top of page
  • Taisha Tauma

ZATRACOVANÉ I MILOVANÉ BOHYNĚ

Než začneme, ráda bych upozornila, že netrpím dyslexií ani jinou poruchou, když občas použiji na začátku slova Bůh, Bohyně atd.velké písmeno a jindy malé. Malá písmena se používají v textu při obecné definici, či při popisu většího množství. Velké písmeno náleží konkrétní bytosti, případně při vyjádření její hodnoty ( božskosti). Zároveň také občas odskočím od hlavního tématu a to pouze pro doplnění důležitých informací a ucelení celého obrazu. Začněme u Bohyní. Kdo vlastně jsou? Kde se vzaly? U slova bůh se nikdo neptá. Všichni a to od těch nejmenších až po nejstarší, známe toto slovo a každý jej svým způsobem dokážeme i zařadit. Pro jedny je to ubohý muž ukřižovaný na kříži, ( pak je zde na místě otázka, jak tento mrzák může být Bohem, neřkuli, jak je možné, že církev porušuje jedno z přikázání, které říká : neuděláš sobě sochu, které by ses klaněl ) Jiní mají boha jako staříka na obláčku ( dnes snad už tato představa existuje jen v pohádkách), mnozí však na něj pohlížejí jako na něco nedefinovatelného, neviditelného, tajemného, neuchopitelného.

Když se však na semináři zeptám žen, kdo je to Bohyně, je ticho. Občas se ozve z davu, že bohyní je panna Marie, případně padají jména z různých karet bohyní. Vyjímečně zazní názor, že to je něco v ženě. Ale co ??

Bohyně je archetypální bytost, u které by se žádný slušný muž neptal na věk, protože Bohyně je stará tisíce let. No přiznejme si milé ženy, která z nás by se chlubila tak pokročilým věkem ?

Nejstarší ikonou ženy-bohyně byla skutečně Žena. Ano, obyčejná žena. Přijde vám tato představa až příliš nekonkrétní? Nadsazená? Věřte, že kdybyste se milé dámy vrátily v čase o pár tisíc let, právě Vy byste byly tou Bohyní. I s vaším bříškem vytahaným po dětech, i s vašimi špíčky, s vašimi povadlými prsy – byste byly sexuálním symbolem Božství. Pro celý kmen, pro svého „samce“, pro celý svět. Dnes …….co znamenáte pro svoje okolí dnes? Bohyní byla žena pro svou schopnost porodit život – a porodit smrt (mrtvý plod, potratit). Proto praarchetyp ženy nazývaný Laloba byl archetypem Bohyně, která vládla životu, ale i smrti. Co viděli tehdejší muži? Ženu, která dávala život, ale dokázala i rozhodnout o smrti života. V jejich očích to tehdy mohlo znamenat pouze jedno – žena rozhoduje o životě a smrti. A tak se stala bohyní. Zázrak zvaný život a zázrak zvaný smrt (tajemný to proces) patřil ženám. Patří jim dodnes? To si povíme v odstavečku věnovanému právě potratům. Ženy se díky tomu staly i průvodkyněmi umírajících a zemřelých. Mnoho rituálů pro umírající a zemřelé i dnes, v moderní době, vykonávají ženy, a to po celém světě. Většina domorodých náboženství ( urážlivě řečeno pohanů) uctívá ženy a nechává jim tuto důležitou oblast na starost. Vyjma křesťanů…ti jsou nějak mimo mísu už od počátku.

Archetyp ženy- bohyně-Laloby – divošky a vlčice, je starý možná desetitisíce let. Byl součástí životů obyvatel planety od počátků. Laloba, je nejstarší název pro Bohyni. Pokud se chce žena navrátit zpět ke své síle a moci, musí se obrátit na Lalobu. Zároveň však musí souhlasit s tím, že přijme vše, co s sebou Laloba přináší. Nejen život, svobodu, hrdost, sebejistotu,návrat ženské moci, ale i stáří, vztek, nepřijatelné emoce jako je extáze, pláč, hysterie, a také smrt,která je nedílnou součástí života. Také nesmíme vynechat utrpení jdoucí ruku v ruce se Silou. Ovšem, není to tak, že žena, která se své role ženy-bohyně zřekne, se vyhne utrpení, či smrti. Naopak. Je stíhána těmito ranami mnohem více, síly na jejich zvládnutí nemaje.

Jak už jsem zmínila, za bohyni má mnoho lidí, ( i bezvěrců ), pannu Marii, matku Ježíše (zvaného Kristus, či mesiáš). Málo kdo však ví, že panna Marie nebyla první bohyní. Neřkuli, že žádnou pannou nebyla. Slovo v originále, překládané účelně církví jako panna – čistá, znamenalo obyčejnou dívku, ženu. Doslova šokující je fakt, že z Máří, družky Ježíše, udělala církev kurvu, protože by pak museli přiznat, že Ježíš souložil – proboha, fuj. Jak ostudné ! Ježíš, že měl penis ? Bože ! A erekci !? Navíc se velkým problémem stala myšlenka (a podle všeho i fakt ), že měl i děti, dědice dnešního církevního majetku. No a nakonec, z cizoložnice Marie udělali boží matku. (Josef se Marie ujal právě proto,aby nebyla za porození parchanta ukamenována, jak bylo zvykem…) A ještě maličkost mě napadá. V době Ježíše nesměl být rabínem (rabi, tak ho nazývali) muž, který byl svobodný. Musel být ženat, aby se úřadu ujal. Tedy I JEŽÍŠ MUSEL BÝT ŽENATÝ !! Kampak se nám to v té bibli podělo ? A víte vy vůbec, že se bible zmiňuje i o dalších sourozencích Ježíše? A nikde není slovo o tom, že je Ježíš prvorozený! Zvláštní je, že církev použila Marii – matku, jako…………jako co ji vlastně použili? Četla jsem rozhovor s nějakým katolickým duchovním, který tvrdil, že je Bohyní ( jenže už se nijak nezmínil, že její místo v trojici svaté – jejíž uctívání patří ke koloritu už od dob Etrusků- jaksi zabral další mužský prvek Duch svatý. Ona je to ta trojice svatá vlastně trojice samců řídících celý svět – a je vidět kam jsme s tímhle vedením došli……. Vlastně se nikde nedozvídáme, kým Marie byla, či je. Byla „svatá“. Co, to ale znamená? Svatý člověk koná zázraky a církev si dává sakra pozor, než někomu udělí titul svatý. Marie nic svatého neudělala. Nekonala žádné zázraky. Dokonce velmi podrobně bible pojednává o tom, že ji sám Ježíš zapřel ! Zrovna, asi zapomněl na to, že říkal, jak máme ctít otce i matku svou. Matouš 12:46-49 Jediný důvod pro popření vlastní svaté matky , která měla údajně sex s bohem,jehož sám Ježíš uctíval, byl evidentně ten, že ji za svatou nepovažoval. A ona nepovažovala jeho za syna Božího, za mesiáše, nebo krista. Jeho celá rodina měla Ježíše za šílence. Marek 3:21 vykresluje situaci, kdy si pro něj „příbuzní“ přišli, aby se ho zmocnili, protože si mysleli, že se pomátl ( když slyšeli co vykládá davům !) Ať už to bylo jakkoliv, nějak se nám ztrácí i v životě Ježíše ženská bohyně a mizí za haldou mužského testosteronu jeho apoštolů.

Ale sama myšlenka matky bohyně nebyla u Marie původní ! Křesťané vykradli o tisíce let starší náboženství. O tisíce let dříve uctívali Egypťané Božskou matku Isis (Eset), která na tradičních zobrazeních jako by vypadla z oka Marii ( tedy spíše naopak). To Marie je dokonalou kopií matky Isis,která v náručí drží malé jezulátko – také božího syna – Hora. A s kýmže ho měla? S Osirisem. Který byl po své násilné smrti vzkříšen …..bože i tohle okopírovali……a oplodnil pak svou ženu uměle vytvořeným údem (který musela uplácat samotná Isis)protože jeho „originál“ spolkla bohužel ryba ( i tu ukradli jako symbol původního křesťanství). A protože úd byl umělý, jakási pravěká protéza, byla vlastně Isis panna………. Jenže křesťané nepotřebovali, aby Ježíš, uměle vytvořený mýtus, byl vzkříšen a ještě pak zplodil potomka – což v evangeliích (těch záměrně vynechaných) původně bylo. Oni potřebovali mesiáše, který by byl konečným produktem uctívání. Takže Máří, která byla skutečnou Bohyní –Ženou, pečující, divokou, svobodnou, družkou Ježíše – skončila pro jistotu, jako prostitutka. Marii honem vyzvedli na nebesa jako matku Boha , to pro těch pár „babiček z venkova“, které se nechtěly přizpůsobit křesťanské víře a stále se přikláněly k přírodní Bohyni. Ty se samozřejmě, časem, přizpůsobily. Kdo se nepřizpůsobil byl umučen a upálen. Stejné je to i s Vánočním stromkem atd. Ale to až v jiném článku. Zpět k Bohyním.

Dávno před Isis byla pra-archetypem Bohyně Sofie – matka Sofie. Proto ve filmu Šifra mistra Leonarda autor, ženského potomka Ježíše, pojmenoval Sofie ( princezna Sofie), aby tak zdůraznil ženskou Bohyni.

Symboliku božského syna zplozeného Bohem a lidskou ženou můžete také nalézt tisíce let před Kristem, a to v řeckých bájích. Zde Zeus – nejvyšší bůh – oplodnil lidskou ženu a vznikl z toho polobůh Herkules (všichni známe ze seriálu USA) Totéž nalezneme u Etrusků , v Asýrii, Řecku, Římě……..v jejich mýtech. Všude nalezneme uctívání božské trojice – bůh, MATKA, syn polobůh. Mýtus o Marii, kterou oplodnil Jehova (JHWH) , chcete-li postaru Hospodin, je NEJMLADŠÍ a velmi trapnou kopií původních originálů.

Vždy, když v minulosti uctívali ženu, Bohyni, měla pro lidi velký význam. Byla vládkyní duchů ( Menrva-Minerva= převzali v 6.stol.př.kr.Římané a udělali z ní Athénu), většinou byla panna, zároveň symbolizovala plodnost, divokost a nespoutanost ( Kálí), péči a lásku, léčitelské schopnosti a předvídání atd.atd. Byla souborem VŠECH ženám náležejících rolí.

A pak přišla Církev. Nemluvím teď o té dnešní. Mluvím o prvních křesťanech –Ježíšových následovnících. I o těch se bible zmiňuje. A bohužel, už u nich vidíme zárodky násilí, nenávisti, konkurenčního boje a žárlivosti vůči ženám. Nahlídněme spolu do Skutků , 16 : 16 – 18 Ve zkratce (a doporučuji vlastní přečtení ) jdou apoštolové krajem a konají své divy – bohužel potkají ženu, která je také obdarována darem věštby. Zvláštní je, že když věštili křesťané, bylo to od boha a když to dělal kdokoliv jiný, bylo to od démona….o tom, že ti „ostatní“ to dělali už desetitisíce let před nějakým hejskem Ježíšem , takže o tom měli jistě větší ponětí, ani nemluvím…. Ona žena lidem oznamovala, že přicházejí otroci ( sloužící) boha Nejvyššího a že zvěstují cestu záchrany. Žena jim tedy dělala reklamu ! Apoštoly to bezdůvodně rozlítilo tak, že ženě odebrali tyto schopnosti ( a jsme u počátků upalování čarodějnic a u praktikování voodoo samotnými křesťany). Však se lidé, kterým tato žena sloužila, rozzuřili a dali apoštoly ztřískat a uvrhli je do vězení. Bohužel, v noci bylo zemětřesení , vězení se rozpadlo, a protože apoštolové neutekli ( nestihli včas utéct), dal jim sám žalářník svobodu. Samozřejmě, značně upraveno to zní tak, že byli chráněni svým bohem, protože dobře s ženou učinili…… Zvláště, když to tak pan farář náležitě podá……….. Hrůzy šířící se díky prvním křesťanům následovaly. Skutky 19 : 19 nám nechávají zprávu o prvním pálení moudrých knih, plných „magie“. Paradoxní je, že jednu z nejtvrdších magií praktikují právě křesťanští představitelé. … (ale o tom až jindy a jinde) Pokud však potřebujete navnadit tak v druhé Královské, 13:14 -19 najdete magii jak vyšitou. A je požehnána Bohem nejvyšším. …

To byly počátky úpadku bohyní – úpadku žen a jejich práv. Nastalo 2000 let temnoty a ještě úplně nepominula. Všichni asi víte, co byla inkvizice svatá – knihu Kladivo na čarodějnice- četl snad každý. Málo kdo však ví, že k statisícům upálených a umučených žen v Evropě nutno přičíst sto milionů umučených a upálených domorodých obyvatel ( indiánů), kdy sami misionáři – faráři – párali těhotné ženy a než zemřely, jejich plody házeli psům, aby umírající žena ještě viděla co se s dítětem děje ! Toto je jen nepatrná část z krvavé minulosti církve a kdyby dnes panovala jiná politická situace pokračovali by v tom dál. A tato krví zbrocená víra nám vykládá, jak můžeme jako ženy – nebo spíš nemůžeme – rozhodovat o svých tělech, o svých těhotenstvích, o své magické Síle darované samotným Kosmem ( Bohem nejvyšším, Zdrojem lásky a Světla ) Tito duševně a duchovně vykastrovaní „duchovní“ učí na školách rodinnou výchovu ( sama jsem to zažila a součástí byla i rodinná sexualita a téma početí), tito lháři a tmáři, kteří sami nevěří ( kdyby věřili, umřeli by strachy, co s nimi bůh udělá za to jak jsou falešní ) nám vykládají, že jen oni mají kontakt s bohem. Věřím, že ho mají, ale co to je za boha? Četli jste někdy bibli? Opravdu dopodrobna? Bůh v bibli je žárlivý ! Tak to tam je doslova napsáno. Žárlivost je jeden z hříchů. Vychází z vlastního mindráku a sebepodcenění a vede k násilí, nechutnostem, utlačování. Skutečně se chcete modlit k bohu, který si nevěří a tak žárlí na jiné bohy??? Ty,kteří vzešli z něj? Ty, kteří jsou jeho součástí, neboť on je stvořil ? ………….. Církevní bůh a jeho krvežíznivost vede biblí jako silná červená nit. Taková je i jeho církev. Je to bůh vyvražďování národů. Vždyť sami židé, když utíkali z Egypta, vyvraždili všechno živé, co jim stálo celých 40 let v cestě. Kde narazili na život, ten vybili – protože jim v tom Hospodin pomohl. Ó jak milosrdný bůh. Nemluvě o té maličkosti, že když odcházeli z Egypta nezapomněli sebou vzít (vyrabovat) poklady Egypťanů. Vozy se jim prohýbali pod zlatem, které nakradli. Odtud jejich slavná pověst „židů“ – lakomců a chamtivců. Proto si také při svém exodu z Egypta mohli uplácat býčka ze zlata, aby ho mohli uctívat. A tento jejich chamtivý bůh, který jim pomohl Egypt vyrabovat, pak sám žárlil na zlato? Copak skutečného Boha může přivést k tak nízkému pudu jako je žárlivost obyčejné zlato? Neříká se jinde v bibli, že máme svobodnou volbu? A nechce ten samý bůh jinde v bibli, aby mu lidé vyrobili archu ze zlata? A co druhá světová válka? Vždyť právě tato Církev svatá žádala boha o požehnání HITLEROVI !! Ano, tomu, který vyvražďoval židy………bože, není to zmatené? Tentýž bůh co židy vyvedl z otroctví, je má nyní proklít a podpořit jejich vrahy? Ano, smysl by mi to dávalo, kdyby je tento bůh trestal karmicky za to, co dělali při exodu. Kdo, ale potrestá boha, který jim v tom pomáhal?

Respektive, četli jste v bibli, jak poznáte satana a jeho přívržence? Skoro všechno sedí na CÍRKEV SVATOU !! Bože, vždyť jen ta jejich minulost , jejich ZVĚRSTVA, která dnes šikovně svalují na ty před nimi ( oni se dnes distancují „to my ne, to oni…“ ale pokračují ve stejném učení, vlastní stejné chrámy, nosí stejná roucha, modlí se ke stejnému bohu ), ale zároveň kryjí úchyly ze svých řad, kteří zneužívají chlapce v sákristii. Myslíte si, že jde o ojedinělé případy? Ale omyl! Jsou to stovky případů, které praskly !! O kolika nevíme ? Kolik perverzáků udílí pomazání ? Kolik jich připravuje vaše dítě na svaté přijímání? Jistě, všichni nejsou stejní. Tak jak mohou ti „čistí“ v takovém hnusu zůstávat? Jak mohou vzývat téhož boha, boha, který toto posvětil a dovolil? Och, pravda. Co by asi jiného dělali ? Museli by k lopatě a to se asi nikomu z nich nechce……..

A tak ženy umíraly za všech dob, kdy vládla Církev a i dnes ženám upírá, co může. A protože je církev propojena s politikou, ženy jsou bity na všech úrovních, kde to jen jde.

POTRAT Nejdříve něco z historie. Jedna z nejstarších zmínek o potratech pochází z doby 2600 př.n.l. kdy byly v Egyptě sepsány návody na bylinné směsi vyvolávající potrat. Církev zakázala potraty jako hřích až v roce 1588 n.l. a to v zastoupení papežem Sixtusem ! Do té doby mohly být prováděné. Od té doby služebnice církve – jeptišky –zabíjely novorozeňata zplozená z hříchu, což bylo doloženo mnohými historickými nálezy v podzemí klášterů apod. Podle judaizmu vzniká život až porodem – kdy duch vstoupí do těla nádechem. Z judaizmu vychází dnešní největší náboženství – katolictví.

Jak jsem zmiňovala, žena- bohyně , rozhodovala o životě i smrti. Stejně jako matka země život dává tak ho i bere. Ženy už „nějakou dobu“ vědí, že potrat je hřích. Přinejmenším – pokud je ženě stanovisko církve ukradené, což chválím – narazí na společenský názor , žel bohu, ovlivněný církví. Takže tak, či tak, je na tom chuděra stejně. Mezi ženami je rozšířena fáma, že potrat způsobuje, že nemůže mít potom už nikdy dítě. No, to byla asi pravda před pár staletími, kdy potraty prováděly tzv.andělíčkářky, které často nedbaly hygieny a hlavně, neviděly co dělají. V dnešní době sona a dalších zařízení lékař vidí, jak hluboko zasahuje kyretou, nebo co odsává. Nemluvím samozřejmě o často opakovaných zákrocích, to je snad jasné, že opakované zákroky tělo zatíží a mohou poškodit stěnu dělohy. Z vlastní zkušenosti však vím, že lékaři dnes raději vezmou méně, než více a nechají tělo, aby se samo vyčistilo. Přejděme tedy od fyzických otázek k otázkám spíše morálním/etickým. Na problém narazíme již u slova morálka, či etika. Morální, etický kodex je sbírka společností uznaných nepsaných názorů, či měřítek, podle kterých se pak mají všichni chovat. Problém nastává tehdy, kdy chceme přihlédnout k jedinci jako takovému a k jeho individuální situaci. V tomto momentu jsou často zastaralé „morální“ zásady na překážku, ne-li kontraproduktivní. Nikdo se neptá – kde mají tato měřítka původ ? Co byl zač člověk, který je vyslovil? Čemu věřil? Čím se řídil? Jaká společnost je vytvořila – čím byla ovlivněna? Církví, tmářskou sektou, která má i dnes dlouhé prsty ! Potřeba je zmínit, že jistá pravidla/zákony tu musí být, jinak by vznikl totální chaos – škoda. Šamané žádná taková pravidla nepotřebovali, ani lidé, se kterými se šamané dělili o svá moudra. Jejich propojení se vším stvořením totiž bylo dostatečným zákonem, při kterém nepřicházelo v úvahu udělat druhému cokoliv špatného. Jestli-že nejsem od druhých oddělená, pak vše co jim provedu, v dobrém i zlém, dělám vlastně sama sobě………. Jenže původní šamany a jejich moudrost vybila církev. Škoda pro nás. Potrat je podle dnešních společenských měřítek špatný. Jak už jsem zmínila, zrovna tento názor je silně ovlivněn katolickou vírou. S děsem jsem četla nedávno v Enigmě článek o tom, že když žena potratí, ať úmyslně, nebo spontánně, její plod- dítě – čili jeho duše jde do míst, kde bude 7 let trpět vystavena šílenému utrpení . Kdybych v tu chvíli měla po ruce toho, kdo tohle řekne před ženou, zapomenu si hlídat mimovolní pohyby obou rukou. A divím se, že v celkem seriozním časopise jsou schopni otisknout takový žvást. Odkud se, ale tato donebevolající hloupost vzala? Od církve ! Dříve totiž ( ve středověku, chcete-li) církev tvrdila, že nekřtěňátka (tak se říkalo dětem potraceným, narozeným jako mrtvé, nebo zemřelým před křtem) jdou do pekla a proto nesměla být ani pohřbena na církevní půdě. Tělíčka těchto dítek končila za hřbitovním plotem – v lepším případě. Nepokřtěná duše totiž nebyla vykoupena Ježíšem, údajným kristem, a tak šla rovnou do kotle. Jestli se vám na tom něco nezdá, tak nejste sami. Pokud by se měl někdo obětovat , tak určitě za ty nevinné – což miminka jsou. Pokud ovšem nebudeme polemizovat o karmě a reinkarnaci, ale to v tomto případě ani nelze , církev reinkarnaci z bible vymazala a popírá ji. A to i v případě, že její kněží cvičení na vymítání podstupují regrese do svých min. životů. ( Informace z ofic. přednášky katolického kněze) Rozhodně mi oběť za nevinný plod přijde mnohem logičtější, než oběť za ty, kteří jsou neděli co neděli v kostele a doma lžou, kradou, smilní, pomlouvají, atd.atd, pak řeknou pár zdrávasů a jdou zase krást a smilnit. Tam mi oběť pozbývá logičnosti. Pokud by můj bůh miloval ty, kteří páchají zlo a zatracoval by nevinné, co bych si o něm asi měla myslet???

Jako žena, terapeutka, která pomáhá ženám už 15 let řešit traumata z potratu, jsem byla výše zmíněným článkem naprosto konsternovaná. Faktem totiž je, že skutečné trauma nezažívá žena z potratu jako takového , protože od přírody žena ví, že se nijak neprovinila a v případě spontánního potratu si je vědoma toho, že příroda dobře rozhodla, neboť plod by nebyl života schopný. Žena – bohyně, zná svoje tělo a přijímá všechny role s ženstvím spojené. To, co ženu traumatizuje, jsou s odpuštěním, kreténi, kteří v ní vyvolávají pochybnosti o ní samé, o jejích rozhodnutích, o jejím těle, o její soudnosti, o její dokonalosti, o jejích možnostech. Žena, která je ve spojení se svými předky a Duchem ví, jak situaci řešit. Jediné totiž, co žena musí zajistit, je nepřenášení traumatu dále na své potomky. K tomu stačí jednoduchý rituál s ženami svého rodu a s mrtvými dětmi svého rodu, které s ženami praktikuji. Ženy, které jsou samy zatížené z rodu potraty a mrtvými dětmi – s následkem vlastní potratovosti či neplodnosti – pak bez problému otěhotní, či donosí své dítě. Jednoduše řečeno, jakmile se v rodě srovná co bylo nevědomě uvedeno v chaos, nastolí i v přítomnosti harmonii a zdraví. Následně pak pro zakončení ženě stavím konstelaci na srovnání pozic dětí v rodě. Tam má žena možnost sama zažít na vlastní kůži a vidět, že duše jejího potraceného dítěte necítí zlost vůči matce, pouze touží po svém místě a přijetí. Jakmile toto místo matka obsadí dle daných pravidel, duše se uspokojí a je blažená !!!!!! Žádných 7 let utrpení ! Jediný kdo může trpět, pokud duši nebylo navráceno její místo, jsou následní potomci, kteří po svém narození automaticky stoupají na místo mrtvého dítěte. Proto jsou tyto rituály a konstelace nejvíce prospěšné ŽIJÍCÍM dětem a matce.

Věřte mi ženy, že od vlastní zkušenosti, ctím tím více ty z vás, které si interupcí musely projít. Důvody jsou z duchovního hlediska naprosto liché. Důležité je být 100% rozhodnutá. Důvody musí vyjít z ženy jako takové. Nikoliv z jejího okolí. Jakmile ženu nutí partner, nebo kdokoliv jiný, byť by se na vědomé úrovni přesvědčila, že všichni mají pravdu, ona sama se bude uvnitř užírat a trauma se objeví dříve, či později. Zároveň, bude-li rozhodnutí spojeno s vnitřní nejistotou ( žena ví, že situace by se dala vyřešit s trochou snahy tak, aby mohla dítě porodit) pak ji dozajista dorazí její okolí. O to větší vinu pocítí, když svoje rozhodnutí dovede do konce – stále však určité pochybnosti maje.

Pro mě bylo zajímavé pozorovat reakce mého okolí. Musím, se smeknutím klobouku, uznat, že 99 % lidí v mém okolí ctilo mé rozhodnutí a byli mi velkou oporou. Myslím, že toto skutečně vychází z faktu, že jsem znala důvody a věděla, že jiné řešení možné není. Mé rozhodnutí bylo pevné a jasné, srovnané jak myšlenkově, tak emočně a duchovně. Okolí je jako sup. Vycítí mršinu na 5km daleko! Jakmile je v ženě zrnko pochybnosti, ti co rádi soudí a odsuzují, to okamžitě vycítí. Ženu rozeberou a pak doslova sežerou co z ní zbylo. Jediná reakce, která mě dosti překvapila byla ta od mých gynekologů. Cítím se skoro jako VIP protože mám vlastně dva lékaře Oba mě přesvědčovali , i přes upřímné sdělení mých důvodů, mezi které patřilo i moje momentální zdraví a vážně nemocný člen mé nejbližší rodiny, abych své rozhodnutí ještě zhodnotila. Nebylo mi ani platné, že jsem otěhotněla naprosto nechtěně přes postinor – údajně 98% spolehlivé kontraceptivum. První lékař mi dal ještě víkend na rozmyšlenou, čímž mě vystavil klasické interrupci místo miniinterrupce. S klidem jsem ho ujistila, že vím co dělám a rozhodnutí nezměním. Druhý lékař si mě převzal po víkendu a snažil se o totéž. Nejvíc mě fascinoval okamžik, kdy se opřel ve svém křesle a ujistil mě, že on taky uživí tři děti….Jsem velice slušná i k hulvátům, takže jsem si nechala pro sebe kousavou poznámku o zlodějské výši jeho platu a uštvané ženě doma lítající kolem tří parchantů. Nicméně radostně jsem přispěla do jeho rozpočtu na tři děti jedenácti stovkami za vypsání žádanky do nemocnice, což vyžadovalo asi 5 minut psaní na pc a vytištění A5 papírku. Od té doby vážně uvažuji o zvýšení svého honoráře za hodinovou práci.

Věřím, že žena, která narazí na tohle jednání a je ovlivněna vírou, nebo jiným odpadem z vnějšku, se nerozhoduje svobodně a je lehce zmanipulovatelná. Pak se ptám, kdo má právo rozhodnout o těle a životě ženy? Kdo je tak drzý ? Na jedněch www jsem narazila na celkem lítý boj mezi zastánkyní potratů – lékařkou – dle mého velmi moudrou a osvícenou. Na druhé straně byl – jako obvykle v těchto diskusích – přisprostlý zarytý katolík, který neznal vůbec nic a evidentně bibli nečetl. V bibli totiž není ani slovo o tom, že by žena nesměla jít na potrat, ačkoliv mnohé hlouposti bible popisuje až trapně podrobně. Jediné dvě zmínky v bibli o potratu jsem nalezla vždy ve spojení s bohem a jeho konáním. Ozeáš 9:14 je modlitba k bohu nejvyššímu, aby dal nepřátelům potrácející lůno……..a tentýž bůh pak ve 2. Mojžíšova 23:26 požehná ženám aby nepotrácely, když ho budou uctívat. Nic víc, nic míň. Ani ve starém, ani v novém zákoně. A věřte mi, že starý zákon se jen hemží tisíci přikázáními, dopodrobna popsanými. Např.když otec usnul nahý – nebo se ve spánku odhalil – a synové jej šli ve své dobrotě přikrýt, nesměli ho ani okem zahlédnout. Když ho jeden z nich omylem uviděl, zabili ho za to. Podle mě byl hovado ten otec, když věděl, co hrozí jeho dětem. Měl se pořádně přikrývat, nebo odít tak, aby k tomu nemohlo dojít. Potrestaný měl být on za to, že se jeho synové museli dívat na jeho holý zadek. Nebo spíš měli ukamenovat toho, kdo tento zákon vyslovil. A ejhle. Takové zákony dal lidem jejich Hospodin. A podle těchto zákonů my máme žít ??? Vážně ??? To snad ne!

Když už bible o potratech ničehož nic neříká – a i kdyby, moc bych si z toho nedělala, vzhledem k téměř nulové historické a duchovní hodnotě informací obsažených v ní – pak se můžeme podívat více po světě. Co říkají tisíce let stará duchovní učení ?

Ať dělám co dělám, nacházím pouze informace o tom, že duše vstupuje do plodu až několik měsíců po narození !!!! V některých případech v okamžiku nádechu po porodu. Dále se dozvídám , že duše věděla moc dobře, do čeho jde, a byla ji známa situace, která nastane. Např duše odešla v dřívějším životě dříve – sebevraždou při vážné nemoci – a tak si musí napracovat krátký čas, který by v min. životě musela ještě v těle pobýt. Dozvídám se, že žena život dává a může i rozhodnout,že se nenarodí. Také zjišťuji, že ačkoliv zastánci nenarozených dětí vykřikují, že nikdo nemá právo rozhodnout za dítě – platí tu i predikament – a to, že zároveň nikdo nemá právo rozhodnout za ženu! Bohyně – žena , je vládcem svého těla, vládcem svých emocí, vládcem svého duchovna a nikdo nemá nejmenší právo do toho strkat nos. Nikdo nemá právo vyslovit svůj názor –nebo svůj soud. Nikdo nežije její život, nesdílí její osud, její pocity, emoce, zdraví – vše to je niterným vlastnictvím ženy-bohyně.

Vy všechny jste BOHYNĚ. Tak si to už začněte uvědomovat a bránit se ! Jak se znovu stát Bohyní, nejen ve svých vlastních očích, se dozvíte na mých seminářích pro ženy: SÍLA ŽENY , nebo SÍLA RODU.

PS: pro velký zájem zde uvádím literaturu, která pojednává z pohledu vědeckého, o Ježíši, o možnosti, že měl ženu, rodinu, děti, o tom, že Máří Magdaléna byla prvním apoštolem…… Knihy jsou většinou napsány lidmi, kteří se vyznají v době, ve které Ježíš žil, znají aramejštinu a mají přístup nejen k prvotním a nejstarším výtiskům bible, ale také do sklepů různých muzeí, kde jsou skryté věci, které by nezapadly to děje tak , jak ho církev popisuje………… Např. J.H. Charlesworth je hlavním překladatelem ve Vatikánu….

HLAVA BOHA Keith Laidler ROSSLYN Andrew Sinclair TAJEMSTVÍ GRÁLU P.Fiebag a J. Fiebag JEŽÍŠOVA DYNASTIE J.D. Tabor ŽENA S ALABASTROVÝM DŽBÁNKEM M. Starbird REX DEUS T. Wallace- Murphy, M. Hopkins a G. Simmans STRÁŽCI PRAVDY T. Wallace- Murphy a M. Hopkins JEŽÍŠ A SVITKY OD MRTVÉHO MOŘE. J. H. Charlesworth HROBKA JEŽÍŠOVY RODINY S. Jacobovici a CH. Pellegrino EVANGELIUM PODLE JOSEFA FLÁVIA Karol Sidon

a ostatní velmi zajímavá témata ZRADA ANEB KRIZE V KATOLICKÉ CÍRKVI Investigativní tým amerického listu The Boston Globe REINKARNACE V KŘESŤANSTVÍ W. Grosse , edice svět grálu JIDÁŠOVO EVANGELIUM M. Dospěl

ODHALENÉ MYSTÉRIUM – TAJEMSTVÍ TOMÁŠOVA EVANGELIA PAPEŽSKÁ MAGIE-okultní praktiky v katolické církvi Simon

Také existuje EVANGELIUM MÁŘÍ MAGDALÉNY, leč to mi někdo ukradl, takže neuvedu autora. Pokud chcete tento text, či jeho části použít na svých www, uveďte jeho zdroj. V opačném případě se dopouštíte krádeže duchovního díla, což je trestné.


27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK JSEM POTKALA LILITH

V roce 2004 se mi narodil syn. Porod se náhle zvrtnul a syn málem zemřel. Bojoval o život ještě 3 týdny, nestačil mu kyslík v inkubátoru. Když mi ho dali domů řekli, že ho mám hlídat…………neměli nejmenš

OČKOVÁNÍ ČÍPKU

s úctou zapůjčeno z krásných stránek www.zemejas.cz Nežádoucí účinky vakcíny proti rakovině děložního čípku jsou vážné „Představitelé zdravotnického establishmentui poslanci neznají nebo vědomě přehlí

SÍLA ŽENY – O ŽENÁCH

Zeptala jsem se duchů, co je to ženskost z jejich pohledu. Pobavila jsem se. Znají nás skutečně dobře. Jak v dobrém , tak zlém. Žena, to je věrnost své povaze – chovat se dle své povahy. Žena učí druh

Comments


bottom of page