top of page
  • Taisha Tauma

HRAČKU SEM, DÍTĚ NEZVEDENÉ!

Aktualizováno: 19. 10. 2021

Dovolila jsem si poněkud neortodoxní název, pro duchovní článek, lež zcela vystihuje stav věcí, jak právě probíhají. Pojďme se na to podívat.

V posledních měsících – zejména tento rok – se začaly hromadit zprávy o tom, jak určitým lidem přestávají fungovat duchovní nástroje, jako jsou karty, kyvadlo ad. Mnoho lidí, kteří „viděli a slyšeli“ rázem neslyší a nevidí. Někteří se chytili za nos a začali hledat „proč“. Mnozí však považují tento stav za svůj stav osvícení, neboť už nástroje nebudou potřebovat, jak jsou dobří……. Protože už se množství těchto lidí nedalo přehlížet a v následné konstelaci se ukázalo, co za problémem stojí, rozhodla jsem se zasednout k orákulu, které mi vždy neomylně odpovídá a radí (včetně předpovědí na předchozí roky) a položila jsem dvě zásadní otázky. Zde je odpověď:

Toto je zpráva pro ty, kteří věří, že jim duchovní nástroje nefungují, protože už jsou tak „duchovně vysoko“: „Tento blok je symbol zneuctění a oprávněného odhalení. Je to citlivá záležitost pravda – člověk je odhalený až když je provinění potvrzeno nad všechnu pochybnost. Božství chce, aby na světlo boží vyšla pravá podstata věci. Předstírání, že jste někdo kdo nejste bylo odhaleno. Začněte stavět svůj svět na opravdovosti, ta vydrží všechny zkoušky. „

Zpráva pro ty, kteří mají daný blok na duchovní nástroje – co s tím. : „Toto pokárání vám má připomenout, že tu je něco, co je trvalou hodnotou, je to dobré, zázračné a přítomno na věky. Vy tomu říkáte Bůh. Někdy si neuvědomíme vzácnost toho, co máme k dispozici, dokud to neztratíme. Obnovte svou víru a důvěru, ať je vám spojení s nebesy svátkem a svátostí, nikoliv nástrojem každodennosti, který špatně a bez rozmyslu, neodpovědně zneužíváte k posílení svého ega a často vlastního obohacení. Částka finanční, ať odráží to, jakou skutečnou hodnotu vy sami dáváte spolupráci s Bohem. Nechť odráží vaše povědomí o vzácnosti a užitečnosti takového svazku. Mnohým z vás tak rázem klesnou ceny, jiní si uvědomí svůj omyl, nízkého ohodnocení. Každého věc ! Opravdu vás zajímá, kdo je na druhé straně? Či jen slepě taháte karty příchozím? Máte skutečnou kontrolu nad spojením (cítění, vidění), či naivně věříte kyvadlu? Co je vaším měřítkem pro čistotu vaší práce? „

( Z konstelací mohu na doplnění uvést, že lidé často spoléhají na modlitbu, nebo že jim kyvadlo 3x řekne „ano, jste spojeni čistě“. Nemluvě o kartářkách, které prostě jen spoléhají na to, že když tvrdí „jsme spojené s anděly, archanděly“ tak to tak je. Stejně tak kvalitu napojení neurčují obrázky-téma-na kartách. Z duchovního pohledu je to nedostačující a je to označováno za krajní nezodpovědnost. Duchovní svět je tak rozezlen, že je připraven nejen vypínat tyto schopnosti, ale také slibují, že takovým lidem navíc sešlou , jako lekci, něco velmi temného. Ukáže se pak, kdo si jak čistotu napojení jistí. Tedy nemusí dojít k blokaci spojení, ale k přehození výhybky tam, kam by se neodvážil leckterý praktikující satanista. Pak se ukáže strom po ovoci. )

Co tedy můžeme očekávat příští rok (2018), kdy už takhle na nás budou tlačit velké duchovní změny? Zde je odpověď. „Dávejte si pozor na vztahy s duchovními silami a bytostmi. Pozor na to, abyste se neoddávali někomu a neodevzdali mu svoje životy, dokud nebudete mít 100% důkaz o jeho čistotě a oddanosti. To platí i pro vztahy s těmi, kteří zastupují duchovní svět na zemi (terapeuté, věštci) Žádejte důkaz hodnověrnosti každého s kým chcete duchovně a duševně spolupracovat.

(moje vsuvka – je těžké žádat „důkaz“ neboť slova důkazem nejsou, ale činy ano. Pro obyčejného člověka jde však o téma značně složité. Pro temnou stranu jsou přístupné činy stejné, jako pro světlou. I démoni léči, dobře radí. Je to oříšek i pro zkušeného šamana, či léčitele. Myslím si, že zde duchové rozhodně nevyžadují výslech terapeuta jako takového, to by vám moc nepomohlo. Jde spíše o zkoumání jeho života a bohužel – jeho energií a ovoce, které přináší. To už není tak snadné, jak jste byli leckdy zvyklí. Google vám vyhodil nějaká jména, vy jste vybrali podle toho, aby byl terapeut co nejblíže, co nejlevnější…..bohužel zkušenost z praxe. A proto mnoho z vás zažilo zklamání, podvod, ale i poškození zdraví z rukou šarlatánů. Dostali jste po zásluze, protože jste nehledali kvalitu, ale povrchnost. Od teď tedy změňte postoj. Jediné kritérium ať je KVALITA. A ten kdo vás má vést a poradit při výběru, by mělo být vaše srdce – vaše pocity )

Duchové pokračují : „Nepřehánějte to se zahráváním si s metafyzickými silami, ale také je nezesměšňujte. Pozorujte jak to funguje a utvořte si svůj názor až pak. Pozor také na myšlenky a iracionální představy, obavy a strach, protože by se vše zhmotnilo! A nehledejte vně, co máte uvnitř. Zaměřte se v seberozvoji na výuku (kurzy) sebepoznání, sebezkoumání a intuice. Ať mluví hlas vaší duše, nikoliv světa.“

Víc vám neporadím. Duchové to řekli, dovolím si tvrdit, velmi jasně, bez skrývání za tajuplná slova. Každý je strůjcem svého štěstí i neštěstí a v této době to platí dvojnásob. Duchovní svět je rozezlen nad tím, že mnozí terapeuté zasahují do životů druhých a nemají čisté napojení, nebo ho ve skutečnosti neřeší tak, jak by měli. Nevnímají závažnost takového procesu. Myslím, že je to dobře. Velmi dobře. Už byl čas.

Mohu-li vám nějak pomoci, pak budu ráda vaším průvodcem. Jak prostřednictvím konstelací, tak je možno hluboce prozkoumat sebe a svoje životní témata – a vše uzdravit – v duchovní škole, kterou vedu. Také mohu přispět radami, čištěním a vedením na různých seminářích. Ale to hlavní – převzetí osobní a duchovní odpovědnosti – to je už jen na vás. To za vás nikdo neudělá. 🙂

s úctou Tai


40 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comments


bottom of page