top of page
  • Taisha Tauma

POSVÁTNÁ YONI

Význam slova yoni lze chápat jako ženskou vaginu. Nejde však o pouhopouhý nástroj rození, nebo sexuálního ukojení ( zejména mužů). Yoni je místem obrovské šamanské – ženské – síly, kterou žena využívá, je-li připravena , k vnitřní i vnější spiritualitě. Yoni je tůní, kde je voda života, voda nesoucí prapůvodní informace z Univerza. Žena – šamanka – v ní nalezne odpovědi na vše co se událo, děje a co se chystá. Yoni je zřídlem informací a sil, kterým žena vládne a umí je využívat pro dobro Celku. Zneužívá-li žena tuto tůni k sexuálním hrátkám, bez znalosti toku energií, přichází nejen o možnost duchovního růstu, ale také ztrácí vnitřní sílu. Zato muž, bohatě živen touto silou, prospívá a parazituje na ženině nevyužívané spiritualitě. Toto se děje i po ukončení jejich vztahu. Vyživovací vlákna zůstávají zaseknuta v ženině lůně i po zbytek života. Proto by žena měla bdít nad tím, k čemu svou yoni používá a hlídat své vnitřní poklady. Je-li s spojena s mnoha muži z minulosti, neboť s nimi měla pohlavní styk, musí napřed projít důležitými rituály na odpoutání se. Tím pak končí vyživování mužů a žena se může svobodně nadechnout. Její růst je opět zahájen. Chce-li žena Ducha porodit dítě, pak jí náleží toto právo, ovšem ruku v ruce s tím jdou různá zabezpečení, která mají za úkol posvětit tento proces a ochránit ženinu energii. Jak známo, žena při porodu často podléhá vstoupení nepatřičného ducha do svého těla, neboť její lůno je otevřeno a nechráněno. V Egyptě Velekněží a čarodějové chránili tuto ženu po celý čas porodu a i v poporodním čase, a to do okamžiku, kdy se její lůno znovu uzavřelo . Jedním z nemála nástrojů této ochrany byla božská hrošice držící v ruce smyčku zvanou Sa ( pozn.tato božská bytost se jmenovala Tuaret ) Duch ,který vstoupí do odhaleného lůna pak způsobuje takové nemoci, jako je laktační psychóza, schizofrenie a depresivní stavy. Majíc tak nadvládu nad ženou, živí se její energií a pustoší její lůno. Jen málo, která žena je natolik silná , i při tomto napadení, že dokáže zaujmout pozici bojovnice a i s málem energie zlého ducha vypudí. Této ženě právem říkáme šamanka.

Yoni je tedy místem, na které musíme dbáti, chceme –li být něco víc, než jen nástroj potěšení, či rozmnožování. Správná žena pak dbá mimo jiné i na to, aby její yoni byla vždy nad lingam, tedy, aby si nikdy nesedala níž, než sedí její ( či jiný ) muž. Její yoni musí být vždy nad úrovní jeho penisu. Jde-li o pozici ženy vůči jiné ženě, pak obě mají yoni, obě musí sedět na stejné úrovni. Obě se tak musí domluvit, zda si sednou na zem, či na židle.

V sexu: Yoni pohlcuje lingam, je branou , to ona má nadvládu, ona ho vpouští ze své dobrovolné vůle. Je-li žena napadena a lingam vstupuje násilím, pak se snaží ukrást co sám nemá, její sílu , je tím pádem ubožák. Je sám sobě znakem slabosti a podřízení se. Uchopí-li znásilňovaná žena tento okamžik správně , nikdy nemůže vyjít oslabená, ba právě naopak. Při dobrovolném sexu pak nevadí pozice ženy pod mužem, pokud však ženina yoni celý akt řídí. Yoni je pohár hojnosti . Chce-li žena zesílit svoji sílu (a tím spiritualitu) pak musí mentálně sát svou energii z poštěváčku. Oživí ji to, dodá sílu, mládí a vitalitu. Pokud se o totéž pokusí muž, mentálně či orálně, nemůže tuto energii ženě vzít . O uvolnění energie totiž rozhoduje vědomě žena….Když chce moudrá žena muže ovládat, pak mu při tomto orálním aktu energii sama spustí. Muž sycen nemalou energií se na ní stává závislý jako kojenec na mateřském mléku a tím se stává závislým i na ženě.

( výše uvedený text byl získán při jednom z mnoha rozhovorů s Kundalini)

A TEĎ POHLED ŠAMANIZMU Pokud vás milé ženy vyděsil výše uvedený záznam z channelingu, pak vězte, že je to zbytečné. Moudrá žena má pod kontrolou nejen svoje tělo, ale i svoje vášně a velmi moudře zachází se svou sexuální silou. Jestli-že přijmeme fakt, že duchovní žena rozhoduje co se s ní a v ní děje, pak by nás mělo zajímat ,jak to funguje a jaké má žena možnosti. Jednak, není pravda, že žena potřebuje, aby do ní muž vstoupil. Pokud to žena tvrdí, pak je jako zvířátko a jen tím potvrzuje, že spíš funguje jako muž, nikoliv žena. Nemá pod kontrolou nic, ani sex, ani proces výměny energií, ani své tělo – zkrátka nic. Je jen nástrojem hrátek pro muže a svůj nepochopený chtíč. Žena byla od přírody vyrobena ( odpusťte mi to slovo) se smyslovým orgánem vně těla. Její poštěváček je venku právě proto, aby nemusela podstupovat proces, při němž do ní muž proniká a tím zasívá svá upíří vlákna. Neméně důležité je uvědomit si, že při pozdějších pohybech a přirážení muž narušuje její vnější veřeje natolik, že je má pak žena ochablá ( neméně než způsobuje porod). Moudrá žena znalá svého těla naučí muže techniky, při nichž si oba užijí dostatečného ukojení , i bez vstupu. Duchovní žena přidá něco navíc, tedy techniky, při nichž proudí energie natolik silně, že si muže připoutá jako pejska. Nutno dodat, že by toto poutání mělo proběhnout na úrovni moudré lásky a nikoliv zneužívání moci !!! To bychom se pak už o duchovnu rozhodně nebavily.

Žena vládne. Má moc, energii a nástroj zvaný lůno. Pokud je ochotna se od svého lůna učit, pak z ní bude vášnivá žena znalá tajemství dotyků a pohybů. Pro muže se pak stane Bohyní. A tak by to mělo být. … Vše tak záleží na ženě.

Očekáváte-li milé ženy techniky, které odhalím, asi vás zklamu. Nemám , alespoň prozatím, chuť a zájem odhalovat jak celý proces funguje a jak se ho ujmout. Je to nejvyšší poznání a žena by si k němu měla dojít sama. Jen tak bude mít jistotu, že naslouchá své yoni a nikoliv cizím „cvičebním pozicím“. Co však můžete udělat a vlastně musíte pro započetí tohoto procesu, je toto : odmítněte vpouštět muže do své jeskyňky v rámci sexu. Hledejte alternativy spolu. Odhoďte zábrany a trapný stud. Když už spolu souložíte, můžete spolu dělat cokoliv jiného………….. Vnímejte co se ve vás děje i v partnerovi a to ve chvíli, když si hrajete, hladíte se a improvizujete. Dbejte na bdělé vnímání , ale i rozšířené vnímání všech procesů a budete překvapeni oba dva, o co jste se celou dobu ochuzovali…………..Odpadá tak nebezpečné používání hormonální antikoncepce, které často ženu připravuje o její moc – ženskost. Odpadá strach z otěhotnění . Celý proces se stává tancem těch dvou.

A malá rada nakonec. Až budete milé ženy v tomto procesu a nebudete si vědět rady, oslovte v duchu svou sexuální bohyni, tu, která je ve vás od zrození. Probuďte ji, požádejte o to, aby se ve vás naplno projevila a vedla vás po celou dobu, co budete s mužem. Pak už jen stačí naslouchat………..a užívat si. Vzácnější radu dostat nemůžete……………………………

Použití textu pouze s uvedením zdroje.

75 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK JSEM POTKALA LILITH

V roce 2004 se mi narodil syn. Porod se náhle zvrtnul a syn málem zemřel. Bojoval o život ještě 3 týdny, nestačil mu kyslík v inkubátoru. Když mi ho dali domů řekli, že ho mám hlídat…………neměli nejmenš

OČKOVÁNÍ ČÍPKU

s úctou zapůjčeno z krásných stránek www.zemejas.cz Nežádoucí účinky vakcíny proti rakovině děložního čípku jsou vážné „Představitelé zdravotnického establishmentui poslanci neznají nebo vědomě přehlí

SÍLA ŽENY – O ŽENÁCH

Zeptala jsem se duchů, co je to ženskost z jejich pohledu. Pobavila jsem se. Znají nás skutečně dobře. Jak v dobrém , tak zlém. Žena, to je věrnost své povaze – chovat se dle své povahy. Žena učí druh

Comments


bottom of page