• Taisha Tauma

KARMICKO-KABALISTICKÝ ROZBOR – J.A.KOMENSKÝ

Aktualizováno: říj 13

KARMICKO-KABALISTICKÝ ROZBOR Z DATA NAROZENÍ A JMÉNA JAN AMOS KOMENSKÝ NAR. 28.3.1592

Tuto osobnost rozebrat jsem si dovolila jen díky dvacetileté praxi numerologie pocházející z kabaly a zdrojů tajných, mystických, které jsem získala od starých léčitelů a mystiků. Jestli-že klienti po rozboru odchází konsternováni jak je možné, že znám takové detaily jejich životů a životů blízkých lidí, pak stejný systém musí sedět i na osobnost minulých století. Miluji objevování těch aspektů, které často dnes už o takových velikánech nevíme (nebylo často ve zvyku je sdělovat, odhalovat )a proto jsem se rozhodla udělat více takových rozborů. Snad tím inspiruji i vás, či jiné numerology, kteří si budou moci takhle „hrát“. zde přijde vložit obrázek MŘÍŽKOVÉ KABALY (prosím o posečkání, s novým programem se učím ) Kabalistická mřížka J.A.K.je velmi zajímavá. Vidíme velmi podporující roviny a diagonály. Silá je zde bystrost, soudnost, rozvaha, soustředění, zvládání každodennosti zejména rozumovým způsobem, schpnost sebereflexe a nalezení vnitřního klidu, hledání pravdy a doslova boj o své místo ve světě. Dále vidíme silnou vůli, sebejistotu, schopnost postarat se o sebe a stát si za svým. Rozhodně uměl odmítnout to, co pro něj bylo nevýhodné.

K tomu všemu se přidává ralizace věcí do konce – tedy důslednost, léčitelské schopnosti – skrze prožití vlastní bolesti, flexibilita, rozšířené vnímání a vnímání souvislostí.

Kromě základních rovin, sloupců, diagonál, trojúhelníků a trigramů existují i specifické- speciální obrazce. Celkem jich je 48. Zde jeden takový vidíme. Tito lidé mají dvě možnosti – v praxi vídám spíš bohužel negativní volbu. Je snazší. Volbu mají tito lidé v prožívání vděku a pokory, víry v nekonečné možnosti, a v převzetí osobní a vědomé odpovědnosti za svůj osud a život. Častější volba je spíše ve smyslu utrpení, zacyklení v roli oběti, pocit nespravedlivého osudu, pocit dušení, zkoušky a nemoci. (postižení, systémové nemoci atd.)

Součástí tohoto obrazce-rozboru je dar možností – tedy jakýchsi pobídek od osudu, které J.A.K.dostával a mohl hojně využívat. Také měl zápal pro věc a disciplínu a potřebu vyššího vývoje.

Zatím jsme jen na začátku osobnostního a karmicko-osudového rozboru této velké osobnosti. Nelze přehlédnout brzké úmrtí (přítomnost smrti v obrazci). Tato smrt se může projevit nejen vlastním brzkým úmrtím (nemoci, nehody ), ale také ztrátou rodičů (většinou rakoviny a jiné smrtelné nemoci ) či ztrátami jiných blízkých (děti, přátelé, spolužáci…). Velmi zajímavý je aspekt vlastní práce se smrtí, kterou ovšem u konktrétního klienta ještě vyhledávám v astrologii a dalších zdrojích. Až poté, co se tento aspekt potvrdí vedu klienta tímto směrem. Zjednodušeně dojdeme buď k faktu, že má pracovat s umírajícími – domovy, LDN, hospicy – a nebo je rozeným médiem mezi živými a mrtvými. V případě J.A.K se tímto směrem nebudeme ubírat, šlo by o tzv.rozšířený rozbor a pro čtenáře by mohl být nudný, ba zdlouhavý.

Čemu mohl Komenský čelit byl sklon k závislostem, hyperaktivitě, bohužel i jistá slepá důvěra v nějaké myšlenky. Nelze přehlédnout osobní, či duchovní neodpovědnost. Budete-li mi nyní oponovat, že to byl velmi odpovědný člověk, tak bych ráda upozornila na fakt, že psaní knih a v nich obsažené moudro nikterak nedokládá, že si i v praktickém životě věděl s těmito tématy vždy rady. Všichni víme jak máme žít, známe duchovní moudra a rady, ale jak s nimi nakládáme ve svých životech je často zcela odlišné. Nežili jsme s Komenským a vycházet můžeme zase jen ze subjektivních komentářů k jeho životu. Na druhou stranu je možné, že svým životem došel ke zpracování tohoto tématu a opravdu žil plně zodpovědným způsobem. Proto se rodíme ,proto nám v datumu čísla chybí i přebývají. Veškeré hypofunkce a hyperfunkce v podstatě vyžadují zpracování daných sklonů a tendencí.

Nejsem nikterak seznámena s touto impozantní osobností naší historie, určitě ne co se zdraví týče. Numerologie, ale mluví o postižení, nemocech, ochablosti, pomalosti a okovech. U klientů jsem často zaznamenala buď tělesné postižení (i od narození), ale i autoimunitní nemoci, nebo nemoci vleklé, což spadá do oblasti – ochablosti. Co je velmi zajímavé je sklon k duševním poruchám (opět často potvrzeno od klientů v běžné praxi), narušená rovina sexuality hned na dvou místech mřížky a materiální ztráty.

Čísla mřížky: Nyní se zaměřím pouze na obsažená a chybějící a přebývající čísla v mřížce. Nebudu zbytečně rozepisovat která čísla co znamenají, spíše bych ráda souvisle popsala osonost a tendence ovlivňující její život. Pokud vás toto téma zaujalo, máte možnost navštěvovat moji duchovní školu v níž své žáky postupně učím vše co umím ,což obnáší i kabalistickou a karmickou numerologii.

čísla vypráví o osobnosti, která měla zažívat těžké, velmi těžké věci, jež měly osobu transformovat a probudit v ní velmi hloubavého a psychologicky zaměřeného člověka. s těmito čísly se rodí psychologové, filozofové, terapeuté, lékaři a další silné osobnosti. Přehlédnout se nedá – opět – chybění odpovědnosti a značné problémy ve vztazích a zátěž z rodu – rodiny. Komenský byl také, svým způsobem, perfekcionista. Měl rád kontrolu nad vším a pokud se mu ji nedařilo udržet – díky vnějším vlivům – byl nerudný, nervozní, až výbušný, či se uzavřel do sebe. Permanentní psychické-až neurotické napětí nelze přehlédnout. Zdál-li se ostatním jako hnidopich nevíme, ale mohlo to tak být. Jeho potřeba kontroly jej k takovému chování rozhodně poňoukala 🙂 Na druhou stranu mu chyběla zemitost – minimálně v jedné oblasti života měl neskutečný binec (třeba v uklízení) a co do chování, to byl věčný snílek, upadající do stereotypu a bohužel netolerantnosti (k tomu co nezapadlo do jeho systému a kontroly). Myslím, že jednu svou stránku úplně na odiv nedával a tou byla extrémní přecitlivělost. Takové věci se tehdy neventilovaly tak, jak jsme dnes zvyklí. Často dělal věci těžší než jsou, identifikoval se s vlastní rolí a přinesl si vinu z minulých životů. Datum narození jako takové: I datum samo o sobě vypráví o člověku a jeho životě. Při pohledu na datum Komenského vidíme, že jeho zásadním tématem života byla -sexualita a láska k druhým lidem, přičemž mu tato témata měly pomoct vyřešit dramatické události a dotyky osudu. Jeho život měl být bojem následovaným výhrou, ovšem s velmi důležitou douškou : osud si nekoupíš, zbav se zátěže osobní historií z minulých životů…. Zde přijde vložit obrázek JMENNÉ KABALY

Co se jména J.A.K. týče dozvídáme se další informace. Vidíme osobnost orientovanou rozumově, avšak se značnou schopností flexibility v rámci dění. Byl osobností silnou, se sklonem k prosazení svého ega. Filozofie byla jedním z hlavních darů (nikoliv vyšší duchovno jak se někteří domnívají.) Byl tvrdohlavý a rozhodně šel vždy za svým cílem – a já věřím, že ať už si vzal do hlavy co chtěl, to dostal. V tomto ohledu má obrazec dokonalý. V první třetině života byla v jeho životě nutná píle a výdrž, mnohem víc než druzí viděl- vnímal nečestnost, čelil nebezpečným protivníkům a měl nedostatek ( i ve zdraví ) V druhé třetině života začaly působit jiné síly a Komenský začal mít (subjektivně) pocit, že se věci dost nehýbou. Rozhodně zažíval výkyvy – jednou nahoře a jednou dole – jako na houpačce. Což mohlo být značně nepříjemné. Třetí rovina života přinesla zmatky, vznětlivost a neustálé „čekání“. čekání na něco, nebo někoho. To už se z čísel nedozvíme. Každopádně je v karmoskopu odkaz i na stále přítomnou neurozu-či neurotické napětí. Nesmíme opomenout ještě zásadní vliv – součet příjmení. Zde udělám vyjímku a „prozradím“ význam jednoho z čísel. A tím je č.32 Je historicky velmi zajímavé. Objevilo se i u takové osobnosti v karmaskopu jako je Adolf Hitler. A zde můžeme porovnat dvě osobnosti, které se čísla-jeho síly velmi odlišně ujaly. JDe o extrémní dar – schopnost -jednat s lidmi, ovlivnit jejich názor, jejich postoje a vnímání. Toto číslo mají často právníci, politici, pojišťováci, lidé z reklamy, rádia, televize, psychologové, hypnotizéři atd.atd. č 32 nese určitý kód, kód v hlase ovlivňující posluchače – a dávající značnou převahu řečníkovi. Hitler bohužel svůj dar značně zneužil. Další aspekt, který toto číslo nese, je také nepříjemný : „první vyhrání z kapsy vyhání“. S tímto vlivem musí taková osobnost počítat.

Ještě hodně věcí by se dalo ve jméně i datu narození najít, ale článek by tím dostal rozměr spíše seminární práce 🙂 Jak jsem výše psala, pokud vás fascinuje co vše se v číslech skrývá, můžete se to u mě naučit 🙂 Kromě školy vedu i semináře karmicko-kabalistické numerologie jak jmenné, tak i z data narození – pro začátečníky. I s takovými znalostmi můžete prorazit v numerologii velmi daleko a hluboko 🙂

Děkuji vám za pozornost a přeji krásné dny.

Použití textu jen s uvedením zdroje, děkuji že jste čestní.


Taisha Tauma

www.samanizmus.cz

7 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

PROČ SI ZMĚNIT JMÉNO

Toto téma jsem vybrala, protože od doby, co jsem si změnila jméno, mi lidé neustále kladou otázku :“ A to ho máte opravdu v občance? Není to jen umělecké jméno?“ „A proč jste si ho změnila? Má to opra