top of page
  • Taisha Tauma

LÉČITELSTVÍ V NAŠÍ ZEMI

Několik žáků se mě ptalo, jak se stát oficiálně léčitelem. Je to snadné. Stačí zažádat na finančním úřadě o REGISTRACI JAKO LÉČITEL. Zdarma obdržíte doklady, registraci a hlavně DIČ. Práva, ale i povinnosti budete mít v tu chvíli stejné, jako každý podnikatel. Můžete si vyvěsit ceduli – štít své firmy, musíte přiznávat daně. Právní úprava 1. Zákon č.20/1996 Sb. O péči o zdraví lidu. Podle něho vykonávají léčebnou péči jen vysokoškolsky vzdělaní lékaři. Vymezeny jsou požadavky na vzdělání SZP a na rozsah jejich činnosti. 2. Novelizovaný Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. ve znění platném od 1.1.1996, upravuje podmínky pro živnosti vázané, ale i volné. Podmínky pro získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou vyplývají z §. 25 zákona: „Volnými živnostmi jsou podle tohoto ustanovení ty činnosti, které nejsou ze živnostenského zákona vyloučeny (§. 3 a 4), naplňují pojmové znaky živnosti §. 2) a tento zákon pro ně nevyžaduje prokazování zvláštních podmínek (§. 7).“ Ohlašovatel si může svoji činnost nazvat jak chce. Živnosti nesmějí náležet do žádné z činností uvedených v příloze 1, 2 nebo 3 živnostenského zákona.“ (tedy vázaných) K této novele živnostenského zákona byl Ministerstvem obchodu a průmyslu vydán metodický pokyn pro vnitřní potřebu Městských a Okresních úřadů. Podle odst. 2 tohoto pokynu není činnost lidových léčitelů vyloučena z živnostenského zákona. Léčitelé mohou vykonávat živnost volnou. Nesmějí však vykonávat činnost léčebnou, protože to odporuje zákonu o Péči o zdraví lidu, ale jen činnost poradenskou, eventuálně diagnostickou. Přesně však rozsah poradenské ani diagnostické činnosti specifikován není.

( např. můžete mačkat akubody, ale nesmíte narušit kůži jehlou, to už je priotizákonné) Zákon č. 20/1996 říká, že lidoví léčitelé nesmějí vykonávat léčebnou činnost. Není to však uvedeno zákonným zákazem a není také řečeno, jak lze odlišit nepovolenou léčebnou činnost od rad a léčby, poskytované v rámci občanské, sousedské výpomoci. Podle novely živnostenského zákona je povoleno poradenství a diagnostická činnost, které ovšem nelze ostře oddělit od činnosti léčebné. Jakákoli rada, týkající se léčby, může být chápána jako léčba sama. Diagnóza choroby pak předurčuje způsob léčby.

Pokud budete mít s registrací potíže, požádejte, aby úřednice kontaktovala finančák v Jihlavě, kde jsem jim dala k okopírování celý článek, který radí úřadům, jak registrovat léčitele. Jihlavský úřad tak může tentýž dokument přeposlat do vašeho města na fú.

Další možností je, že si vyběháte živnostenský list na lektorskou činnost ( když děláte kurzy), nebo na společenský rozvoj osobnosti (pod tím je už dnes všechno, včetně výkladu karet. Přesto se informujte, která činnost je vázaná. Bylo to tak, že relaxační masáž byla volná, ale stala se vázanou apod Vyhnete se tak nepříjemnostem.

Štěstí přeje T.T.


49 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

PROČ TOLIK ÚŽASNÝCH LIDÍ TEĎ ODCHÁZÍ

V poslední době (psáno 04/2018) odešlo tolik úžasných léčitelů a bytostí pomáhajících lidem, celou svou duší, že si toho musel všimnout každý. Mnoho těch, kteří na transformaci nevěřili a nevěřili na

DETOXIKACE ORGANIZMU VČ.PROTIPLÍSŇOVÉ STRAVY

Tento text jsem zpracovala pro své klienty, ale i pro vás přátelé. Každý si zde může najít rady a typy, jak se vyčistit tím, co jí a to je paráda. DETOXIKAČNÍ VLIV MAJÍ : pepř (přidávat do jídla

NADÁVKY, ANEB JINÝ POHLED NA NAŠE SEBEUBLIŽOVÁNÍ

Kdo mě znáte víte, že nejdu daleko pro slovíčko. O to vtipnější jest, že jsem stvořila článek o tom, jak nadávání škodí zdraví (ministerstvo zdravotnictví varuje 🙂 Abych podpořila vaši psýché

Comments


bottom of page