top of page
  • Taisha Tauma

DOSAŽENÍ OSVÍCENÍ

V této pohnuté době se mnoho z nás snaží dosáhnout osvícení. Stavu samádhí ,nirvány, satori, kde se naše mysl rozšíří do nekonečna a duši zaplaví blaženost. O tomto stavu jsme slýchávali už jako malí a mnohé duchovní knihy o něm hovoří v superlativách. Opravdu víme všechno? Skutečně chápeme, co osvícení obnáší? A jsme si vůbec vědomi toho, co musí člověk podstoupit, aby osvícen byl? Blíží se Konec času, jak tomuto období říkají stará proroctví, vč. biblických. Končící mayský horoskop nás v této vizi jen podporuje a tak se objevuje mnoho snaživých lidí, kteří smysl svého života směřují na 21.12.2012, kdy má dojít ke zlomu. Jaký zlom to však bude nikdo neví, avšak internet je plný divokých spekulací, jež v mnoha lidech vyvolávají děs a touhu se honem zachránit. Snad proto mnozí hledači duchovna propadli mánii, kdy podstupují nekonečné množství tzv.zasvěcení, z nichž 99% tvoří bohužel podvody a fantasmagorie. Snad ani ne 1% pak nabízí skutečná zasvěcení, která pochází ze Světla a jsou funkční. Otázkou je, k čemu byly určeny. K rychlému osvícení tedy opravdu ne. Co se týče podvodů, jejich základem je fakt, že se trh duchovna nasytil tradiční Reiki a jejími větvemi a podvodníci, kteří nic neumějí, jen udílejí zasvěcení, teď nemají co nabídnout . Ve snaze se uživit a vydělávat na lidské hlouposti ( či touze po zdokonalení) pak vymýšlí taková zasvěcení jaká dnes na netu najdete. Patří mezi ně delfíní reiki, amara, imara,merkaba, christmas reiki, andělská reiki, ale i desítky dalších honosných názvů. Všechna tato zasvěcení nabízejí to po čem lidské srdce touží – osvícení, otevření 4.čakry, zbavení se karmy, jasnozřivost………….. a všechno jako mávnutím kouzelného proutku. Znovu opakuji, je to všechno podvod nejvyššího kalibru, a kdyby součástí nebyla i temná vlákna , bylo by to snad i k smíchu.

KDO CHCE KAM POMOZME MU TAM Jsem si jistá, že ten, kdo se nesnaží obejít vesmírné zákony, na taková zasvěcení nenarazí, ani by ho nenapadlo hledat rychlé řešení a obcházet božskost. Každý, kdo touží po osvícení by si měl uvědomit, že osvícení není něco, co si může koupit, vybrečet, ukrást, nebo ulovit. Tohle všechno dnes hledající dělají. Nezajímá je, co budou muset pro svou změnu – transformaci – udělat a co je její součástí. Je zajímá, co nabízí dané zasvěcení. Jenže lidé, kteří se snaží takto snadno uživit , nebo zfamfrněli z nějakých temných technik, vám řeknou to, co chcete slyšet. Osvícení, zlatý to vrchol pyramidy, září do dálky a přitahuje pozornost mnoha toužících. Viděli jste však někdy pyramidu z blízka? Je obrovská! Je strmá. Je rozsáhlá. Ten, kdo by se chtěl dostat až k vrcholu, bude muset mnohé obětovat a investovat hodně svých sil. Stejné je to s osvícením. Osvícení musí předcházet totální pročištění a transformace na všech úrovních – fyzické, duševní ( mentalita a emoce) a duchovní. U transformace chvíli zůstaňme protože pro nás je to zlomové téma.

TRANSFORMACE Transformace, tedy přeměna, je posun našeho vědomí směrem ke Světlu. Jednak tuto transformaci musí něco vyvolat ( na mnoha úrovních), jednak si v rámci transformace musíme zpracovat všechna nezvládnutá, temná témata, z hloubky našeho nitra, naší buněčné paměti a našeho podvědomí, a jednak ji musíme také přežít.

Transformace musí být vyvolána naší snahou něco změnit. Snaha musí být upřímná a konkrétní. Zároveň, například u šamanů,tento hluboký proces spouští Duchové, na základě dohody s duší člověka, kterou duše uzařela před zrozením. Člověk je vyvolen k nějakému hlubšímu úkolu a tak je v rámci života povolán. Součástí transformace JE VŽDY vyzvednutí kundalini, která souvisí a často sama vyvolává psychospirituální krizi ( šamanskou smrt a nemoc). Nezpochybnitelným faktem je, že TÍMTO PROCESEM MUSÍ PROJÍT KAŽDÝ, KDO CHCE DOJÍT OSVÍCENÍ ! Nelze to nijak očůrat, obejít, zlehčit, zjednodušit atd – o což se všichni ti zasvěcovaní snaží. Vyhledávání snadného zasvěcení za účelem zduchovnění je trapným pokusem obejít hluboký vzdělávací proces, bez něhož nelze duchovně vyrůst. NELZE SI OSVÍCENÍ UHNAT JAKO CHŘIPKU. I když byste rádi. Lidé, kteří začali za tímto účelem pěstovat duchovní turizmus, nemají mentálně a duchovně na to, aby se kamkoliv duchovně posunuli. Vědí to, ale protože jsou součástí primitivního světa, který si myslí, že může všechny zákony vesmíru obejít, tak to zkoušejí. K pláči je, že se většina z nich tváří, jak jsou oduševnělí a přitom slouží satanovi k jeho velké spokojenosti. Jakmile člověk dosáhne určité úrovně duchovní práce sám na sobě, začne mu vesmír odpovídat. Kundalini začne stoupat a v zablokovaných čakrách poukazovat na nevyřešená, hluboko skrytá, témata. Součástí tohoto procestu jsou halucinace, závratě, psychozy, schizofrenie, deprese, sebevražedné sklony, úzkostné poruchy, sociální deformace, maniodeprese, psychosomatické nemoci ( které se často i fyzicky projevují – vzdouvání břicha apod.) Druhou částí jejího vzestupu jsou nemoci fyzické, jako je rakovina, roztroušená skleroza apod., včetně zážitků blízkosti smrti – klinická smrt, kóma….. To všechno patří k transformující očistné fázi, kterou nelze nijak oklamat. Nevím proč, ale lidé si myslí, že jim božství nevidí do hlavy. Je mi líto, že vás asi zklamu, ale „ti nahoře“ vědí moc dobře, jaké máte skutečné úmysly a podle toho si s vámi pak pohrají. Ne, aby vás vytrestali, ale aby vám výchovně ukázali, že takhle tedy ne ! Čím je tento rok starší, tím víc mě navštěvují lidé, kteří trpí následky tohoto hromadění duchovních kurzů, zasvěcení a informací ( které většinou pochází z té temné strany duchovna, ale tváří se božsky). Tito lidé šílí a jsou mnohdy na pokraji zhroucení. Někteří trpí následky temnoty, do které zabředli u mistrů mnoha honosných jmen. Druzí dostali naplno to, co se snažili doslova ukrást – a po zásluze se sypou, protože na to nemají. Vystoupání kundalini může totiž způsobit i smrt popraskáním cév v mozku ( mrtvice, ochrnutí, atd.). Sotva to ustávají duchovní, kteří vědí oč jde a s kundalini pracují s úcou a pokorou, co mají pak dělat ti ostatní, kteří se vkradli do boží zahrádky?

CO PO NÁS VESMÍR CHCE Otázkou pak je,co po nás vlastně vesmír chce. Je to tak jednoduché, až se to lidem nezdá. Vemír si žádá naši upřímnost k sobě i ostatním, požaduje po nás pokoru, která je pro duchovní růst ( přirozený růst) naprosto nezbytná ! Bez pokory a důvěry v boží řád, se nemůžeme posunout ani o píď na ose svého duchovního vývoje. Je to, jakobychom se snažilli vkrást zadními vrátky do domova někoho, komu naprosto nedůvěřujeme, máme snahu ho kontrolovat a kecat mu do života a práce. Právem by se nás takový člověk zeptal, „Tak co u mě sakra chceš?“

PRÁCE SE SVÝM STÍNEM Nejdůležitější je práce se svým nitrem, zejména s jeho stinnými zákoutími, kde se skrývá mnoho kostlivců. Snažíme-li se tyto kostlivce skrýt za světelnou clonou, brzy zjistíme, že to nějak nefunguje. Buď se nic neděje, pak to co přijímáme a s čím se naplňujeme není Světlo, nebo se kostlivci začnou probouzet a vycházet ze svého hrobu v našem srdci a duši, a pak víme, že je probudilo pravé božské Světlo. V tu chvíli se vak většina lidí vyděsí a očekává, že je Světlo spasí. Bez práce, bez uvědomění, bez přijetí stínu……..bez uznání naší zodpovědnosti jak za existenci stínu, tak i za jeho zmizení. Jenže, tak to nefunguje. Tito lidé pak začnou obíhat různé léčitele a hledat spasení. Co nejrychlejší, nejlevnější a hlavně tutové. Nedostanou to ! Buď je vesmír směřuje tak, že dojdou k samým léčitelským patlalům, nebo dojdou k probuzené bytosti, která jim řekne to co já : „Tuhle daň za duchovno musíte splatit sami, druhých se to netýká! “

SMLOUVA Nikdo neví a nebo si nechce připustit, že i obyčejná Reiki stvrzuje smlouvu, která je nesmazatelná. Tato smlouva říká, že dostanete duchovní možnosti, ale ne zadarmo. Za všecho se platí. Výměna energií musí být v rovnováze. Jestli-že jste do duchovna vkročili (jakkoliv) pak musíte vědět, že dříve, nebo později, i vás čeká nutný proces transformace – tedy z lidského hlediska UTRPENÍ. A jak už jsem uvedla, součástí utrpení je vystoupání kundalini , tedy psychospirituální krize zvaná temná noc duše (šamanská smrt, nemoc). Cítím povinnost znovu zopakovat, že tato temná noc duše není žádným trestem, ale nedílnou součátí našeho růstu , jako kosmické duše. Dřív a nebo později tím projdeme všichni. Otázkou je, zda si uvědomujete tuto duchovní smlouvu a zodpovědnost s ní spojenou. Podle toho co vídám u mě v ordinaci značně pochybuji. Reiki a další metody jsou pro mnohé ještě dnes zábavou, nebo moderní kratochvílí.

NĚCO SE DĚJE Musím uznat, že je velmi „podezřelé“, že k hromadnému zasvěcování do Reiki dochází v posledních cca 5 letech, kdy se do Reiki pouští i ti, kteří ještě před pár lety duchovně spali. Enormní nárust musí něco znamenat. Řekla bych, že vesmír už ztratil trpělivost a tak nabídl chtivým lidem léčivou polívčičku zvanou Reiki, aby je pořádně „prohnala“ a konečně lidstvo dokopala přes transformační očistnou fázi, k růstu ke Světlu. A podle toho jak pospíchá, se dá odvodit, že moc času už opravdu nemáme, než začne pořádná celosystémová mela. Možná to bude za pár let, možná za pár životů, ale už je to doslova za dveřmi – což potvrzují a dokládají mnohá proroctví starých národů ( tato proroctví často předávají otcové na syny už po tisíciletí). Je na čase s tím něco dělat. Je na čase dělat něco se sebou samými.

NAPLŇ SVÉ SRDCE LÁSKOU Kdokoliv volá bude vyslyšen. Není rozdílu mezitím, kdo je už dávno vzhůru, a tím, co se právě probouzí. Všichni budou vyslyšeni v ten slavný den, kdy budou lidská srdce prolomena Jeho přítomností. Proto přestaňte hledat vy malověrní a vyčkejte až přijde (On). Osévejte svá malá pole, zavlažujte je a úrodu svou sklízejte s radostnou tváří. Nic neuspíšíte a nic se neopozdí. Každému bude dáno podle pozemských zásluh,nikoliv božských. Jen andělé mohou být měřeni božskými zásluhami, vám to nepřísluší. Jste jako děti, které se chtějí stát co nejdříve dospělými, avšak jakmile toho věku dosáhnou, jak rádi by zas byli bezstarostnými dětmi. Je radost pozorovat váš růst a k pláči je vaše marné snažení po něčem, co je nedosažitelné. Kdo si co zaslouží, to také dostane. Ne jinak. Potěšte náš zrak svými maličkostmi, které jsou dílem vaší duše a vašeho upřímného snažení. Není většího potěšení, než je právě to, co vy tak zanedbáváte – váš život. Prosévejte co ještě nebylo proseto a užívejte co vám bylo dáno. Jen tak můžete naplnit cyklus, který byl už dávno započat. A děkujte, že někteří z vás byli více požehnáni, neboť ti vám přibližují boží vůli, a nesnažte se být výše, nežli oni, neboť nenasytnost znamená ,že se vaše touhy nikdy nenasytí. A přejte těm, jenž jsou stiženi Duchem, aby měli sílu a přijali svou roli, neboť to dělají pro vás. Co jsem slíbil, to splním. Ne jinak. …………….. (informace od Svrchovaného) Pužití textů pouze s uvedením zdroje, v opačném případě jde o trestný čin.


380 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comments


bottom of page