top of page
  • Taisha Tauma

NOVÁ PŘEDPOVĚĎ NA ROK 2018

Z kraje musím napřed uvést, že předchozí předpověď, ze srpna 2017, kterou jsme odvysílaly v rádiu Jihlava, může z podstatné části stále platit. Ovšem, jak duchové vysvětlují, došlo k přepsání matrixu a tak bylo zapotřebí udělat téměř celou předpověď znovu.

Z numerologického hlediska nás očekávají témata tato: (velmi zkrácená verze)

2018 PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE, KRIZE VÍRY, BOJ S EGEM, ZAKONČOVÁNÍ VĚCÍ, OTVÍRÁNÍ MINULÝCH ŽIVOTŮ (PROBLÉMY K DOŘEŠENÍ) PŘIHLÁŠENÍ SE KOSMICKÝCH BYTOSTÍ KE SVÉMU PŮVODU, DUCHOVNÍ ROZMACH A KONFLIKTY MEZI RŮZNÝMI DUCHOVNÍMI SMĚRY. TÉŽ FANATIZMUS (VÍCE TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ) BOJ MEZI HLAVOU A SRDCEM, MEZI DUŠÍ A EGEM. BOHUŽEL, BUDE POKRAČOVAT A NAVYŠOVAT SE ODCHOD LIDÍ Z TÉTO PLANETY, TO PATŘÍ K ZAKONČOVÁNÍ CYKLU I K NOVÉM MYSTÉRIU. AŤ UŽ TO ZNÍ JAKKOLIV ZOUFALE, OPAK JE PRAVDOU. TENTO PROCES-TENTO ROK JE PRO MNOHÉ PRAHEM KE SVĚTLU. LIDÉ SI BUDOU MOCI SVOBODNĚ VYBRAT, CESTU SOUCITU, NEBO PRONÁSLEDOVÁNÍ. DUCHOVNÍHO BOJE, NEBO UPŘÍMNÉHO POHLEDU DO ZRCADLA. KAŽDOPÁDNĚ NÁS ČEKÁ ZKOUŠKA A ASI NE JEDNA………. ZDRAVOTNĚ OČEKÁVEJTE : NEMOCI NOHOU – HLAVNĚ CHODIDLA A PRSTY U NOHOU, ZÁTYLEK, ZTUHLOST ZAD, SPÁNKOVÉ PORUCHY, BLOKACE ŽEBERNÍ OBLASTI, NÁRUST ASTMATU A AUTIZMU! DÁLE ONEMOCNĚNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU (SRDCE, TLAK, CÉVY – TEDY NEJEN MRTVIČKY, ALE I KŘEČOVÉ ŽÍLY, BÉRCOVÉ VŘEDY, HEMOROIDY….) ZVÝŠENÍ TOXIKOMÁNIE ZEJMÉNA Z DŮVODŮ PSYCHICKÝCH. NEMLUVÍM ZDE JEN O DROGÁCH ILEGÁLNÍCH. BOHUŽEL ANTIDEPRESIVA A JINÉ DRUHY ÚNIKŮ OD PSYCHOSOMATICKÝCH VĚCÍ TÉŽ NAROSTOU. LIDÉ NEJSOU PŘIPRAVENÍ ŽÍT, ONI CHTĚJÍ PŘEŽÍVAT……..

A NYNÍ JASNOVIDNÁ PŘEDPOVĚĎ

CO MI MŮŽETE ŘÍCI O ROCE 2018?

Bloky uvnitř vás se dostanou ke slovu a začnou vytvářet bloky vně vás. Přestanete si rozumět a mnoho z vás bude muset využít služeb terapeuta. Vyjímkou nebude negativní vnitřní dialog, používání prázdných slov (mlátit prázdnou slámu). Zvýší se i kulturní a rasová diskriminace, vylučování ze svého středu těch, kteří jsou „jiní“. Ve vztazích očekávejte mnoho rozchodů, komunikace totiž začne váznout ještě víc. Bohužel nelze přehlížet nevyspělost u většiny lidí .Jejich „zaseknutí se“ v dětském věku (vlivem špatných a nestabilních poměrů v rodině¨teď ještě více vystoupí na povrch a konflikty v mezilidských vztazích tím vzrostou.

CO MŮŽEME OČEKÁVAT V DUCHOVNÍ OBLASTI? Bohužel se nevyhneme pokračování karmických věcí z roku 2017. V tomto ohledu se karma projeví více v duchovních vztazích. Je čas věc vyřešit, nebo ji pohřbít navždy. Na druhou stranu se duchové vyjadřují o převažující pozitivní stránce těchto karmických vztahů, vztahů z minulosti. Budete potkávat lidi z minulých životů, s nimiž vás vázala duchovní zkušenost a na tom můžete stavět i nyní. Na cestě k vám jsou tedy duše spřízněné. Ještě něco musím uvést : pro váš duchovní vývoj bude nezbytné trávit více času o samotě. Dále se nevyhnete hlubšímu řešení trojúhelníku otec- matka-dítě – i zde je vhodné obrátit se na terapeuty (já osobně vidím obrovský potenciál v konstelacích, které na tyto případy používám)

NA CO BYCHOM SI MĚLI V ROCE 2018 DÁVAT POZOR? Pozor lidé, pozor! Vaše touha opustit zemi, v její době nejtěžší, mnohonásobně zesílí. Nárust hloupých sebevražd, či úniků z reality života, projevující se nárustem schizofrenií, psychóz a drogovými zážitky, vás doslova vyděsí. Jiní se duševně upozadí, odmítnou se života účastnit. Ze svých duševních nor budou život jen suše pozorovat. Jen nic nezkoušet – necítit (antidepresiva) – nechutnat. Strach ze života paralizuje vaše prožívání a následky na sebe nedají čekat. Bloky v 1.čakře ovlivní vaše zdraví a ostatní prožívání. Tolik škody na dohled! Uvědomte si, že způsob prožívání závisí ZCELA NA VAŠÍ VOLBĚ! Ne na okolnostech vnějších. To vy jste tvůrci života!

CO BY VÁM DUCHOVNÍ SÍLY CHTĚLY VZKÁZAT NA ROK 2018? Čeká vás zkouška víry. Krize víry, či její ztráta. To vás přinutí víc hledat odpovědi po smyslu života a bytí……uspějete-li, pak dospějete k úplnému přijetí ODPOVĚDNOSTI. Kdo si bude neustále stěžovat na svůj osud, kdo nepřiloží ruku k dílu, ten se utrpení nevyhne. Neboť účelem utrpení je, naučit vás hodnotám, odpovědnosti a pokoře. V pokoře přijatý JAKÝKOLIV ÚDĚL (nemoc, omezení, ztráta, problémy) nachází sám pro sebe i tvůrčí a pružné řešení. Nedělejte si to složitější, než to je! To je vaše volba, ne naše. Bez obětí nebude výsledku. Minulé civilizace skončily díky nepochopení rituálu obětování. Místo, aby bohu nabídli sebe, své ego, své slabosti, ale i své díky, obětovali někoho jíného (krvavé lidské oběti). Ale tak to nefunguje a jejich zánik je toho důkazem. Kdy už se přestanete schovávat za někoho jiného vy hrdinové? Kdy nastavíte vlastní „krk?“ Máte strach, aby vám nebyl zlomen vaz, ale vy si podřezáváte celou větev. Co větev! Celý strom!!! Ubozí z nejubožejších. Strachem zemdlelí. Raději spácháte hromadnou sebevraždu. Tuto vaši logiku nikdy nepochopíme. Co takhle změnit postoj?

CO JEŠTĚ MUSÍ ZAZNÍT? Strach o prostředky, jenž vás stále provází, je opakem hojnosti , opakem důvěry v boha. Přinesu vám tolik hojnosti, kolik jen unesete. Otázkou je, zda jste schopni ji rozpoznat, přijmout a zužitkovat. Bohatství hmotné musí předcházet hojnost duševní a duchovní. Mince jsou jako kov a hojnost mysli je magnetická. Chcete peníze? Plný vesmír jich mám. Tak oprašte a zaktivujte své vnitřní hojné magnety. Ať vím, kam mince posílat.

KAM SE BUDE SNAŽIT VESMÍR LIDI V ROCE 2018 SMĚŘOVAT? Důležité je říci, že COKOLIV se vám bude dít, je ve vaší PŘIROZENOSTI snést! Směřováni budete i nadále k dořešení minulosti. Základními tématy při tom budou: ROZHODNOST VŮLE PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI POUČENÍ SE ZE ZKUŠENOSTÍ

Hned začátkem roku byste měli zjistit, zda vám z minulosti půjdou úkoly, či už odměny za splnění úkolů.

„SNAŽTE SE CO NEJVÍC VYUŽÍT SVŮJ POTENCIÁL.“

CO VZKÁŽETE DUCHOVNÍM TERAPEUTŮM, LÉČITELŮM ATD.? Vězte přátelé, že budte tento rok vystavení, více než kdy jindy, neznámým silám. Dbejte na použití správných nástrojů, abyste se vyhnuli zbytečným osobním zraněním. Dejte pozor – všichni, i vy začínající – abyste si neukousli příliš velký kousek sousta. Budete vystaveni silám, jež ohrozí vaši stabilitu, zdraví a bezpečí. Z druhé strany je nutné ohlídat si bezpečnou hranici mezi sebou a klienty. Nebuďte příliš starostliví. Nenechte se zatáhnout do dramat jejich životů a pozor na manipulace tak zvaných obětí. Čím větší starostlivost (sebeobětování) tím větší oslabení vaší ochrany!

CO BYSTE RÁDI ŘEKLI TĚM, CO SE DUCHOVNÍ OBLASTI TEPRVE OTVÍRAJÍ? 1) Duchovní „otec“ a „matka“ tedy bůh, předci, či duchové, se vás budou snažit dotlačit tam, kde vás chtějí mít. Neperte se s nimi. Před zrodem jste s tím souhlasili.

2)Pozor na přijímání duchovních hodnot učitelů, přátel a ostatních. Zkrátka, těch druhých.

3) pěstujte individualitu

4) přestaňte očekávat souhlas druhých. To vy musíte souhlasit.

5) Vyhněte se zpochybňování hodnot druhých – podívejte se, jak je mají propracované, z čeho vychází , na čem staví a hlavně – jaké nesou ovoce.

CO JE ZÁSADNÍ PRO NAŠE ŽIVOTY A RŮST? 1) naděje

2) spojení duchovna s hmotným životem

3) realizace snů, vizí, inspirací

4) nezapomeňte, že cesta je cíl

5) opřete se o vnitřní jistotu, že cesta je správná. Pokud není, změňte cestu, nebo zapracujte na jistotě.

„NADĚJE UMÍRÁ POSLEDNÍ……..“

CO SE ODEHRAJE ZÁSADNÍHO – ČI TYPICKÉHO – V ČESKÉ POLITICE? Zatvrzelost bude vládnout politice a to ona bude i důvodem mnoha svárů budoucích. Stejně tak neativní mysl, paranoia, způsobí další rozkol. Přetrvávat budou problémy roku 2017. „NEMOC“ bude ústředním tématem , objeví se ztřeštěné nápady, co ji vyvolalo. Cožpak nevíte, že je lepší navštívit doktora? ( upřímně, sama jsem zvědavá, koho se bude nemoc týkat, v jaké podobě přijde a jaké konspirace to budou provázet. Každopádně se asi nebudeme nudit v té naší malé prohlubni)

CO SE ODEHRAJE ZÁSADNÍHO V CELOSVĚTOVÉ POLITICE? Snaha, aby padla iluze, masky a pozlátka tzv.civilizace. Tedy snaha odhalit pravdy. Což přináší konflikt mezi existencí – realitou a naší touhou si užívat (sny, iluze) Napříč politickým světem půjde energie nadšení překonat překážky. (velmi pozitivní, až mě to samotnou překvapilo)

CO SE ODEHRAJE V POLITICE SEVERNÍ KOREA VERSUS SVĚT? Dlouhotrvající spor pokračuje. Je zde snaha zvládnout to „svým způsobem“. (čili viděla bych to na pokračování výhružek a zastrašování) Orákulum odhaluje i jakési soukromničení (že by uzavření se ještě víc před světem? Hra na vlastním písečku?) Nerozhodnost a bezradnost jako hlavní myšlenky a emoce. (to není dobré, bezradnost plodí agresi) Okamžité reakce při ohrožení- použití „nezbytných“ kroků …..(to je na hraně, či už za hranou. Co v dané chvíli budou Korejci považovat za nezbytné?

A CO AMERICKÁ POLITICKÁ SCÉNA? TAjemné, plíživé vlivy (jako by byla USA pod něčím diktátem, hypnozou. Zde si dovolím vsuvku. Díky mnoha konstelacím přesně vím o čem je zde řeč. Tyto tajemné vlivy už dávno USA ovládají. Jde o mimozemskou manipulaci) Dále neurozy, psychotické stavy, paranoia…..(bůh s námi když se tito blbci pustí do stejně paranoidní a bezradné Korei)

EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA? Jste tím, co přitahujete…………..(no comment přátelé) Rychlý pád na zem. Vytváření nepřátel jen proto, abychom v EU vypadali dobře……..(orákulum podrobně téma rozebírá a připodobňuje ho k chování Hitlera.) Doslova říká : moc nad masami skrze rasizmus, zneužití charisma…… (nemohu si pomoci, ale vidím konkrétního politika a jemu podobné. Já sama jsem apolitická – serou mě všichni stejně – a stejně tak se mi nelíbí hrnutí se hord imigrantů „k nám“ tedy do Evropy. Ale ať se ptám letos, nebo loni, duchovní síly jsou pro to, abychom to přijali. Přeberte si to po svém. Já v tomto svůj názor nezměním. Když tonoucí topí zachránce, má zachránce právo se bránit i agresivně a použít násilí….protože jinak se utopí oba. To nás učili už na základní škole.) Každopádně se tato situace asi moc nevyřeší. Spíš vnímám vyhrocení a chroničnost.

JAK VIDÍTE EKONOMIKU ČR? Problém vidíme v centralizaci, což znamená přehlížení lidí a důležitých , i když okrajových, témat. Vše se vším souvisí. Snaha ekonomicky zotročit, spoutat a omezit lid. Špatné řízení a neochota řešit problémy, čí následky.

EKONOMIKA SVĚTA (EU, USA) Orákulum říká, že odpověď znám. Nu, za mě tedy NIC NOVÉHO.

A TEĎ KE ZMĚNÁM, KTERÉ UŽ BĚŽÍ. MLUVÍM O DUCHOVNÍCH ZMĚNÁCH. BOHUŽEL CELÉ POZADÍ VÁM NEMOHU ODHALIT, PROTOŽE TU JSOU LIDÉ-SÍLY, KTERÉ BY TO CHTĚLY ZVRÁTIT. KAŽDOPÁDNĚ GRÓ TOHO CO SE DĚJE A BUDE DÍT I DALŠÍCH cca 5 LET JE POZITIVNÍ !!! NU A VAŠE REAKCE NA TO? Únik sil, přecitlivělost.Sebelítost z probíhajících změn až sentiment a dojetí. Pocit, že jde o něco destruktivního. (POCIT !!) Dělání z komára velblouda (v tom negativním smyslu), ale také nechvalte dne před večerem (nejásejte předčasně).

JAKÉ DALŠÍ PROJEVY „TRANSFORMACE“ SE MOHOU JEŠTĚ OBJEVIT? Imobilizovanost. (pokud vás nemoc zastaví, tak proto, abyste měli čas přemýšlet) Nerozhodnost Strach z nového – pozitivní změny vnímáte jako negativní síly Úzkosti Zlehčování toho, co se děje ( „ti praštění ezoterici, co si to stále vymýšlí….“) Strnulost ze strachu Zmatení co vůbec chcete Přehlížení vnitřních sil – přinese nemoci

Ovšem i pozitivní změny-pocity to může přinést. To závisi zcela na vašem stupni transformace. Ego vyměníte za vyšší stav bytí Láska Ušlechtilost ducha Pochopení sebe a života Práce na vlastním osudu = bohatství Snaha o lepší život = při tom můžete pociťovat bolesti vpravo, v oblasti kříže, SI skloubení a kyčle. Pokud se „houser“ objeví vlevo, pak jste pasivní a v opozici. Aktivně se nesnažíte. Jste v roli oběti……. Toliko Taishina předpověď na rok 2018. Další, aktuální věci, budu opět dávat na facebook a to veřejně a průběžně. Pokusím se být více aktivní i na svých www, co se článků týče. Rozhodně mám v zásobě móře témat 🙂

Za kopírování s odkazem na autora předem děkuji.

40 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

CHANNELING K IMIGRACI 2018/02

Diktát na situaci s migrací, channelováno 21.2.18. Dotaz: Co říkáte na situaci s migranty v Německu? Odp: Nezkrotná síla, nezvládnutá moc, jež zdegenerovala a bezpráví jde ruku v ruce s nespravedlnost

Comments


bottom of page