top of page
  • Taisha Tauma

INSTANTNÍ BŮH…ANEB, HLEDÁ SE BŮH

Před mnoha a mnoha lety, ještě za studií, jsem si koupila knihu od Karola Sidona „Evangelium podle Josefa Flávia“. Za svůj život jsem přečetla dobrou tisícovku kvalitních knih, možná podstatně víc, ale tato mi utkvěla v mysli a celé ty roky ji oprašuji v knihovně, jako bibli svatou. J Je to totiž šokující kniha, která odhaluje vznik mýtické postavy Ježíše z Nazaretu. Ale, abychom nepřeskakovali, pojďme se trochu podívat na dva muže,kteří se na této knize svým způsobem podíleli: Josef Flávius , (Josephus Flavius) původně Josef ben Matitjahu, byl židovský kněz, historik. Patřil k rodu Hasmonejců. Narodil se v prvních desetiletích po Kristu ! Věnoval se náboženským otázkám a stejně jako Ježíš už v pubescentním věku trávil čas s veleknězi, které usazoval svým moudrem. Předpověděl vojevůdci Vepasianovi, že se stane císařem a tak se i stalo, byl tedy i prorokem (nebo měl prostě štěstí). Byl přítomen jako rokojmí při pádu Jerusaléma cca 70 po Kr. Flávius byl osvobozen a na náklady císaře doživotně obstarán. Ve svých literárních dílech je věrný své židovské krvi, zvláštní však je, že své děti pojmenoval „pohanskými“ jmény. Na své spisovatelsko-historické dráze se věnoval odhalování dějin, jak starého, tak nového zákona. (zdroj Wikipedia)

Karol Sidon je vrchní rabín v Praze, spisovatel, dramatik, historik, částečně židovského původu. Napsal knihu Evangelium, podle Josefa Flávia (1991)

EVANGELIUM PODLE JOSEFA FLÁVIA, ANEB JAK SE VYRÁBÍ BŮH: Již tehdy, kdy jsem si knihu přečetla, značně rozšířila moje obzory a možná jsem této knize vděčná za to, že jsem po dalších 17 let neúnavným hledačem pravdy a odhalovatelem lží, o Ježíšovi. Nespatřujte v tom prosím nějakou zášť, rýpavost, či nudu. Stejně jako každý, i já hledám odpovědi, na nezodpovězené otázky. I moje duše chce znát Pravdu. Je mi vcelku jedno čeho se bude pravda týkat, hlavně, že ji budu znát. Proto se tak masochisticky hrabu ve svých temných stránkách a otevřeně o nich mluvím ( nejen ve svých článcích, což většina z vás radostně vítá), ale i na svých seminářích, či u pouhého čaje. Jsem už taková. Jiní se hrabou ve staré hlíně, aby nalezli skryté věci, já, hnána mayským znamením Noci, pod kterým jsem zrozená, pohlížím temnotě odvážně až drze do očí a ptám se: „Tak co, ty stará, kápneš božskou?!“ Život Ježíše zaměstnává nejen věřící, ale i historiky, archeology , či dokonce totální bezvěrce. Většina z nich, bez ohledu na vyznání a vzdělání, tiše totiž doufá, že naleznou NĚCO. Možná všichni doufáme, že najdeme tu neposkvrněnou postavu Ježíše. Takového jaký opravdu byl. Bez lží, které na něj církev a čas nakydaly. Možná toužíme po tom, aby byl skutečným Bohem, jen nám to stále nějak nesedí. Něco je špatně. A my hledáme co. Pojďte tedy na dobrodružnou cestu se mnou. Neslibuji, že naleznete. Neslibuji ani, že pochopíte. Věřím, ale, že vás nasměřuji na velmi zajímavou cestu……

Podle Josefa Flávia vznikla osoba Ježíše z několika různých postav. Takový instantní Ježíš. Tam z toho chlapíka se vezme toto, z tamtoho se vezme tudlecto, z tohoto se vezme ono……..a budeme mít supermana, spasitele, mudrce, léčitele, šamana, proroka, a bůh ví, koho ještě. Něco, jako když si kupujete šampon na vlasy a už to není jen 2v1, ale 4v1 apod. Když jsem knihu studovala, rozepisovala jsem si dle svého čtení tyto různé osobnosti. Vyšel mi z toho tento seznam:

Ježíš Biblický, křesťanský Ježíš Barabáš Učitel spravedlnosti Jéšu (Ježíš) Ben Stada Onias Choni Jan Křtitel A pak nejmenovaní např. ten z Marka 9:38-41

Když to smícháte dohromady, vznikne Ježíš Nazaretský – Kristus pán

Protože vás chci pouze navnadit, abyste se sami vrhnuli do čtení a bádání, protože jsem před lety mohla něco přehlédnout…..jen zlehka zde nastíním jednotlivé postavy. Doufám, že vás tím vyburcuji a vy si tuto velmi zajímavou knihu pořídíte J

JEŽÍŠ KŘESŤANSKÝ Narodil se podle Matouše před rokem 4 n.l.tedy před smrtí Hérodese, který dal vyvraždit všechny chlapce, aby zabil Krista. Nezapomínejme, že vyvražďování mladých chlapců je historicky nedokázané, což je dost divné, protože něco takového by se do historie velmi hluboce vrylo!

Rodiče s Ježíšem prchají před běsněním Heroda do Egypta. Dle Lukáše se narodil v čase sčítání lidu, tedy až v roce 6 -7 n.l. ( přesně řečeno o 10 let později, než uvádí Matouš) Pozdější narození dokládá i Josef Flávius. V tom případě neměl ani Herodes důvod neviňátka vraždit a Josef s Marií nemuseli vláčet syna do Egypta. Velmi zajímavá je také podobnost narození Ježíše s narozením Kršny. Tyran se dozvěděl o jeho narození a dal pobít malé děti, Kršna se zachránil úprkem do sousední země…. Proč se Matouš inspiroval touto legendou? A je tedy v bibli vůbec něco pravda?

Svou kazatelsko-léčitelskou činnost Ježíš zahájil ve svých 30 letech tj rok 36 – 37 n.l Jenže, už tady něco nesedí. V té době, už měl být totiž mrtvý…..

Evangelijní Ježíš zastával výrazně essenské postoje, zároveň i protiessénské. Toto je důležité, protože jeho postava vznikla mimo jiné i z Učitele Essénské sekty. Když bylo Ježíšovi 32 let začal na řece Jordán křtít Jak Křtitel . Doporučuji si přečíst rozhovory v bibli,mezi Ježíšem a Janem Křtitelem.

JEŽÍŠ BARABÁŠ Lid žádá propuštění vraha Barabáše a žádá smrt Ježíše, který nic neudělal. Teď pozor! BARABÁŠ = BAR ABBA = SYN OTCE (Nebyl náááhodou Ježíš zván synem otce?) Jednalo se pravděpodobně tedy o jednu osobu. Lid měl v té době právo osvobodit někoho, ale neměl rozhodně jiného odsoudit. Přání lidu ukřižovat Ježíše tedy není v souladu se zvyklostmi té doby! Pilát byl ke všemu osoba známá svou krvežíznivostí a krutostí, (egem a ješitností), to on rozhodoval o životě a smrti – a neměl s tím tedy žádný problém. Proč by se ptal lidské holoty, zda má Ježíše odsoudit? Ani tohle neodpovídá tehdejším zvyklostem a osobnosti Piláta.

UČITEL SPRAVEDLNOSTI Byl vůdce sekty Essénů. (doporučuji knihu Svitky od mrtvého moře) Jeho hlásání je totožné s tím, co hlásal lidu Ježíš evangelijní. Esséni odmítali násilí. Po čase se rozpadla sekta na dvě části. Farizeje, kteří získali moc a hlásali dodržování zákonů. Zabíjeli, koho chtěli. Esséni, kteří se nepřidali k Farizejům, se stáhli do jeskyní, kde se řekněme vzdálili běžnému životu. Z těchto jeskyní také pochází svitky od mrtvého moře, které vyšly v překladu od samotného překladatele Vatikánu ! Učitele spravedlnosti pak zavraždil kněz, toto se odehrávalo v období dobytí Jeruzaléma. Historicky se tak dostáváme do období 43 př.n.l až 63 př.nl.

Zajímavou spojnicí s Ježíšem evangelijním je i to, že nebyl za života považován za CHrista, Pomazaného. Tohoto postavení měl dosáhnout až při svém Druhém příchodu, poté, co zemře útrpnou smrtí. Příchod Krista (Christa) však není věcí doby Ježíše, jakéhokoliv. Očekávání Druhého příchodu spadá tisíce let před dobu Ježíšovu a Ježíš na proroctví o této reinkarnaci musel narazit při čtení starých náboženských textů – které podle bible četl!

JÉŠU Se narodil asi 100 let př.n.l., před nástupem krále Jannaje na trůn. Ten dal vyvraždit všechny rabíny. Proto prchají učitel Rabbi Jehošuha ben Perachjá a jeho žák Jéšu, do Egypta, kde žijí v exilu až do utišení situace. Vrací se zpět. Dojde však k obvinění z čarování, podněcování a pobuřování židů a tak je v předvečer Pésachu Jéšu pověšen…. Jéšu žil v době, kdy essénství stálo na vrcholu pod vedením Učitele spravedlnosti.

BEN STADA Byl pohanský prorok Bileam, který vyvezl z Egypta magii v tetování na svém těle. Po ukamenování jej pověsili ………ano, právě tak……v předvečer Pésachu. Byl obžalován z toho , že vyvedl na poušť 4000 lidí a jitřil mezi židy neklid. Byl zároveň náčelníkem – učitelem chcete-li – nazarejské sekty. V této době působil i Choni. Pokud si pamatuji, i Ježíš vyvádí obrovské zástupy na poušť kde jim káže….

ONIAS V období kolem 1-stol př.n.l žil Onias tj. Spravedlivý = ‚Choni, bohem milovaný muž, který za jednoho velkého sucha prosil boha o vodu a byl vyslyšen. Židé jej zajali a žádali o kletbu nad Aristobůlem, který bojoval s Hyrkánem. Tyto dvě postavy se objevují jako bojující vládci v životech všech uváděných postav! Prohlásil, aby se jim dařilo oběma tak, jak si přejí….Koledoval si, ukamenovali ho. Vraťme se, ale k zázraku s vodou. Lilo a lilo, přesně jak si přál v době sucha. Proto byl povolán Šimonem ben Šétachem. Ten jej napřed obvinil ze znesvěcení nebeského jména a protože použil Eliášův klíč k dešti. (Jestli si dobře pamatuji, Eliáš byl ten, koho v létajícím talíři vzal bůh nad naši planetu a on ji pak detailně popsal, včetně létajícího prostředku, a to tak, že si jeho konstrukci dnes nechala patentovat NASA) Obvinění však byla stažena, neboť jej bůh otec vyslechl tak, jako vyslechne otec své dítě…. Onias nese stejné charakteristické rysy s Učitelem Spravedlnosti, zejména, co se nenávisti vůči farizeům týče. A nyní v knize následuje porovnávání těchto charakteristik, což je natolik zajímavé a šokující, že to nechám na vás, abyste si to užili v originále.

V podstatě docházíme k tomu, že : Ježíš evangelijní vzniká ze dvou osob Ježíše skutečného a z Učitele Spravedlnosti. Ovšem: Učitel Spravedlnosti se skládá ze dvou osob také, a to z Učitele Spravedlnosti a Choniho. Aby to nebylo tak moc snadné, Choni se skládá z Choniho a Jéšu. A do toho jsou vloženy prvky Jana Křtitele, starozákonních proroků a léčitelů, případně i těch, kteří se věnovali léčitelství, v době a místě, kde působil Ježíš.

Připočtěte k tomu dva tisíce let manipulací se starými texty, úmyslné i mimovolní chyby v překladech, a dostanete toho muže, kterého dnes vídáte viset na kříži v kostelech a „svatých“ místech.

Nakonec musíme, chtě nechtě, dojít k faktu, že Ježíše neznáme vůbec. Nemáme ani tušení kdo byl, čím byl. Dokonce to v nás může evokovat pocit, že nikdy neexistoval –což historie dokládá naprostým vakuem tam, kde by měly být záznamy o jeho životě a tak neuvěřitelném působení. (bibli bohužel počítat nemůžeme, tam je smyšleností víc, než pravdy).

Možná je to tak dobře. Přestáváme být omezení pevně danou strukturou a popisem osobnosti. Můžeme tuto osobnost uchopit více abstraktně, esotericky, chcete-li étericky. Stává se archetypální silou Boha. Právě toto mystické vakuum nám dává možnost vnímat ho jako skutečného „boha“, který byl a nebyl, je a není, a vždycky bude…..“Jsem, který jsem, jsem co jsem“říká bible. Snažil se nám Bůh nejvyšší tímto vysvětlit, že nemůžeme Boha svázat provazy lidské představivosti? Zajisté. Nelze Boha strčit do nějaké přihrádky se štítkem, kde je napsáno dokonce i prosté„Bůh.“ Jakmile bychom to udělali, vykastrovali bychom z Božské bytosti jejího Ducha a vznikl by…..nějaký neznámý, o němž nevíme vůbec nic, mohl to být zhýralec, kdo ví. Mohl by to být dobře i mimozemšťan. Nebo duch, ale kdo ví, jaké by měl s námi úmysly….o všem by rozhodovala přihrádka, do které bychom ho strčili. Rozhodovalo by jeho jméno a naše představy, které o něm máme. A to Bůh nechtěl. Proto se nesmělo používat boží jméno! Proto jej nahradili „bezpečným“ Hospodin tj.hospodář ( a Bůh se snažil vysvětlit, že ani to není dobré, neboť je bezejmenný. Prostě a jednoduše je, který je….) Bohužel, lidé to nepochopili. Možná někteří, mudrci, duchovní,věděli už dávno, že Slovo bylo před vším, ze Slova vzniklo všechno. Takovou má moc. Toto vědění, ukryli do nauky, zvané kabala. Snažili se vysvětlit lidem sílu slova prostřednictvím písmen s přiřazenou hodnotou energie. Učili, že jméno může bytost ovlivnit jak pozitivně, tak i negativně. Je důležité, jak věci i sebe sama nazýváme. Tohle všechno, ale přeci všichni víme. Přinejmenším jsme četli v moudré literatuře, že se nemáme hřešit slovem, nemáme se doslova „zaklínat“ slovy. Bohužel, stalo se. Zakleli jsme boha. Tisíckrát. Desetitisíckrát. A teď zato trpíme. Miliardy lidí si Boha rozsekaly na tisíce, možná desetitisíce postav (např.indičtí bohové) a zastrkali tyto bytosti do popsaných přihrádek. Každá z těchto bezpočetných karet božské kartotéky popisuje, jak by měl bůh vypadat, jaký by měl být, jak by měl reagovat a protože každý stojí urputně za tou svou kartou, lidé se ve jménu svých bohů zabíjejí. Říká se, že tento svět bude zničen válkami o vodu a další životní potřeby, jako je například místo k žití. Nevěřím tomu. Za armagedon bude zodpovědný tisícihlavý bůh. V dnešní moderní době máme neustále trapný sklon vše pojmenovávat – znásilňovat, mít to pod kontrolou. O to nám jde, když se snažíme svým andělům, duchovním průvodcům a dalším bytostem dávat jména. Vždy, když mi někdo řekne : „Znám jméno svých andělů“ proběhne mi hlavou: „Chudáci andělé.“ My prostě neumíme Boha přijmout, otevřít se mu s důvěrou, neumíme pokorně přistupovat k andělům a Duchům. My je chceme pod kontrolu jako otroky ! S jak velkou a s jak srdečnou odezvou můžeme u těchto bytostí počítat, když k nim přistupujeme takto násilně a bez důvěry? To, co jste ve své hlavě slyšeli bylo vaše ego, nikoliv hlas anděla, který vám na sebe dával „vizitku“. Tu totiž získáváte tím, že jste s andělem v kontaktu srdcem. Vaše srdce vždy zavolá toho správného anděla, ale MUSÍTE MU DÁT PROSTOR, ABY TO UDĚLALO!

Nedávno se mě na semináři ptal človíček, jakého anděla si volám, když potřebuji řešit jistý problém. Podívala jsem se na něj napřed nechápavě, ale pak mi došlo, oč mu jde. Na pultech obchodů dnes najdete přehršel rádoby duchovních knih, které stojí dobré tři stovky a jsou plné vymyšlených jmen andělů, na to, či tamto. Kšeft jedna báseň. A člověk nemusí být ani speciálně inteligentní, aby takovou slátaninu napsal. Hlavně, když je na přebalu slovo anděl a prodá se to 100%. Lidé dnes už takoví jsou. Chtějí to, tak jim to dáme a namastíme si kapsu. Vysvětlila jsem tomuto človíčkovi, že když něco potřebuji, pokorně požádám Zdroj o pomoc, a promluvím i k andělům, v tomto smyslu: „Milí andělé Světla, prosím, potřebuji řešit tuto věc, pošlete mi ze svého středu toho, který mi může nejlépe pomoci. Děkuji.“ Pomoc přichází téměř okamžitě. Človíček se celý rozsvítil. „A to je všechno?“. „Ano je.“ Odtušila jsem s úsměvem a vysvětlila mu, že jen ten, kdo se ještě nezbavil svého ega je natolik drzý, že si myslí, že on nejlépe pozná, kterého anděla si právě nyní zavolat. Vždyť nezná všechny aspekty, které problém vyvolaly. Nezná ani všechny anděly! Tak na základě čeho rozhoduje? Pak se nemůže ani divit, když se pomoc v mnoha případech nedostaví. Virtuálně si představte, jak v Božské úrovni probíhá asi tato myšlenka : „Vždyť on si přál archanděla Rafaela, jenže ten s tímto případem nemá co do činění, tak nepošleme nikoho. Nedal nám tu možnost, abychom my sami rozhodli, kde je příčina a jaká bytost by s ní mohla hnout…Tak nic. Když je tak chytrý…Musíme počkat, až mu to dojde…“ Dojde nám to někdy? Snad.

Ale do té doby, jako lidstvo, budeme muset pít Boha z pytlíku, značky Vitana. Polévku mnoha příchutí a přehršle éček, či konzervantů. Ona to naše duše nějak stráví. Snad. Použití článku pouze s uvedením zdroje. V opačném případě se dopouštíte trestného činu.

17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JEŽÍŠ VERZUS KRISTUS

Jestli-že vám nadpis nějak nesedí, obzvláště proto, že je pro vás Ježíš a Kristus jedním, pak možná moje pojednání splní svůj účel – rozšířit vám vědomosti. Ani já se nijak obzvlášť nevyptávala. Říkal

NA SLOVÍČKO S BOHEM

V poslední době je moderní zabývat se svou karmou. Pokud nevíte, co to je, jste šťastný člověk, a to doslova. Karma, jednoduše řečeno, je zátěž z minulých životů. Co jste kdysi provedli, teď vás dožen

JEŽÍŠ MYSTÉRIA ZBAVENÝANEB PRVNÍ VELMISTR REIKI

Už na střední škole se mou vášní stalo studium Bible. Zajímá mě nepřeberné množství pohledů různých náboženských sekt, včetně církve.* Jsem otevřená názorům historiků a záhadologů a samozřejmě i od

Comments


bottom of page