top of page
  • Taisha Tauma

NOVÉ MYSTÉRIUM PŘICHÁZÍ

Aktualizováno: 19. 10. 2021

Po 20.2.2016 jsem vydala na svém facebooku téměř až šokující zprávu. Od té doby ke mně přichází nejen další informace, ale také praktické ukázky toho, že vše o Mystériu je PRAVDA.

Článek je pospojován z jednotlivých zpráv, z mých poznatků a proto možná dýchá trošku jinak, než mé ostatní články. Snad to nebude ku škodě věci.

18.2.2016/2 zazněl sedmý zvon. Snad shoda okolností, či spíše dobře promyšlený proces. Zpětný pohled, do oka numerologie, ukazuje jak dobře je vše naplánováno.

Součet konečného čísla roku tj.7 mluví o roce, v němž dojde ke konci evolučního spirituálního cyklu lidstva.l Součet celého data pak ukazuje č.20, což v dalších spojitotstech slibuje velký přínos, nebo zprávu pro lidstvo.

Co se však myslí sedmým zvonem?

Ve čtvrtek 18.2.se při běžném sezení stalo něco neočekávaného. Zatím, co mělo Božství přinášet zprávy a odpovědi klientovi, začalo mluvit k lidstvu. Božství přineslo zprávu o NOVÉM MYSTÉRIU, které námi dvěma prostupovalo ve vlnách a za podrobného vysvětlování jsme byli vedeni k jeho praktickému využití. Co to, ale je Mystérium? Jakou spojitost má s vámi? Božství nám vysvětlovalo, že nyní dochází k extrémnímu exodu. Temní duchové, staří bohové a démoni jsou odváděni pryč ze Země a jsou nahrazování velkým množstvím nových duchů-učitelů a bohů, kteří mají za úkol lidstvo očistit a pozvednout. „Už přišel čas.“

Tento proces provázejí velmi nepříjemné stavy. Závratě, nauzea, únava, úzkosti, strachy a další psychosomatické projevy. Je to reakce na změny, které jsou pro nás tak nové, že jim vzdorujeme – nevíme co máme čekat, co se čeká od nás a co se děje.

To, ale není vše.

S příchodem těchto bytostí je nám předáváno Nové Mystérium, což není nic co byste si mohli ohmatat, či zvážit. Je to PROCES, je to STAV věcí ve vesmíru. Tato síla a informace nás oba naplňovaly dlouhé minuty. Mystérium pronikalo do nejtemnějších zákoutí našich niter a stín nahrazovalo Světlem. Barvu energie jsem vnímala jako zlatožlutou. Byli jsme vedeni k práci s jejím potenciálem.

Klient dostal poměrně podrobné informace jak jej šířit a jak s ním léčit. Dostal příslib přednášek a jakýchsi setkání, při nichž bude Mystérium přítomno pro všechny přítomné.

Mě byl dán příkaz Mystérium následovat a v těchto dnech je vidět, jak si samo nachází okamžiky a způsoby, jak do mého života proniká a přitom si nachází cestu i k lidem kolem mě. Je to tak k neuvěření, že se stále musím jako nevěřící Tomáš znovu a znovu přesvědčovat, že se mi to nezdá. Dovedlo mě k tomu, kdo skutečně jsem – plný náhled do min.životů – a vedlo mě až ke spojení s mým já z minulosti. Tím se mi otevřely netušené možnosti. A na to všechno navázalo vyřešením největšího problému, který má většina léčitelů – a to, že nemohou pomáhat bližním. Mým učitelem a dohližitelem se stal jeden z největších léčitelů a nazval mě svým pokračovatelem. Ve světle těchto událostí mi nezbývá než pokorně pokleknout a s láskou poděkovat za Mystérium a jeho příchod PRÁVĚ TEĎ.

Dalším co nám bylo ukázáno, bylo jak všichni budeme propojeni, jako korálky na niti. Všichni budeme propojeni jednou silou, která z nás učiní bratry v jednom a témže okamžiku. Cítila jsem, nejen viděla, co znamená být JEDNO.

Tento proces bude mít několik stupňů a tak nás všechny čekají ještě náročné chvíle. Ten kdo bude naplněn Mystériem na všech rovinách své duše a života, ten unikne strachu. Vize ukazovala strach jako zbytkovou šeď zatlačenou pod tak obrovskou záři Mystéria, že „to nebude stát za zmínku“….

Po tomto sezení mi klient-masér a léčitel – svěřil starou channelingovou zprávu, které nerozuměl. Řekla mu, že Ježíš měl 5 zvonů a můj klient má zvonů 7. Až zazní sedmý zvon, přijde očista lidstva. Co to znamená netušil. Já hned věděla o čem mluví. A pochopila jsem, proč ho Božství dovedlo až ke mně. Kabalou se zabývám už dobrých 20 let a nejvíce se věnuji její číselné nauce. Kabala učí, že pětka – 5 zvonů Ježíšových – značí celistvost člověka ve spojení s Bohem – což přináší změny. Sedmička – sedmý zvon – je pak symbolikou konce spirituálního evolučního cyklu, se začátkem cyklu úplně jiného – nového.

Veškeré informace do sebe zapadají až děsivým – pro mě úžasným – způsobem a dávají smysl. Zatím identitu klienta neodkrývám, neboť ctím jeho právo na soukromí. Až sám bude chtít vyplnit přání Mystéria a začít jej šířít, dá své jméno veřejnosti.

Já sama ty dva měsíce (je duben 2016) sleduji projevy Mystéria a studuji jej s nadanými žáky své školy. Mohu tedy tento původní článek rozšířit o další, velmi zajímavé a důležité informace………

Co bude s těmi, kteří odolávají příchodu Mystéria – odmítají tedy nutnou změnu, která probíhá globálně v celém kosmu? Bylo mi řečeno, že „odejdou“. Co je tím myšleno však nevím. Pouze tuším. Jednou z vizí byl svět rozdělen na dvě poloviny. Jedna byla ve stínu, šedi. Tam odcházeli ti co odmítli Mystérium (neotevřeli se) a také tam odcházeli „démoni“. Druhá polovina se topila ve zlatožluté záři Mystéria naplněna těmi, kteří měli svou mysl i srdce dokořán. Chápu to tak, a ne tvrdím, že to bude přesně takto, že ti co jsou strnulí a odmítnou změnu, zůstanou tu fyzicky s námi, ale natolik odděleni svými iluzemi, že to bude, jako by tu nebyli. Druhým projevem může být i fyzický odchod. Těžko lze přehlédnout obrovskou úmrtnost i u mladých lidí v posledních letech a zvýšený počet sebevražd a vražd. To vše je způsobeno tlakem nadcházejících změn, kterým někteří neumí, nebo nechtějí čelit.

¨

Jak však vím díky čerstvému prožitku, část lidí se tzv. obětuje. Jsou to totiž duše, které budou – jsou – povolány z řad lidí proto, aby mohli přejít do řad transformujících duchů, protože by v lidském těle nemohli vyvolat takovou změnu. Tito lidé tedy apriori nepatří mezi ty „odmítače“,ale jsou tu už dávno připraveni k tomuto velkému úkolu.

Každým dnem se dozvídáme víc a víc o tom, co se zde děje a já věřím, že už alespoň já a moji žáci chápeme rozměr tohoto dění. Prozatím mohu potvrdit přítomnost nových duchů a jejich pomoci. Hned po ohlášení příchodu Mystéria totiž došlo ke skupinovému vymítání duchů a k jejich odchodu za pomoci i těchto nových Vyšších bytostí. Od té doby jsem mnohokrát vnímala jejich přítomnost při mém osobním duchovním růstu, či při terapii klientů.

Další čeho jsem si nemohla nevšimnout bylo hromadné posednutí lidí. Každý den jsem vymítala – s velmi silnými projevy u mě i u klientů – duchy a démony neobvyklého množství a síly. Bylo mi vysvětleno, že hledají „kout“ kde se skrýt, aby nebyli odvlečeni pryč. Je to už dva měsíce a charakter očisty se změnil. Ataky duchy se jaksi ustálily a přibylo uzavírání minulých životů. K tomu mě to vždy dovede, i krkolomnými cestičkami, téměř u každého klienta (bez ohledu na povahu jeho potíží ). Jakmile to uzavřeme, uleví se.

Další část zprávy:

K těm co přicházejí…..Po prvotnim šoku duchů Nového Mystéria z naší nepřipravenosti,(podle nich zalézáme pod kameny jako potkani) zahajují vyčkávací pauzu. Máme pár měsíců na „zvyknutí si“. Rozhodně nám nebudou všechno papouškovat stokrát a tisíckrát jako „staří bohové“. Ti nás v podstatě rozmazlili.

( Ja bych to nazvala tak,že jsme si je ochočili). Po „pauze“ začne tvrdě dělení. Kdo se otevře tomu bude dobře,lehce. Kdo ne,bude mu zle. Na odpor bude odpovědí odpor.

Až proběhne základní rozdělení, z těch „ve světle“ budou vybráni ti,kteří se stanou Majáky pro ostatní. A bude to „tady“ fungovat jinak než jsme zvyklí.

Majaky už nebudou šířit Nové Mystérium (nový řád….energii) tak aktivně jak vše šířili a hlásali doposud. Majak se věnuje svemu Zdroji. Kam jde Světlo a jak daleko, on neřeší. Jeho ukolem je zpracovat příchozí energii. Nic víc. Lidé budou přilétat jako můry na lampu. Přilétnou jen ti, co budou připravení. Konec zachraňování blízkých a známých. Nelze nikoho zachraňovat. Zde už bude jen místo pro osobní zodpovědnost. Jak bylo řečeno, na Světlo stejně přiletí jen můry…..

Snad ta nejdůležitější zpráva ….Oči, uši pravdu nepoznají. Slova ne pokaždé pravdu nesou. I ti co doteď zveřejňovali své channelingy, o nich v nitru pochybují,ale touží, aby to byla pravda. Kdyby za svá slova měli obětovat,nasadit život, nikdo by to neudělal. V každém je „co kdyby“. My vám říkáme, že jediné jak poznáte pravdu (i to zda nám můžete důvěřovat) je VYCIŤOVÁNÍ. Jen přes cítění získáte informace,na kterých lze stavět.

V Novém Mystériu tedy bude základem komunikace VYCIŤOVAT, NACIŤOVAT….

Nová zpráva:

Z práce s mými žáky vychází další informace.

Mystérium je změna – proces – ve Vesmíru, tedy i na Zemi. To je provázeno energií i bytostmi. Mystérium NEBUDE nikoho prosit,ani nutit, nikomu nebude nadbíhat, nebude přemlouvat !! Prostě zde je a bude. A záleží na jednotlivcích, jak zareagují. Spousta lidí má pocit, že se o ně někdo- něco bude snažit, bude o ně bojovat, ale není to tak. Tyto metody starých bohů už neplatí.

Mystérium – nový řád – je v JEDNODUCHOSTI. Je o PLYNUTÍ. Žádné uctívání, vzývání, žádná strnulost, nic hmatatelného – konkrétní podoba bohů, sošky, cetky na prodej………..žádná jména !!!!!!!!!!!!!!!

Ten kdo se TOMU otevře, bude plynout a splývat. Přirozenost je to slovo. Žádná pravidla kromě jediného : „Všichni jsme jedno“. (se vším okolo, se všemi entitami v kosmu)

Do teď vše stálo na konkrétních bytostech, s konkrétními jmény a s jejich požadavky na uctívání – rituály, modly – NIC Z TOHO V MYSTÉRIU NENÍ !!!!!

Do hysterie a zmatku -až rozčilení – upadají ti, co stále trvají na roli oběti. Ostatní se přizpůsobí přirozeně, skrze srdce, skrze nacítění se.

Článek budu průběžně doplňovat .

Sdílení článku pouze s uvedením odkazu na moje www.samanizmus.cz Respektujte duchovní pravidla. Děkuji 🙂


23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comments


bottom of page