top of page
  • Taisha Tauma

JEŽÍŠ VERZUS KRISTUS

Jestli-že vám nadpis nějak nesedí, obzvláště proto, že je pro vás Ježíš a Kristus jedním, pak možná moje pojednání splní svůj účel – rozšířit vám vědomosti. Ani já se nijak obzvlášť nevyptávala. Říkalo se, Ježíš Kristus udělal to, Ježíš Kristus udělal tamto a já to brala jako samozřejmost. Postupem času, zejména na střední církevní škole, jsem začala pronikat hlouběji do různých náboženství, bibli jsem celou přečetla přibližně třináctkrát, což udivilo i otřelé katolické spolužáky, kteří ji nečetli ani jednou. Přesto pro mě Ježíš, tato záhadná bytost, zůstával tajemným. Faráři, co nás učili, odkazovali na bibli a bible neříkala ničehož nic. Po absolvování zasvěcení do Reiki, kdy se u mě otevřela většina schopností, jsem dostala, zejména na Ježíšovy schopnosti, úplně jiný náhled. Začala jsem ho vnímat jako velmi šikovného léčitele – Reikistu – který byl i zdatným filozofem a psychologem. Nic víc. Přečtení knihy od známého rabína „Evangélium podle Josefa Flávia“ (Flávius žil v době Ježíšově) vznikl zmatek ještě větší, ovšem na druhou stranu mi otevřel mysl. Začala jsem chápat, že je Ježíš jako takový nedohledatelný právě proto, že je jeho nynější podoba vytvořena z minimálně dalších 11ti osobností tehdejší doby. Další roky přinesly informací mnohem víc. Jednak jsem strávila přibližně patnáct knih, pojednávajících o Ježíšovi jak z historického pohledu, tak i ze strany duchovní a z druhé strany jsem měla stále víc vlastních zážitků, channelingových rozhovorů a diskusí s faráři, duchovními atd. V posledním roce (2014-2015) začaly duchovní síly pracovat na mém dalším posunu vědomí a vědomostí. V mnoha konstelacích se začal objevovat archetyp Ježíše, panny Marie, Boha atd.a viditelně se oddělovaly archetypy církevní od těch „skutečných“ živoucích. Sama jsem nečekaně prožila hlubokou konstelaci, kdy se otevřelo rozpomenutí na minulý život, jež se odehrával v období nástupu církve. V tomto životě jsem se Krista -nikoliv Ježíše – zřekla a nahradila ho církevní podobnou Ježíše. Udělala jsem to pod násilím, ale i tak jsem věděla, že nesu plnou odpovědnost. Prožila jsem katarzi, šok, vinu, pak smíření, odpuštění sobě a odpuštění od Krista, který do mě znovu vstoupil. Plakala jsem jako malá, byl to úžasný pocit čistoty a znovuzrození. Obraz se začal skládat. Někdy začátkem roku 2014 do mě začal vstupovat Kristus, přičemž udílel pomazání potřebným, nebo léčil. Zažila jsem neuvěřitelné zázraky, kdy například vytáhl mým jediným dotykem vpadlou ploténku po autonehodě klienta. Během pár měsíců jsem propadla jakési spirituální krizi víry – častěji se vkrádala myšlenka, otázka, která nebyla uspokojena zcela. Kdo je Kristus a kdo Ježíš? Jsou jedním a týmž? Já věděla, cítila, že nikoliv. Tak kým jsou? Jaký mají k sobě vztah? Jak mám přistupovat k lidem, kteří věří na Ježíše? Co jim mám říkat? Mám je uvádět do stejného zmatku, v němž se sama zmítám? Věděla jsem, že to nesmím, ale také jsem věděla, že pokud jim nedokážu vysvětlit rozdíl mezi Kristem a Ježíšem, nemohu o těchto silách mluvit. Když o něco požádáte a otevřete se s důvěrou Božství, postará se. Požádala jsem a strhla se smršť. Najednou jsem měla na facebooku dobrých dvacet odkazů na citáty o Ježíšovi (což jsem s úsměvem vzala jako humorný způsob, jak mi vesmír říká – slyšeli jsme tě ) , v televizi bylo několik velmi detailně propracovaných historických dokumentů o jeho životě, o době kdy žil a o léčitelství té doby, a přicházely i pokyny od Božství. Ze šperkovnice na mě vypadl křížek….a já ho pokorně pověsila na krk s důvěrou, že se děje, co se dít má. Díky studiu historických informací jsem už věděla jednu věc. Kristus, byl duch-duchovní síla, působící tisíce let před Ježíšem. Proto jej zmiňují staré texty, které předcházely narození Ježíše. Ježíš tyto texty znal-četl a věděl o Kristovi. Ve starých textech je také proroctví o návratu Krista a o znameních, která ho budou provázet. Ježíš tedy pravděpodobně úmyslně začal naplňovat tato znamení a tím vnuknul lidem pocit, že to on je tím, skrze koho se Kristus vrací…. Bohužel tato informace spíše stavěla Ježíše do role pěkného podvodníčka. Proto jsem žádala přesné informace. Chtěla jsem mít jasno. Nepředhazovat lidem podvodníka, nebo naopak nekřivdit úžasnému člověku, byť žijícímu před dvěma tisíci lety.

Rozhodující den byl ten, kdy přišla žákyně na osobní konstelaci. Potřebovala řešit téma lásky. Otevřela jsem se a požádala, aby vstoupila potřebná síla. Vstoupil Kristus – což jsem okamžitě poznala díky mým předchozím zkušenostem. Ovšem co přišlo, jsem nečekala. Klientka padla na kolena a prošla KŘTEM. Ve mně se hluboko uvnitř mého já odehrávala bitva. Kristus měl vždy mou důvěru, ale když se začal spojovat s církevním křtem, který je sám o sobě výsměchem duchovním zákonům, znejistěla jsem. Jeho moc a síla, čistota, která mnou proudila, mě však uklidnila. Hlas řekl : „odevzdej se tomu s důvěrou, pak ti vše vysvětlím. Tato žena potřebuje pokřtít. “ zatím, co probíhal křest, jsem si připravovala otázky. Co je křest? Je opravdu tím, co snímá z lidí osobní odpovědnost za jejich život a chování? Kdo je Ježíš? Opravdu zemřel za lidi, kteří se ještě ani nenarodili, a křtem jim zajistil, že se mohou chovat jako hovada a projde jim to? Poté co byla klientka pokřtěna, jsem ještě v transu usedla do křesla a Kristus odpovídal nejen na moje vnitřní otázky, ale také na její. Naplnila nás posvátnost. Kristus vysvětlil, že křest je okamžik, kdy je člověk připraven na vstoupení Krista. Otevírá s důvěrou svoje srdce a odevzdává se Kristu – pradávné, kosmické síle LÁSKY. Pra-archetypu Lásky – Boha/Bohyně. Když Kristus vstoupí, odebírá člověku iluze v nichž žije, tlumí chaos a vnáší klid. Proto se dělají křty dětem – jsou ještě otevřené. Není to zárukou, že Krista v srdci podrží, ale jeho otisk jaksi usnadňuje nalezení správné cesty v budoucnosti. Pokud se však dítě později Kristu uzavře – uzavře srdce – pak Kristus odstoupí a vyčkává, zda se člověk znovu otevře, či nikoliv. Křest je možnost, ale ne záruka. Vše záleží na čistotě lidského srdce ! Když Kristus řekl klientce, že i ona může své děti nechat pokřtít, proběhly mnou dvě vlny. Úžas nad tím, že křtít může kdokoliv, kdo je právě naplněn Kristem. Není třeba žádné církve, jak nám je dva tisíce let tvrzeno. A šok, že by třeba mohla dát děti do rukou církve, kterou považuji spíše za satanskou (vzhledem k plodům její práce). Kristus okamžitě zareagoval. Vysvětlil, že křest je pravý, od kohokoliv, neboť nezáleží na člověku, zda proběhne. Je to zcela v kompetenci Krista. Nemusím si tedy lámat hlavu čistotou křtu, nebo jeho „funkčností“. Není rozhodující filozofie, s níž je rituál spojen, ale akt Božství ! Klientka přiznala, že v poslední dobězvažovala, že děti nechá pokřtít….

O pár dní později se vesmír postaral o úplný obraz Krista a Ježíše. Přijely ke mně žákyně, jež prošly 4letým studiem v mé duchovní škole. Všechny jsou otevřeny Duchu-Bohu, jsou výborná média a já mohu důvěřovat jejich vnímání. Souhlasily, že doladíme toto téma společnými silami. Postavily jsme několik konstelací a z nich vzešel čistý obraz : Kristus se ukázal tak, jak jsem ho vnímala v poslední době. Jako čistá, neomezená Síla Lásky. Bytost-duch-kosmos, jež nás nesoudí, neposuzuje, je tu stále a vstupuje, když si dovolíme zažít JEHO LÁSKU. Toto je Bůh bez lidských domněnek, programů a dohod. Ježíš má dvojí existenci-podobu. 1) Ježíš, jež žil jako muž. Ten, který skutečně měl léčebné schopnosti. Léčivá síla u něj přicházela skrze jeho mysl, nikoliv například ruce. Přijal Kristovu Lásku a dovolil, aby skrze něj působila. Dokázal udržet svou energii v rovnováze, mezi zlem a dobrem ( černou a bílou magií). Měl na to zvláštní metodu – právě ji testuji – a tou si zajišťoval neutrální působení. O duchovní podobě Ježíše, kterou dnes známe díky vymývání mozků matičkou církví, neměl ani tušení. Nevstal z mrtvých, není Bůh a nezemřel proto, aby se lidé mohli chovat nemorálně. Pak se začalo odhalovat nějaké tajemství. V konstelaci platí, že dokud ho přesně neodhalíte, nepocítíte změnu. Naopak, přesně pojmenované tajemtví – odtajněné – provede obrovské změny a všech, co se účastní. Tímto tajemstvím, které má tak zničující vliv na lidstvo( což negativní tajemství vždy má) je to, že Máří Magdaléna nebyla žijící žena, která otírala Ježíšovi nohy oleji. Byla to Bohyně, uctívaná už v době Ježíše. Měla spoustu jmen. S Ježíšem nebyla sezdaná, ani to nebyla prostitutka. To vše si vymyslela pozdější Církev. (což dokládají i historické dokumenty) Žena, která Ježíšovi potřela nohy, byla jeho fyzická matka. Ta nebyla ani panna (měla kupu dětí – také to dokládají historikové ) ani nedošla nanebevstoupení. Byla to prostě matka svého syna. Máří Magdalénu – skutečnou, duchovní bohyni – tak církev skryla za iluzi Panny Marie ! Díky tomu vznikla božská matka schopná porodit božského syna. Na to se pak velmi šikovně napasovalo vymyšlené vzkříšení Ježíšovo (historicky doloženo do období 200let po životě Ježíše ). Tak nám byla ukradena skutečná Bohyně, s níž mělo lidstvo vztah čistý, po tisíce let. Byl nám vnucen instantní Bůh, abychom byli povolní a odevzdali svůj život a odpovědnost za něj – církvi.

2) Druhá podoba Ježíše je zajímavým úkazem, jemuž snáze porozumí mystici – okultisté. Pokud se modlíte k Ježíšovi, nezoufejte. Lidská mysl je velmi, velmi silná. Dva tisíce let se k Ježíšovi – mocnému léčiteli a ochránci – modlí miliony silně věřících lidí (více či méně věřících). Jejich mysl za tu dobu stvořila, na základě duchovních zákonů, duchovní bytost zvanou Ježíš, s těmi schopnostmi, ve které tito lidé věří. Ježíš je tedy duch s programem pomáhat a to také dělá. Dokud v něj bude věřit potřebné množství lidí a dokud nějaký mystik nezruší jeho existenci ( troufám si říci egregor), bude Ježíš-duch existovat a sloužit lidem. Chápu,že je to po mnohé z vás šokující, nestravitelné, či nepochopitelné, ale na druhou stranu velmi osvobozující vaši duši i mysl – dovolíte-li to. Nic tedy nebrání vaší víře v Ježíše, v Krista, nebo v Ježíše Krista. Jeden nevylučuje druhého, žádný z nich neublíží, nesvede na scestí. Tedy, pokud neuvěříte, že za vás před cca 2000lety někdo přebral osobní odpovědnost. V tom případě váš život nebude nikdy váš a vaše svobodná volba se rozplyne v iluzi vytvářené úmyslně církví. I to je, ale možná cesta. Cesta vývoje. Douška: Nedá mi, abych zde ještě trochu neodkázala na zamyšlení se nad existencí a silou prapůvodních Bohyní. Již jsem napsala články o Bohyni – a Bohyních, ale takový komplot, jaký se skrývá v bibli , viz Máří Magdaléna a panna Marie , značně mění situaci. Myslím, že je závažnější, než jsme si myslely. Jako ženy si jsme vědomy zatlačení bohyně za uměle stvořeného boha-Ježíše, ale tak složitý komplot musel mít ještě větší důvod, než si připouštíme. Síla Bohyně musela být obrovským ohrožením maskulinní církve – ptejme se tedy – PROČ? Mám zato, že je třeba znovu „oprášit“ starozákonní Bohyně, které od věků provázely ženy, učily je jak žít , jak se poznat, jak se milovat a jak umírat. Dokud to ženy neudělají – silou, kterou jim Bohyně poskytuje – tak budou i nadále vykořisťovány, ponižovány a zneužívány. Velmi doporučuji dokument RUDÝ STAN (1. a 2. díl), knihu RUDÝ MĚSÍC a nebo karty Bohyní. Doporučuji moje semináře ŽENSKÉ KRUHY – SÍLA ŽENY A JEJÍHO RODU atd. Myslím, že žijeme v době, kdy umírají instantní bozi a vzkříšením procházejí praví bohové a bohyně. Pokud tuto šanci doslova nechytneme za pačesy, bůh ví, co čeká naše dcery, ale i syny. Protože dopad to bude mít i na muže! Značně alarmující důkazy už máme – nárust homosexuality, transsexuality, deviací, pedofílie, metrosexuálů a dalších úchylek u mužů ( pokud jim tak ještě můžeme říkat ), včetně agrese a poklesu sebevědomí. Každá žena je nyní odpovědná za budoucnost lidstva. To je výzva jako hrom. Pojďme s tím něco udělat !

Použití textu jen s uvedením zdroje!


88 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

NA SLOVÍČKO S BOHEM

V poslední době je moderní zabývat se svou karmou. Pokud nevíte, co to je, jste šťastný člověk, a to doslova. Karma, jednoduše řečeno, je zátěž z minulých životů. Co jste kdysi provedli, teď vás dožen

JEŽÍŠ MYSTÉRIA ZBAVENÝANEB PRVNÍ VELMISTR REIKI

Už na střední škole se mou vášní stalo studium Bible. Zajímá mě nepřeberné množství pohledů různých náboženských sekt, včetně církve.* Jsem otevřená názorům historiků a záhadologů a samozřejmě i od

INSTANTNÍ BŮH…ANEB, HLEDÁ SE BŮH

Před mnoha a mnoha lety, ještě za studií, jsem si koupila knihu od Karola Sidona „Evangelium podle Josefa Flávia“. Za svůj život jsem přečetla dobrou tisícovku kvalitních knih, možná podstatně víc, al

Comments


bottom of page