je. Existuje. Co z ní udělají lidé, takový bude egregor. V tom je moc lidské myšlenky. Někdy bohužel i neštěstí. Je to myšlenka o tom, že když si budeme vědomi toho co děláme a jak to děláme a jak to ovlivňuje nejen nás, ale i celek, tak se možná ještě jako lidstvo zachráníme. Nevidím na tom nic nebezpečného. Také v této myšlence nikomu nic nedlužíte, nemusíte nic přikupovat, abyste si zasloužili odměny. Je to konečně egregor, v němž jste tlačeni do osobní i globální odpovědnosti. Odpovídáte se sami sobě především. Chceš pít čistou vodu? Tak ji už teď přestaň otravovat. Chceš dýchat čistý vzduch? Tak omez zplodiny. Není tu žádný lidský tvůrce, jemuž bychom se zpovídali. Je tu Tvůrce a ten je neosobní a nezpovídáme se ani jemu. My si zachraňujeme vlastní pozadí. Nic nemusíme kupovat, nemusíme ani mluvit stejně. Je tu svoboda volby. Dokonalá. Ano. Nějaké entity (mimozemšťané, například Kryon) nám říkají co bychom měli dělat a neměli – třeba se necpat masem – ale jsou to jen dílčí rady jejichž plnění nikdo nekontroluje. Je to naše svobodná volba a to je nám neustále opakováno. „My vás nebudeme zachraňovat. Záchranu si nelze koupit, ani vykomunikovat – přes roli oběti – jste v tom sami. My vám jen radíme. Zbytek je na vás. „

Ano, vznikají tu různé skupiny, kde už je zase nějaký tvůrce a ten má svoje ovečky a pokud tam vstoupíte s „blblou“ otázkou , jste napadáni. To už je osobní egregor toho, kdo skupinu založil. „Nedovolené myšlenky jsou zakázané“ je základní motto egregoru manipulace. Máte volbu. Odejděte. Pokud se někde bojíte vyjádřit, ba jen zeptat, jděte pryč. Jste Indiana Jones, který rád dobrodružství a napětí, ale taky jste dobrodruh ve světě,kde je spousta míst, tak nemusíte být všude.


JAKÉHO EGREGORA RADOSTI VYTVOŘÍTE DNES? PRÁVĚ DNES?


Děkuji za pozornost. Použití textu jen v nezměněné podobě a s uvedením odkazu na autora. Děkuji s láskou 🙂


3 641 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

OČISTA VYKUŘOVÁNÍM

Dovolím si začít trošku zeširoka, neboť články čtou i začátečníci a pro ně je zásadní nevynechat bazální informace. Žijeme v celkem v pohnuté době. Jsme „civilizovaní“ a svět se snažíme logicky analyz

Bình luận


Bình luận đã bị tắt.
bottom of page