top of page
  • Taisha Tauma

NÁVRAT DUŠE

Způsob jakým vedu konstelace je velmi originální. Důvodem je učitel, nebo spíše učitelé, kteří mě konstelace naučili a kteří mi aktivně pomáhají i dnes. Jsou nedílnou součástí všech konstelací, hýbou s jejich energií, proměňují ji a ochraňují všechny přítomné. Jak jste již vytušili, nemluvím o pozemských učitelích, ale o bytostech z jiných rovin. Jsou to mí učitelé z minulých životů,šamané a šamanky, duchové (předkové), ale i karmičtí strážci, smrt a další dokonalé bytosti Světla. To oni rozhodli, že je čas zemřít a znovu se narodit a tak způsobili, že jsem na svých vlastních konstelacích zažila klinickou smrt. Půl roku se pak moje nové já skládalo po částech a získávalo nový rozměr tělesný i duchovní. V té době mě začínali učit. Nechtěla jsem konstelace dělat, ale budiž , duchům se tak úplně odmlouvat nedá. Vždy vás dostanou tam, kam chtějí. A tak na jedněch z konstelací terapeutka neuzavřela a nedokončila důležitou konstelaci a já pak poškozeným pomáhala celý proces uzavřít a doladit tak, aby opravdu zafungoval. Odezva byla ohromná. Žádosti o konstelace se na mě začaly hrnout a já jim vyšla vstříc, neboť mě tehdy navštívili duchové a řekli, ať se tomu nebráním, že to je jejich metoda a oni potřebují, abych ji používala. Při každých konstelacích, od té doby, byli přítomni mnozí duchové. Viděla jsem je a cítila a hojně využívala jejich služeb. Učili mě jak konstelaci rozjet a nechat, aby si žila „vlastním“ životem, na rozdíl od jiných terapeutů, kteří celý proces brzdí, předčasně ukončují a navíc, dělají ho strnulým tím, že energie necítí a nevidí. Všichni, kteří znali konstelace od jiných terapeutů pak v rámci mého vedení prožívali to, co nikde neprožili. Hluboké a velmi silné emoce, vír energií, proměny postav řízené přímo duchy – a hlavně výsledky. Naučila jsem se duchům důvěřovat, protože díky jejich vedení jsem měla stále plno práce a spokojených tváří přibývalo. Dalším rozdílem, oproti jiným konstelacím bylo, že mě duchové nabádali, abych i já vstupovala do rolí a byla plně účastna na procesu. Během půl roku mi otevřeli jasnovidění a jasnocítění tak, že jsem byla schopna zachytit i nejjemnější nuance. Tak jsem mohla odložit symbolon, který mi zprvu občas pomáhal. Jednou mi duchové řekli, že klient trpí ztrátou duše. Ten termín jsem velmi dobře znala ze svých šamanských cest a terapií pro klienty, ale nápad uskutečnit návrat duše přes konstelaci mě ohromil. Poslechla jsem a postavila klientovi jeho duši. Výsledek byl mimořádný a ztráta duše se začala velmi často opakovat. Později jsem byla schopna určit už z rozhovoru s klientem, že duši u sebe nemá, nebo se brání její přítomnosti. Od té doby navracím duši téměř denně. Jak se však stane, že člověk o duši přijde? A jak je možné, že nezemře? Myslím, že je velmi důležité uvědomit si, že smrt fyzická je zcela pozitivní proces, ovšem živoření bez duše je to nejúděsnější, čeho se můžete dočkat. Ztráta duše znamená pro člověka ztrátu kontaktu s božstvím, se Zdrojem, se Silou -a se sebou samým. Bez duše jsme schopni jen přežívat, nikoliv láskyplně a naplno prožívat. Jen se tak ploužíme světem, zatíženi nemocemi těla i duše, zadlužení, s prapodivnými vztahy, bezcílní a zmatení. Hledáme cestu ven, ale v té mlze vnitřní prázdnoty to nějak nejde – a tak saháme k sebevraždám, sebepoškození, drogám, prázdným vztahům, práci která nás vysává atd.atd. Možností jak se zničit je bezpočet. Proč však duši ztratíme? Nu, možná jsme ji nikdy ani neměli, i to je možné. Při konstelacích se stává a ne zrovna zřídka, že se duše s člověkem nikdy nepotkali. Duše od narození jen tak blomcá v kdejakých vzálených končinách ( jiných úrovních), zcela zapomenuta, v temnotě ponořena a netuší o tom, že my existujeme. Stejně tak naše já si není vědomo existence něčeho jako je naše duše. Když se pak v konstelaci poprvé uvidí, dominují rozpaky nad danou situací a mnohdy padá otázka: „A proč bych měl mít duši, když jsem to zvládal doteď bez ní ?!“ Odpověď je nasnadě, ale tu správnou určují duchové a vedou tak klienta k pochopení a kladným krokům. Jindy je duše stále přítomna v naší blízkosti, ale naráží na naši samolibost, sebestřednost, nebo nenávist k sobě sama. Pak se bohužel nemůže přiblížit a nezbývá jí, než čekat, až se probereme a dáme souhlas. Často nám brání náš pocit, že si duši nezasloužíme – takovou úžasnou – ale i tak časem v konstelaci pochopíme jak můžeme my obohatit ji a ona nás. Nejčastěji se však stává, že je od nás duše odtržena, nebo sama odchází. Vyvoláno to je aktem násilí vůči nám – znásilnění, přepadení, sexuální zneužívání, bití manželem, autonehoda, těžký porod, duchovní ataka atd. Duše je mrštěna do kosmu – do dolního světa nejčastěji – a tam je ponořena do zapomnění. Neuvědomuje si ani sama sebe, natož místo v němž přebývá, nebo nás. To už vůbec ne. Terapeut tedy musí duši nejprve probrat k uvědomění a pak se dá začít pracovat na vztahu mezi člověkem a duší. Je to dlouhý proces – až na 2 hodiny – ale výsledky jsou naprosto úžasné. Duše člověka opouští i tehdy, když jí nenaslouchá. Představte si ženu, která žije v neutěšeném vztahu s agresivním mužem už leta letoucí a stále hledá výmluvy, proč nejde odejít – peníze, společný majetek – nic jiného za tím není. To ostatní jsou jen zástupné problémy. Duše této ženě neustále říká, jak špatné to je, a že je čas odejít – ale žena si trvá na svém pohodlí ( těch pár facek za to stují). A tak se duše naštve a odejde. Takto rozlobenou duši přivábit a připoutat zpět není snadné. Je plná zloby, nedůvěry, je uražená. Ve své podstatě se o sebe bojí. Jediné po čem touží je blízkost druhé bytosti (člověka) a jeho láska a ochrana. Jeho péče. Proč by mu, ale měla věřit, když on jí takhle strašně zradil? Terapeut musí být velmi dobrý psycholog, musí znát skryté důvody klienta, proč duši nenaslouchal, také musí znát jediný důvod, pro který se je duše ochotna vrátit – a musí klienta přesvědčit, že to je opravdu dobrý důvod. Teprve pak lze tyto dvě bytosti spojit v pevný svazek. Přesto je vždy nutné a zásadní, aby člověk vztah upevňoval a neudělal opět takovou chybu, že by se duše znovu zcela oddělila. Dvakrát zklamaná duše je velmi neoblomná a může se stát, že se odmítne vrátit. Oba pak cítí, že vztah opravdu možný není. V tom případě lze přistoupit k výměně duše. Pokud se však terapeut splete a zasáhne tímto způsobem na nevhodném místě, může klient i zemřít. Proto je velmi důležité, aby tento krok dělal jen šaman, který duchy slyší , vidí a je schopen s nimi tuto situaci probrat. Neplatí totiž to, že když proces proběhne v konstelaci, pak byl v pořádku. Není to tak. Proces může být aktivován, ovšem na nevhodném místě a čase, čímž se naruší karma klienta. Duše a člověk je velmi křehký svazek. Stojí na pilíři důvěry a lásky. Ani jeden pilíř nesmí být zničen. Pokud se tak stane, duše mizí v nekonečnu a člověk se jí musí vydat hledat – samozřejmě za pomoci šamana. I ten má často co dělat, aby ji našel a přesvědčil ji k návratu. Často se také stává, že se duše rozpadá na různé části – fragmenty – a tak je třeba postupně celé pazzle spojit dohromady. Ne vždy to jde na jeden pokus. I s tím musí terapeut počítat. Změny, které návrat duše přináší jsou neuvěřitelné. Návrat sebevědomí, sebehodnoty, síly k životu, aktivita, zkrátka nový život. Vyléčí se duševní choroby, zmizí rakoviny, objeví se ten pravý partner a dluhy se vyřeší. Prohlubováním vztahu s duší pak klient rozšiřuje i své duchovní možnosti a náležitě si to užívá. Konstelace s duší dělám nejen skupinově, ale i v soukromí. Umožňuje mi to neustálá přítomnost duchů a šamanských předků, kteří vše řídí a vedou. Někdy obdržím radu, že není třeba duši přivádět standardním způsobem, ale je třeba udělat rituál, nebo návrat zařídit automatickou kresbou. Příčina proč duše zmizela často rozhoduje o způsobu, jakým se duše snáze navrátí. To vše je velmi individuální. Nezřídka musím použít i doutníky a oslovit temnou stranu. I k té je třeba se obrátit, když jde o život klienta. Důvodem proč ztratil duši totiž může být i snaha některého nepřítele, nepřejícnost od druhých lidí, ale i karma.

Použití textu bez povolení a uvedení zroje je žalovatelné. Chcete-li se zabývat duchovnem pak byste neměli krást myšlenky a dílo druhého člověka.


27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comments


bottom of page