top of page
  • Taisha Tauma

ČAKRY

Než jsem se pustila do psaní článku o čakrách dlouho jsem rozmýšlela, zda je to dobrý nápad. Kam se dnes člověk podívá, vidí články o čakrách, stále dokola sdílené na facebooku, až už je to nepříjemné. Jenže pak přišla žádost od jedné bytůstky, že bych chtěla, abych se tomuto tématu věnovala a pak…jsem uslyšela hlas, který mi řekl : tvůj pohled je, ale jiný. Některé lidi obohatí. Piš. A tak tedy píšu 🙂

Jen pro krátký úvod si dovolím připomenout, že čakry jsou jakési brány do lidského energetického systému, jež vyživuje celé fyzické tělo. Stav orgánů je závislý na stavu čaker a naopak – otravování orgánů má za následek špatnou funkci čaker. Naše tělo je tedy jakýmsi karmickým kolem, co do něj vložíme, jak se chováme, myslíme a cítíme……..tak se nám brzičko vrací.

Tyto čakry jsou jako klimatizace ve fabrice. Jedním směrem – ven – vytahuje nezdravý, vydýchaný vzduch a druhým směrem – dovnitř – vhání čistý vzduch. Pokud se někde ve fabrice ucpe v některé kanceláři klimatizace, během chvíle to lidé zaznamenají. Má to svůj následek. A totéž se děje v těle. Podobnost můžeme vidět i v tom, že si lidé nemusí hned všimnout toho, že se výměna vzduchu zastavila. Jsou zaměstnaní svou prací, pobíháním kolem výrobního pásu, nebo z kanceláře do kanceláře a na kafíčko……….a že je něco špatně jim začne docházet až ve chvíli následků…..horko, smrad, nedýchatelno, pocení se………Stejně tak člověk zaměstnaný běžným životem nevnímá, že se v oblasti čaker něco nekalého děje. Na špatný stav věcí upozorní většinou bolesti, divné pocity, psychosomatika, nebo při velkém „zaměstnání“ začneme zjišťovat co se děje při nemoci. V tomto případě nemohu jinak, než doporučit pravidelný servis a čištění 🙂

Jistě jste se setkali s mnoha články a knihami o významu čaker. Jen krátce si připomeňme ty nejzákladnější základy : 1.čakra – červená barva – život a smrt 2.čakra – oranžová barva – sexualita, radost ze života, hravost a rytmus 3.čakra – žlutá barva – ego, sebeláska – sebehodnota a sebeurčení 4.čakra – růžová a zelená barva – láska k veškerenstvu 5.čakra – světle modrá barva – komunikace , duše a sebevyjádření 6.čakra – tmavě modrá barva – intuice a spirituální vlohy, duchovní odpovědnost 7.čakra – fialovobílá barva – spojení s kosmem

Věřím, že některá z témat vás zarazila, nikdy jste na ně nenarazili. Nevadí, budu se k nim vracet v celistvém pohledu na čakry.

Je třeba také dodat, že čakry mají dva vývody – dvě strany. Většinou přední a zadní (2., 3., 4., 5., 6., ) Zdánlivě bez zadního vývodu nám zbývají čakry 1., a 7. Není to však pravda. Není tak úplně pravdou, že si jsou vzájemně párem. I když bychom to tak mohli brát. Já však už vím, že existuje více rovin čakry první – tyto roviny se vyskytují v oblasti stehen a mezi koleny. Sedmá čakra nezahálí a její další roviny se vyskytují výše nad hlavou (často jsou zaměňovány za čakru osmou a devátou ) Ať už je budeme číslovat jakkoliv, je zásadní co dělají a jak do nich můžeme zasahovat.

Různé systémy se dohadují o počtu hlavních čaker – některé systémy mluví až o dvaceti čakrách, kdy ty nejvyšší sahají do vzdálených dimenzí – galaxií. No buďme k sobě upřímní a přiznejme si, že je to hnidopišství a známka spíše naší nezralosti, zajímat se o takové úrovně, když si vezmeme v úvahu to, že většina lidstva dodnes nezvládla témata „obyčejné“ první čakry. Ale to je náš přístup. S čím se nám nechce patlat, u toho děláme jakože nic a raději vzhlížíme ke hvězdám. Lety do kosmu jsou toho zářným důkazem.

A teď to hlavní. Dovolím si psát tak, jak na seminářích mluvím. Spojují žákům rovnou témata, aby viděli tělo v jeho geniální celistvosti a začali si uvědomovat tu nádheru (až děsivou) jeho složitosti a propojitosti.

Začněme čakrou první, kdy se setkáváme s tématem života a smrti. Ačkoliv máme pocit, že jsou tato témata od sebe vzdálena na hony, je tomu naopak. Život jde ruku v ruce se smrtí a naopak. První čakra je strážcem této rovnováhy a pokud se cokoliv uděje, dá nám to na srozuměnou. Potíže v oblasti první čakry způsobuje odmítání, či nezvládání života – člověk stojí na místě zemřelého ( potraceného) sourozence, žije v obavách z uživení se, ze své budoucnosti, prožívá obavy materiální, hádá se s rodinou o majetek, vzal si nezvaldatelné dluhy, bojí se o práci, ale také žije s pocitem, že má málo(peněz, luxusu ) . Možná, že přišel o duši v nějaké tíživé, nebo vyhrocené situaci. Chce „Domů“ protože tento svět je zlý………..a první čakra tímto trpí a nám to vrací v problémech nohou (pevně stát a kráčet životem), v oblasti ledvin ( bojím se o budoucnost, bojím se o vztah-vztahu). A ačkoliv namítnete, že vztahy patří ke druhé čakře, přidružují se k té první díky kolenům, jež jsou také propojeny s ledvinami. Ještě jeden důležitý aspekt musím zmínit. Kolena se vážou k tématu pokory. Jde o pokoru duchovní – nadledvinky-ledviny, o pokoru k životu, což je dar boží. Máme-li jakoukoliv trabli z výše uvedených, je to nepokora k Bohu a životu – nedůvěra, že o nás bude postaráno. Boj proti osudu, chůze proti jeho proudu „já to zvládnu sám“. „Nevěřím, že mi bůh dá správného partnera, práci, domov, zázemí………“ A tak nám život (kosmos) nakládá těchto životních krizí, aby nás dostal na kolena a my se v zoufalosti obrátili k Božství. Psychospirituální krize tak nenáleží jen k vyšším čakrám, ale i k té nejzákladnější. Však nebýt těla, života, nebude ani duchovno…. Lidé, kteří si neustále otevírají vyšší čakry – zejména o třetí oko je rvačka 🙂 a přitom nedbají na čakry zemité (1. a 2., případně 3.) poletují kdesi ve větru, s hlavou v oblacích svého sebezbožštění až zblbnou na kvadrát a stávají se falešnými proroky, sektáři a jedinými pravými guru. Takovému člověku není pomoci. Nepřesvědčíte ho logickými závěry o tom, že je „mimo“, jediné co tím způsobíte bude jeho přesvědčení, že mu závidíte jeho osvícení. Nu co k tomu dodat? Budiž mu to přáno 🙂

Neopomínejme však ani „spodní 1. čakru“. Nalézáme ji v rovině kolen a to co se v ní často odráží jsou minulé životy. Mimo ty zde objevíme i hodnotový systém společnosti – dohody – a tak když se máme nějak prezentovat před společností, klepou se nám kolena, cítíme se nejistí v chůzi atd. To se děje vždy, když se chceme měřit s hodnotovým žebříčkem světa. Pokud víme kdo jsme a stojíme si za tím, kolena jsou pevná a my jsme na své názory hrdí.

Nesmíme přeskočit téma, z mého pohledu, zásadnější. Tím je smrt. Dnešní společnost se tohoto tématu bojí jak čert kříže. Pokud si přečtete některý z mých článků, uvidíte smrt v jiném, pravém světle. Toto světlo je zde od nepaměti, jen se na něj nějak pozapomnělo. Téma smrti se silně odráží ve stavu první základní čakry. Pokud zažijete ztrátu, je jedno zda domácího mazlíčka, nebo blízké osoby, okamžitě dochází k výronu energie z první čakry a k její velké ztrátě. Proto lidé omdlévají, když je jim oznámeno, že někdo blízký zemřel. Prostě se podlomí kolena. A protože se podlomí kolena, je to pro nás signálem, že právě přišly ledviny o spoustu energie. Přichází strach, který se šíří celým tělem. Třeseme se. Ledviny, jak známo, jsou zásobárnou, neřkuli strážnou věží energetického systému těla ! Na ledvinách všechna energie stojí i leží. Proto je nám neustále vštěpováno, abychom jim dávali dostatech čisté vody ( nejlépe stravitelná je voda s krystalickou mřížkou – prošlá mrazen – nebo čipovaná voda, případně voda z pyramidy) Dochází ke ztrátě a ta jako taková náleží také do oblasti první čakry. (jakákoliv ztráta i finanční, ztráta jistoty atd.a jak už jsme si ostatně řekli i ztráta zdravého rozumu)

Smrt se nás může dotknout, ale i jinak. Napřímo. Stačí těžký porod, kdy byla na blízku, nebo menší autohavárie a záznam o prožití „blízkosti smrti“ se okamžitě projeví v první čakře. Většinou se opět projeví na bolesti ledvin nebo kolen (nohou)

Zažila jsem případ, kdy za mnou přišla stará paní, která trpěla na těžké křeče v nohách a to od stehen dolů. Lékaři po mnoha vyšetřeních nic nenašli a řekli jí, ať se s tím naučí žít. Já si dala dohromady jedna a jedna a zeptala se jí, jak dlouho jí to bolí. Prý deset let. Rovnou jsem se tedy zeptala, koho tehdy ztratila, tak do roka před příchodem křečí. Žena překvapená otázkou odpověděla, že manžela. Zemřel. Vysvětlila jsem jí celou problematiku první čakry a smrti a naučila jí dávat si energii, aby se informace uvolnily. Křeče přestaly. Já sama jsem si zažila tuto zkušenost díky špatnému porodu.Já skončila na kyslíku a dítě oživovali. Pak bylo v inkubátoru a bohužel mu nestačil ani kyslík v tomto zařízení. Smrt jsem čekala každou minutou. A ačkoliv díky Reiki dítě přežilo, já měla od té doby úporné bolesti kolen, což mě děsilo. Byla jsem mladá na to, abych přišla o klouby. Až asi měsíc po porodu mi došlo, jaká je spojitost a začala jsem si přiládat ruce na kolena s tím, že jsme přežili a vše je dobré. Bolesti zmizely asi do dvou dní.

Nezapomínejme na skrytý význam smrti. Je jím transformace – změna. Jsme-li vnitřně strnulí a máme potíž se změnami v životě pak ustrne i energie v ledvinách. Ustrne-li v ledvinách, z těla se stává bažina, plná hnijící vody. Bažina jistě není vhodné místo pro rekreaci – stejně jako vaše tělo, když se změn bojíte.

Strach ze smrti je stejný, jako byste denně umírali. Nebo naopak. Je to stejné, jako byste nežili. Strach ze života je vždy zároveň strachem ze života, to si pamatujte a pokaždé řešte obě témata naráz. Jsou propojená stejně, jako jsou propojené ledviny jedna s druhou, jako jsou propojena kolena s ledvinami. Kdo se bojí smrti si nikdy nedovolí žít naplno, protože co kdyby…

A na tohle všechno reaguje naše první čakra deformacemi, zpomaleným průtokem a blokádami. Její zastavení znamená smrt. Její točení je život. Až se ráno probudíte, zaradujte se, že jste živí, že dýcháte vzduch a vyražte si užít další den naplněný životem. Vaše první čakra vám poděkuje 🙂

Čakra druhá jest přítelkyní čakry první. Existují systémy, kdy jsou tyto čakry považovány za jednu ! A já s tím souhlasím. Jejich témata jsou tak úzce propojena, že se těžko dají oddělit (starat se jen o jednu). Druhá čakra už svou oranžovou barvou signalizuje akci, energii a život. Když ji stimulujeme, vlije se do nás život, vitální energie a my vyrazíme jak plnokrevník ze závodního boxu. Proto se oranžová používá pro stimulaci závodníků. Druhou čakrou proudí tím pádem i rytmus, který potřebujeme nejen při tanci, ale i při běhu. Pohyb je vlastně rytmem. Sexualita je též tématem tohoto energetického víru a co si budeme povídat, nejen, že jde často o sportovní disciplínu, ale nelze ji provozovat bez rytmu 🙂 Výsledkem je radost ze života (bez radosti se žena sexu vyhýbá a muž ho vyžaduje ) A co hravost? Hravé hrátky zajišťují radost. Nutno vzpomenout ještě jedno téma. Tvořivost. Ano, druhou čakrou malujeme, socháme, ale i milujeme a plodíme nový život. Proto tolik velkých osobností můžeme směle zařadit mezi čuňata a požitkáře 🙂

U první čakry jsem zmínila, že se ledviny pojí i s druhou čakrou. Propojení je na úrovni energie čchi, ale i na rovině vztahů. Vztahy – sexualita – strach z toho jak dopadne náš vztah – ztráta partnera ve vztahu (smrt, rozchod ). Ledviny jsou fyzicky na úrovni druhé čakry, vývod ledvin , močový měchýř, je na úrovni první čakry. Tak vzniká složitá cesta, na kterou musíme myslet vždy při partnerských potížích i stagnující můze umělce 🙂

Ještě jednu záležitost bych ráda zmínila. Do oblasti druhé čakry spadá nejen močový měchýř, který tak těžko zvládá stres ( z přílisného tlaku dochází k inkontinenci), ale i děloha – lůno. ‚Příroda si s našimi těly pohrála dokonale. Muži mají bod zvaný dantien – tantien – hara, ženy mají v témže prostoru lůno. Muži soustředí svou pozornost při taiji (kungfu, čchikung) do hara, aby nasbírali energii dobrou k boji muž proti muži, ženy nemusejí nic sbírat, energie se jim sama soustředí do dělohy, odkud ji mohou užívat k duchovnímu boji. Proto jsou menstuující ženy tak nebezpečné 🙂 Ženy mohou energii navýšit „uměle“ a to tancem. Pokud vidíte menstuující ženu tančit, utíkejte muži milí, nebo běžte koupit kytici růží a pak rovnou do zlatnictví, chcete-li se dožít rána 🙂

Málo kdo ví, že je druhá čakra úzce propojena s čakrou šestou. Až si budeme o této vyšší čakře povídat, vzpomeňte na mystickou sílu dělohy…

Čakra třetí jest mi nejmilejší, neboť se v ní nachází to nejdůležitější, nejvíce podceňované, ale i přeceňované téma. SEBELÁSKA. Hyperfunkce se samozřejmě projevuje sebezbožštěním JÁ, kdy člověk nevybíravým způsobem válcuje všechny v okolí. Říkáme, že je to sobec a egoista. Pokud ovšem pohlédneme do skutečné duše tohoto tvora, zjistíme, že je hluboce raněný a zamindrákovaný. Neznám egoistu, který by měl zdravé jádro, respektive, že by byl áááž tak moc vyrovnaný, že se to až přehnalo. NIKDY TO TAK NENÍ! Vždy jde o jedince, který má tak raněnou sebelásku a sebejistotu (sebehodnotu), že mu nezbylo nic jiného, než zvolit buď roli hadru na podlahu, nebo roli toho, kdo tím hadrem po podlaze smýká. A protože role smýkatele je pouze rolí, je nestabilní. Tito lidé to moc dobře vědí a tak extrémně zvyšují tlak na okolí a zveličují své chování vůdce, aby to zakryli a nebyli odhaleni. Myslíte, že byl Hitler silná osobnost? Jistě to byl egoista, byl to sobec, excentrik atd., ale prostudujte si jeho život (zdraví) víc a objevíte zhroucenou, hypochondrickou, závislou osobnost ( pokud se v tomto případě dá vůbec o osobnosti mluvit). Všichni megalomanští velikáni byli uvnitř zraněnými dětmi – měli poškozenou třetí čakru.

V této nové době ovládá část duchovního světa nešťastná myšlenka, že musíme zabít své ego, abychom byli dost duchovní – osvícení guru, svatí atd. A tak vraždíme sami sebe, vesele likvidujeme své vnitřní dítě a ………jediné co z nás může být je ten kdo v sektě uctívá svého guru a slouží mu jako nejmenší z nejmenších, své osobnosti a názorů nemaje, áááá nééébóó jsme tím samozvaným velikášským guruem, sebe uctívaje a druhé v úctě nemaje. Jestli-že zabijete své ego, zlikvidujete svou třetí čakru…….výsledek : nedostatek bezpodmínečné lásky ( lásky boží , nebo jinak – lásky k bohu v sobě) Óm mani padme hům – bůh ve mně zdraví boha v tobě…..

Co se dalšího může dít? Bojujeme s vnitřním soudcem – a pak i s vnějšími soudci ( ničíme si vztekem játra a žlučník ). Jsme vztahovační ( a těžko to trávíme v žaludku), trestáme se a nedovolíme si sladkost života (slinivka), případně vše neustále analyzujeme, protože si nevěříme, což odnáší slezina. Nu a pak se z toho div nepo……..protože to prostě někudy musí jednou za čas odejít 🙂 Ještě, že máme ty střevní chřipky dvakrát do roka. Jediným rozumným co můžete v dané situaci udělat je, hodně pít a nijak ten průšvih nezastavovat. Jásejte, že se vaše tělo čistí a pomozte mu zeleným jílem. Přítelem v tomto případě jest i několik kuliček černého pepře, spolknuté a dobře zapité.

Nebyla bych šamanem, kdybych nesdílela informaci o velmi zajímavém aspektu solaru. V tomto místě, respektive v oblasti solaru a pupku, se nachází spirituální žaludek. Je místem v němž šamané tráví těžkou energii a kde ji také recyklují. Po šamansku se tomu říká extrakce. Těžká energie klesá pak systémem dolů, kdežto lehká stoupá jako dým k nebesům a naplňuje tělo Světlem. Proto má tolik vědem a léčitelů pupík poněkud objemnější. Neumějí správně těžkou energii ztrávit. Na druhou stranu může jít o tzv.zajídání. Tíživá energie je špatně snášena, vyvolávajíc různé duševní stavy a tak si postižený tyto stavy zmírňuje tím, že se napěchuje jídlem ( horší možnost je alkohol, droga, cigarety)

Dovolte mi ještě jedno zastavení a mírné odbočení. Cigarety – tedy tabák – jak známo původně sloužily ke komunikaci s Duchem- duchy a neméně k vykuřování! Tento aspekt, ale tabák nevírou lidstva neztratil ! Duch tabáku nás dnes ovládá jen díky tomu, že jsme se tímto duchem nechali ovládnout. Neznalí schopnosti tabáku nastolit vyšší duševní stav, se stáváme závislí na „klidu“, který nám cigárko poskytuje. My sice nevíme, že právě telefonujeme přímo do hlavní kanceláře Božství, ale stav s tím spojený požíváme ke svému prospěchu. To je to, na čem jsou kuřáci závislí. Utíkají „ven“, aby s cigaretou (sami se sebou a svým nitrem – svými myšlenkami) strávili chvilku duchovna. Kdo je na tom lépe je jistě tichý kuřák, jež vyhledává samotu, než ten, kdo svou cigaretu vykouří v hloučku debatujících spolupracovníků. Stejně tak, kdo nevyužije očistnou sílu tabáku, kouříl vlastně zbytečně. Tím neříkám, že vám tento nešvar chválím. Jestli-že totiž ducha tabáku neuctíváte- nemáte pokoru a respekt – pak se vám pomstí. Ovládá vás a vyvolává nemoci. Jak s tím nyní naložíte, je na vás.

Čtvrtá čakra je čakrou lásky v mnoha podobách. Je místem bezpodmínečnosti, která je bezpodmínečně 🙂 nutná jak ve vztahu s celým světem, tak při léčitelské praxi. Hned vysvětlím. Nejdříve si však musíme vysvětlit barevný aspekt čakry. Každá čakra má svou barvu – frekvenci – zato čtvrtá čakra má barvy hned dvě, růžovou a zelenou ( některé směry udávají i třetí – zlatou barvu – barvu osvíceného srdce) Růžová barva náleží spíše k citům, vyjadřování lásky emočním způsobem. Je to láska ke zvířatům, rostlinám atd. Zelená barva je častěji vidět u léčitelů, kteří musí energii přetransformovat v lásku, aby jejich zásah působil zázraky. Bez schopnosti se dostat do stavu neutrality (bezpodmínečnosti) nemůže léčitel pomoci. Léčitel musí být bezpodmínečný až v tom rozsahu, že si nesmí klást podmínky ani na vyléčení ( „ne jak já chci, ale jak ty chceš Pane“ ) Pokud u léčitele přebývá růžová barva, pak je emocionálně zabarven a nemůže nechat božství zasáhnout naplno ( emocionální nestabilita způsobuje obrovské výrony lásky – až extatické , fanatické – s následným hlubokým pádem do nenávisti a zášti ) Bohužel, většina tzv.léčitelů tímto syndromem trpí. V každém vidí svou duchovní sestru, inkarnovaného bratra atd.a později konfrontováni s nějakým problémem okamžitě zbožštěnou osobu zatracují a spílají jí – samozřejmě, ze svého pohledu na to mají právo a věří, že se bůh pomstí za ně. Ne pokaždé to však dosahuje takových extrémů. Například láska matky k dítěti zamezí, aby byla neutrální, když dítko stůně a tak nemůže coby léčitelka zasánout tak účinně, jako to udělá někdo cizí. Ze stejného důvodu léčitelé nemohou pomoci sami sobě – jsou často k sobě příliš kritičtí. Nejčastěji je vidět zajímavý úkaz. Léčitel působící na cizí osobu září zeleně, tedy je bezpodmínečný, emočně nezabarvený, ovšem jakmile jde o osobu blízkou, celý zrůžoví 🙂 Ať už tato chameleoní hra na barvy vypadá jakkoliv zábavně, pro léčitele to zrovna procházka růžovou zahradou není 🙂

Čtvrtá čakra jest zvána čakrou astrální. Jen skrze „srdce“ totiž mohou působit vyšší síly. Tato čakra jest první, která se netýká pozemského, anýbrž duchovního. Nyní se zaměřím i na zadní čakru, ačkoliv to nebylo vysloveně úmyslem článku. Čtvrtá čakra je totiž velmi zajímavá. Mezi lopatkami, kde má svůj protipól, totiž každý máme křídla. Pokud si říkáte, že už mi úplně přeskočilo, tak taky přeskočte, na další čakru a nelamte si tím hlavu. Ze svých pozorování vím jedno. Každý jsme jiný typ a tato charakteristika se mi zobrazuje, bůh ví proč, v podobě křídel. Vzhledem k tomu, že jsem toto vidění učila i žáky a oni také viděli svá křídla, dovoluji si tvrdit, že tam opravdu jsou 🙂 Křídla mají podobu motýlích, netopýřích, nebo křídel vážek. Někdy možno vidět i krovky, ale ne u lidí, kteří chodí ke mně. Pokud se tímto tématem chcete hlouběji zabývat, nezbývá mi než vám popřát příjemnou zábavu 🙂

Pátá čakra je velmi zajímavá. Nejen, že se v ní skrývá kouzlo komunikace a to nejen pozemské, ale i duchovní, ale přebývá v ní i naše duše. Za dvacet let praxe jsem přečetla a slyšela mnohé názory na to, kde by měla duše sídlit, ale nikdo nedokázal svá tvrzení propojit s celým systémem. Duše v krční jamce je téma celistvé a kompaktní. Začněme, ale u komuniké. Jak se světem mluvíme, vyjadřujeme i sami sebe. Spíše tedy než komunikací, nazvala bych téma páté čakry sebevyjádřením. Pátou čakrou – ústy, ale i grimasami – vyjadřujeme SVÉ domněnky, pocity, tužby, potřeby, představy, soudy atd. Pátou čakrou odhalujeme kus svého nitra – duše – a čekáme co to udělá. Když nás někdo okřikne a nebo doslova pohaní naši potřebu, stáhneme se – stáhne se nám krk, těžce polkneme a tím doslova zasuneme duši hlouběji, aby nebyla tak na ráně. Také se nám stáhne třetí čakra – žaludek – neboť se to dotklo i našeho ega. Vypustíme-li z úst něco, co jsme neměli, opět se stáhne krk (duše s tím není v souladu ) a také se přidá žaludek ( něco jsme provedli a cítíme za to vinu , mizí sebeláska a my se soudíme ). Později, pokud jde o velkou vinu, můžeme zvracet, nebo mít průjem. Střeva jsou totiž místem sebeobvinění, ale i obvinění druhých) Na druhou stranu, když něco moc potřebujeme vyjádřit, ale nedovolíme si to, pak přichází sebetrestání, vztek na sebe sama atd. To „bouchne“ jako vztek uvízlý v krku – angína – a případně se posune níže do oblasti jater a střev.

Pátá čakra zadní zde bude také zmíněna, protože je velmi interesantní. Tímto místem totiž vstupují duchové, aby posedli médium. Jde o proces bezbolestný – až na vyjímky, kdy duchové bolestivými prostocviky uvolňují spasmata za krkem – a o proces čistě spirituální. Ten, kdo se nechává posednout ( médium, šaman) musí ovládat napřed sebe, pak umět ovládnout temnou sílu, aby mohl tento rituál provádět. Nemá-li potřebnou vnitřní sílu – sílu mysli – pak se může snadno stát hračkou v rukách různých entit. Proto si zemřelí nasedají lidem za krk. Doufají, že se najde příležitost, aby vstoupili přímo dovnitř a ovládli tělo, mysl a duši člověka. Za krkem, přímo v místě výstupu páté čakry, se nachází obratel (C7) často označovaný za vdovský hrb, či bod zármutku. Vdovy, pohrouženy do své bolestné ztráty, totiž jednak prožívají zármutek, ale také svou touhou po „zemřelém“ přitahují jiné bloudící duše a ty si pak nosí tak dlouho za krkem, až se jim předsune hlava dopředu a za krkem vznikne hrb (obratel oteče a usadí se kolem něj tuk a vytvoří spasmata ) Proto ne každá tíha za krkem je „obyčejným“ stresem a starostmi. Je třeba dbát na čistotu této čakry a její odolnost vůči vnějším vpádům různých entit.

Duše, jež sídlí v krční jamce je složitý organizmus,mohu-li to tak směle nazvat. Je jako složena z mnoha fragmentů a jako taková je úžasně dokonalá. Ne však, když o ni člověk přijde. Protože jsem se tomuto tématu věnovala v jiných článcích, jen mírně nastíním problematiku ztráty. Náhlý šok – útok, havárie, znásilnění, operace – může způsobit ztrátu některých fragmentů duše. Stejně tak dlouhodobá tíživá životní situace – žena psychicky i fyzicky týraná mužem atp.- bývá přičinou této ztráty. Fragmenty jsou vymrštěny do různých dimenzí (sefir, úrovní, dolního světa ) a člověk nezvládá život. Přichází vztahové potíže, nemoci duševní i fyzické, dluhy, ztráta chutě do života atd.atd. Vždy dochází k poškození i 3.čakry ! Neboť ať se nám to líbí, nebo ne, duše je úzce propojena s naším já. Návrat může provádět jen věci znalý šaman.

Šestá čakra, jest místem intuice a duchovní odpovědnosti. K šesté čakře náleží nejen třetí oko, ale i oči další – obě fyzická oka a dále oko čtvrté, páte, šesté a sedmé. Postupně stoupají po čele od oka třetího až do výšky cca tří cm nad úrovní vlasů. Každé oko vidí něco jiného – minulé životy, duchy, energie atp., ale zároveň všechny náležejí podřízeně do šesté čakry a bohužel se časem tak nějak vsákly do jediného pojmu TŘETÍ OKO. Šestá čakra, aby vám mohla poskytnout veškerý svůj komfort, musí tedy obsáhnout výše zmíněné oči. Její energii je nutno rozvíjet přirozeným způsobem a ve spojení s otevřením – odblokem – první čakry. Jínak vznikají sklony k fanatizmu, halucinacím a různým bludům. Snahy toto „třetí oko“ otevírat násilím, aby došlo k jasnozření, jsou čistě sebevražedným konáním, či snahou snadno dosáhnout na invalidní důchod „na hlavu“. Představa některých lidí, že mohou obejít přirozený vývoj, je tristní a nese své nahnilé ovoce. Nevím proč, ale vybavilo se mi jako příměra, urychlování porodu tzv.vyvolávačkou. Kdy cesty porodní nejsou dostatečně otevřené, žena ještě vlastně nerodí, ale násilím (chemicky) se hrdlo děložní rozevírá (často i ručně) a dítě se pak samozřejmě rodí za strašných podmínek, často taženo ven kleštěmi. O duševní újmě hluboko v podvědomí ani nemluvím. Jenže, když je dítě venku, už ho zpět nestrčíte a stejné je to se schopnostmi, které se mohou nekontrolovatelně otevřít. Vřele ne-doporučuji ! (viz mé články ) Zde se dotýkám i tématu duchovní ne-odpovědnosti, která jde ruku v ruce s pokorou první čakry. Není-li jednička dostatečně otevřená a stabilní, nezvládne adept odpovědnost za duchovní konání a je zle.

Mírně jsem obešla téma mysli, která také náleží do jurisdikce 6.čakry. Učinila jsem tak úmyslně, neboť je toto téma na další článek. Přinejmenším mohu říci, že funkce mysli vědomé a podvědomí, nám umožńuje ve spojení s aktivní 6.čakrou, materializovat myšlenky. Tedy myslí ovládat hmotu. Zde opět platí nutnost spojení se hmotou – tedy 1.čakrou. Vědomí je ve přední části čakry šesté, podvědomí je v zátylku. Proto se při kineziologii drží hlava z obou stran ! Teď už si opravdu dovolím téma oputit, a snad se brzy dostanu k tématu blíže někde jinde 🙂

Sedmá čakra, tedy čakra korunní, nás spojuje s kosmem. Skrze ni si můžeme sáhnout pro všechny potřebné energie (frekvence, vibrace, Světlo), které potřebujeme. Toto by mělo být hlavně vlastní šamanům, pro které je kosmos jedním celkem a v němž se bravurně pohybují jako pavouk po své síti. Tento kanál se často stimuluje – otevírá – při iniciaci do Reiki. S každým stupněm je kanál širší a barvitější. Začíná fialovou barvou a jeho nejvyšší vibrace ( kdy na sobě učitel leta pracuje ) už nese nejen fialovou, ale i bílou barvu. Pozor, velikost neodpovídá konkrétnímu stupni. Velikost a barvu určuje vlastní duchovní práce a rozvoj !!!

Sedmou čakrou jsme vlastně na vyšším duchovním principu spojeni všichni se všemi, cítíme se tak být Doma všude a přijímáme svůj pozemský úděl s pokorou – pokud je zároveň otevřená první čakra. Pokud je omezen její „provoz“ pak se místo pokory objevuje fanatizmus (často nositelem považovaný za pokoru ) 🙂

Zde, v tomto „místě“ se můžeme spojit s hodnotovým systémem kosmu – celé kosmologie, božstev, duchů, entit – a samozřejmě s nimi můžeme komunikovat a spolupracovat.

Kdo má hodně rozvinutou 7.čakru, nesnáší většinou nasazení sluchátek, neboť místo na lebce bývá velmi citlivé na dotyk, tlak. Dotyk i těch nejlehčích sluchátek může vyvolat doslovat bolest. Jest zásada, že se do 7.čakry nesahá. Úplně s tím nesouhlasím, například při iniciaci je to nutné, ale zároveň potvrzuji, že pouhé přiložení cizí ruky k otevřené sedmé čakře může vyvolat změnu vědomí, stav uvolnění z těla, stav záchvatu atd. Tedy pokud možno nedovolte ani nejbližším (partnerovi), aby si v rámci pohodlí, odkládali svou ruku do oblasti vašeho temene. A to ani za předpokladu, že vás chtěli jen tak „drbkat“ na hlavně. Často pak zapomenou ruku odsunout a průšvih může být na světě 🙂

Uvědomuji si, že článek není celistvý. Schválně jsem vynechala některé zadní čakry, schválně nezmińuji vedlejší čakry atd. Nebylo to účelem článku. Chtěla jsem jen doplnit, řekněme začátečníkům, některé zajímavé informace a navnadit je na samostudium a vyvolat u nich více otázek. Kdo se ptá, ten se dozví 🙂 Článek rozhodně neměl obsáhnout celou problematiku, neboť by šlo spíše o napsání knihy. Budiž tedy pro vás přínosem, byť jen v jedné jediné informaci,nebo myšlence.

S úctou Tai

Text prosím sdílejte s odvoláním na mé stránky, ať jsou vaše svědomí i karma, stále čisté jako alabastr 🙂

126 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

EGREGOR

Comentarios


bottom of page