Je přístroj pracující s energií těla. Přístroj ubírá orgánům přes body horkost, nebo body zahřívá, či uvádí do rovnováhy.  Použití je individuální, doplňkové k jiným terapiím.