top of page
  • Taisha Tauma

12 KONTINUÍ – NOVÝ ZPŮSOB DOSAŽENÍ NIRVÁNY

Aktualizováno: 19. 10. 2021

12 ÚROVNÍ KONTINUA


Duchové mi několikrát kladli na srdce, abych zahrnula téma kontinuí do své práce, do pomoci lidem. Později se pak téma prohloubilo skrze zážitek klientky a tak přicházím s článkem o originálním způsobu jak dosáhnout zdraví a harmonie.

Číslo 12 je záhadou věků. Je to číslo sebeobětování ( i sebevražd), je to číslo náročného, či vyjímečného osudu. Nese v sobě víru v osud, uctívání života, obranu proti útoku, otevřenost v řeči, sklon propadat chmurům, netrpělivost, neštěstí, velké nároky na morálku, ale i touhu po změně, družnost, schopnost prodat sám sebe a jako bonus dává člověku zvláštní karmický úkol. Dvanáctka se dokonce dává do spojitosti s Ježíšem a Mayové ji považují za číslo nejstabilnější v kosmu.

Zrozence pod číslem 12 nikdy plně nepochopíme, neboť ani oni sebe plně nechápou. Buď pociťují vinu, nebo ji dávají druhým. Těm také pomáhají a pak se staví do role zneužité oběti.

Dvanáctka také symbolizuje člověka, který poskytl azyl(podporu) mrtvému. Nesmíme opomíjet téma vlastenectví a pokání.

To však není vše.

Dvanáctka je základnou celého kosmu a velmi úzce souvisí s naším bytím , naší existencí. O to zajímavější a tajemnější je.

My lidé jsme multidimenzionální bytosti. Naše energetické tělo se skládá ze 12ti základních čaker, 12 ti důležitých kloubních čaker a 12ti vrstev aury. To dnes už ví skoro každý „školák“ v duchovních disciplinách.

Málo kdo však ví, že naše já se vyskytuje také ve dvanácti úrovních kontinua.

Tak jako každá čakra je propojena s ostatními čakrami energetickými vlákny , tak je spojena každá čakra i s vrstvami aury a poté i s kontinui.

To vše existuje ve formě energie, včetně našeho těla. I to je pouhou energií, pohybujícími se částicemi světla.

Ačkoliv čakry, vrstvy aury a kontinua tvoří jeden celek, zároveň může každá z nich reagovat odlišně-individuálně a mohou v ní probíhat odlišné procesy, než ve zbývajícím celku. Tím se stáváme neopakovatelně originálními bytostmi.

Díky této individuální reakci dochází k občasnému vyosení čaker mimo svou osu, taktéž i těla se mohou různě vysouvat. Pomoc léčitele spočívá, mimo jiné, v zarovnání těchto vyosených částí.

Podobné procesy (jako dole, tak i nahoře) probíhají v našich dvanácti kontinuích. V každém z nich probíhají jiné procesy, než v tom našem, prvním chcete-li. Prožívaná dramata, děje a situace, včetně transformací, tato kontinua vyosí. To je jeden problém. Druhým, ne méně vážným, je pak propojení těchto úrovní. Každá by totiž měla zpracovávat témata na svém vlastním poli. Ve chvíli, kdy se propojí s dalšími, včetně našeho, pak přichází ten pravý chaos a zmatek. Chaos, zlo z jednoho kontinua likviduje harmonii v ostatních.

Tato kontinua je nutné informačně oddělit. Bezpodmínečně nutné je udělat i další kroky, které úzce navazují. V tu chvíli dojde k něčemu obrovskému. Na chvíli ztichne celý vesmír, neboť jde o posvátný proces, posvátný okamžik.

Nehodlám zde tyto kroky popisovat. Zásahy do něčeho tak zásadního mohou člověka stát život a nejen jeho. Je tedy zásadní, aby se do těchto věcí nevrhal kdejaký teoretik, co nemá dostatek odpovědnosti. Zásah do kontinua jednoho člověka způsobí totiž reakci v kontinuu mnoha dalších lidí, terapeuta nevyjímaje. Terapeut je na prvním místě v reakci, neboť ji způsobil.

Pokud je jeho zásah pozitivní, vedoucí k harmonii, jeho zisk je neomezený. V opačném případě by se měl svého osudu obávat.

Všichni jsme propojené nádoby. Zásah v jednom poli způsobí pohyb v celém kosmu. Odpovědnost a znalost situace a celého procesu je tedy zásadní.

Tak jak můžeme dnes multidimenzionálně ovlivňovat ostatní úrovně tak z těchto úrovní mohou ovlivňovat nás. Jestli-že dnes prožíváme krásný a pohodový den, vše je téměř dokonalé a náhle se objeví nevysvětlitelný stav, pak se možná právě děje něco zlého v jednom z našich kontinuí. Stejně tak naše psycho-spirituální stavy může vyvolávat prolínání energií z některého kontinua – většinou z více.

Tato konkrétní kontinua lze léčit a harmonizovat, opět s ohledem na celek.

Z tohoto nám vyplývá, více než kdy jindy, že jsme multidimenzionální a jak řekla moje kamarádka po terapii „Ty nejsi v těle uvězněná, tělo je obsaženo v tobě! Ty jsi nad ním. “

Kdysi jsem prožila živý vstup do jednoho ze svých kontinuí. Umíral mi tam blízký člověk. Prožitek byl však přítomný a trvalo mi déle, než jsem pochopila, že nejde o vhled do blízké bolestné budoucnosti. Šlo o kontinuum, jež proniklo do přítomnosti. Okamžitě jsem začala ženě z druhého kontinua pomáhat, měnila jsem kvantové pole, léčila bolest, léčila umírajícího. Pak vše zmizelo, kontinuum se uzavřelo. Prožitek to byl spontánní, silný a……velmi poučný. Dnes tedy nežiji svůj život, ale 11 dalších, s nimiž počítám a pracuji. A ačkoliv to vyvolává dojem tíživého vědomí, není tomu tak. Nijak mě to nestresuje, nijak to nezasahuje do normálního života tady a teď. Jen „uklízím“ ve více „místnostech“, než v jedné jediné.

Kontinua totiž nelze naráz zharmonizovat. Každé má svá témata a ta vyžadují svůj čas a originální přístup. Trvá než je vše bezpečně rozklíčováno a vyřešeno. Na druhou stranu to jde mnohem rychleji, než byste očekávali. Nelze použít kyvadlo (SRT, LSVJ) ani jiné „rychlé“ metody. Což je sice škoda, ale zároveň je to ochranou, před nedbalým zásahem.

Základem je 12 sezení. Třinácté vše pečetí, to v něm se dělají ty nejdůležitější kroky. Dle reakce po 13ti sezeních se dále určuje, zda je možno a potřeba ještě zasahovat, či nikoliv.

Když vstupujeme do jednotlivých kontinuí, vstupujeme cituji „ na nebezpečné území“. Jdeme tam sami, bez vnějších nástrojů. Jsme hledajícími na této cestě. Je nutná víra a odevzdanost, i odvaha (terapeuta i klienta). Nelze opomenout disciplínu ! Oba se musí postavit čelem tomu, co na ně čeká. Rozdíl v odhalování minulých životů – což je také velmi nebezpečné, hlavně pro klienta – a otvírání kontinuí (otvírají se jen tak dysharmonická ) je v tom, že kontinua probíhají v současném okamžiku, tedy také tady a teď. Prožitky z nich jsou paralizující, jde-li o nějaké bolestné věci.

Na druhou stranu slibuje tento počin znovunalezení sebe sama, své cesty, harmonie, prosperity, východiska z temnoty, či nemoci.

Obnovíme tak spojení se Světlem. Otvírají se posvátná mystéria z nichž člověk čerpá síly…

Uvolní se duchovní stagnace, bytost dozraje, zbaví se letargie a pocitu osamění (andělé budou moci přistoupit blíž).

A jak říká tarot :“kde začíná mystérium, tam začínají hrůzy“ Jsme totiž vystaveni změnám a do těch se nám moc nechce….

„A až půjdu údolím smrti, nebudu se bát…..“

Pokud máte zájem o práci na svých kontinuích, jsem vám k dispozici. Počítejte prosím s tím, že se při prvním sezení napojím a zjistím, zda lze pokračovat, či nejste připraveni. Záleží mi na tom, aby vše probíhalo harmonicky, tak jak má. Pauza mezi jednotlivými setkáními bude individuálně určována dle průběhu každé terapie.

Použití textu jen s uvedeným zdrojem, děkuji


112 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comments


bottom of page