top of page
  • Taisha Tauma

HODNOTA LÉČITELSKÝCH SLUŽEB

Ačkoliv jsem už články o léčitelích psala ( např. Jsem bůh nebo ďábel), ráda bych na ně navázala a směřovala více téma k finanční stránce. Za svých dvacet let praxe jsem pochopila, jak v roli žáka a klienta, tak v roli učitele a terapeuta, že jediné na čem záleží je : co se děje, nikoliv za kolik.

Když jsem měla sama zdravotní problémy, jež jsou součástí šamanské cesty, prosila jsem duchy o člověka, který mě nějak nasměřuje, posune, doslova mě nakopne. Nikdy mě nenapadlo žádat, aby to udělal zadarmo, nebo abych si určovala co je moc a co nikoliv. Vesmír mi vždy do cesty postavil opravdu úžasného človíčka a ačkoliv jsem mnohdy zaplatila poslední peníze, které jsem měla – ponětí o tom co bude dál nemaje – vždy mi pomohl radou, myšlenkou, zprávou od andělů a já naskočila a problém vyřešila. Věřila jsem Bohu, že se o mě postará, protože svůj život stejně neovládáme a tak je lepší se položit do rukou božích s pokorou. Nezklamal mě. Vždy jsem děkovala z hloubi duše za řešení a za tu pomoc mi nakonec částka nepřišla vůbec vysoká, ba naopak. Dvouhodinové sezení v hodnotě 2500 kč bylo skoro zadarmo v porovnání s přínosem. Vrátilo mě do života. A penízky přišly pak samy od sebe a my doma neumírali hlady. Mohla jsem je totiž vydělat, protože mi někdo pomohl. Kdybych škudlila, zůstala bych v tom, jak v ne-moci, tak v chudobě.

Samozřejmě, že postupem času člověk narazí na ty, kteří přesně vědí, jakou cenu byste měli mít, jak byste se měli chovat atd. Jsou to lidé , kteří nejsou laskaví a láskyplní, jsou závistiví, štěkaví, kritizující neustále všechno okolo, aniž by na to měli právo. Jsou nešťastní. Nesnesou, aby se někomu dařilo, aby měl úspěch, nebo aby si hodinu práce ohodnotil na 1200 kč, když oni berou „podělaných“ 50kč jak se často sami vyjádří. To je, ale jejich problém. Je to jejich dobrovolná volba, a jejich zodpovědnost. Jsme pány svého osudu, který si upravujeme svou myslí a tím co vysíláme za energie do okolí (emoční energie). Zapšklost, zášť, závist, zloba atd.mnoho dobrého nepřinesou. Máme volbu pohnout svým životem a najít si lepší zaměstnání. Dostudovat, dodělat si kurzy, hledat a najít. Nejsme oběti – pokud nám to nevyhovuje. Když bych to vzala z praxe, paní, které jsem „jen“ za popovídání dala dva a půl tisíce mě neskutečně pomohla a léčitel, kterému jsem dala pár usmolených stovek, mě zrychtoval na dva roky, zablokoval mi schopnosti (vykrádal mi je v duchovní úrovni) a ještě mě atakoval temnotou. Zkrátka, není všechno takové, jak to vypadá.

Lidé vidí léčitele a řeknou si – řeknou mu – že on to dostal od boha a musí to dělat zadarmo, nebo za jimi určenou částku ( nejlépe za padesát korun). Když nebudeme prozatím přihlížet k té částce, tak je to drzost, nepokora, neúcta a není to hodno odpovědi. V obchodě také nenapadáte prodavače za přemrštěné ceny, prostě to zaplatíte, přičemž často bývá na zboží i 500% rabat !! Dělala jsem v mnoha obchodech, abych to věděla přesně. Nikdo nenapadne zubaře, že na půlroční prohlídku si účtuje pojišťovně několik tisíc (info od dentální sestry ) a někteří si ještě nechají zaplatit od pacienta ( přitom se to platí z pojištění, to znamená z vaší výplaty) atd.atd.atd. Všude je to pro lidi samozřejmost.

Proč mají vyčůránci tak spadeno na léčitele je mi záhadou, ale prostě to tak je. Už snad stokrát jsem na různých akcích i v rádiu vysvětlovala, jak to je s hodnotou, kterou si účtuje léčitel. Mám však pocit, že i kdybych to dala do tv, budu dnes a denně narážet na tento omezený názor. Lidé mají prostě sklon chtít věci zadarmo a když si to postavíme verusus fakt, že si na svoje problémy zadělali sami svou nezodpovědností a teď chtějí po někom jiném, aby se tím hnusem přehraboval zadarmo, není víc co dodat. Nevidím jediný důvod, proč by to měl léčitel dělat. Možná z lásky k bližnímu? Ano láska je zdarma. Čas a náklady nikoliv.

A teď se podívejme reálně na to, co takového léčitele péče o nezodpovědné lidi stojí : Pronájem prostor, nebo úprava vlastních prostor pro vhodné využití klienty ( kdo se podívá na můj dům, můj hrad, musí vidět, že si tedy rozhodně na své práci nebuduji honosné sídlo )

Poplatky – sociální, zdravotní (cca 4 tisíce minimálně měsíčně)

Sebevzdělávání – semináře, knihy, pomůcky (tisíce)

Dojíždění do jiných měst (mnozí se tak přibližují lidem, aby to neměli k léčiteli tak daleko……)

Přístroje, které mnozí používají ke své léčitelské praxi ( hodnota v desítkách tisíc až ve statisících)

Spotřeba – voda, plyn, elektřina (tisíce)

WC papír, desinfekce, úklidové prostředky, káva, čaje, cukr atd.atd.

Zařízení jako tiskárny ( plus pravidelně barvy , papíry) (tisíce)

Esence, byliny ad., které musí nakoupit naráz a pak pomalu prodávat těm, kteří to potřebují. (tisíce, až statisíce)

Živobytí ( to asi nemusím komentovat ) /léčitel si totiž nechodí vydělávat jinam, on má jako zaměstnání léčitelství /

A správně by měli mít léčitelé našetřeno na nemocenskou, protože tu také nemají !!!!!! A že jsou často vážně nemocní právě z toho bince, co vytahali z lidí, asi nemusím zohledňovat. To je jasné. Však většina léčitelů umírá na rakoviny.

Proč to tak je? Proč léčitelé podléhají, i při svých schopnostech, takovým nemocem? 1. obětují se a pomáhají až do padnutí (často vědí, že se něco děje, ale neumějí říct NE, mají mylný pocit, že nemohou )

2. nemají čas a pozdě v noci sílu na to, pečovat ještě o sebe ( já například pracuji na vážných případech i v noci v posteli, proto také spím sama, nesnesu při tom vedle sebe někoho jiného, nechci ho ohrozit. I takové omezení přináší léčitelství)

3. Jsou senzitivní. Zní to tak romanticky, ale faktem je, že nikdo z „normálních“ lidí nemá ani tušení, co to ve skutečnosti znamená. Jasnocitný, jasnovidný léčitel je neustále bombardován tunami odpadu z lidí okolo – v obchodě, ve městě, po smskách, v emailech(proto jsem je úplně zrušila), po skype, fb, atd. Léčitel musí neustále tyto energie filtrovat, takže ačkoliv to vypadá , že „zrovna nepracuje“ je v zapřažení NEUSTÁLE !! Dokonce i ve spánku !! ( U mě to funguje tak, že se v noci uvolńuji z těla chodím za klienty. Ti mi pak sami od sebe vypráví, jak jsem je v noci něco učila, léčila je , vysvětlovala jim )

4. Filtrují přes sebe veškeré energie svých klietnů. Pravda, každý léčitel to dělá jiným způsobem, ale ve výsledku to znamená, že ty tisíce nemocí, se kterými se potkává, se na nějaký čas stávají jeho vlastními. Je jedno, zda se s těmi energiemi musí vyrovnat za dvacet minut, nebo za měsíc. Dopad je stejný. Únava, ohrožení vlastního zdraví a životní kvality. Je zde nutnost si energie zpracovat, vypustit a nabrat nové síly. To chce opět čas – a kruh se uzavírá – protože ten léčiteli moc nezbývá.

5. Léčitel si musí do toho všeho řešit SVOJE VĚCI, což jsou témata z minulých životů, jsou to různé dohody a smlouvy z barda (stav před zrozením) , karmu a osudové zkoušky.

(pokud se tomuto tématu chcete ještě chvíli věnovat, mezi mými články je i povídání o tom, proč jsou léčitelé nemocní)

Abychom si to zatím shrnuli, ENERGIE kterou léčitel používá přichází sice Z HŮRY, ale to ostatní má svou hodnotu – nemluvě o HODNOTĚ LÉČITELE JAKO ČLOVĚKA A JEHO ŽIVOTA, který druhým obětuje. Dřív byli takoví lidé uctíváni a rozmazlováni. Čarodějkám nosili lidé ke kraji lesa ( k obydlí ) dary a to každodenně, protože si tak zajistili její přízeň, když byla potřeba. Šamané měli svou vlastní „chýši“ a bylo o ně pečováno. V Indii bylo a je povinností asketovi ( nikomu nepomáhá, je to jeho volba meditovat pro své osvícení) dát jídlo a potřeby, tam „kde zaťuká. „ Zkrátka úcta byla na prvním místě, neboť si lidé vážili trošku jiných hodnot, než dnes. Naštěstí ne všichni. Většina lidí ještě neztratila kontakt s lidskostí a váží si pomoci toho, kdo je zachraňuje.

Je to o hodnotách Všechno je o hodnotách. Hodnotu mají domy, naše boty, hodnotu má voda a jak jsem slyšela, v některých horských hotelech i vzduch ! Hodnota se vyjadřuje v penězích. Máme různé měny, které jsou odlišně kryty. Hodnota vyjádřená v penězích je energií. Všechno ve vesmíru je energie. Hmota neexistuje. Váš dům neexistuje. Vaše boty neexistují. Vy neexistujete. Vše je shlukem protonů-elektronů-neutronů, což jsou energie. Existence – realita – jest pouhou iluzí pozorovatele. Nádherně to jde prokázat na rozdílném vnímání barev mezi muži a ženami. Barva je stále stejná, ale každý podléhá jiné iluzi a tak vidí jinak. Každý vnímá peníze jinak. Proto jsou lidé schopni promrhat rodinné majetky v herně, proto lidé vytloukají dluhy novými, proto máme chudáky (dobrovolná volba ) a proto máme bohaté. Ačkoliv se společenství lidí dohodlo na tom , že jedna koruna ( euro, dolar, ……….) vyjadřuje konkrétní hodnotu v realitě, vyjadřuje i hodnotu duchovní. Těžko asi řekneme – vydala jsem dvěstě kilogramů energie, dlužíte mi………… Od toho zde tedy je subjektivní pocit léčitele a jeho potřeby – náklady, aby si určil sám hodnotu SVÉHO ČASU, SVÝCH SIL, SVÉHO KNOWHOW atd.viz výše. To máme jednu stranu. Na straně druhé jsou ti, co potřebují jeho službu. A teď přichází to nejdůležitější ! Podle ohodnocení svého zdraví, své sebelásky a hodnoty sebe sama jako člověka, se lidé rozhodují, zda jsou ochotni zaplatit konkrétní částku za léčitelskou službu. Nic víc, nic míň. Je plným právem člověka říci – ne, to je na mě moc drahé – nebo – ano, to mi za moje zdraví stojí………….Stejně však, jak je to u každého rozhodnutí, za výsledek nese také zodpovědnost.

Vesmír ví Je jedno ,zda tomu budeme říkat Bůh, Vesmír, Kosmos, Ti nahoře, Andělé, Kvantové pole, nebo Matrix. Co vyšleme, to se nám vrací zúročeno. Jestli-že vysíláme fakt, že si za nějakou částku nestojíme (to radši chcípnu, než abych toho vydřiducha takhle přeplatila), tak nám to přijde přesně tak, jak si přejeme. Pokud se milujeme a hodnotíme (svůj čas, svou osobnost) pak ohodnotíme spravedlivě i druhého člověka ( léčitele, zaměstnance, lékaře, obchodníka ….) a i my budeme ohodnoceni vesmírem. To je zákon dávání a přijímání, je to zákon rezonance, je to zákon kompenzace atd.

Máme samozřejmě právo vyhledat někoho jiného, jehož cena plně odpovídá naší hodnotě. Stále však platí to, co je výše napsáno.

K sebeohodnocení patří i fakt, že než něco zaplatíme, zjistíme si o tom léčiteli co nejvíce informací. Budeme s ním chtít mluvit, nebo si přečteme jeho články a bude nás zajímat, jak pomohl druhým. Podíváme se na jeho další aktivity a co všechno umí !!!! Vysíláme tím vesmíru zprávu, že se milujeme a nehodláme zaplatit podvodníkovi, nebo tomu, kdo mi nemá co dát ( protože prostě potřebuji něco jiného). To je v pořádku a je to fér pro obě strany. Jdeme k němu a po jednom sezení už víme, zda je to, to pravé ořechové, či nikoliv. Řádně mu však za čas zaplatíme. Protože jinak můžeme očekávat neuznání i od vesmíru. Tak to je.

V této pohnuté době jest potřeba, aby byly především na místě prvním ÚCTA a SEBELÁSKA.

Přeji vám mnoho sebelásky, to ostatní přichází automaticky 🙂

30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comments


bottom of page