top of page
  • Taisha Tauma

KOSMICKÁ HRA

Aktualizováno: 6. 10. 2021

Tento článek vás nemá vyděsit. Má jen nastavit pohled z jiné perspektivy. Není to tak dávno, co moje klientka (velmi senzitivní a duchovně nadaná) zažila při sezení u mě hloubkový vhled do velmi zajímavého tématu. To, že se téma shoduje s událostmi popsanými dávno v bibli je jen bonusem k tomuto tématu. Ale vše postupně.

Co jsme se dozvěděly: Země je zkušenost jedna z mnoha. Nesmíme tomu dávat váhu takovou, jakou tomu dáváme. Země je obtočena velmi zajímavou energií jako ostnatým drátem. Tato energie bytostem světa (lidem) trhá energetické obaly a vzniká strach, zoufalost, bezmoc, smutek a další těžké emoční stavy. Bytosti jež jsou vně planety jsou spojeny s bytostí – božstvím – obrovské nádhery a lásky. Ale tyto bytosti nemohou zasáhnout. Neboť, jak říkají, jsme si to tak vybrali. Je cesta z toho ven? Ano. Je jí smrt planety. Drát se utahuje, Země se zmenšuje až zanikne, zmizí. A bude vše opět v harmonii, vše bude tou obrovskou božskou bytostí. Země musí projít transformací. Tak jako jednotlivec po smrti splyne s touto božskou bytostí – s láskou.

Představte si obraz. Uprostřed kosmické prázdnoty je planeta Země, a vlevo, z pohledu pozorovatele, je božská esence, láska, harmonie, nepopsatelné krásno, nirvána. Planeta je opředena ostnatým drátem ve formě energie, jež trhá energetický systém – křídla – pozemských bytostí a tím je dostává do strachu, bezmoci, smutku, zloby atd. Tyto bytosti jsou už vysílené. Snaží se drát obalit, zjemnit, změnit, ale vždy skončí s potrhanými křídly. Každá snaha je marná. (myslím v tu chvíli na statisíce léčitelů na Zemi, jež se snaží tato křídla opravovat a lidstvo je stále tam, kde bylo kdysi. Jako by nám opravdu něco bránilo ve vývoji, v pokroku, v harmonii.)

Bytosti z vnějšku to pozorují, ale nezasahují. Děláme si to totiž sami, prý to tak chceme. A jak pozorujete tento obraz, dochází vám, že nevidíte co je napravo. Chcete se tam podívat, ale něco vám to nedovolí, vystrkuje vás to z vize, z obrazu a slyšíte – tam není nic zajímavého…….Jste-li slabí, stačí vám tato odpověď. Mě a kamarádce ne. Chceme vědět, co tam je. Nestačí nám jen část obrazu, část informace. Máme právo na všechny údaje. A tak trváme na svém. A obraz se odhaluje. Co byste tedy viděli, kdyby vás nějaká síla nebalamutila? Černotu, temnotu, protipól levé „světelné“ strany.

Co tam to černé a temné dělá? A co „světelná“ strana na to?

Co když vám řeknu, že světelná strana neexistuje. Ne tak, jak si ji představujete.

Když jste totiž vpuštěni po neodbytném naléhání do celého obrazu a dění, vidíte, jak si „světelná“ a „stínová“ strana jen s planetou hrají. VŠECHNO JE TO HRA. Proto nám nikdo nepomůže. Je to sázka. Obě síly bojují o planetu, ale ne proto, že by byla důležitým strategickým bodem, o čemž nás chtějí , v rámci hry, přesvědčit. Bojují pouze o výhru. O nic víc. Nudí se a tak si vymysleli hru. Stopy této hry, možná její počátek, nalezneme popsanou v bibli………..

TRHEJ SATANE Nyní vám budu vyprávět příběh bohumilého muže Joba. Modlil se, obětoval bohu, o vše pečoval jak měl, zkrátka chybičku byste na jeho životě nenašli (naše duše před pádem do hmoty a iluze). Nu a pak se začalo dít toto : 6: Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Boha všemohoucího, přišel s nimi i satan. 7„Odkud jdeš?“ zeptal se Bůh satana. „Toulal jsem se po zemi sem a tam,“ odpověděl mu satan. 8„A všiml sis mého služebníka Joba?“ řekl mu na to Bůh. „Na zemi mu není rovného – ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla.“ 9„Copak Job ctí Boha jen tak?“ namítl satan . 10„Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. 11Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“ 12„Tak dobrá,“ řekl Bůh satanovi. „Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!“ A s tím satan od boha odešel……….

Příběh pokračuje. Satan Jobovi postupně bere všechno- manželku, děti, majetek a Job boha neustále miluje. Neshazuje na něj svoje nezdary a tíhu osudu. Satan tedy (protože Joba zabít nesmí) způsobí, že Joba spolkne (v celku) velká ryba. Job, uzavřený v útrobách ryby nachází opět svou víru a boha velebí. Satan prohrává…………a Bůh Jobovi vrací oč přišel a dává ještě něco navíc.

Nemohu si pomoci, ale biblické vyprávění o Satanu a Bohu přímo popisuje to, co nám bylo ukázáno. Ti dva si jen hrají hru a my s rozervanými křídly bojujeme o přežití. Problém je v tom, že jsme ještě nepochopili to co Job a neustále fňukáme, jak je Bůh a osud zlý. Neustále hledáme příčinu mimo nás (v čemž vlastně máme pravdu) jenže dokud budeme tak přemýšlet a postupovat, budeme znovu a znovu narážet na to, že nás má Satan v moci, že nás mu předhodil Bůh, aby mu dokázal, že víru a lásku v sobě máme ! Bůh nám natolik důvěřuje, že si dovolil nás předhodit pitbulovi jako je Satan a my mu odplácíme tím, že neustále nahráváme Satanovi a děláme mu radost. To je ostuda až běda.

Když jsem byla malá začaly „ty stavy“. Paralýzy, vidiny, hlasy, pocit že si na mě něco lehá (a leze to na mě po čtyřech ) a zase to odchází, zatím co jsem paralizovaná. „Hlas“ který se jednoho dne objevil mi radil co s tím a jak stavy ovládnout, čímž jsem získala obrovskou vnitřní sílu (doslova mi uvnitř naskákaly svaly ). A jedna ze zásadních věcí, které mi řekl byla: „Nikdy nesmíš té druhé straně ukázat, že prohráváš a ona vyhrává. Nedej najevo slabost, druhá strana by měla radost…. Nevěděla jsem kdo je tou druhou stranou a později jsem si myslela, že to jsou démoni, nebo mimozemské entity. Nějak speciálně jsem to, ale neanalyzovala. Šlo prostě o to „těm druhým“ nedat důvod k radosti. A to mi pomáhá po celý život. Rvu se s každým problémem i útočníkem a pokud padnu, dovolím to jen na chvilku a padám jen proto, abych dole nabírala síly na explozi , souboj a následnou výhru. A ono to funguje. Po každém souboji přichází požehnání, poznání, schopnosti a dary. Tak mi přišlo, že vlastně dělám přesně to, co se chtělo (očekávalo) od Joba. Mohu-li vám poradit, dělejte to také tak. Natrhněte tomu „černému“ zadek, protože pro něj to je JEN HRA, KRATOCHVÍLE a jednou, až bude zúčtování, mu ukážete vztyčený prst, až vás Bůh vyzvedne, aby vám požehnal desetkrát víc, než o co jste přišli….

Bůh a víra vás provázej. A zlý pryč.

Použití jen za uvedení autora. Děkuji.

228 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comentarios


bottom of page