top of page
  • Taisha Tauma

STROM ŽIVOTA 2.

V první části jsem vás formou příběhů seznámila s tím, co se děje, když šamané navštěvují snový svět stromu života. V tomto článečku prohloubím vaše chápání stromu života a jeho obyvatel tak, jak je obecně známo a chápáno šamany po celém světě.

HORNÍ SVĚT – koruna stromu Nebeská energie prodchnutá Spiritem, Nejvyšším Duchem‚ (Bohem chcete-li). Horní svět je nebeská sféra v níž sídlí duchovní učitelé, andělé, archandělé, (a od dob okupace Španěli i Kristus a panna Maria) Podle mého je smutné a trestuhodné, že indiáni dnes uctívají falešné bohy křesťanské církve, která jich 100milionů, bez mrknutí oka, povraždila. Původně v horním světě sídlil jen Duch a Učitelé, což jsou ti, kteří nás učili i v minulých inkarnacích, nebo jsou strážnými duchy našeho vývoje, od okamžiku, kdy jsme se poprvé nadechli. Je to prostor nadvědomí a lehké energie zvané Sami.Tato energie je pro každého Sami, tedy je s každým kompatibilní. K tomuto světu přiřazujeme 5. až 7.pás síly, tj. čakry.

DOLNÍ SVĚT – kmen stromu Fyzická energie vycházející ze všeho živého (stromy, květena, kameny, všechny živly, zvířata) Energie má oba póly Sami i Hucha, záleží jen na naší kompatibilitě s konkrétní energií. Co je pro jednoho člověka lehké ( my bychom velmi omezeně řekli –pozitivní), pak pro jiného může být těžkou energií ( negativní). Věci tedy nejsou negativní a pozitivní, jsou neutrální a záleží vždy na naší osobní interakci s nimi. Toto je správné chápání polarity, kterou jsme špatně jako lidstvo pochopili a udělali si z ní dualitu – oddělení od Božství. Mnozí se tak neustále honí za přeludy, které je údajně atakují, posedávají, ubližují – přičemž si ve skutečnosti honí vlastní ocas. (vice v jednom z dalších článků o moudrosti původních obyvatel planety). V této úrovni sídlí Pachamama – Duch Matky Země, dále Apus tak se říká všem duchům pobývajícím na Matce Zemi. Mezi ně patří Duchové rostlin ( tzv.Dévové – víly, skřítci ), také Duchové živlů ( duchům ohně se říká salamandři, sylfové jsou duchové vzduchu a undiny nebo nymfy jsou duchové vody.) Jednoduše je to svět v němž žijeme, ale nevnímáme ho. Je to ta duchovní část naší fyzické přítomnosti. Díky schopnosti pracovat v této úrovni dokáží šamané mluvit s duchy přírody, vyrábět esence apod. Střední svět je světem vědomí a kolektivního vědomí. Toto je oblast 3. a 4.pásu síly, tj.čaker.

DOLNÍ SVĚT – kořeny Zemitá energie, energie předků a skrytého světa pod povrchem všeho. Podvědomí nás všech. V tomto světě se setkáváme se svými předky a žádáme je o pomoc. Pokud jsme vrátili svému rodu zátěže a otevřeli se jejich darům, pouze tehdy nám mohou všichni předci poskytnout svou moudrost, své spirituální i jiné schopnosti, svůj odkaz a Sílu. Také nás mohou chránit. Tito předci mohou být našimi učiteli. V dolním světě nacházíme spirituální lékárnu, v níž jsou léky na všechny neduhy lidstva. Šaman musí být schopen tyto léky vyhledat a přenést přes bránu pravdy do našeho zjevného světa, což není jednoduché, ale šamané to dlouho trénují, aby to dokázali. Zároveň se do dolního světa šaman vydává vyhledat ztracenou duši, jejíž ztráta způsobuje nejen nemoci fyzické a duševní, ale i problémy vztahové, společenské, duchovní, či vyvolává ztrátu hojnosti. V dolním světě nacházíme energii Hucha, se kterou se jsou schopni vyrovnat pouze šamané. Toto je oblast 1. a 2. pásu síly , což je něco jako čakry.

Na tomto stromě je celý spirituální svět, prolínající se s tím naším, zjevným. Jen ten, kdo se otevře oběma světům se v nich může volně pohybovat a využívat jejich darů. Dokud se lidstvo neprobudí ze svého sna, bude to privilégiem šamanů. Použití textu pouze s uvedením zdroje, jinak se vystavujete nebezpečí žaloby.


19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

OČISTA VYKUŘOVÁNÍM

Dovolím si začít trošku zeširoka, neboť články čtou i začátečníci a pro ně je zásadní nevynechat bazální informace. Žijeme v celkem v pohnuté době. Jsme „civilizovaní“ a svět se snažíme logicky analyz

PRÁVO ŠAMANEM BÝT, ANEB OBHAJOBA „MODERNÍHO“ ŠAMANA

V poslední době jsem se setkala s několika články, kde se porůznu autoři, podstatných informací nemaje, opírali do šamanů a lidí, kteří šamanizmus praktikují. Nazývá se to neo-šamanimus, nebo moderní

STROM ŽIVOTA 1.

Strom života, kabalistický strom, to všechno představuje jedno a totéž. Svět, který je našim očím skrytý, přesto reálně existuje a zcela zásadně souvisí s našimi životy a s tím, kam se ubírají. Šamans

Comentarios


bottom of page