top of page
  • Taisha Tauma

REIKI, ANEB CO SI LIDÉ NEVYMYSLÍ

Jsem mistrem učitelem Reiki od roku 2000 , přičemž s ní pracuji let od 18 let. Znám jí jako své boty, chápu její spojitost s kvantovou fyzikou, vím co se sní dá dělat, jak ji použít, co od ní čekat. Zkrátka, dalo by se s trochou nadsázky říci „já jsem Reiki“. Za tu spoustu let jsem o této metodě slyšela nespočet hloupostí, fám a dogmat, ale co se šíří internetem v poslední době, to nemá obdoby. Na to už musí být velká fantazie, vymyslet si něco takového, co někteří fanatici a falešní proroci šíří. Jedna z prvních věcí, kterou jsem slyšela byla, že ten kdo Reiki používá na dálkovou léčbu, dříve než ve druhém stupni (kde se tato metoda obecně vyučuje), tak takto činí přes svého mistra –učitele a přebírá na sebe jeho karmu. Tuto fámu šířili sami někteří „mistři“ ( nikoliv mistři Reiki,ale mistři klamu), aby donutili své žáky k poslušnosti a k investici do dalšího stupně. Tajili – a nebo neznali – že Reiki jako každá jiná kosmická energie, funguje na dálku už ze své podstaty. Jak by také ne, když vezmeme, že je každá energie v kosmu podřízena stejným zákonům ! Jestli-že vaše zlá myšlenka může rychlostí světla ( a možná i rychleji) doletět k „oběti“ , proč by tomu nemělo být u Reiki (jakéhokoliv stupně) ? Další podobně hloupou informaci šířili tmáři, aby po vzoru katolické církve, znemožnili lidem svobodnou volbu a samostatnost. Bohužel, část z nich byli léčitelé, kteří nevydýchali, že i jiní mají možnost léčit a pomáhat a ještě po jediném kurzu ! To je, ale drzost !!!! O Reiki tvrdili, že je to satanizmus. Když se tak zamyslím nad tím, jak se jen před pár lety lidé dívali na šamanizmus , přijde mi úsměvné, že se to svezlo i po technice přírodní léčby, jako je Reiki. Nemluvě o tom, že jsem na této technice , či energii neshledala nic satanského. Pokud tím ovšem není myšleno přímé spojení se sebou samým a kosmem, který nám nabízí nejen formou bylin a nerostů léčivo, ale i právě nekonečným množstvím energií, které jsou nám k dispozici. První co by si lidé měli uvědomit je, kdo Reiki pro lidi pojmenoval. Byl to Mikao Usui, budhista ! Kdo ví, alespoň něco málo o budhizmu, měl by vědět, že jest základní myšlenkou neublížit žádnému živému tvorovi. Jak by z takové myšlenky mohlo vzejít cokoliv temného opravdu nevím. Druhá a důležitá věc je vůbec pochopení Reiki. Reiki není nic, co by před jejím pojmenováním neexistovalo. Neobjevila se náhle za záblesku tajemných sil. Usui cvičil jako většina asiatů cvičení, které rozproudí čchi organizmem a protože byl houževnatý a cílevědomý, rozproudila se jeho čchi velmi silně. Proto cítil lépe energii a vnímal jak se chová. Od toho už byl jen krůček ke stvoření vlastní techniky práce s energií. Chtěl, jako správný budhista, aby tuto energii uměli využívat i ostatní, v rámci zlepšení svého zdraví a tak přemýšlel jak lidi zprůchodnit a jak jim metodu podat. Tak vznikla Reiki – energie přírody ( nikoliv z kosmu, jak se často opisuje od předchozích autorů knih). Přikládání rukou k tělu je staré jako lidstvo samo, Usui to jen spojil s proudem přirozené čchi, proudící tělem každého živého tvora. Mýty o tom, jak se postil a cestoval po světě po klášterech je opravdu jen mýtem. Stejně tak není pravda, že byl katolíkem, nebo teologem. Tuto lež úmyslně rozšířila Takata, aby jejím kurzům byli více nakloněni Američané. Také se jí to podařilo. Smísila tajemné objevení Reiki s katolicizmem a Amerika jí ležela u nohou. Dále, podíváme-li se na morální zásady, které Usui s Reiki spojil, pochopíme mnohem více: Kdo nezná základní zákony Reiki, dovolím si zde krátce připomenout napřed morální zásady: 1) Nezasahuj do života a zdraví toho, kdo tě nepožádal o pomoc 2) Uvědomuj si, že Reiki je dar od Boha, to on působí zázraky 3) Energii neřiď, Bůh ví co je potřeba , oddej se Božství s pokorou a důvěrou

A nyní pravidla Reiki. Málo kdo ví, že vycházejí z pravidel Čadó. Podobnosti jsem si všimla při studiu pravidel čajového rituálu. Vzhledem k původu a vzdělanosti Mikao Usuiho je jisté, že podobnost není čistě náhodná : Pravidla Reiki: Pravidlo Čadó:

1. Právě dnes se nerozčiluj Buď připraven na déšť 2. Právě dnes si nedělej starosti. Konej vše s předstihem 3. Vydělávej si na živobytí čestně Urovnej dřevěné uhlí tak, aby se v něm ohřála voda. 4. Buď milý ke všem bytostem. Měj ohledy ke každému, v jehož společnosti se ocitneš. 5. Buď vděčný za všechna požehnání Udělej lahodou misku čaje (rituálně, s úctou) 6. Ber vše tak jak to přichází, Květiny uprav tak, jak vypadají na louce, neboť vše má svůj důvod . v létě vyvolávej zdání chladu, v zimě tepla.

Reiki je od základu obyčejným léčitelstvím, které se po celé planetě napříč času a kontinenty, jmenuje různě a praktikuje ve spojení s místním folklorem. Nic víc a nic míň. Při zasvěcení se „pouze“ protáhnou zablokované čakry a člověk se vede k uvědomění si své přirozené schopnosti léčit energií čchi. Jakkoliv zní zasvěcení do Reiki složitě, mysticky, ve skutečnosti jde o lidskou přirozenost, kterou si buď člověk dovolí používat, nebo ne. Velmi „tvrdě“ se musí s Reiki (tedy metodou léčitelství) praktikovat, aby člověk cítil, věděl co se děje, jak se energie chová , kde je třeba zasáhnout atd.atd. Zkrátka bez praxe je Reiki k ničemu. Co je na tom satanského netuším. Po čase jsem se také setkala s tvrzením jedné „léčitelky“ , že lidé vykradli vesmírné zásobárny různých energií zasvěceními do Reiki, Rasheeby, Shambally atd.a že se brány uzavřely. Nabádala lidi, aby zasvěcení vrátili – samozřejmě pod jejím placeným vedením – aby se očistili od temnoty. Nuž, k tomu už jsem se vyjadřovala v jiném článku. Takže zde pouze krátce, k zamyšlení. Opravdu existuje někdo, kdo věří takové blbosti, že pár lidí mohlo vykrást a zablokovat KOSMICKÉ síly, které tu byly miliardy (spíš více) let vůbec před vznikem planet? O jednoduché a primitivní uhlíkové jednotce zvané člověk ani nemluvě J Věří skutečně někdo tomu, že je Bůh vyčerpatelný? Ještě jednu takovou malou doušku. Zasvěcení se prováděla už před tisíci, desetitisíci lety, ve starých civilizacích. Mystika není ničím novým a vždy to co bylo člověku dáno k dispozici uvolnil sám kosmos. Člověk není tak mocný, aby si to vzal násilím. Pokud někdo toto spojuje se satanizmem, tak prostě nepochopil, že satan není čert s kopytem, skryt kdesi v koutě, ale že je to náš způsob práce s energií, který jde proti jejímu přirozenému toku. Nic víc, nic míň. Reiki, nebo i ostatní energie, jsou silami neutrálními a je na nás – naší svobodné volbě – jakým způsobem je užijeme. Energie nám nemůže říct: „Ne, tohle pro tebe neudělám, protože to je nemorální.“ Energie dělá, co jí myslí přikážeme. Pak samozřejmě neseme následky změněného toku energií. Poslední ze všech fantasmagorií, které šíří paniku – a jsou tedy satanským způsobem jednání – je teze o tom, že je Reiki umělá energie a tak je nebezpečné ji používat. Upřímně, tak úplně se mi ani takovým blábolem nechce zabývat. Ale slíbila jsem to, tak budiž. Kdo přečetl článek až sem, myslím, že pokud zapřemýšlel, už odpověď zná. Kdo trochu ještě tápe, napovím otázkou. Opravdu si myslíte, že člověk – uhlíkové nic, může vytvořit v kosmu něco, co do kosmu nepatří? Co nevzešlo z jeho potenciálu ? Nebo, po vzoru konspiračních teorií, že to mohla vytvořit jiná entita? Ta, která je závislá a podřízená stejným zákonům jako vše ve vesmíru? Odpovězte si selským rozumem sami. Ještě jedno bych ráda zmínila. O Reiki se v posledních letech říká, že není už dost silná a je třeba podstupovat jiná zasvěcení, do jiných „energií“. Tato informace se objevila přesně v období, kdy byl trh s komoditou zvanou Reiki naplněn a bylo třeba lidi nalákat na další produkty – ještě s více stupni, zajímavějšími názvy a ……vyššími cenami. Ten, kdo opravdu s Reiki pracuje, vám může říci jen jedno. Reiki je stále stejně silná, neomylně funguje na fyzické, duševní i duchovní úrovni, tak jako před milionem let, deseti lety a jak bude fungovat za další miliony let. Jen už je pro lidi okoukaná…… Čchi jako taková – logicky – je nevyčerpatelná ( pokud nebudeme mluvit o smrti, kdy čchi opouští systém těla), je to zdrojová energie. Ať už lidé vytvářejí kolem Reiki jakékoliv mýty a pomluvy, na Reiki jako takové to nic nezmění. A tím je její široké využití, od léčby vytrženého zubu (nebolí, nekrvácí), přes otvírání duchovních schopností (jasnovidnost, jasnocítění atd.atd.), až po ovlivňování reality ( změny situací, odbloky minulých životů, změny programů v mysli, rušení prokletí, vracení rodových zátěží…………a nekonečně mnoho možností). Reiki – tedy čchi – se dá použít na všechno, co vás napadne, dobré i zlé. Vždy je jen nástrojem v rukou člověka (nebo spíše nástrojem pro jeho mysl) a sama za nic odpovědnost nenese. Ta padá na naši hlavu. Ať už vám druzí tvrdí cokoliv, řiďte se raději vlastní zkušeností. Pokud je vaše srdce dobré – máte v nitru ujasněnu cestu Světla – nic vám nehrozí. Jen získáte vlastní zkušenosti a to je jediné, o co se může člověk s důvěrou opřít. Na druhou stranu, pokud se raději řídíte tím, co říkají druzí, v obavě, že nejste v nitru směřováni ke Světlu, věřte, že vás před prožitkem vlastní temnoty druzí neochrání . Základním principem kosmu totiž je, že každý jsme zodpovědní sami za sebe a této odpovědnosti se nelze vyhnout ! Použití textu jen se souhlasem, nebo uvedením zdroje !

16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

コメント


bottom of page