• Taisha Tauma

PROROCTVÍ NA ROK 2015

Předchozí rok byl velmi těžký pro ty, kteří se plně nechopili své zodpovědnosti. Bohužel jsme viděli jak se Rusko s Ukrajinou zbavily odpovědnosti a Bohu, který vše sledoval obrácen k nám zády, ukázali jen to, že jsme stále primitivní jako opice. V osobních životech tomu často nebylo jinak. Pro mnohé to byl rok plný osobních tsunami, emočních výbuchů a zmaru. Ne vždy to však bylo díky odmítání odpovědnosti. Někdy se změny objevily právě díky tomu, že se člověk konečně postavil sám za sebe a byl ochoten životní záležitosti konečně řešit.

Co nám však přinese rok nový? Všichni k němu vzhlížíme, někteří s hrůzou, jiní s nadějí. Vezměme si to postupně od numerologického odkazu, až po rozhovor s našimi předky.

Numerologie, nám říká, že jde o rok, kdy do našich životů vstoupí satan. Nepředstavujme si však rohatou postavičku z pohádek. Satanem jsou myšleny stíny, které máme ukryty v našem nitru hluboko, nebo stíny, které se nepozorovaně (přehlíženě) plouží naším osobním životem. Tyto stíny se v podobě kostlivce ve skříni plně projeví a ukáží, co jsme zač. Ten, kdo si na nic nehraje, kdo je sám sebou a upřímně projevuje svoje skutečné nitro, se nemusí obávat. Lidé, kteří předstírají například potřebu pomáhat , přičemž jejich skutečným puzením jsou peníze a sobectví, se mají na co „těšit“. Zejména ti, co se stále s někým soudí a hádají, šíří kolem sebe strach, agresi a zlo, si přijdou doslova na své…. Stejně tak nám stíny zboří naše iluze ve vztazích, v zaměstnání a politice. Mojí radou tedy je, přestaňte si na něco hrát a buďte upřímní k sobě a druhým. Pak vám nic nehrozí, kromě pádu vašeho přebujelého ega a to přežijete J

Další, co nalezneme v numerologickém odkazu je fakt, že tento rok se bude řešit otázka peněz více, než kdy jindy a s tím jde ruku v ruce moc a manipulace. To se zároveň odrazí ve vztahové části našich životů. Čemu dáte přednost? Moci, nebo lásce? Penězům, nebo soucitu? To už je na vás. Záchranou vašich životů je : žít tento rok pro druhé.

Duchové nám říkají: co se týče lidstva jako takového čeká nás účast na špatných věcech, zahlcení mnoha projekty a pochyby, či váhání. Nevypadá to tedy moc dobře. Na druhou stranu nám kosmos dává obrovskou šanci, zbavit se pocitu, že jsme odděleni od Jednoty (Celku). Předci slibují, že dojde k posunu světů – velká změna, otevření vědomí. Upřímně, nechtěla jsem podrobnější informace, abych rozklíčovala zda jde o fyzický posun světů (posun desek , zemětřesení, katastrofy) nebo zda jde spíše o duševně duchovní proces. Jsem si totiž plně vědoma síly lidské myšlenky a tak nechávám na lidstvu, na stranu jaké energie se postaví. Co zmaterializuje svými myšlenkami.

Politická oblast má přinést krvavé oběti , lidskou bolest a utrpení způsobené černobílým viděním světa. Vládnout bude 3.čakra – tedy ego. Mám obavy, že mnohá politická rozhodnutí připraví lidem utrpení značných rozměrů. Vzhledem k politickému dění mezi Ruskem a Ukrajinou v roce 2014, jsem se zeptala, jak se bude vyvíjet nadále. Rusko je pod znamením štěstí ve všech oblastech, ale také ho ovládne sobectví a závist. V podstatě předkové říkají, že Rusku všechno projde. Ukrajina je pod ještě větší ochranou a to nejvyššího boha. Symbolikou Ukrajiny je dech života, nebo strom života. Také však energie větru – tj. bouřlivá mysl. Na otázku, kdo by vyhrál válku, přišla jednoznačná odpověď, UKRAJINA.

Základním tématem pro lidstvo bude VÝZNAMNÁ ZMĚNA a ROZHODNUTÍ. Na mou otázku, pro co se nejspíše rozhodneme, odpověděli, že bezpečí, pohodlí a pevný základ.

A cože si má lidstvo tento rok 2015 uvědomit ? (a teď pozor): „PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD“

Každý rok je planeta pod určitými energiemi, která nás mají transformovat, na které máme reagovat. Letos to budou tyto: Léčivé energie Uvědomění si Ženská intuice a mužská síla Rovnováha Krocení hrozivé síly láskou a něhou Rozdělení uvnitř sebe sama

Co se týká Čechů, předkové se vyjádřili jasně. Čeká nás jako národ cesta stínem, což přinese hluboké poznání a z toho načerpání osobní síly. (psychospirituální krize) Čechům se budou léčit destruktivní rodinné stereotypy. Budeme pracovat s osobními stíny. Duchovně nás čeká útěk sám před sebou, emoční nerovnováha a velmi zajímavé téma – spasitelský komplex. Viděla bych to tak, že se se svými holými konty opět přidružíme k pomoci nějaké zemi postižené katastrofou. Co se týče finanční stánky našich životů, předci řekli, že budeme pomáhat jiným lidem, vystoupíme ze zažitých kolejí a můžeme očekávat neustále výkyvy – zažívání protikladných sil ve financích.

Ať už na vás působí předpověď jakkoliv, já z ní měla – a to je důležité – velmi dobrý pocit. Poselství nenese tolik tíživé a děsivé energie, jako neslo na rok 2014. Já osobně se nového roku neobávám a vyhlížím dění se zvědavostí a nadějí. Jsem nevyléčitelný optimista a věřím, že svět se vzpamatuje a využije možnosti vstoupit opět do Jednoty. Všichni si však musíme uvědomit, že na tomto rozhodnutí se podílíme všichni stejným dílem. Naše smýšlení a emoce se odráží v kolektivním nevědomí a ovlivňují dění na celém světě. Je tedy velmi důležité, jak se vy-ty osobně postavíš-te ke svému životu. Čím víc lásky budeme všichni vyzařovat, tím víc lásky se ve světě projeví. Vzpomeňte na to v krizových situacích a snažte se, aby vás nestrhlo okolní zlo do svého temného víru. Budete mít tak velký podíl na světovém míru a Jednotě.


Taisha Tauma

www.samanizmus.cz


0 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

SYNDROM ROKU 2012 ANEB….

SYNDROM 2012 ANEB, ARMAGEDON/ SOUDNÝ DEN, AEON, KONEC DNÍ, PŘÍCHOD BOŘÍHO KRÁLOVSTVÍ….. Pod těmito názvy najdete nejkontroverznější téma dnešní doby……..téma směřující naše pohledy do blízké budoucnos

CO NÁM PŘINESE ROK 2013

Stejně jako každý rok, pověděli mi duchové i tentokrát, co nám všem přinese rok nový. Vzhledem k událostem, očekávaným 21.12.2012 teď lid velmi zajímá, co bude dál , když už ten konec světa, nebo náhl

PŘEDPOVĚĎ NA ROK 2016

PŘEDPOVĚĎ NAŠICH PŘEDKŮ (dle channelingu, orákulí a kabalistické numerologie ) NA ROK 2016 Připravila, Taisha Tauma Stejně jako loni, jsem i letos zvedla svůj pohled vzhůru a s pokorou a celkem i obav