top of page
  • Taisha Tauma

PROROCTVÍ ROK 2012

AČKOLIV JDE O PROROCTVÍ TÝKAJÍCÍ SE UŽ SPÍŠE MINULOSTI , PŘENESLA JSEM JEJ PŘI REKONSTRUKCI STRÁNEK. MYSLÍM SI TOTIŽ, ŽE MÁ I PŘESAHUJÍCÍ INFORMAČNÍ KVOCIENT 🙂

(automatické písmo červen 2012, rozhovor s Matkou) Co mi můžeš říci o roce 2012 a proroctvích, která jsou lidmi o tomto roce probírána?

A co chceš slyšet? Vy lidé jste si sami vybrali. Neustále počítáte čas a určujete tajemné dění, místo abyste se věnovali svému zběsilému konání a sledovali jeho následky. Naučte se z minulosti, kolik civilizací již zaniklo vlivem své chamtivosti a pýchy. Ti nejlepší upadli v zapomnění pro úplnou zbytečnost a vás nezajímá nic jiného, než co někdo kdysi vyslovil? Podívej se na jeho dílo, rozpadlo se v prach. To je dostatečným poselstvím pro všechny generace, nejen pro tu tvoji. Žijete v pohnuté době a je paradoxem, že to vy jste ji dostali k tomuto stavu a jen vy to můžete změnit. Kdo tomu ale ještě věří? Víra ve vás je ta tam. Ani vy si už nevěříte a tak vás čeká stejný pád jako ty předchozí. Kdo padá, musí dopadnout, teprve poté může vystoupat zas vzhůru.

Kdy to přijde, ta doba? Jak tu dobu poznáme?

Ta doba již začala. Je zbytečné se tomu bránit! Je třeba vznést důležitou otázku, zda je něco, co lze ještě zachránit!

Co lze tedy ještě zachránít?

Nic co by sis chtěla vzít sebou, tak jako si mrtvý dary z hrobu neodnese, tak ani lidstvo nepostaví základy nového na něčem tak titěrném, jako je váš majetek, věda a mnohé další modly. Ztřeste se toho dělat si zásoby, protože právě ony budou tou největší zátěží, až bude vaše matrice stoupat. Nikdo si nezajistí bezpečí a klid, protože ten, kdo přijde vyvolat změny, nebude k těmto záležitostem shovívavý. …………………..

Jak se máme chovat, až to přijde?

Být sám sebou, být oporou těm nejbližším. Odložit zbytky toho co tě tíží. Neohlížete se zpět, protože už není kam. Vytrvat. Zřít dění svým srdcem. Nestrádat. Vždyť nebude důvod. Vše proběhne hladce a rychle jako závan čerstvého věru v korunách stromů. Stůjte nohama pevně na zemi, neboť vás mnozí povedou do klamu a budou vyvolávat zdání strachu, či budou slibovat , co možné není. Nabídněte větru svou korunu, své srdce a mysl, tak jak to pružně stromy činí a dovolte, aby se stal věčný zázrak. Stromy bez kořenů vítr odnese a ty, kteří se skryjí v zemi pohltí její temnota. Nebojte se. Tak jako se nebáli dávní mudrcové. Svět se točí a točit se bude dál. Změny, které už probíhají se dotknou hloubek nitra člověka víc, než se on dotkl tváře země. A tak to bude. A neptej se už dál……


6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

PROROCTVÍ NA ROK 2015

Předchozí rok byl velmi těžký pro ty, kteří se plně nechopili své zodpovědnosti. Bohužel jsme viděli jak se Rusko s Ukrajinou zbavily odpovědnosti a Bohu, který vše sledoval obrácen k nám zády, ukáza

IMIGRACE PŘEDPOVĚĎ

Ano, pokud čekáte na uzavření hranic, nakonec se přidáme i my (upřímně, se mi dost ulevilo) Ovšem přesto přijmeme určitou část imigrantů a navíc se ještě do země dostanou imigranti ilegálně. Celosvěto

PŘEDPOVĚĎ NA ROK 2016

PŘEDPOVĚĎ NAŠICH PŘEDKŮ (dle channelingu, orákulí a kabalistické numerologie ) NA ROK 2016 Připravila, Taisha Tauma Stejně jako loni, jsem i letos zvedla svůj pohled vzhůru a s pokorou a celkem i obav

Σχόλια


bottom of page