top of page
  • Taisha Tauma

VELKÁ MATKA-BOŽSKÁ MATKA

Porozumět archetypu Velké Božské Matky je někdy obtížnější, než by se zprvu zdálo. Nejsnazší to mají ti, kteří uctívají Božskou Matku Marii, jako matku Ježíše – Krista a spasitele. ( pro některé syna božího, pro jiné boha samotného). Pro Mariánský kult je jedinou bohyní Marie , často v podobě ženy svírající v náručí nemluvně,širším pojetím se tento kult nezabývá. Nutno však dodat, že je tento kult mlaďoučký a to pouhých 2000 let, což je v rámci existence bohů a bohyň úsek zanedbatelný. Při své praxi lektora jsem narazila na potíž, udělat svým žákyním pořádek v tom, jaký aspekt matky bohyně vlastně uctívají. Nejasnosti v tomto směru vznikají z faktu, že Velká Matka je tvořena mnoha aspekty osobnosti a každý z těchto aspektů je zobrazován jako „samostatná“ bohyně. Napsala jsem i několik článků na toto téma, ale vzhledem k obtížnosti tohoto tématu jsem se rozhodla ještě jeden vytvořit. Má za cíl krátce, jednoduše, fakticky seznámit ženy s tím, co, nebo kdo je Velká Matka.

NEJSTARŠÍ ARCHETYP – LALOBA Snad nejstarším archetypem Božské Matky je bezesporu LALOBA. Je to mladá žena, divoška, která se nebrání svým emočním projevům. Když chce skáče radostí, bez ohledu na reakce okolí a totéž dělá i se zlostí, pláčem apod. Je živočišná. V jisté fázi života tato divoška přijímá další část životní role – roli léčitelky. Objevuje své skryté a PŘIROZENÉ schopnosti, poznává svou spirituální stránku, léčí svou přítomností, rukama, bylinkami, či prorokuje. Později přijímá další z rolí, stává se LALOBOU – ochranitelkou života tj.matkou. V této roli může předat dceři zvládnutou roli divošky, později léčitelky a sama časem přebírá roli babičky – čarodějnice, Laloby – strážkyně smrti. Řekla bych, že toto pojetí Matky Bohyně je nejkomplexnější a nejpropracovanější. Laloba učí všechny ženy, bez ohledu na jejich věk a postavení, jak být ženou, jak využít všech svých, mnohdy zapomenutých, darů. Jejími dalšími aspekty jsou například : – je věrná, ale toulá se – ovládá své emoce , ale je bezprostřední a sama sebou – je vášnivá a otevřená, ale musí mít své tajemství – váží si sama sebe a zná svou hodnotu , zároveň je obětavá Existují ještě desítky dalších, zdánlivě nesourodých, vlastností , ovšem pochopení souvislostí vyžaduje více času a tak je součástí semináře, který pro ženy vedu SÍLA ŽENY, SÍLA RODU.

INDIE Indie je známa množstvím božstev, kterých je na desítky tisíc. Vyznat se v nich je pak téměř nemožná, nebo si to žádá celoživotní studium. Božská Matka má i v Indii své místo a mnohá zobrazení. Právě v nich vzniká nejčastěji zmatek, tak se na to pojďme podívat.

PARVATÍ Na obrázcích ji vidíme v blízkosti Šivy, jejího druha – někdy manžela. Je to projevená ženská síla a moc. Parvatí je zároveň Šakti tj. Kundalini (aspekt sexuální síly) je inkarnací Satí, bohyně, která byla první manželkou Šivy, ale na protest, proti nesouhlasnému postoji svých rodičů vůči manželovi, se upálila na hranici. ( aspekt oběti )Zrodila se pak znovu jako Parvatí ( aspekt oddanosti a lásky).

ŠAKTI Bohyně projevené hmotné energie a síly. Též známa jako Kundalini. Kundalini je energie, která vystoupá páteřním kanálem, aby nás zcela proměnila – transformační síla. Ničitelka ega, máji (iluze), odstraňuje démony z naší duše ( nevyřešená témata).

DURGA Další z aspektů bohyně Parvatí ( NEJVYŠŠÍ BOHYNĚ) je Durga. Zobrazována s deseti rukama (někdy s osmi), jede na tygrovi, nebo lvovi. Vidět ji můžeme na tarotové kartě č8, nekdy č.11. Představuje vítězství nad pudy, obrovskou vnitřní sílu, vůli, bojovnost. V rukách drží trojzubec, meč, lotosový květ, kyj, luk a šíp, disk, lasturu a jednou rukou žehná mudrou abhajou – ujišťující o ochraně a nebojácnosti. Pokud má rukou deset pak přestavuje Mahišasuramardiní , aspekt, který zahubil démona Mahiši. Právě tak i nám pomáhá zničit naše vnitřní démony. Jméno Durgá znamená „nepřístupná, těžko přístupná“, stejně jako neuchopitelná, složitá, ta, která se nedá nikým ovládat, a svědčí o této síle, jako o síle duchovní čistoty. Durgá je jednou z nejvýznamnějších bohyň. Původně byla uctívána jako ztělesnění prapůvodní síly, která dává život a současně ho také odebírá. (LALOBA) Později obdržela úlohu ztělesnění Śakti, neosobního absolutna, ženského protějšku velkého mužského božstva. Mantrou, která vás s ní spojí je OM DUM DURGAJÉ NAMAHA ( Durga nicí ego), nebo ÓM AMMA DURGA ( pozdravení Matky Durgy).

KÁLÍ Jeden z nejčastějších aspektů (většina sošek zobrazuje právě Kálí) Zobrazuje se jako nahá žena s dlouhými rozevlátými vlasy, s náhrdelníkem z lidských lebek , s vyplazeným jazykem, se sukní z lidských rukou, s mnoha zbraněmi. V rukou drží useknutou hlavu. Stojí na Šivovi svém manželovi, což symbolizuje spojení jeho energie v hrudi a jejího zdroje. Zároveň zde šiva představuje absolutní božství, jako základ na němž vše stojí. I když působí Kálí divoce ( naše divoška ) přesto je bohyní kladnou. Kálí, jako Paní času, zničí vše co je spojené s tělesným, hmotným, s egem a myslí. Tedy odstraňuje iluzi. Mantra pro spojení s Kálí je OM ŠRÍ MAHÁKÁLIKAJÁÍ NAMAHA

SPOJENÍ Mnoho sošek nese mix atributů, takže je těžké koupit si „čistou“ bohyni Kálí, nebo bohyni Durgu. Můžete vidět Kálí s deseti rukama bohyně Durgy, nebo láskyplnou Durgu, jak cení zuby. Ve své podstatě to, ale přesně tak je. Všechny jsou součástí jednoho jediného aspektu, NEJVYŠŠÍ BOŽSKÉ MATKY jako neosobní ženské božské síly.

NEJVYŠŠÍ BOŽSKÁ MATKA Je sama sebou a je vším. Je opačným aspektem Nejvyššího Boha, jako neosobní, inteligentní energie, která tvoří i ničí a funguje v neustále se opakujících cyklech. Je to neutrální síla,dávající život. Mantrou pro uctívání Božské neosobní síly může být DŽAJA DŽAJA DEVÍ MÁTÁ NAMAHA, tedy něco jako Bohyně matko, budiž pozdravena.

BOŽSTVÍ – BŮH A BOHYNĚ Všichni jistě znáte monádu , symbol Jin a Jang. Právě tento symbol nám vysvětluje jak to s božstvím ve vesmíru je. Celá monáda je božství . To se skládá z mužského boha a ženské bohyně. Jeden bez druhého nemůže existovat ( Kálí, která stojí na hrudi Šivy), obojí máme v sobě obsažené, obojí potřebujeme pro svou celistvost. Když se budeme příliš věnovat uctívání mužské stránky, pak v nás přeroste v ničivou, zátěžovou energii. Totéž se stane, když naše srdce otevřeme pouze ženské stránce božství. Proto je důležité najít k těmto aspektům rovnovážný vztah. Mít svého Boha jako představitele falické síly a ctít i svou Bohyni, jako sílu joni. Stejnou rovnováhu dosáhneme praxí s idou a pingalou – mužskou a ženskou energií, která proudí v podobě dvou světelných vláken páteří vzhůru. Jejich zvládnutím probudíme sexuální ženskou energii, která spí pod kostrčí, zoveme ji Kundalina/kundalini. ( – od toho naše „kunda líná“ …beze srandy, lingvisté už dávno zjistili, že čeština má původ v sanskrtu !! Mnoho slov máme dodnes stejných a proto Čech může mnoha věcem v sanskrtu i rozumět ! Slovo Kunda znamená v sanskrtu nádobu, rybník, misku …tedy popisuje skutečně ženskou jeskyňku. Druhým názorem lingvistů je, že sanskrt převzal řadu původních praslovanských, či neolitických slov.) Ať je to jak chce, je tato energie zobrazovaná jako had velmi silná a dokáže komplexně transformovat lidskou osobnost, ale i tělo !!

KOHO TEDY CTÍME? Když vzýváme Božskou Matku, vzýváme tedy nejvyšší aspekt božství, v ženské kvalitě. Božská Matka má mnoho archetypů – aspektů, které můžeme ctít tak, že si vybereme jejich představitelky. Těmi jsou nejen Durga a Kálí, ale i Isis (Eset),panna Marie, Máří Magdaléna, a všechny bohyně Egypta, všechny bohyně z Řeckých bájí, všechny Bohyně Mayů atd.atd. Všechny tyto bohyně jsou zároveň tou jednou VELKOU MATKOU. Vybrat si však můžete i mnohem hmatatelnější objekt. Tím jsou ženy, které propůjčují svá těla a životy Velké Matce, aby skrze ně mohla působit (léčit, pomáhat). Mě si pro své působení vybrala Božská Durga, která skze moje oči a dotyk projevuje svůj aspekt a tak pomáhá potřebným. Takových žen je na zemi mnoho. Mezi ty nejznámější patří Matka Meera (Německo). Mnohé však zůstávají v „utajení“, neboť se nešíří s informací o svém avatarství, vnímají ho jako niternou záležitost a nemají potřebu jej upřednostňovat. Je pro ně přirozeností. Jsou to většinou šamanky. Slouží Bohyni a mnoha jiným Duchům (Bohům, andělům) a vnímají svou službu celistvě. Zkrátka tu jsou a dovolují, aby se jejich prostřednictvím mohl Spirit ve všech svých aspektech projevit. A to je láska……291 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK JSEM POTKALA LILITH

V roce 2004 se mi narodil syn. Porod se náhle zvrtnul a syn málem zemřel. Bojoval o život ještě 3 týdny, nestačil mu kyslík v inkubátoru. Když mi ho dali domů řekli, že ho mám hlídat…………neměli nejmenš

OČKOVÁNÍ ČÍPKU

s úctou zapůjčeno z krásných stránek www.zemejas.cz Nežádoucí účinky vakcíny proti rakovině děložního čípku jsou vážné „Představitelé zdravotnického establishmentui poslanci neznají nebo vědomě přehlí

SÍLA ŽENY – O ŽENÁCH

Zeptala jsem se duchů, co je to ženskost z jejich pohledu. Pobavila jsem se. Znají nás skutečně dobře. Jak v dobrém , tak zlém. Žena, to je věrnost své povaze – chovat se dle své povahy. Žena učí druh

Comments


bottom of page