top of page
  • Taisha Tauma

KARMICKO-KABALISTICKÝ ROZBOR – J.A.KOMENSKÝ

Aktualizováno: 13. 10. 2021

KARMICKO-KABALISTICKÝ ROZBOR Z DATA NAROZENÍ A JMÉNA JAN AMOS KOMENSKÝ NAR. 28.3.1592

Tuto osobnost rozebrat jsem si dovolila jen díky dvacetileté praxi numerologie pocházející z kabaly a zdrojů tajných, mystických, které jsem získala od starých léčitelů a mystiků. Jestli-že klienti po rozboru odchází konsternováni jak je možné, že znám takové detaily jejich životů a životů blízkých lidí, pak stejný systém musí sedět i na osobnost minulých století. Miluji objevování těch aspektů, které často dnes už o takových velikánech nevíme (nebylo často ve zvyku je sdělovat, odhalovat )a proto jsem se rozhodla udělat více takových rozborů. Snad tím inspiruji i vás, či jiné numerology, kteří si budou moci takhle „hrát“. zde přijde vložit obrázek MŘÍŽKOVÉ KABALY (prosím o posečkání, s novým programem se učím ) Kabalistická mřížka J.A.K.je velmi zajímavá. Vidíme velmi podporující roviny a diagonály. Silá je zde bystrost, soudnost, rozvaha, soustředění, zvládání každodennosti zejména rozumovým způsobem, schpnost sebereflexe a nalezení vnitřního klidu, hledání pravdy a doslova boj o své místo ve světě. Dále vidíme silnou vůli, sebejistotu, schopnost postarat se o sebe a stát si za svým. Rozhodně uměl odmítnout to, co pro něj bylo nevýhodné.

K tomu všemu se přidává ralizace věcí do konce – tedy důslednost, léčitelské schopnosti – skrze prožití vlastní bolesti, flexibilita, rozšířené vnímání a vnímání souvislostí.

Kromě základních rovin, sloupců, diagonál, trojúhelníků a trigramů existují i specifické- speciální obrazce. Celkem jich je 48. Zde jeden takový vidíme. Tito lidé mají dvě možnosti – v praxi vídám spíš bohužel negativní volbu. Je snazší. Volbu mají tito lidé v prožívání vděku a pokory, víry v nekonečné možnosti, a v převzetí osobní a vědomé odpovědnosti za svůj osud a život. Častější volba je spíše ve smyslu utrpení, zacyklení v roli oběti, pocit nespravedlivého osudu, pocit dušení, zkoušky a nemoci. (postižení, systémové nemoci atd.)

Součástí tohoto obrazce-rozboru je dar možností – tedy jakýchsi pobídek od osudu, které J.A.K.dostával a mohl hojně využívat. Také měl zápal pro věc a disciplínu a potřebu vyššího vývoje.

Zatím jsme jen na začátku osobnostního a karmicko-osudového rozboru této velké osobnosti. Nelze přehlédnout brzké úmrtí (přítomnost smrti v obrazci). Tato smrt se může projevit nejen vlastním brzkým úmrtím (nemoci, nehody ), ale také ztrátou rodičů (většinou rakoviny a jiné smrtelné nemoci ) či ztrátami jiných blízkých (děti, přátelé, spolužáci…). Velmi zajímavý je aspekt vlastní práce se smrtí, kterou ovšem u konktrétního klienta ještě vyhledávám v astrologii a dalších zdrojích. Až poté, co se tento aspekt potvrdí vedu klienta tímto směrem. Zjednodušeně dojdeme buď k faktu, že má pracovat s umírajícími – domovy, LDN, hospicy – a nebo je rozeným médiem mezi živými a mrtvými. V případě J.A.K se tímto směrem nebudeme ubírat, šlo by o tzv.rozšířený rozbor a pro čtenáře by mohl být nudný, ba zdlouhavý.

Čemu mohl Komenský čelit byl sklon k závislostem, hyperaktivitě, bohužel i jistá slepá důvěra v nějaké myšlenky. Nelze přehlédnout osobní, či duchovní neodpovědnost. Budete-li mi nyní oponovat, že to byl velmi odpovědný člověk, tak bych ráda upozornila na fakt, že psaní knih a v nich obsažené moudro nikterak nedokládá, že si i v praktickém životě věděl s těmito tématy vždy rady. Všichni víme jak máme žít, známe duchovní moudra a rady, ale jak s nimi nakládáme ve svých životech je často zcela odlišné. Nežili jsme s Komenským a vycházet můžeme zase jen ze subjektivních komentářů k jeho životu. Na druhou stranu je možné, že svým životem došel ke zpracování tohoto tématu a opravdu žil plně zodpovědným způsobem. Proto se rodíme ,proto nám v datumu čísla chybí i přebývají. Veškeré hypofunkce a hyperfunkce v podstatě vyžadují zpracování daných sklonů a tendencí.

Nejsem nikterak seznámena s touto impozantní osobností naší historie, určitě ne co se zdraví týče. Numerologie, ale mluví o postižení, nemocech, ochablosti, pomalosti a okovech. U klientů jsem často zaznamenala buď tělesné postižení (i od narození), ale i autoimunitní nemoci, nebo nemoci vleklé, což spadá do oblasti – ochablosti. Co je velmi zajímavé je sklon k duševním poruchám (opět často potvrzeno od klientů v běžné praxi), narušená rovina sexuality hned na dvou místech mřížky a materiální ztráty.

Čísla mřížky: Nyní se zaměřím pouze na obsažená a chybějící a přebývající čísla v mřížce. Nebudu zbytečně rozepisovat která čísla co znamenají, spíše bych ráda souvisle popsala osonost a tendence ovlivňující její život. Pokud vás toto téma zaujalo, máte možnost navštěvovat moji duchovní školu v níž své žáky postupně učím vše co umím ,což obnáší i kabalistickou a karmickou numerologii.

čísla vypráví o osobnosti, která měla zažívat těžké, velmi těžké věci, jež měly osobu transformovat a probudit v ní velmi hloubavého a psychologicky zaměřeného člověka. s těmito čísly se rodí psychologové, filozofové, terapeuté, lékaři a další silné osobnosti. Přehlédnout se nedá – opět – chybění odpovědnosti a značné problémy ve vztazích a zátěž z rodu – rodiny. Komenský byl také, svým způsobem, perfekcionista. Měl rád kontrolu nad vším a pokud se mu ji nedařilo udržet – díky vnějším vlivům – byl nerudný, nervozní, až výbušný, či se uzavřel do sebe. Permanentní psychické-až neurotické napětí nelze přehlédnout. Zdál-li se ostatním jako hnidopich nevíme, ale mohlo to tak být. Jeho potřeba kontroly jej k takovému chování rozhodně poňoukala 🙂 Na druhou stranu mu chyběla zemitost – minimálně v jedné oblasti života měl neskutečný binec (třeba v uklízení) a co do chování, to byl věčný snílek, upadající do stereotypu a bohužel netolerantnosti (k tomu co nezapadlo do jeho systému a kontroly). Myslím, že jednu svou stránku úplně na odiv nedával a tou byla extrémní přecitlivělost. Takové věci se tehdy neventilovaly tak, jak jsme dnes zvyklí. Často dělal věci těžší než jsou, identifikoval se s vlastní rolí a přinesl si vinu z minulých životů. Datum narození jako takové: I datum samo o sobě vypráví o člověku a jeho životě. Při pohledu na datum Komenského vidíme, že jeho zásadním tématem života byla -sexualita a láska k druhým lidem, přičemž mu tato témata měly pomoct vyřešit dramatické události a dotyky osudu. Jeho život měl být bojem následovaným výhrou, ovšem s velmi důležitou douškou : osud si nekoupíš, zbav se zátěže osobní historií z minulých životů…. Zde přijde vložit obrázek JMENNÉ KABALY

Co se jména J.A.K. týče dozvídáme se další informace. Vidíme osobnost orientovanou rozumově, avšak se značnou schopností flexibility v rámci dění. Byl osobností silnou, se sklonem k prosazení svého ega. Filozofie byla jedním z hlavních darů (nikoliv vyšší duchovno jak se někteří domnívají.) Byl tvrdohlavý a rozhodně šel vždy za svým cílem – a já věřím, že ať už si vzal do hlavy co chtěl, to dostal. V tomto ohledu má obrazec dokonalý. V první třetině života byla v jeho životě nutná píle a výdrž, mnohem víc než druzí viděl- vnímal nečestnost, čelil nebezpečným protivníkům a měl nedostatek ( i ve zdraví ) V druhé třetině života začaly působit jiné síly a Komenský začal mít (subjektivně) pocit, že se věci dost nehýbou. Rozhodně zažíval výkyvy – jednou nahoře a jednou dole – jako na houpačce. Což mohlo být značně nepříjemné. Třetí rovina života přinesla zmatky, vznětlivost a neustálé „čekání“. čekání na něco, nebo někoho. To už se z čísel nedozvíme. Každopádně je v karmoskopu odkaz i na stále přítomnou neurozu-či neurotické napětí. Nesmíme opomenout ještě zásadní vliv – součet příjmení. Zde udělám vyjímku a „prozradím“ význam jednoho z čísel. A tím je č.32 Je historicky velmi zajímavé. Objevilo se i u takové osobnosti v karmaskopu jako je Adolf Hitler. A zde můžeme porovnat dvě osobnosti, které se čísla-jeho síly velmi odlišně ujaly. JDe o extrémní dar – schopnost -jednat s lidmi, ovlivnit jejich názor, jejich postoje a vnímání. Toto číslo mají často právníci, politici, pojišťováci, lidé z reklamy, rádia, televize, psychologové, hypnotizéři atd.atd. č 32 nese určitý kód, kód v hlase ovlivňující posluchače – a dávající značnou převahu řečníkovi. Hitler bohužel svůj dar značně zneužil. Další aspekt, který toto číslo nese, je také nepříjemný : „první vyhrání z kapsy vyhání“. S tímto vlivem musí taková osobnost počítat.

Ještě hodně věcí by se dalo ve jméně i datu narození najít, ale článek by tím dostal rozměr spíše seminární práce 🙂 Jak jsem výše psala, pokud vás fascinuje co vše se v číslech skrývá, můžete se to u mě naučit 🙂 Kromě školy vedu i semináře karmicko-kabalistické numerologie jak jmenné, tak i z data narození – pro začátečníky. I s takovými znalostmi můžete prorazit v numerologii velmi daleko a hluboko 🙂

Děkuji vám za pozornost a přeji krásné dny.

Použití textu jen s uvedením zdroje, děkuji že jste čestní.


221 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

PROČ SI ZMĚNIT JMÉNO

Toto téma jsem vybrala, protože od doby, co jsem si změnila jméno, mi lidé neustále kladou otázku :“ A to ho máte opravdu v občance? Není to jen umělecké jméno?“ „A proč jste si ho změnila? Má to opra

Comentarios


bottom of page