top of page
  • Taisha Tauma

A VRAHEM BYLO…….JMÉNO

Již jednou jsem psala o jméně, jeho vlivu na lidský život. Protože však denně narážím na naprosto tragická jména, nedá mi, abych se na téma nepodívala ještě jednou. Rozhodla jsem se totiž toto téma lidem vnést do povědomí, aby mohli zodpovědně zasáhnout do svých osudů a využít právo volby. Toto je základní KARMICKO-KABALISTICKÝ rozbor celého jména. Každý člověk má dvě jména. Jejich písmena jsou kosmické kódy, jejichž význam symbolizují čísla. Tato čísla řídí všechno, tato čísla jsou Bůh. A jak je v bibli psáno…….“slovo bylo u boha a to slovo bylo Bůh.“ Když se bavím s lidmi, je vidět, jak žijí naprogramováni s představou, že je ovlivňuje jen křestní jméno. Nikdy neuvažují nad celou kompozicí, nad celkem jako takovým. Když jim pak vypočítám celý kabalistický obrazec stromu života a řeknu jim, co se vše v jejich životech děje, ustrnou. Mnozí věděli, že je stíhá neštěstí, ale jménu by to nepřipisovali. Rozebíráme pak všechny vlivy křestního jména i příjmení a hledáme možnost nápravy. Přidat druhé křestní jméno, nebo udělat změnu mnohem větší. A protože nejlepší je praxe, podíváme se například na takovou osobnost, jakou je Marilyn Monroe. Protože nemám program, kde bych vpisovala čísla do stromu života, dovolím si zde trošku technickou podobu:Podíváme-li se na obrazec, všimneme si velmi zajímavého postavení čísla 8. Jedna stojí na vrcholu, jakoby na špici tzv.duchovní pyramidy , tam přináší velmi silné léčitelské schopnosti, jimiž byli, nebo jsou obdařeni například Jindřich Paseka, Helenka Růžičková, Doreen Virtue, František Bardon, Džuna Davitašvili ad. Všichni mají jedno společné – OTEVŘENÉ DUCHOVNÍ SCHOPNOSTI. Potíž je v tom , když člověk odmítá tyto síly a postaví se proti nim, což Marilyn bohužel udělala a to byla ta největší chyba jejího života. Příchozí energie se kumuluje a začíná postupně člověku likvidovat život……..například závislostmi, duševními poruchami, nemocemi atd. Zrcadlově se odráží od pyramidální osmičky druhá, tedy pekelná. Značí doslova OTEVŘENÉ PEKLO a přináší permanentní boj s temnotou. Lidé s tímto číslem mohou uspět pouze když se plně otevřou temné stránce duchovna a OVLÁDNOU JI. Mohou tak poté velmi silně praktikovat šamanizmus, vymítání , komunikaci se zemřelými ad. V opačném případě se dostavuje podivínství, psychozy, obsedance, schizofrenie, deviace, ataky temnotou, nezdravý zájem o smrt, bizardnosti – nebo se člověk stává obětí násilí. Samozřejmě, že záleží i na dalších číslech – zda nositeli pomáhají, nebo ještě vše zhoršují. Na základně horní pyramidy je další osmička. Zde jde o rodovou karmickou zátěž. Pro Marilyn, jako pro ženu byla jistě tato zátěž dalším hřebíčkem do rakvičky. Odtržena od rodiny, vržena do světa showbyznysu nemohla bez podpory Ducha obstát. A protože se proti němu postavila, situaci to jen vyhrotilo. Ačkoliv byla její osobnost posilována číslem 38, které mluví o silném egu, byla zároveň oslabena tímto číslem, protože se zde ego setkává s nízkou sebehodnotou. Člověk je tak vržen do zvláštní konstelace plné mindráků, které se snaží ego převážit a tak „přehání“. Další vliv tohoto čísla jest očista. Nositel má tedy neustále procházet očistami , aby předešel násilné očistě, která by přišla při nahromadění „negací“. K tomu všemu lze očekávat potíže uspořádat si život……….i kdybychom věděli o Marilyn pouze toto, věděli bychom víc, než dost. Dalším číslem, které mělo velmi negativní vliv na M.M život byla 35. Na tomto místě znamená velmi těžkou životní cestu, strachy z budoucnosti, nutnost opatrnosti a bohužel sklon manipulovat. Což se nevyplácí, ale vrací ! V tzv. První třetině stromu života DAAT jest číslo 73. Je to číslo, která člověku něco-někoho vezme. Přináší šok, mrtvé, ztráty, nemoci. Přináší to, co bere člověku sílu. K tomu všemu narušuje vztahovou energii. Pokud vím, MM to neměla dobré ani ve vztahové rovině (rodinu nevyjímaje), tak přišla o dítě. Ve druhé třetině stromu života TIFERET je posazena 81. Prorokuje nepozornost s následky (možnost i nechtěného otěhotnění) , ztráty, okradení, rozčarování z druhých lidí, nutnou volbu mezi svým růstem a jakousi sebestředností a mezi rodinným životem. Třetí třetina stromu života JESOD je obsazena ještě hrůznějším číslem 89 v němž se skrývá důležité číslo 17. Vidíme smrt, krizi, slepou uličku- tedy konec. Už nemůžeme dál…..a na všechno jsme sami, ovlivňují nás povrchní lidí a toužíme změnit život od základu ( jde o to, zda na to máme ještě síly…) Stáváme se obětními beránky. Jak vidíme, pod tímto číslem se otvírá pekelná brána čísla 8. V dolní třetině vidíme také dvě čísla 46 a 43. Tato čísla vedly MM, aby hledala smysl svého života (což víme, že byla duchovní cesta, ne zrovna snadná cesta ) aby hledala svoje já, svou identitu a aby čelila smrti……….. Na tzv.horizontu událostí – vpravo vedle stromu života, stojí tří čísla. Horní 19 představuje korunu stromu – horní svět. Střední číslo 35 je částí středního světa – přítomnosti, světa, bytí a dolní číslo 16 představuje kořeny, svět dolní, zásvětí. Kdyby se MM věnovala hornímu světu- Duchu, pak by byla velmi úspěšná a slavná, bohem požehnaná. Střední, světský svět jí přinesl jen zkázu, čímž mohlo otevřené peklo aktivovat dolní svět čísla 16 a tak přinést SMRT. Protože je toto téma zajímavé a mnozí z vás chcete vidět víc, v dalším článku přinesu osud jiné zajímavé osobnosti 🙂 Text k šíření pouze s aktivním odkazem na moje stránky, díky.


182 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

KARMICKO-KABALISTICKÝ ROZBOR – J.A.KOMENSKÝ

KARMICKO-KABALISTICKÝ ROZBOR Z DATA NAROZENÍ A JMÉNA JAN AMOS KOMENSKÝ NAR. 28.3.1592 Tuto osobnost rozebrat jsem si dovolila jen díky dvacetileté praxi numerologie pocházející z kabaly a zdrojů tajný

PROČ SI ZMĚNIT JMÉNO

Toto téma jsem vybrala, protože od doby, co jsem si změnila jméno, mi lidé neustále kladou otázku :“ A to ho máte opravdu v občance? Není to jen umělecké jméno?“ „A proč jste si ho změnila? Má to opra

Comentarios


bottom of page