top of page
  • Taisha Tauma

ROZHOVOR S HVĚZDNÝMI UČITELI III.

Já : o čem chcete dnes mluvit?

Učitelé: O lidstvu, o změnách v energii pláště Země. Je teď velmi nestabilní (tuším, že k zápisu došlo v roce 2015) Nestabilita je však způsobena probíhajícími změnami. Planeta se stejně jako zbytek vesmíru , ostatně i jako lidé, vyvíjí. Jednou za miliony let dojde k fázi skoku. K rychlému posunu, jako když se misky vah pomalu dorovnávají, s tím jak přisypáváš semena, ale jakmile se převáží, zhoupne se rychleji. V této fázi teď jste. Posun započal a se Zemí se promění všechno. Roční doby, zalesnění, zvěř a její chování a v neposlední řadě i člověk. Člověka se to týká v tom směru, že nalezne netušené možnosti svého vědomí a podvědomí, objeví část genu, jenž to řídí a začne na tom experimentovat. Bohužel se značnými problémy, které může odstranit až vývoj – tedy čas. S čím kdo zachází, s tím také schází. Padne hodně obětí a člověk si usmyslí, že posune vývoj lidstva uměle.

Já vstupuji s dotazem : Říkali jste, že nejste jasnovidní!

Učitelé : Nejsme, ale lze velmi snadno odvodit co bude následovat. Jste příliš čitelní. Jak vy říkáte – historie se opakuje. My to vidíme jinak. Minulost – historie – nic z toho neexistuje od nás oddělené. Svou historii prožíváte neustále, čili právě teď. Výzkumy, které právě probíhají mimo veřejné vědomí, dávají jasně tušit, co bude následovat. Ale jak jsi řekla, máte svobodnou volbu a tu můžete kdykoliv vyjádřit. Právě v období tohoto „skoku“ lze vývojově překonat určité archetypy chování a posunout se o oktávu výš. Tím se pak změní všechno. Mění se pravidla hry. A proto tu jsme my. My máme zajistit, že tu bude nutné množství připravených lidí k tomu, tímto posunem projít, využít ten okamžik „skoku – zhoupnutí“. Zatím je vás stále málo a tak zvyšujeme tlak.

Já: kolik lidí chybí?

Učitelé: Miliarda

Já: a kolik přibližně let?

Učitelé: 5-7 let (2022)

Já: Jak se mají lidé připravit?

Učitelé: Být bdělí, víc pít a spát, věnovat víc času sobě, nutný je pohyb, čerstvý vzduch.. Bude potřeba, aby ustáli velkou změnu. Budou potřebovat silná odolná těla, s co nejvyšší vibrací. (Na moje detailní dotazy doplňují ) Ano, voda s květem života je vhodná, preferujeme však křišťálovou vodu ( myslí tím vodu v níž jsou namočené – macerované křišťály s vysokým leskem)

Já: co víc nám můžete říci k těm změnám? Učitelé: Rozpoltí se celý svět, jak ve víře, tak ve věcech budoucích. Neshody ze všech stran budou bořit zdi vzájemného respektu a pochopení. (100% jsem tento diktát dostala předtím, než se začalo s hysterií okolo imigrantů. V případě migrace bych se totiž šťouravě ptala na podrobnosti. Když to dnes čtu, běhá mi mráz po zádech až se mi dělá úzko. Jak to mohli sakra vědět? ) To co považujete za krizi (2008) je pouhopouhým „nedorozuměním“. Jeden nebude znát druhého, ačkoliv spolu sedávali, matka zavrhne syna i dceru a s mužem povede válku o moc. A to všechno ve jménu vědy a pokroku, jako by lidskost a cit vymizely. Vlivem „Zhoupnutí“ se stane nedostatek vaším denním chlebem a vy si začnete vážit maličkostí, ale to až po VELKÉ KRIZI. Ta je nevyhnutelná….

Já: trochu nerozumím tomu, že může matka zavrhnout děti ve jménu vědy a pokroku?

Učitelé: To se už přece děje! Vidíš to kolem sebe. I ty by ses nejradši zbavila přítěže dětí, protože máš pocit, že ti brání vykročit směrem, kterým chceš. Jiné ženy začínají věřit, že mateřství je přežitek, že přirozená strava dětí u prsu zatěžuje jejich systém i matku a že umělá strava je lepší. To je ta vaše věda. Vede vás do záhuby a vy při tom tleskáte.

Já: a co umělé oplodnění:

Učitelé: Oh. To vaše umělé oplodnění ! Když se samice nebo samec neumí v přírodě, a kdekoliv jinde ve vesmíru, rozmnožovat, hyne bez potomků. Zachovává tak zdraví a řád společenství. Vada se nesmí předávat dál. Vy vezmete téměř mrtvé buňky a spojíte je. Spojíte dva životaneschopné jedince. To je také součástí vašeho úpadku.

Já: a co když se jen pomůže ženě, které například zánětem zarostly vejcovody?

Učitelé: A co se tím mění? V přírodě by svou vadu nešířila dál. A nemil se, že nejde o vadu genů. Jde o vadu mnohem hlubší, než je změna v pár genech.

Já: vy myslíte rodovou zátěž? Ta se dá přece řešit.

Učitelé: Ano, dá. A kolik žen podstoupí tuto neinvazivní léčbu???a kolik zvolí genetické inženýrství či chemické stimulace!? Co předají svým plodům? To je nezajímá. Sobci sobečtí. Jen něco chcete a urvete si to za každou cenu. Nemoc lidstva se jmenuje chtivost a sobectví. Na ničem vám skutečně nezáleží. Ale to jsme se dostali daleko od tématu změn ve vesmíru. Neboť tyto změny se netýkají pouze Země.

Já: dobře, ale souvisí spolu, ne?

Učitelé: Souvisí, víc než si myslíte. Ale vše by to pro vás proběhlo mnohem mírněji, kdybyste nebyli tak ztrnulí. S něčím takovým jsme se ještě nesetkali. Mnozí z vás se bojí invazí z kosmu, ale to vy jste ti, kterých se v kosmu obávají………… Pozorujeme, jak si jako děti hrajete s nebezpečnými hračkami a trneme. Co člověk vymyslí …..Na jednu stranu je obdivuhodný váš potenciál, na straně druhé je její nepochopitelné směřování. Ano i my jsme na své cestě vývojem dělali zásadní chyby, ale tohle….(krátká pauze) Připravte se , protože čase se završil. Už není cesta zpět. Teď musíte kráčet co nejpevnějším krokem. Jednotlivci zvažujte svoje rozhodnutí každé zvlášť. Myslete. Domýšlejte následky – to už jste dávno zapomněli. Nikdo před touto změnou neuteče. Každého se bude týkat.

Já: Cítím příbývání duchovních bytostí na planetě, má to spojitost?

Učitelé: Vše má spojitost. Ber to tak, že tito duchové a entity přibývají na tu misku vah, kterou je třeba posílit. Jsou jako zrnka písku na vahách. Protože bez této pomoci by se váha ani nehnula a vy byste zůstali v nevědomí, slepí a hluší.

Já : Mě víc zajímají ty změny. Můžete je přiblížit?

Učitelé: voda mění svůj „tvar“ (molekuly – tak to chápu já ) Magnetizmus slábne, na některých místech Země až velmi nebezpečně. To způsobuje úkazy jimž nerozumíte. Také nemocí přibývá, závažných a neslučitelných se životem. Ale uznej, co je to za život…

Já: Děkuji. A co indigové děti, jak do tohoto schématu zapadají?

Učitelé: Co s nimi? Zbožštili jste si pár dětí a ostatní jako by neexistovaly. Řeknu ti, že tyto děti (indigové) budou spíše vaší zkázou. A víš proč? Zničíte je. Ale předtím na ně naložíte všechnu tíhu světa, kterou zbaběle sami neřešíte. Tyto děti padnou za oběť vám samým. Je to stejné jako když tonoucí topí svého zachránce. Bůh s vámi! (sarkasticky) Tyto děti se k vám otočí zády, jakmile jim dojde, co jste jim udělali. Nečekejte od nich slitování. Ony budou mít za úkol něco jiného, než vás věčně zachraňovat a až ten úkol dostanou, splní ho bezezbytku. Bez ohledu na vaše pohodlí. Bude je řídit vyšší zájem.

Já: A co chemtrails?

Učitelé: Co s tím chceš dělat? To je přesně to o čem mluvíme. Jste děti na hromadě dinamitu se sirkami především.

Já: Co jsou morgelony?

Učitelé: Organismy podobné nanorobotům. Nejsou tak úplně odtud…Byli sem (na Zem) zavlečeny. Jsou hrozbou, ale ne tak velkou , jako zamoření vody a půdy spadem z ..(slovo jemuž nerozumím)

Já: nerozumím tomu slovu, jde o spad mimozemský? Je umělý?

Učitelé: Pokud se ptáš na zdroj, pak jím jsou lidé napojení na jiné rasy, které vás využívají. Pro pokusy používají Zemi a svou planetu si neničí. Dokud vám nedojde, že je toto vaše planeta, a že můžete říci NE, budou jejich biologické snahy pokračovat.

Já: nemůžete je zastavit?

Učitelé: Nemůžeme. Už je na čase, abyste se o sebe postarali sami. Možnosti k tomu máte. My neznásilňujeme vaši osobnost, už jsme ti to vysvětlovali. Vaše volba je vaše volba.

Já: Jak tak změna proběhne ? Rychle, pomalu, přírodní katastrofou…..?

Učitelé: ani tak, ani tak. Ještě nejste schopni pochopit k čemu dojde. Bude to, jako by se země na chvíli vychýlila a po návratu zpět na své místo najela do nových kolejí o oktávu výš.

Já : co to udělá s tělem člověka? (zvířat?)

Učitelé: S tělem nic zásadního, kromě pár menších změn. Ovšem vaše osobní pole (aura) se totiž také vychýlí a návrat zpět bude značně citelný. Čekejte závratě, stav bezvědomí a stavy mimo tělo. Změnu vnímání světla a barev. Bude to trvat pár vteřin, ale dosah bude obrovský.

Já: říkali jste, že jde o kosmické změny, tak nač musí misky vah podporovat duchové, víly apod.?

Učitelé: Víly sem nepleť. Toto jsou (víly jsou) entity,které s tím nemají nic společného. Ty si tu žijí dle svých možností a zákonitostí a se změnou mít potíže nebudou. My mluvili o entitě, jež se snaží zkontaktovat mnohé z vás, aby zjemnila dopad zla, které sílí každý den. Dvě misky vah. Černá je strhující temnou hmotou, kterou posilují vaše temné emoce a život mimo Zákon. Bílá miska nastoluje změnu tím správným směrem a tak, aby co nejméně životů přišlo na zmar. Kosmos se mění a vy se měníte s ním. S tím rozdílem, že všichni ve vesmíru (až na pár ras) spolupracují, kdežto vy jdete jak slepí opačným směrem.

Já: no víš, právě na tom mi něco nesedí. To jsme opravdu tak zlí, vadní?

Učitelé: To jsme neřekli. Jste ve vývoji. A to je zase jedna z vašich iluzí, přesvědčení, na jak vysoké jste úrovni. Proto je tak těžké přijmout, že vás srovnáváme s dětmi?! Jste děti. Jste mladá rasa oproti těm z jiných míst a úrovní. Co vás na tom tak rozčiluje? Kdybyste dovolili, bylo by o vás lépe postaráno a zároveň by nedocházelo k nebezpečné, či nevhodné intervenci.

Já: ale říkali jste, že nás nebudete chránit…

Učitelé : Nemůžeme, vy to odmítáte.

Já: Já ne. Učitelé: Taky s tebou mluvíme a jak vidíš, nenutíme tě, máš svobodnou volbu, ale také tě nezbavujeme odpovědnosti.

Já: Uf, mám z toho hlavu obrovskou. Chápu to dobře tak, že 1. přijde velká krize vlivem blížících se změn? 2. s těmi co nebudou připraveni bude co?

Učitelé: 1) už probíhá, ale čekej vyhrocení. Až se energie dostanou k vrcholu. Nejhorší stav přijde těsně před „zhoupnutím“ 2) Zemřou, nebo vyhledají tichý kout, kde ale nenajdou úniku po jakém budou toužit. Alkohol, drogy, prášky se stanou jejich útočištěm a……………..(nerozumím slovům, ale asi ani nechci. Znám totiž hromadu takových lidí už teď….)

Já: (po chvíli dostávám odvahu se ptát dál ) a co s těmi nepřipravenými bude dál?

Učitelé: Nic. Skončí jejich generace, už tady nebude místo pro takový způsob myšlení.

Já: A to se změníme viditelně? Bude si to svět uvědomovat?

Učitelé: Svět si uvědomí cokoliv co se mu bude hodit. Pověz, co si svět dnes uvědomuje z probíhajících změn? Máš pocit, že se toho děje málo? Či neznatelně? (čekají na odpověď)

Já: děje se toho strašně moc, ale jen pro některé…Ostatní to nevidí, protože nechtějí. Bude to stejné?

Učitelé: Bude to podobné. Jen s tím rozdílem, že uvědomění zasáhne i mnoho těch, co dnes neslyší. Mnozí změnu přivítají a zaznamenají. Jiní ji popřou a zemřou aniž by znalí výhody. Mnozí ztratí jakoby paměť a mnoho lidí zabloudí v procesu změn vlastní mysli. Zůstanou neoblomní v procesu a už se neproberou, nerozjasní. Zvaž, kolik lidí dnes žije živeno a ovládáno antidepresivy. Ti nemohou tuto změnu zvládnout! Ta si žádá čistou mysl, mozek prostý chemických struktur. Proto snižte i léky proti bolesti ( při mnohahodinovém psaní článků si musím vzít ibalgin, protože bolest jednoho místa na páteři je nezvladatelná. Pomáhá sice přisát si na místo baňku, ale tu tam nemohu mít pokaždé). Snižte – odmítněte – hormonální antikoncepci a léky měnící vnímání. Detoxikujte svá těla a mysl se bude detoxikovat s tím.

Já: a co ty těžké stavy co mívám nejen já, ale i jiní lidé…?

Učitelé: To je důsledek nadcházejících změn. Vaše pole vnímá dříve než vaše tělo a vědomí. Projev tělesný už je projevem transformačním.

Já : nechápu

Učitelé: Ti co jsou citlivější, pociťují duševní a duchovní změny dříve, než se zohlední na těle. Tělo se mění později. V této době se vše mísí, staré se mění v nové. Kdyby přišlo „zhoupnutí“ naráz, nikdo by to nepřežil.

Já : takže, tlumit transformační stavy léčivy není moudré?

Učitelé: Každý dělá co umí, ale jak už jsme řekli, je nutný volný průběh bez přítomnosti chemického zamoření.

Já: a co když je ten stav velmi těžký? Co dělat?

Učitelé: Přizpůsobte se. Prostě se tomu poddejte a prožívejte přirozenost změn. Vy si berete léky, protože to je příjemné, chcete se přestat cítit. Slyšíš, jak to zní? (je to šílené) My chápeme, proč to děláte, ale nebudeme vás v tom podporovat. Systém v němž žijete je destruktivní a neúnosný. Jestli-že ho odmítáte opustit a k tomu vám slouží léky, pak jste si zvolili sami. Nám pak nic nevyčítejte. A nespílejte bohu. Protože co chcete od svých mrtvých bohů? (Ježíš) A jak můžete něco požadovat po tom, koho popíráte? Sami si zvolíte. My jen přicházíme, abychom podpořili ty z vás, kteří nasloucháte a jste připraveni. Podporujeme svůj zájem, protože bere v úvahu širší hlediska.

Já: Za posledních 15 let jsem slyšela tolik zpráv o změnách od údajných mimozemšťanů (tu a tam jsem zahlédla článek, nebo žáci o něčem mluvili) a přesto se nic nestalo. Proč tomu mám věřit teď?

Učitelé: nevím. To si musíte sami rozhodnout. Buď se připravíte a nebo ne. Víc k tomu neřekneme. Možná jste jen nepochopili obsah těch sdělení. Vy se velmi často zaobíráte tím méně důležitým….

Já: Jak se tedy úspěšně detoxikovat?

Učitelé: úplně by stačilo upravit stravování. Jezte co dává matka zem. Úrodná je dost. Opět zde platí, vyhýbejte se chemické toxicitě. To co do stravy přídáváte je toxičtější,než to, co na zem padá. Tak málo stačí k přežití….

Já: co mléčné produkty?

Učitelé: Mléko je dar, přichází z přírody. Zvažte jen zda neužíváte příliš mnoho. Nejste-li děti, máte už k zahnání hladu jiné potraviny. Pozorujte přírodu, cožpak se dospělá zvířata živí mlékem?

Já: (velmi ošemetná otázka i pro mě) A co maso?

Učitelé: Maso jiných živočichů? Až budete za přechodem, už ho potřebovat nebudete. Změní se vaše chutě,změní se potřeby těla. Chápeme stravovací návyky na Zemi, ale pravdou je, že jinde není tento způsob nasycení obvyklý.

Já: mě pomáhá maso na uzemnění. Co jiného doporučíte?

Učitelé: dýně, brambory. (doplňují na základě mých dalších dotazů – vařené ano, smažené je toxické )

Já: A co cukr a sůl?

Učitelé: co příroda dává to je vhodné. Upravte jen množství.

Já: alkohol tvrdý, víno, nebo pivo?

Učitelé: Tvrdý – je desinfekce, užívej jen menší množství než malé. Víno a pivo -nevíme k čemu to potřebujete.

Já: Co mi řeknete k vyhroceným stavům v mnoha zemích? Kvůli islámu, přistěhovalcům? (zde je vidět, že jsem v rozhovorech pokračovala už v době, kdy se začala etapa – imigranti)

Učitelé: To všechno spěje ke změně. Vyhrocení všeho je tím znamením. Konec. Pokračování příště 🙂

38 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comentarios


bottom of page