• Taisha Tauma

BOHYNĚ O LIDSTVU

Nikdy jsem neměla potřebu zveřejňovat své automatické psaní s anděly, či Bohyní. V poslední době však velmi často Duchové svévolně odchází od daného tématu, na které jsem se ptala (např.osobní věci) a vynášejí na povrch témata týkající se lidstva. Proto jsem se rozhoda, že některé z těchto rozhovorů uveřejním, nebo alespoň jejich části. ……tečkované jsou části, které se týkají jen mě, nebo si myslím, že by je čtenář tzv.nevydýchal… Zde jsou myšlenky vyňaté z osobní konzultace, která se týkala mého úkolu zde na planetě. Některé části jsou opravdu zajímavé, co se pohledu božství na lidstvo týče. Matka Boží, která skrze mně působí mluvila v části dopisu i sama o sobě, i její poselství tu zveřejňuji: ……………to co bolí není vždy způsobeno zákeřností a zradou. Boží rány jsou milosrdným projevem v širším měřitku a pojetí……….. Jsem tu a nejsem, působím aniž bych cokoliv dělala, naslouchám i když všichni mlčí, hojím vaše rány i přesto, že bolest kterou cítíte neexistuje. Obraťte se ke mně o pomoc a já vás povedu tam, kam vám bylo předurčeno. Jeden za všechny a všichni za jediného. Já jsem pochodeň, která prosvětluje temnotu skrytou ve Světle, kdo chceš pochopit, slyš. Kdo nenaslouchá hluchým už zůstane. …………………..A co věci zítřejší? Na co se mě ptáš? Na zrod? Na zničení? A není to jedno? Proč vám lidem stále tolik záleží na vašem já? Proč své otázky neobracíte směrem k projevenému? Copak vám nezáleží na jiných bytostech? Proč si zakládáte na tom vašem životě bez života? Co až se vesmír začne ptát a součástí těch otázek nebude lidstvo? Kde budete pak? Co s vámi bude? Ubozí z nejubožejších… Věř a víra tvá tě uzdraví, jen pozor dej co středem je tvé víry. Obracej se o pomoc s pokorou a s pokorou ti bude dáno. Obracej se naplněný pýchou a na pyšný osud zajdeš. Tvůj hlas jsem já, já jsem ty a ty jsi nikdo………ponechej mi trochu prostoru a prokážu ti mnohé zázraků, která nebesa ještě neviděla a dlouho poté neuvidí……………..

Tolik božská matka….

Použití textů s uvedením zdroje.


Taisha Tauma

www.samanizmus.cz

0 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Mnozí z vás toto slovo ještě neslyšeli, jiní jej letmo zachytili, ale nezaobírali se jím, ale jsou tu i tací, kteří nejen, že ví co je...

LALOBA , ŠAMANKY A SMRT

Kdo je LaLoba? Je to archetyp praženy, prabohyně. Je nejstarší a nejdůležitější. V LaLobě je všechno. Snad jste narazili na její jméno v jiné podobě. Vetešnice. Sběratelka kostí.Kostra. Santa Muerte,č

POSVÁTNOST MUŽE A ŽENY A PSYCHOSPIRITUALITA JEJICH TĚL

Nejen díky vědeckému bádání a zkoumání, ale i díky vědomostem starých mudrců víme, že se muž a žena doplňují nejen na fyzické rovině, ale i na mnohem hlubších úrovních. Některé věci, jenž v článku zaz