top of page
  • Taisha Tauma

SATAN

Při vyslovení jeho jména se celí chvějeme a intuitivně se hrbíme, abychom byli co nejméně nápadní. Jen, abychom ho nepřivolali. Aby si nás nevšiml. Známe ho však dobře? Víme, před kým se tak skrýváme? A je to právě on, před kým se snažíme najít tichý, bezpečný kout? Satan (hebrejsky שָׂטָן Satan, aramejsky שִׂטְנָא Sitna, řecky διάβολος diabolos – tyto výrazy znamenají totéž co „žalobce“, „ten kdo obviňuje“, „poštívač“, „ten kdo staví věci proti sobě“ – zdroj wikipedia).

Lucifer – tedy Světlonoš. Byl Božím nejbližším a nejoblíbenějším andělem. Potud je pravda. To ostatní, o padlém andělovi, kterého Bůh svrhnul s ostatními anděly, je pokusem stvořit strašáka, který by církvi přinesl víc a víc zlata a majetků. Stačilo dva tisíce let a pravda se rozplynula ve lži, která je mnohem horší než to, co sám Satan představuje.

Vizte Boha Nejvyššího a bok po bodu mu stojí Satan. Staré národy by štětcem nakreslily nádhernou monádu Jin a Jang. Černé stojící po pravici Bílého a obojí tvoří nádhernou symbiózu, rovnováhu a harmonii. Jedno vyvažuje druhé. Druhé podporuje to první. Ne boj. Ne vzájemná vřevnivost a nenávist. Ale spolupráce a JEDNOTA. V Bibli najdeme v knize Joba 1 kapitola 7.-12.verš rozhovor Boha Všemohoucího a Satana. Satan předkládá Bohu život Joba. V podstatě říká : „Podívej se jak se Job dobře má, taky jsi mu všechno dal, tak nač by si stěžoval, ale vem mu to a uvidíš, jak tě prokleje.“ Všimněte si, až budete ty řádky v Bibli číst, že Bůh se Satanem nemluví, jako s bytostí opovrhnutí hodnou. Mluví s ním, jako se spolupracovníkem, se sobě rovným. Sám mu navrhuje : „Všechno co Job má je teď ve tvé ruce, jen na něj ruku nevztahuj.“ Bůh sám Joba, zbožného muže, předhazuje Satanovi a nechává ho, aby Jobovi zničil život. Aby mu vzal majetky, rodinu ,všechno co má. A když to nezabralo, mohl Satan Joba uvrhnout do břicha velké ryby. Já to vidím tak: Bůh a Satan sedí v hospodě nad žejdlíkem a mírně přiopilí se dohadují, jak už to muži dělají. Satan třískne pěstí do stolu, zatím co mu pěna vystříkne na ruku „Hej, moc se nechlub Jobem, dostal na co pomyslel, tak proč by ti nepodlézal. Jen mu to vem! Škyt.“ Bůh si setře pěnu z úst, s rozmyslem postaví svoje pivo na tácek a opře se nadutě o opěradlo židle. „Nó, já to vidím takhle. Když teda nedáš kámo. Vem mu co chceš. A uvidíme kdo z koho. Kolik vsadíš?“ Satan se ušklíbne a rukou pokyne hospodskému: „Ještě jedno! “ Sázka je zpečetěna. Ti dva se budou dobře bavit, až se dostaví výsledek. Prozatím je dost času na další rundu…..

Nelíbí se vám to? Proč? Co vás tak irituje, kromě divadelní hry, kterou jsem zde zinscenovala? Dráždí vás představa Boha, přátelícího se s nejpadlejším andělem? TAK SI TO PŘEČTĚTE ! Uzavřeli korektní dohodu. Nebo vás děsí, že by to tak opravdu bylo? Že ať už jste zbožní, nebo ne, můžete být předhozeni Satanovu řádění? Ale ono to tak je. Bohudík.

Ne, nezbláznila jsem se. Nejsem satanista. Přesto se nestydím říci, že si Satana vážím stejně, jako Boha, i ostatních Bohů, duchů, Bohyní, duchovních bytostí a ostatního stvoření. Nic v tomto vesmíru nevzniklo bez rozmyslu a bez osobního úkolu ( přínosu pro Celek) Každé zrnko prachu, každý člověk, každá planeta a každý kosmický zákon tu mají své místo, které nelze „zalepit“ něčím jiným. Jakákoliv náhražka je pouze dočasnou a jen z části fungující náhražkou. Náhradní orgán tělo obdarovaného odmítá a tak musíme tlumit imunitu a tím příjemce orgánu zabíjíme. Polévka od Vitany sice hezky voní, ale pokud se chcete najíst, musíte k prášku dolít vodu, nasypat pytel zeleniny, přidat nudle. Připomíná mi to vaření sekerkové polévky. Bez toho co dům dal byste pili jen přesolenou vodu. A co další náhražky. Na co si vy vzpomenete? Jsou všude kolem nás a tak nám i umožňují ohodnotit kvalitu toho co je originální a co stojí na svém místě a plní svou úlohu. Totéž dělá i Satan .

Máte-li po ruce tarotové karty, vytáhněte z velké arkány dvě karty. Kartu Velekněze (č.5) a kartu Satana ( č15). Pojďme si hrát a přemýšlet. Napřed něco o tarotu. Tarot vznikl pravděpodobně v Egyptě a byl součástí knihy Thovtovy. Skládají se z velké arkány (velkého tajemství) a malé arkány, která byla připojena až kolem 15 století. Velká arkána představuje spíše archetypy , zatím co malá arkána popisuje jednotlivé charaktery a situace. V tarotu nemá žádná karta náhodné místo a číslo. Vše je složitě propojené, promyšlené a dotažené k dokonalosti, která není lidskému myšlení vlastní. Však sám Thowt (Tho´th) byl Bohem velmi ctěným jak v Egyptě,tak v předegyptské době. Byl tím, kdo lidem přinesl vědění – léčitelství, magii, matematiku, astrologii, čtení apod. Bytost, která přišla z hvězd, aby se podělila o vědění Bohů.

Dejte karty vedle sebe a následujte mě.

Numerologie: Č.1 je číslo Boha, jednoty, vůdce a tvořivosti. Č.5 je číslem neklidných duší, prosazení se, vášně , rychlých rozhodnutí a změn. V Satanovi tak splývají Bůh a Mudrc, aby stvořili bytost veledůležitou pro celý Kosmos. Bytost rozjasňující temnotu !

Omlouvám se, pokud vás z toho bolí hlava, ale je-li tomu tak, či jste-li rozčilení, znamená to jen, že jste právě narazili na skrytý blok ve svém myšlení a pokud vytrváte, blok se rozpustí a vy uvidíte jasněji, MNOHEM JASNĚJI.

Tarot: Velekněz, je osobností velmi moudrou ( neřkuli samotným Thovtem). Sám velekněz stojí, či sedí mezi dvěma šedivými sloupy. A v tom je skryto snad to největší kosmické tajemství. Velekněz totiž už pochopil ( na rozdíl od Velekněžky č.2, která sedí mezi černým a bílým sloupem), že v kosmu není nic bílého ani černého, není dobré ani zlé ( Thovtova kniha – Smaragdová deska Herma Trismegista), neexistuje oddělené. Vše co je , je propojené s tím ostatním. Jako dole, tak i nahoře atd. Velekněz nás učí , jsme-li schopni tak osvíceného pochopení , že ZLO NEEXISTUJE bez skrytého dobra a DOBRO neexistuje, bez příměsi tmy. Nejsou dobří, ani zlí andělé ! Jsou jen andělé a každý se setká s těmi anděly, kteří mu mají co dát. Velekněz otáčí hlavu doleva a dívá se na Satana, toho, kdo je laskavou bytostí, ne méně důležitou, než je sám Bůh. Celý vesmír je NEUTRÁLNÍ, nebo ještě lépe, JE ŠEDIVÝ. Každý dostává, co potřebuje ( co si zaslouží). Vyzařuje někdo temnotu? Pak se kolem něj samosebou začne soustředit tma ! To je přeci logické a přirozené. Nelze se tomu divit. Září z někoho Světlo, láska? Rozhlédne-li se, uvidí, jak se kolem něj koncentruje Světlo. Vše je v rovnováze. Velekněz ví a vy přeci také víte ! My všichni víme, jak to ve skutečnosti je. Jen před tím zavíráme oči, neboť je mnohem snazší říci : „Já jsem tak hodná a takové zlo se mi děje, jsem oběť a nic s tím nemohu udělat, litujte mě…“ A Satan se směje. Satan sedí na svém trůnu, pod ním se svíjí muž a žena, oba spoutaní………spoutaní? Skutečně? Ale Satan zvedá ruce v gestu „Já za to nemůžu, mě tím neviňte“ a usmívá se. Protože to je hra a on to ví. Hra, kterou nerozehrál ani Bůh, ani Satan . Tu hru hrajeme sami se sebou. Jsme obětí, jsme tím, kdo svůj osud neřídí. A vyhovuje nám to. Křičíme : „Proboha, útočí na nás Satan!“ pištíme a první co uděláme je, že začneme hledat toho, kdo k nám Satana poslal – hledáme viníka, nebo listujeme ve Zlatých stránkách, abychom našli nějakého „šamana“, aby nás z průseru vytáhnul. A Satan pozvedá ruce v gestu „Ale já jim nic nedělám, to oni sami. To jim vyhovuje, že jsou spoutaní….“ Ale proč ten pár spoutaný řetězy nic nedělá? Mě se ptejte!! Vždyť jediné co se stalo a děje se nám všem, že si do blízkosti přisedl Satan. NIC VÍC! On nic víc dělat nemusí J Jeho přítomnost je jen výsledkem našeho vyzařování a zároveň je příčinou našich problémů , na které jen LASKAVĚ poukazuje. Satan neútočí na nás ! On útočí na temnotu, kterou sami před sebou i světem skrýváme a čím víc to děláme, tím větší radost mu činí , nás na to upozornit. NIC VÍC.

Šamanizmus: V Andském šamanizmu jsou základnou celého učení dvě věci. První myšlenkou je, že neexistuje negativní a pozitivní energie. Je jen energie, která je s námi kompatibilní , nebo nekompatibilní. JAK JEDNODUCHÉ ! To co jednomu přijde jako nekompatibilní energie, to je pro druhého velmi vhodná a lehká energie. Zahalí se do ní a uzdraví se. Energie, která na jiné působí lehce, je pro jiného jako kámen uvázaný u krku. Je to vždy o naší interakci s danou silou. Sejdeme se, seznámíme se, „ochutnáme se“ a shodneme se v tom, zda si jsme s touto silou sympatičtí, nebo nikoliv. Proto se vám nemusí líbit to, co se líbí jiným – a naopak. Pokud si dáte práci a začnete se na VŠECHNO ve svém životě dívat tímto způsobem, zjistíte, že vám tato myšlenka velmi zjednodušila život a otevřela bránu k novému poznání. Žádné „negativní“, před kterým bychom se stále skrývali pod virtuální poklopy (které stejně nefungují, pokud hnijete zevnitř skrývaným zlem), a žádné „pozitivní“ energie, za kterými bychom se stále honili a tvářili se, jak jsme duchovní-nější, éteričtí-tější, čarodějničtí-tější než druzí….. Pozlátko, které má skrýt to, co je uvnitř. Dovolte mi otázku: “Proč se tak strašně bojíte být sami sebou? Odpověď nenáleží mě, ale vám samotným. Podívejte se do zrcadla, sundejte ze sebe všechny ty cetky, jedovatě oranžové vlasy, nehty místo pařátů , umyjte tunu barev z obličeje – a řekněte si „Bože, jak ráda tě vidím!“ Pokud i tak uvidíte křehkou vílu, tak jí asi jste. Pak nepotřebujete pozlátka. Jste-li vílou, pak ji všichni uvidí ve vašem chování, i když budete v montérkách. Uvidí-li chováním šamanku, i když jste v riflích a botaskách, pak jste šamankou a bude-li vás svět vnímat díky vašim postojům jako starou čarodějnici, tak jste se tak narodila. Mág je mágem i ve flanelové košili. Největším objevem v životě člověka je – kdo opravdu je – tam uvnitř. Proč potřebujete jako „hvězda“ přitahovat pozornost a každému dávat svým oděvem na odiv , kdo jste, i při obyčejném nakupování? To je ego. Podívejte se kdo jde ! Vědma! Mág! Jde přebujelé ego – a kdopak to za ním capká? Hle Satan a jak se pěkně culí J Tak na co to všechno divadlo? Pokud si ovšem úmyslně nehrajete. Přijímat roli když si to žádá situace a pak ji umět odložit, to je největší umění – nenechat se svou rolí ovládnout. Protože právě na to čeká Satan, aby s chutí a úsměvem mírně přitlačil. Na vaše zbožštělé ego…. Znám tolik úžasných lidí, šamanů, léčitelů, duchovních učitelů – v davu byste je nepoznali, snad podle přívěšku na krku, podle prstýnku a podle jejich práce, to je poznáte bezpochyb. Jsou tak krásně obyčejní , tak lidští, přirození, jak je Bůh stvořil. Žádné panoptikum. Jen oni sami, se srdcem na dlani, jiskrou v oku. Tam je Bůh, ne ďábel. A Bůh je odívá svým Světlem a něhou , kterou nabízejí ostatním. Druhou zásadní myšlenkou je, že ZLO NEEXISTUJE. Indiáni mají pravdu. Pokud se skutečně stane – a je to tak výjimečné – že se s vámi začne nějaká bytost pošťuchovat, je to jen proto, že VÁS MÁ NĚCO NAUČIT. Stejně jako Satan je jen pokušitel, ten, který rozjasňuje temnotu. Vaši temnotu. Tu, kterou tak pracně skrýváte – v sobě. J Přestaňte listovat v telefonním seznamu, když se to stane a zeptejte se konečně, sami za sebe, této bytosti : „Tak co mi chceš? Co si mám vyřešit? Co jsem zase zvrzal/a?“ A naslouchejte. Vždycky vám odpoví. Je jen otázka, zda chcete odpověď slyšet……to už je druhá strana mince. Někdy prostě nechceme vědět , co je u nás tak špatně. Nejsem jiná. Jsme takoví všichni. Bojíme se, že to nezvládneme ustát, že to bude nad naše síly, nebo se prostě jen bojíme o svůj klid ( který nám momentálně vyhovuje ) Jsme pokrytci už od narození. Ale nemusí to tak zůstat. Potkáte-li Satana, nezapomeňte mu vyjádřit svou úctu , za to, že se obětoval, přijal roli „TOHO ZLÉHO“ a to jen proto, abychom se my mohli naučit být lepší. Protože, kdo jiný by vám asi poukazoval na vaše temné stíny ,kdyby tu nebyl ON ?

Mluvila jsem s ním. Před mnoha lety, když přišel nezván a nečekán. Vyděsil mě. Zprvu. Ale pak jsem uslyšela hlas, který mě provází od dětství a jenž mě učí velkému moudru. Ten hlas řekl : „Viz, která bytost by na sebe dobrovolně vzala tuto roli? Kdo by se obětoval za vás všechny? Kdo? Od koho se dozvíš, že děláš něco špatně? Že je něco zlého přítomno?“ A pak ztichl. Hrůza se ztenčovala, až odešla úplně a já pohlédla této bytosti do „tváře“ i přes odpor, který jsem cítila. Srdce mi zalila láska a já tomuto obávanému duchovi poděkovala a vyjádřila mu úctu. Bylo mi líto, že ho všichni tak nenávidí a neznají pravdu. Jsou svedeni na scestí církví, která z lidí chtěla udělat – a že se jí to podařilo – bojácné nesvéprávné ovce, které se budou třást strachy, budou vytvářet děsuplné příběhy o Satanovi – a nebudou strkat nos, kam nemají. Kdo se bojí je ovladatelný. Jeho tvář se náhle proměnila a přede mnou stál zářivý anděl, z něhož šly vlny všeobjímajícího tepla. Uslyšela jsem : „Děkuji“. Od té doby se ho nemusím bát. Vím, že ho dokonce mohu požádat, aby poukázal na témata, která nemám ještě vyřešena a před kterými nevědomky kličkuji. Vím, že bude neoblomný a nenechá se ode mě zmanipulovat. Žádné výmluvy, žádné kličkování – jen nepříjemná pravda a šance ji vyřešit.

Stejně tak, když jsem začala přijímat svou roli, toho kdo je tu pro druhé, mi bylo předloženo několik možností. Mohla jsem si vytvořit uměle své image a nebo zůstat sama sebou a dát spíš na kvalitu toho, co dokážu. Tehdy se znovu ozval ten hlas a řekl: „Nebudeš nikomu dělat šaška. Nebudeš se za nic skrývat. Nebudeš lidem předkládat co chceš, aby si o tobě mysleli , ty budeš tím, čím jsi a oni to poznají z tvých činů. Budeš tu pro ty, kteří si budou vážit tebe, ne tvého kostýmu. Těm přineseš úlevu a spočinutí v blaženosti. Ti, kteří si přejí mocné divadlo, ať hledají ty, kteří ho pro ně hrají. Těm nepomůžeš. Nemají skutečné problémy. Kromě svojí povrchnosti. Tak jest.“

A tak jsem se zbavila trojí zátěže. Strachu ze Satana, neustálé honitby s dobrem a zlem a v konečné fázi jsem velmi svobodná v tom, že si na nic nemusím hrát. Oblékám se podle nálady, mluvím jak mi zobák narostl, brečím když se mi chce, řehtám se, když se mi chce a tak neztrácím důležitou energii, kterou tak mohu investovat do pomoci druhým. Pokud to chcete dělat jinak, tak to tak dělejte. Dělejte to tak, jak potřebujete. Možná vám moje poznání jednou zachrání život a třeba to nikdy neupotřebíte. Však víte . Co je pro mě kompatibilní, s vámi být v souladu nemusí. Amen 🙂

Použití textu pouze s uvedením textu, v opačném případě jde o trestný čin.

47 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comments


bottom of page