top of page
  • Taisha Tauma

PŘEDPOVĚĎ NA ROK 2016

PŘEDPOVĚĎ NAŠICH PŘEDKŮ (dle channelingu, orákulí a kabalistické numerologie ) NA ROK 2016 Připravila, Taisha Tauma Stejně jako loni, jsem i letos zvedla svůj pohled vzhůru a s pokorou a celkem i obavou, se zeptala duchů, co nás všechny čeká příští rok. Poté, co se naplnily moje proroctví na rok 2015 (zejména s pohybem světů – imigranty a s projevy satana) se začaly ozývat už o prázdninách hlasy, abych nečekala až na konec roku a nahlédla do budoucnosti o něco dříve. Činím tak tedy a doufám, že nebudete zklamáni.

Rok 2016 bude rokem SMRTI A ZBOŘENÍ ve všech oblastech. Bořit se bude vše, co je nestabilní – ať už jde o firmy, vztahy, zdraví, nebo duchovní cestu. Jakkoliv jsme se doteď tvářili, že je vše v pořádku, nebo to není až tak katastrofické, příští rok nám to buď potvrdí, nebo vyvrátí. Pomyslná věž, postavená z bahna se celá sesune, jako domeček z karet. S tím bude spojeno skryté působení „jiných“ sil a zároveň i navýšení duchovního směřování. Skoční starý cyklus ( k jehož konci spějeme a proto je všechno tak napnuté a vyhrocující se), zavřeme za sebou vrátka a vyrazíme do „nového světa“. Jak bude vypadat, to závisí zcela na nás. Tím spíše je čistě naší věcí, jak na věci vnější i vnitřní zareagujeme. Očekávejme tragické až tragikomické události, neboť cesta zasvěcení započala (2016) Budou se rodit silné duše, snad aby z rozvalin dokázaly postavit něco smysluplnějšího, než co napadlo nás. Kdo chce tento náročný rok ustát, musí DÁVAT VÍC, NEŽ DOSTÁVÁ, naprosto nutná bude dobročinnost. To k čemu budeme vedeni je – důvěra ve vyšší vedení a ve vnitřní hlas. Je čas evoluční destrukce, ať už si pod tím představíme cokoliv…… Objeví se méněcennost, zlost na sebe – vina, lpění na hmotě, sebepoškozování, roztříštění životů a osobností – to vše ve větší míře, než tomu bylo letos. Satan 2015 pouze dílo započal, příští rok dílo zdokonalí. Na co si je třeba dát více pozor jest kontakt s nízkým astrálem, který obsadí nejen naše „ulice“, ale i životy a nejednu duši uchvátí. Duchovně nadejde v roce 2016 čas magie a změn vědomí. Proto lze počítat s migrénami, závratěmi, různými zrakovými potížemi, přeludy, duševními poruchami, až paralýzou (ochrnutí), potížemi s řečí, poruchy paměti (nebývalého rozsahu) a artritické bolesti i u mladých, nebo jinak zdravých jedinců. Nejeden člověk sáhne po toxických (drogy, alkohol, halucinogeny) látkách, aby uprchnul z tíživé „reality“, kterou si lidstvo, potažmo každý z nás, vytvořil. Stejně tak přijde čas na ženská mystéria – proto se ženy více přiblíží sobě i zapomenuté Bohyni. K tomu jim bude nápomocna přírodní magie a práce s astrálním dvojníkem.

Ale pojďme dál, co říkají duchové starých Mayů a sabejské orákulum?

JAK SE BUDE VYVÍJET POLITIKA V RUSKU? (PUTIN) Temná noc duše přijde na děti této země a dědictví vzteku zesílí, ale víra ve vítězství je povede dál. Dveře se zavřely ! Sledování jediného cíle je jim oporou. Velká změna – i jich už se týká posun světů. JAK SE BUDE VYVÍJET POLITIKA V USA ? Výstup ze zažitých kolejí přinese zkoumání nových možností. Určitá transparentnost – přestávají už hrát role. Přichází Božské dítě. (Pravděpodobně se objeví v politických řadách někdo, kdo je duchy nazýván Božským dítětem. Co tím však myslí, netuším.) USA se bude muset vypořádat se svými stíny a stereotypy. Přijde cesta stínem a nevyřešené věci. JAK SE BUDE VYVÍJET POLITIKA V EVROPĚ (EU) Evropa sklízí co zasela, přichází velká transformace, všichni ví, co přijde. Prolomení starých omezení , krvavé oběti, bolest a utrpení v ulicích. Černobílé vidění světa. Skrytosti a tajemství. Zažívání protipólů k podpoření všeobecného chaosu. JAK SE BUDE VYVÍJET POLITIKA V ČR Důležitý tzv.ústřední bod naší země – tedy důležitý okamžik (rok). Hlava vládne srdci= řídit se tím, co je vidět! Čekají nás osudové věci – ČEŠI MUSÍ DOSLOVA PŘEPSAT SVŮJ OSOBNÍ MÝTUS. Naše zem totiž stane na KŘIŽOVATCE !! Kterou cestou se vydáme rozhodne o naší vzdálené budoucnosti. Češi si uvědomí, že za svůj osud nesou ODPOVĚDNOST. CO SE BUDE DÁL DÍT VE VĚCI IMIGRANTŮ? Lidé s velkou mocí – mocí podsvětí. Sestup do vlastní temnoty, amorálnost a opět vliv autorit. „mají hodně dětí“ a jsou pilíři světa……….přichází vzývání osudu. Sexuální karma žádá satisfakci, rovnováha jest nalomena, ztrácí se plán vlastního vývoje, jest jen kritika a odmítání vývoje. ( nechávám na ctěném čtenáři, aby si slova duchů interpretoval, já si netroufám) JAKÉ ÚMYSLY STOJÍ ZA IMIGRACÍ ? (CO BYLA SPOUŠTĚCÍ MYŠLENKA) Boj proti rytmu života. Energie pro realizace plánů. Začátek nového cyklu. Udělat změny. Být v bezpečí. Zneužití páté čakry silou slov. Tvrdá, agresivní přeměna. JAK TO BUDE S EKONOMIKOU V RUSKU : Ztráty. Podpůrné pilíře se bortí, boří se hranice, jsou „živé oběti“. Neptun působí – skryté motivy a vlivy. Opírat se o předky. Tolerance. Pozitivní karma. Důstojnost. Snění a kontakty s předky (toto téma se u Ruska objevuje několikrát za sebou………) (ať už to vypadá pro Rusko ze začátku jakkoliv těžce, mám pocit, že z toho nakonec vybruslí velmi obstojně) JAK TO BUDE S EKONOMIKOU V USA: Nepružnost. Bloudění. Chaos. Nezvládání. Pak růst, dynamické události v politice i ekologii. Posun světů a kvantový skok. JAK TO BUDE S EKONOMIKOU V EU: Pozitivní karma. (stejně jako u Ruska )= pomoc předků (možná se obrátíme k jejich hodnotám?) Dočasný chaos – povede ke zjednodušení složitého. Mění se pravidla – staré zaniká a přichází očista . ( KONEC EU?) JAK TO BUDE S EKONOMIKOU V ČR: Přizpůsobení se vývoji planety (jak jinak, my Češi to snad ani jinak neumíme), perná zkouška, pochopení kdo jsme, vykročení na správnou cestu……….(že by konečně?) CO NÁS JAKO LIDSTVO ČEKÁ: Nejtěžší karma, těžký dluh, povodně a záplavy, uvědomování si propojenosti a jednoty (vzájemné závislosti), otevřenost ke změnám……. CO NÁS ČEKÁ V DUCHOVNÍ OBLASTI – RŮSTU? Duchovní kvantový skok – velká změna. Otvírání vědomí, mocné galaktické energie. Posun světů (když si vezmu, že na letošek znamenal posun světů mohutnou migraci národů, bojím se domyslet, co se bude dít na duchovní úrovni. Nikoliv kvůli sobě, ale kvůli těm, co budou vyhledávat pomoc. Pro terapeuty to bude jistě velmi náročný rok….) Duchovní přeměna, rodí se mocní a obávaní šamané, spisovatelé, léčitelé, umělci atd. Do duchovna vstoupí SMRT. (změna? Transformace? Pták fénix vylétající z popela? Vraždy z náboženských důvodů?………………) Ze Zdroje nám bude nabízeno to, co potřebujeme. Duchovní cesta pro mnohé zesílí, jiní budou pajdat postaru změnou nedotknutí. Nejvýraznější však budou procesy přeměny světelných těl, což se projeví takto: Lidé budou sužováni rodovou karmou (myšleno tou, kterou nemají dořešenu z předešlých let). Čeká je očista emocí, mysli a vztahů – což přinese mnohým chaos. Bujná fantazie pomate nejednu mysl. Je nutná služba společnosti. Pocit bouře = rozšíří úzké názorové systémy. Proběhne léčení traumat, předěl ve vnímání, ale i temná noc duše pro mnohé. Jiným to otevře dveře. Bude se šířit soustředění na ženskou stránku a na smyslové zážitky (což bude pro mnohé zátěží !) CO KARMA A EU? Vše jim projde – tito lidé dojdou odpuštění. CO KARMA A ČR? Zbavení se pocitu oddělení od Zdroje. CO KARMA SVĚTA? Vše jim projde – přijde odpuštění ze všech rovin bytí. CO LZE ČEKAT OD IS: Vyrazí do „boje“ otevřeně, už žádné hry. Krvavé oběti, bojovníci, bolest a utrpení. Téma láska , nebo nenávist. Opět posun světů a ……………velká změna. EU A POSTOJ K IMIGRANTŮM: Ztráta rovnováhy – svého středu. Rozptyl energie do mnoha směrů. EU neví kdo je – zmatení jazyků jako v Babylonu. Lidské oběti. Ztráta duše – mars – válka…………………….. RADA PRO LIDI, KTEŘÍ NA SOBĚ PRACUJÍ A NEBO POMÁHAJÍ DRUHÝM (LÉČITELÉ, DUCHOVNÍ UČITELÉ, TERAPEUTÉ ATD.) Žijte tady a teď ! Naslouchejte osobnímu volání – poslání. Přepište svůj osobní mýtus – pochopíte kdo jste…… Volejte si na pomoc duchovní průvodce. Čerpejte ze Zdroje – bude pro vás připraven dostatek všeho !!!!!!!!!§ Jděte cestou Ducha (4.čakry) Vyřešte své problémy s otcem ( moje vsuvka, ačkoliv jen přepisuji co řekla orákula, dovolím si zde svůj vhled a to ten, že nejde jen o otce biologické, ale je zde velká paralela s naším postojem k tomu, co, nebo kdo je BŮH OTEC ) Modlete se, učte se, stimulujte a aktivujte svou mysl. Nutná je rovnováha mezi zemí a nebem…………….. JAK MÁME PRACOVAT S TĚMI, CO BUDOU PROCHÁZET PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZÍ? Potřebují žlutou barvu ! Zásadní bude práce na jejich kořenové čakře. Musí se otevřít novým možnostem, aťsejí své sny do úrodné půdy. Veďte je, ať si vytvoří nový osobní mýtus. Berte to (pomoc) jako poslání. Potřebují přímý přístup – (nemazat med – moje poznámka). Připravte je na vzestup. A………..NECHTE MLUVIT SVĚTLO.

A ještě douška : POD JAKÝM ZNAMENÍM BUDE PROCHÁZET LIDSTVO V ROCE 2016? „VLAJKA NA PŮL ŽERDI „ – někdo zemřel…………………………….. (PS: vlajka na půl žerdi byla na lodích vyvěšena, když zemřel kapitán. Ne, nemyslím si, vzhledem k ostatním částem předpovědi, že bychom vymřeli, ale něco v nás umírá a zemře a je jen otázkou, kdo bude nový kapitán…………………a kam naši loď zvanou Země navede)

DOPLŇUJÍCÍ INFO -JSOU MOU INTERVENCÍ, NEBOŤ UŽ JE NĚJAK MOC ZPRÁV O 5D A CHAOS, KTERÝ SE V TOMTO TÉMATU ROZPOUTAL, ČINÍ VŠE CO SE TOHO TÝČE, ZNAČNĚ NEDŮVĚRYHODNÝM. MŮJ DOTAZ : EXISTUJE 5D V TÉ PODOBĚ, K JAKÉ BYCHOM MĚLI SMĚŘOVAT? Ano! Zde existuje něco, co poskytuje stabilní základ, pevné kořeny usazené v přirozenosti chodu světa. Snad i snaha dosáhnout ke hvězdám. Smiřte se s výkyvy v životě. (víra v 5D) vychází ze staré tradice, ta vás chrání a umožňuje těšit se z dobrého žití a zdraví. Dává pocit, že vše bude dobré.

(jako vždy, konečnou interpretaci nechávám na vás)

Zpracovala v září 2015 Taisha Tauma (text možno šířit v nezměněné podobě a s uvedením zdroje )7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

PROROCTVÍ NA ROK 2015

Předchozí rok byl velmi těžký pro ty, kteří se plně nechopili své zodpovědnosti. Bohužel jsme viděli jak se Rusko s Ukrajinou zbavily odpovědnosti a Bohu, který vše sledoval obrácen k nám zády, ukáza

IMIGRACE PŘEDPOVĚĎ

Ano, pokud čekáte na uzavření hranic, nakonec se přidáme i my (upřímně, se mi dost ulevilo) Ovšem přesto přijmeme určitou část imigrantů a navíc se ještě do země dostanou imigranti ilegálně. Celosvěto

CO NÁM PŘINESE ROK 2013

Stejně jako každý rok, pověděli mi duchové i tentokrát, co nám všem přinese rok nový. Vzhledem k událostem, očekávaným 21.12.2012 teď lid velmi zajímá, co bude dál , když už ten konec světa, nebo náhl

Comments


bottom of page