top of page
  • Taisha Tauma

RODOVÁ ZÁTĚŽ

CO JE RODOVÁ ZÁTĚŽ Na začátek si musíme vysvětlit co je rodová zátěž. Obecně lze říci, že jde o veškerá dramata, která rod zažil a nezpracoval. Patří mezi ně jak násilí mezi muži a ženami, tak i utlačování druhého pohlaví, znásilnění, přirozené úmrtí dítěte, ale také potraty, zabití dítěte apod. Dalšími zátěžemi jsou incest, vraždy, psychické týrání, úmyslná záměna dětí, pancharti, válečná dramata, udání s následkem atd. Vše zlé co se lidem děje a co si vzájemně dělají se v rodě ukládá do rodové paměti a my jako potomci tyto energie absorbujeme, což nám ztěžuje život.

CO JE RODOVÁ KARMA Rodovou karmou, co se konkrétního člověka týče, je drama, které tento člověk v minulosti sám vykonal a do jehož proudu se znovu rodí, aby tuto energii sám pocítil a mohl vše napravit. Pro lepší pochopení si vezměme příklad. Pr: Mladý muž duševně neunese, že ho jeho milá opustila a tak ji a jejího milence zavraždí. Vzniká dramatická energie, která se dál rodem šíří. Ženy si dál nesou vinu za nevěru a trauma z ublížení ženské energii, muži si nesou vinu za vraždu a pocit podvedení. ( v reálu to není tak jednoduché, dramatických energií vzniká podstatně víc a všechny se v různých podobách rodem šíří). Tento muž se, v rámci zpracování rodové karmy, znovu rodí do téhož rodu o několik staletí později. Tomuto klientovi bychom tedy mohli říci, že by kdysi svým pra.pra.pra.pra……předkem. (pachatel se vrací na místo činu)

PROČ SE NA NÁS RODOVÁ ZÁTĚŽ NAVÁŽE Existuje tzv.vazebná láska. To je láska, skrze níž na sebe vážeme právě výše zvýšené rodové zátěže. Funguje to na dvou základních principech : 1) Naši předci trpěli a my si tedy nedovolíme (z lítosti a lásky) mít se lépe. Máme pocit, že by to nebylo fér. 2) Naši předci trpěli a tak se rozhodneme ( z lítosti a lásky) tato dramata za ně zpracovat. Chceme je zachránit

Problém č.1 ) Naši předci VŽDY touží, abychom se měli lépe než oni a chtějí být toho svědkem . Sledují nás a čekají, kdy si to dovolíme a dovolíme jim, aby nám pomohli.

Problém č.2) Nikdo nemůže za druhého odžít jeho osud. I kdyby láska mezi těma lidmi byla sebesilnější. Tak to ve vesmíru nechodí. Léčitel nemůže člověku odejmout jeho karmu, kterou nemá pacient zpracovanou, potomek nemůže „odpustit“ předkovi jeho nezvládnutá provinění , či utrpení. A na konec ještě velmi důležitý poznatek. Předkové si nemohou zpracovat svou karmu, pokud jsme jim ji odňali ( byť bychom to udělali z lásky a nevědomosti)

CO Z TOHO VYPLÝVÁ Z celé této situace vyplývá, že trpět za předky nemá pražádnou cenu. Jediné co tím docílíme je, že poškodíme CELÝ ROD a sami sebe , včetně svých vlastních dětí ! Předkům odepřeme možnost dál se posunout a zničíme i linii rodové energie. Je to, jako dítěti shodit komín postavený z kostek.

Abychom pochopili celou problematiku, musíme se dívat nejen dozadu, ale i dopředu. Jestliže jsme rozbili (spolupodíleli jsme se na tom) celou rodovou harmonii v minulosti, nemůžeme očekávat příliv pozitivních sil. Jednak, tam kde je odpad není místo pro čistou energii , která také nemůže proudit , když v rodě vzniknou všelijaké odbočky tím, jak potomci kradou osud svým předkům.

KOPEC PÍSKU Představte si dívku, která je zcela neplodná. Pokud byste se věnovali chvíli jejímu rodu, zjistili byste, že rodová zátěž u této dívky nabrala podobu kopce „písku“ ze kterého jí čouhá tak akorát hlava. Podívejme se zpět do minulosti : Její matka stojí v téže hroudě, ale písek má po ramena. Babička – matka matky – má písek po pás, prabába má písek ke kyčlům atd.atd. Hodně hluboko v rodě je žena, která drží v ruce hrneček s pískem – drama, které zažila při potratu svého dítěte. Mohl to způsobit její partner, nebo byla donucena z náboženských důvodů. Na příčině v tuto chvíli nezáleží, jde o základní informaci prožitku a o místo, kam se váže ( děloha) Nyní obrátíme opět pohled dopředu : Každá žena, potomek, která se po ní narodila, si z vazebné lásky nabrala kus její osudové bolesti. Jedna z dcer této ženy tedy nedrží hrneček , ale hrnec písku. Její dcera z lásky také odebere své matce část utrpení a už bude stát s kyblíkem písku atd. Až k výše zmíněné dívce, u níž už traumatická energie týkající se plodnosti překročí jistou hranici a ona se stane neplodnou.

JAK SE TO STANE? Každý rod má své rodové duchy. Ti opatrují rovnováhu a veškeré děje probíhající celým rodem. Pokud rodová zátěž přeroste jistou hladinu, zasáhnou a zastaví možnost přenášení na další pokolení. Způsobí vymření po meči, nebo vymření po přeslici.

PROJEVY Sexuální delikty v rodě ( znásilnění, incest ) se dnes mohou odrazit v jiné sexuální orientaci jako je homosexualita, v deviacích, v transsexualitě, v frigiditě apod. Ztráty majetku v rodě ( zabrání majetku církví, za komunistů, za válek ad.) se dnes mohou u potomka projevovat gemblerstvím, chudobou, neustálými ztrátami finančních prostředků, neschopností udržet si peníze a majetek……..je toho mnoho. Vydědění v rodě se dnes projevuje v sebepoškozování, neschopnosti se v životě postavit na vlastní nohy, alkoholizmem, drogami, naprostou ztraceností. Potraty, zabití dětí, a jiné delikty na dětech se dnes odrazí na plodnosti a schopnosti děti donosit. Prostituce v rodové linii v přítomnosti potomka zatíží nádory a cystami ženských orgánů. Ponižování od mužů způsobuje u dnešních žen nesnášenlivost mužů, potíže v navázání vztahů, přitahování násilných mužů, nenávist k mužům, frigiditu, submisivní chování, nepřijetí dotyků a postoj „ muži jsou idioti, ubožáci „. U mužů totéž chování jejich předka může vyvolat hluboké pocity viny a tím pádem vyhledávání ženy, která by je trápila ( a oni by si to za předka odžili)

Prosím, je velmi důležité uvědomit si, že výše popsané projevy jsou jen střípkem skutečnosti. Nejde ani popsat co všechno se na naší psýché a prožívání životů podepisuje a jakým způsobem. Kombinací je tolik, že až praxe ukáže, co se ve skutečnosti stalo a co všechno to vyvolalo.

CO S TÍM? Krok č.1) Chcete-li přestat trpět, uvědomte si, že jste při narození přijali něco, co vám nenáleží. Doslova jste okradli své předky o jejich osud ! Tito předkové díky vám trpí a nemohou se pohnout dál. Trpíte vy a …………dozajista trpí i lidé kolem vás. Pokud máte děti, budou trpět i ony.

Krok č.2) Vraťte s láskou veškerá dramata – osudy – svým předkům a omluvte se jim za to, že jste v nevědomosti ukradli, co je jejich.

Krok č.3) Přijměte odpovědnost za svůj vlastní život, to je totiž něco, co jste zatím neudělali.

Krok č.4) Žijte tak, aby na vás mohli být předci hrdí, aby viděli, že si vedete lépe než oni! Až budete připraveni , začnete přijímat velmi silnou POZITIVNÍ energii od předků. Tou energií je moudrost, zkušenosti, spirituální dary a mnoho dalšího.

TAJEMSTVÍ To nejhorší, co se může na rodě podepsat, je tajemství. Tajemství ať už v dobrém, tak ve zlém , nese obrovskou energii. Ta pak likviduje rod na nejhlubší úrovni nevědomí. Pro příklad si představte rodící ženu, které je odebráno po narození dítě s tím, že zemřelo, ale ve skutečnosti je dáno do jiné rodiny(většinou neplodné majetné ženě) Vzniká TAJEMSTVÍ. Toto tajemství si viníci berou do hrobu, ale rody jsou zatíženy a energie utajeného dramatu stoupá. Rod ženy, která byla o dítě okradena zažívá dvojitou ztrátu – dítě zemřelo a zároveň ví její duše, že byla o něj okradena. Drama , které to vyvolá u jejích potomků se nedá popsat. Její další děti , nejspíš dcery, budou trpět neurotickým strachem o děti (syndrom přepečlivé matky), ale je také možné, že se jeden z potomků může sám dítěte vzdát. Energie se deformuje různými způsoby. Porodní bába, která spolupracovala při krádeži novorozeněte, předá svým potomkům také velmi těžkou energii. Provinění si vybere daň na jejím rodě. Stejně jako na všech osobách, které dítě kradli. Matka, která přijme vědomě ukradené dítě, předá svým potomkům ( tedy potomkům tohoto dítěte ) velmi těžké vztahy s matkami, pocit vykořenění, ztrátu orientace v životě (drogy, bezdomovectví atd.) Zkrátka, nikdo nezůstane bez poskvrnky.

CO NA KONEC Hledáte-li ve svém životě marně příčinu některých problémů (potraty, neplodnost, roztroušená skleróza a další vážné nemoci, závislosti, sebepoškozování, deprese, schizofrenie, dysharmonie ve vztazích atd. je nasnadě přihlédnout k možnosti, že to vše pochází z rodové zátěže. Jakkoliv to zní děsivě, pozitivní na tom je, že řešení je jen a pouze ve vašich rukách. Nejste tedy oběťmi něčeho, proti čemu není obrany. Řešení je doslova na dosah ruky. Jen se k němu rozhoupat. …..

Hledáte-li způsob, jak pochopit co se v rodě stalo a jakým způsobem tato témata zpracovat, jsem vám plně k dispozici jak s výběrem metody, tak i jejím provedením. Objednávat se můžete na tel. 739 506 755, nebo emailech uvedených v kontaktech na mých stránkách.

606 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comments


bottom of page