top of page
  • Taisha Tauma

POSVÁTNOST MUŽE A ŽENY A PSYCHOSPIRITUALITA JEJICH TĚL

Aktualizováno: 6. 4. 2022

Nejen díky vědeckému bádání a zkoumání, ale i díky vědomostem starých mudrců víme, že se muž a žena doplňují nejen na fyzické rovině, ale i na mnohem hlubších úrovních.Některé věci, jenž v článku zazní, už znáte. Je to dobré znamení, že nejsme až tak hloupí a něco málo jsme přeci jen rozklíčovali. Samozřejmě, i já bych byla ráda, kdyby mi duchové odhalovali samé taje a mystéria. Jenže ony ty taje plně souvisí s tím, co už nám je známo a nejde to oddělit. Mnohdy nám to známé pomáhá pochopit neznámé. Začínala jsem otázkami po psychosomatice a psychospiritualitě určitých tělesných částí ženského těla. Ještě nedávno jsem tvrdila, že řešit muže mi nepřísluší, když nejsem muž. Co já mohu vědět? (Dostávala jsem totiž od mužů dotazy, zda nechci dělat kurzy i pro ně, kurzy o mužskosti). Jenže vesmír míní jinak a člověk už v tom sviští 🙂 Při mém zkoumání ženy jsme potřebovala na doplnění určitou informaci i o mužích a její význam byl tak silný, že mě strhnul do víru poznávání mužských energií a jejich těla. Věci začaly zapadat do sebe a já se ponořila do pocitu hluboké úcty k mužům. Do pocitů posvátného. Najednou jsem muže viděla jinak a spojení muže a ženy začalo dávat pokročilejší význam. Proto se pokusím vše propojit tak, abyste i vy rozuměli a zažili to hluboké uvědomění.

Odpovědi dostávám skrze sabejské symboly. Je to, pro mě, nejdokonalejší systém, v němž nemohu odpovědi nikterak ovlivnit. Napřed míchám 14 karet se 12ti znameními zvěrokruhu a dvěma kartami odmítajícími odpověď. Tím určím znamení v němž budu hledat. Každé znamení má 30 stupňů, pro které musí být karty, to znamená 30 karet k určení stupně. Nu a součástí tohoto druhého paklíčku karet je 10 karet označujících, že odpověď není možná – třeba protože se špatně ptám. Tím to nekončí. Odpovědi mohou být záporné i kladné. Na to mám hrací kostku s níž vrhám. Sudá čísla jsou pozitivní odpověď, lichá čísla jsou odpověď negativní, záporná. Až nyní znám odpověď na svou otázku. Tedy její téma. Vše musím rozklíčovat a napasovat na dotaz. Je to složitý, ale pro mě plně fungující systém. Nikdy mě nezklamal. A nyní, když víte jak dostávám odpovědi, pojďme se na to podívat.

Začněme otázkou, ČÍM MUŽ DOPLŇUJE ŽENU. Duchové na to odpovídají, že nedoplňuje. Muž vnáší do energií ženy. A to je rozdíl. Vnáší tedy analytické a logické myšlení, zaměření pozornosti tedy záměru na jeden aspekt. Tím se docílí síly energie – laseru – co chce, to dostane. Muž vnáší schopnost , možná potřebu, trvat na hodnověrných informacích – nepřijímá abstrakce, či náznaky (začíná vám ženy něco docházet?) Vnáší důraz na pozitivní věci a postoje. Vede k odhalování skrytých příčin. Je to tedy mužská energie, skrze kterou hledáme jako léčitelé/léčitelky přičiny nemocí a potíží. Sestupujeme dolů, sfáráme do hlubin – a jak uvidíte, má to velkou spojitost s mužskými orgány. Napadlo mě zeptat se i na to, co ještě o muži nevíme, co jsme nepochopili/nepochopily. Musela jsem se smát. Duchové vybrali tutéž odpověď ! Stejné znamení, stejný stupeň. Matematicky je taková náhoda nemožná. Však´matematicky orientovaní muži mohou zkusit spočítat, jaká je pravděpodobnost (viz můj popis jak odpovědi získávám).

ČÍM ŽENA DOPLŇUJE MUŽE je také zajímavá. Vnáší energii potlačující egoistické energie a projevy. Vnáší přímost, transparentnost, duchovnost. Učí nechat věci proudit a plynout. Nechat věcem volný průběh. Netlačit na pilu. Vzdát se kontroly. co však ještě nevíme o ženské energii-roli? Ženy mají sílu (mužský) záměr ohlásit tak, jak kohout ohlašuje nový den. Žena vnáší nadšení toho nového a přenáší nadšení na ostatní. Entuziazmus ze života – z rosy na trávě, z bouřky, z deště, ze slunného dne…Užívání si bytí, existence . JÁ JSEM. JÁ PROSTĚ JSEM. Volá žena a ostatní to cítí.

CO UTVÁŘÍ MUŽ A ŽENY PŘI SEXUÁLNÍM SPOJENÍ? Vytváří energii, která je zdrojem útěchy, duchovní pravdy a naplnění. Přivádí k hlubší vnitřní zralosti, k otázkám po smyslu života a existence, povznášející pocit, hledání duchovního směřování a vedení. Probouzí energie vašeho vyššího já. KDyž klesnete do těch nejhlubších temných částí duše (temná noc duše, psychospirituální krize) pak je toto sexuální harmonické spojení cestou ke Světlu. Léčí psýché. Doslova se můžeme porozhlédnout po tom, kdo nám s tím pomůže 🙂 Přestanete si zoufat….. /uvidíte, že jak se dostaneme k orgánům muže a ženy, dojdeme ještě k jedné zmínce, která tak úplně nepočítá s monogamií, nebo ehm řekněme zdrženlivostí- tak jak ji chápeme pod vlivem církve.

V ČEM TKVÍ SPIRITUÁLNÍ HODNOTA MUŽE Muži dokáží sestoupit – sondovat – do neuvěřitelných hloubek. Je to tvrdá práce a oni se toho nebojí. Provádí potřebný průzkum. Jsou jako pracovníci na ropných plošinách (a to ve všech životních tématech na která si vzpomenete). Investují do tho co je potřeba (princ prosekávající se zarostlým zámkem navzdory ranám od trnů…princ sekající hlavy sedmihlavé sani, bez ohledu na únavu a zranění z boje…) Mají víru , že na dně je něco cenného a mají pravdu. Víra v ten poklad jim dává sílu. /až dojdeme k čípku a penisu vzpomeňte si na hledání pokladu…./ Muži mají větší – přirozený – přístup k tomu co se stalo v minulých životech (vzpomínky, pocity, zkušenosti). A protože při sondáži naráží na neproniknutelné vrstvy, mají dar víry, který je vede k vytrvalosti i nadále dobývat. Žena musí muži, aby byl zdravý, umožnit, aby ji dobýval. Aby dobýval její diamant. Postupně muž kope až je u zřídla síly, ropy, diamantů…hledá a najde bez ohledu na vydanou sílu, finance, či na zranění. To je úžasný dar mužů. ZRANĚNÝ DUCH MUŽE rozdává rány naslepo, často aby zapůsobil, přitáhl pozornost (jako dítě) a nebo aby si něco vydupal. Plýtvá časem, prostředky na špatném místě (u špatné ženy, ve špatné firmě , na špatném projektu). Ženu uhání a dobývá, ale není připraven na to, až žena povolí a otevře se. Muž se vyděsí z té oddanosti a uteče.

A DOSTÁVÁME SE K TĚLESNOSTI :

MUŽSKÝ ŽALUD psychospirituální symbolika Špička penisu je jakýmsi kolektivním nástrojem radosti a uspokojení. Když má muž dilema, je si nejistý, je v těžké situaci, může čerpat od ostatních mužů. Měl by se naučit napojit na „kolektivní vědomí“ všech penisů ! Podobným způsobem fungují například šamané. Spojí se přes svůj osobní šamanský kruh s ostatními a tím i s kruhy existujícími v kolektivním nevědomí. Dokonce s prvotním kruhem, který vznikl před eony věků. Je to neomezený potenciál síly a zkušeností. Muž má tento šamanský kruh neustále u sebe v podobě penisu. Je to přijímač i vysílač společných sil mužského kruhu !!! A když „všichni“ tedy většina mužů bude dělat do má a jak má, spolu postoupí ve svém duchovním řůstu – kolektivně. (právě tyto informace u mě probudily tu první vlnu obdivu a úcty k mužům )

Takový muž si musí dát pozor, aby se nestal závislým na ostatních mužích. Nesmí očekávat, že oni za něj všechno vyřeší, že budou odsouhlasovat jeho kroky. Také se může objevit pocit, že je v něm něco špatně, nebo že za jeho neúspěch mohou jiní – například předci, či partnerka. Takový muž ještě nedozrál, je dítětem. Záleží pak na síle mužského kruhu, aby mu pomohla.

Vnímám hloubku možností, které mají muži. Ti, jenž si udržují už energie harmonické mohou skrze kruh, skrze své vysílače, ovlivnit muže agresivní, násilné, či zlomené. Je to úžasné společenství a pospolitost. Wow. Prostě wow. A tak moc si přeji, aby si to uvědomilo co nejvíce mužů a aby přišli na to, jak vědomě a později i nevědomě takto působit a pomáhat. PROSTATA Prostata je nástrojem mužské duchovní očisty. Prostat spouští očistu, když už je to potřeba. Očista od egoistických snah a reakcí. Od lží a manipulací. Prostata je jako kadidelnice, nebo nádobka se svěcenou vodou (proto pokrytecké náboženství, pokrytecká bohabojnost ničí prostatu. Stejně tak politikaření, zneužití vědy – zbraně například. Do toho i patří přesvědčení, že muž má vždy pravdu. Další oslabení způsobují toxiny z prostředí. Prostata má velký vliv na myšlení, ale i zdraví mužů – celkové zdraví ! Zdravá prostata zastaví nemoci v těle i nemocnou mysl. Moc a síla v prostatě je symbolizována nevybroušeným démantem. Vytváří – vede duši muže, aby naplnila božský záměr. Je v ní syrový potenciál jako v neopracovaném diamantu. Tento potenciál jen čeká na zhmotnění, realizaci a naopak, on pomáhá věci mužům zhmotňovat a realizovat. Má – dává – potenciál DOJÍT K OSVÍCENÍ. Prostatu oslabuje ego a překrucování pravdy ve snaze pravdu podpořit/prosadit – jde o čirou manipulaci. Dále škodí pokrytectví, lži, hněv a destruktivní strach.

Prostata pomáhá muži mít správný úhel pohledu a vnímat skryté potenciály v sobě, v druhých, ve všem! Nese v sobě záznamy ze snah o dokonalost z minulých životů. Pomáhá uvědomit si, když muž něco odkládá, jaký byl původní záměr a doslova ho popostrčí, aby už nekličkoval. (zde se mi vybavil vtip: Muž se rozčiluje na ženu. Nemusíš mi každýho půl roku připomínat, že jsem měl přidělat tu poličku. Vždyť jsem říkal, že jednou ji přidělám) Možná z toho plyne i něco pro ženy. Aby si uvědomily, že při hrátkách masírovat muži oblast prostaty -pečovat o ni – je dobré i pro její plnění přání – například, aby muž pověsil už tu poličku 🙂

Prostata vede muže k dovršení jeho spirituality….

PŘEDKOŽKA Ano, z vědeckého hlediska se dozvíme něco o hygieně, zachování citlivosti a tak podobně. Nu jsou tu i jiná hlediska a mají určitě hodně společného s obřízkou židů…….spirituálního národa. Začněme problémem, jenž nám odhalí podstatu. Pokud má muž problémy s předkožkou, například nejde přetahovat, dělají se infekce atd. má muž strach z budoucnosti a z neznáma. Nemá kontrolu. Otrocky uctívá autoritu (téma otec ) a to kvůli formě,nikoliv kvůli obsahu (například se otce bojí, zažil šikanu otcem, sexuální zneužití, opovržení atd.). Kdo nezná šíři tématu „archetyp otec“ tak jen přiblížím, že může jít o přenos na vztah muž a jeho šéf, nebo dokonce muž a milenec jeho ženy. Vždy jde o srážku s mužskou autoritativní (agresivní a mocnou) energií. Také v tom hraje roli strach, že něco špatně pochopí, či nepochopí vůbec. Pocit, že nemá dost informací, vědomostí a zkušeností.

Předkožku nazývají duchové KNIHOU ŽIVOTŮ, svitkem (svitek je také jen kůže) jenž je zdrojem informací, zkušeností. Skrze ni mohou muži čerpat z předchozích existencí a stavět na tom. Mohou se zahloubat do nepomíjivosti vědění. V předkožce jsou ukryté informace, jež hledáme v legendách a mytologii. Zbavení se předkožky / obřízka : Když muž odloží předkožku, odkládá všechnu moudrost navázanou na minulost. První co vás napadne je, že je to problém. Z duchovního hlediska jde možná jen o změnu směřování. Takový muž si od té chvíle musí pomoct sám. Doslova – „nebesa ti nepomohou“. Otvírá se tím, ale možnost volby postavené nikoliv na starých zkušenostech (které nemusí být vždy poplatny naší době) ale otvírá se možnost volby postavené na vnímání, na citu, intuici, pocitech (líbí se mi něco, nelíbí). To je nová realita. U6 neřídí muže tupý syrový instinkt, ale hlubší volba – INTUICE.

Zajímalo mě, jak vysvětlují obřízku ti, kteří s ní přišli – židé. Obřízka se provádí 8.den po narození chlapce (v hermetice, kabale,kterou dobře znali je číslo 8 číslem začátku nové evoluční fáze. ) Jde o uzavření smlouvy Abrahámovy.Chlapec dostává hebrejské jméno. U dospělých mužů je obřízka součástí přijetí k judaismu (je to náboženský obřad). Zakrvácená plenka se vypere, rozstříhá na dlouhý pás, na něž pak otec napíše “ já jsem otec a věnuji to synovi narozenému tehdy a tehdy“ Zde je vidět právě mužské téma, téma otec.Dále následují přání aby se vzdělal (v Tóře), aby se oženil atd. Nedozvěděla jsem se z textů jaký má obřízka hlubší význam. Otázkou je, zda to sami židi ví. Možná ano a tají to. Vždyť jde o hluboké pradávné spirituální vědění. Určitě chlapce neobřezávají jen proto, aby založili matriční údaj. Každopádně jde o podobný proces jako u nás křtiny – církev dítě zavazuje životu v dané víře.

Pro mě je úžasné, jak velký dar – svobodné volby – muži mají, když jsou obřezáni. A jak dokonalý nástroj předkožka je, když muže připoutává k vědění z minulých inkarnací. Jestli-že se muž naučí informace přijímat, má též neomezené možnosti. Nejspíš se však bude muset naučit odlišovat co je zkušenost blokující a co posilující.

ŽENY DĚLOŽNÍ ČÍPEK Je z pohledu psychosomatiky a spirituality doslova KLENOTEM, DIAMANTEM a znamená pro ženu velké bohatství. Skrze čípek žena projevuje to nejcennější co může nabídnout. V čípku je hodnota prosperity a vědomí prosperity. Doslova je v něm uložena SEBEHODNOTA. Talenty, dobrá vůle, touha po osvícení a správná duchovní cesta, to vše v sobě nese. Čípek je vybroušený diamant zasazený do šperku – dělohy.(vzpomeňte prostata neopracovaný diamant.) Je to nejcennější co žena má a z čeho může nabídnout okolí. Záře, ženská síla – žena je ženštější, pokud z něj čerpá svou hodnotu.

A co ženy bez čípku? Vystoupá vnitřní tlak skrze který se chceme realizovat, jenomže tento tlak nás spíš paralizuje a my nejsme schopné činu. Vzniká neurotická kontrola, strach z neschopnosti. Nedůvěra v osud, neschopnost nechat věci a osud plynout (všimněte si, že to je mužská energie. Dokonce je z pohledu psychosomatiky možné, že dlouhodobý tlak způsobí mrtvičku a vysoký krevní tlak. Duchové ženy bez čípku učí : „Nechte to být“. Žena tedy může energii zvládnout a zpracovat – vědomým plynutím, uvolňováním se, odevzdáváním kontroly Bohu.

A jaký je tedy psychosomatický důvod předrakovinných a rakovinných stavů? Snaha ukázat, že jsme lepší než ostatní (často než náš partner, kolegyně, konkurence). Dále požitkářství a marnotratnost (požitkářství dokonce až z minulých životů, ale i z tohoto, samozřejmě. Zejména, pokud jsme tím ublížili jiným lidem ! Trestání sebe, nebo druhých za nějakou nestřídmost – přibrala jsem přes svátky, neudržela jsem se, zasloužím si trest, budu teď hlady, budu cvičit až do úmoru, nedovolím si to a tamto…….Vzájemné obviňování (vina-rako-vina) Snaha vyvzdorovat si návrat „dobrých časů“ nebo snaha si je udržet, i když už se situace mění. To všechno způsobuje oslabení a změnu v buňkách. Když si k tomu přidáme neustálé sebepodhodnocování, čímž diamant znehodnocujeme……..máme tu většinu žen.

VNĚJŠÍ RODIDLA Duchové mě pobavili, protože pro ohambí použili symbol: „Velký, dobře udržovaný veřejný park“……..no comment :-))))) Vnější rodidla jsou tak symbolem míru, krásy, a kosmického řádu. Vede ženy k naplnění jejich osudu (proto o vnější rodidla pečují bílé tygřice jako o okvětí lotosu. Jsou vždy vyholené a denně se natírají různými omlazujícími oleji a výtažky z bylin. Péče o rodidla, úrava a čistota, znamená zdravou ženu. Je to nástroj skrze který pečujeme o „obecné blaho“ (duchové měli dnes opravdu humorný večer), o zábavu a odpočinek.

„šťastná je žena tak, jak udržovaný je trávníček“ (moje mírná úprava původního citátu)

Vnější rodidla přináší podle duchů také dobrý rodinný život ( nechte si muže hrát,kdo si hraje nezlobí) Zanedbávání, nebo neosobní přístup (neváží si tohoto svého pokladu, nebo pěstuje sex bez citu) způsobuje nemoci a soužení, ochabnutí.

POŠTĚVÁČEK /KLITORIS (kleitoris – ten jenž hlídá vchod, nebo také muž s klíčem ) Ani zde duchové nezklamali. Sabejská symbolika : prvotní schopnost hry :-))) Pudová radost, hra, spontánní objevování. Ale i přechod mezi vědomím a nevědomím, extází a holou existencí. Nástroj nadšení, který umožní i překonat překážky. Mýticky představuje Dionýsa – bůh vína a nespoutaného veselí. Dionýzův opojný nápoj lidé přijímali se smíšenými pocity a dokonce i s obavou. Silou vína proměňoval i zabíjel …..leckterý muž úplně ztumpachoví, když si může sáhnout.:-)

Poštěváček znamená také něco zbaveného pozlátka a povrchnosti – či iluze civilizace. Otvírá bránu k nevědomí ! Což nás osvobodí a přivádí sama k sobě. Též ženu přivádí k partnerovi na té nejzákladnější rovině. (Asi nemusím vysvětlovat, co tím vše je myšleno. Každá víme, co se děje, když…

Poštěváček je – podle duchů, mě nefackujte – neškodná možnost jak uspokojit své libido a svou touhu po dobrodružství…Já to tedy chápu tak, že jej máme proto,abychom si mohly užít a nebyla to nevěra (nebo těhotenství). Je velmi zajímavé, že v šamanizmu se mezi šamankami také učí o tom jak mají být ženy silné a k čemu jsou jejich rozmnožovací orgány, kromě rozmnožování. Jedno z pravidel říká asi toto: „Proč myslíš, že máš nástroj rozkoše vně těla? Abys nemusela pouštět muže do posvátného prostoru, do místa, kde je Síla“.

Další témata náležející k poštěváčku jsou : spontánnost, experimentování, vyjádření něhy, návrat do ráje……toto opravdu vysvětlení nepotřebuje.

PANENSKÁ BLÁNA Jestli jsem dobře pochopila poněkud složitější odpověď duchů, tak je to takto: dívka panna, funguje přes pravou hemisféru. Průnik muže je aktivací logiky. Při penetraci má dojít k splynutí jin a jang, citů a mysli a to do stavu symbiozy. Někdy, ale muž způsobí destabilizaci systému ženy (záleží na způsobu průniku, na záměru atd.) Při zpracovávání tohoto tématu mi přišel příměr. Je to jako když si koupíte nějaký výrobek na baterky, a aby se nevybíjely už ve skladu, je tam taková plastová pojistka, kterou vytáhnete a dojde ke spojení, k aktivaci. Stroj začíná plnit funkci. Energie probije mezi plus a mínus. U muže a ženy je to stejné. Myslím, že stojí za hlubší prozkoumání ještě to, jaké následky nese způsob průniku.Protože v okamžiku kdy poprvé dojde ke spojení jin a jang, vznikne jakýsi prvotní třesk a v něm jsou obsažené důležité energie. Při dotazu na sabejské symboly to vypadá, jako by došlo, při negativním prožitku, u prvního styku, k deformaci vnímání-myšlení. Žena trpí častěji sebeklamem, sněním, iluzemi, stavěním vzdušných zámků. Vzniká otázka „proč?“která uvnitř hlodá. nejspíš pak může dojít i k deformaci v sexualitě – přitahování zromantizovaných vztahů, nebo naopak jen sexuálních. Problém rozlišovat mezi sexuální fantazií a realitou (dívky velmi sní různé sexuální vztahy s vymyšlenými partnery) Vznikají tak pokřivené verze vnímání a z toho konflikty i v reálných vztazích.

Když tak nad tím přemýšlím, my ženy bychom měly naše dcery lépe připravit a hlavně muži svoje syny ! Jinak z toho zmatku, jenž už nyní zavládl mezi mladými, vyjdou hordy duševně narušených dívek a muži na tom taky prodělají kalhoty. Nikdo nebude šťastný….

Jistě vás zajímá psychosomatika prsou ( je vždy rozdílná u párových orgánů), dělohy, co ženy bez dělohy, vaječníků atd. Tato témata jsem už otevřela v jiném článku, na mých www.samanizmus.cz v sekci ŽENSKÁ TÉMATA. Jste srdečně zvány k prozkoumání i těchto důležitých symbolik. Pokud chcete uzdravit svou vnitřní ženu a pochopit svůj život, sama sebe, svou spiritualitu a dary, můžete se přihlásit na moje ženské semináře. Pokud chtějí muži prozkoumat více sami sebe, doporučuji mužské kruhy (mohu dát kontakt na mého kamaráda, který takové kruhy vede)

Děkuji vám za pozornost, s láskou vaše Taisha Tauma


1 579 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

OČISTA VYKUŘOVÁNÍM

Dovolím si začít trošku zeširoka, neboť články čtou i začátečníci a pro ně je zásadní nevynechat bazální informace. Žijeme v celkem v pohnuté době. Jsme „civilizovaní“ a svět se snažíme logicky analyz

Comments


bottom of page