Začněme tím hlavním. Co je BRÁNA K PRAVDĚ  a co vám nabízí.

Brána je skutečným otvorem v realitě, kterým dokáže projít jen silný šaman. Ano, bubnováním a vizualizacemi to začíná. K cíli dojde, ale opravdu jen „silný šaman“ a i ten má co dělat. Možnost je však ještě jedna- za tento otvor vás šaman převede a naučí vás, jak vstupovat. Pak je to mnohem snazší. Takovému člověku se říká nagual – člověk síly. Mám štěstí být nagualem a tak přicházím pro ostatní se svou pomocí – jsem vlastně převozníkem přes posvátnou řeku.

 

A co je za tím „otvorem“ ?  PRAVDA. Ne ta vaše, ne ta moje, ne ta společenská, náboženská, nebo politická. Je tam skutečná Pravda, neovlivněná emocemi, myšlenkami, prostě existuje.   Odtamtud přináší šamané léky i diagnozu, tam rozmlouvají s nejvyšším Spiritem a dozvídají se věci, které normální člověk neunese – nebo nepochopí.

Za touto branou je neomezený prostor možností, neomezené energie. Žádná fiktivní zasvěcení, jste tam vy, v čisté podobě. Ta lidská zůstává „tam venku“.

 

K čemu je to dobré pro vás ?

Dokážete-li za mojí pomoci vstoupit do Snového Světa – tak se tento prostor nazývá – pak s vámi začnou spolupracovat ty nejvyšší Síly. Učiní z vás prostředníka silných očistných procesů u vás i u klientů. Odvedou všechny přivtělené duše,

i duše vtělené (vymítání), vyléčí hluboká traumata a smažou záznam o minulých životech. Často vyvolají prožitek vašeho porodu, abyste se znovu narodili, očištění od hlubokých traumat. Zažijete jaké to je vidět Světlo na vlastní oči.

Líbí se vám to? Kiss

 

Co je nutné:

Před samotným Procesem, tedy prostoupením Branou pravdy, musí zesílit spojení člověka a duše. O to se postarám jednak já, jednak je to dílem celé skupiny a v tom tkví síla!   Více jak 90% lidí  nemá svou duši u sebe. Je doslova urvaná, její fragmenty se potulují kosmem, různými rovinami, vědomými i stavem nevědomí. Člověk tak sice může existovat, ale to je všechno. Nemůže žít. Nemůže prožívat, stíhají ho neštěstí, nemoci, duševní rozervanost, potraty, sebevraždy, sebepoškozování, psychické nemoci, halucinace, ztráty na všech úrovních, nemůže najít svou cestu, svůj životní smysl………………prostě bez duše to stojí za zlámanou grešli. Změna je vidět okamžitě po rituálu ! Na prvním místě se neskutečně člověku uleví, poté se mu změní oči a obličej. Začne doslova zářit.OŽIJE.

Další fáze je rituál k navázání spojení se svým RODEM, s PŘEDKY, včetně šamanských duchovních učitelů, kteří vaši duši provázeli už v poředchozích životech. Ti vás pak chrání i provází, pomáhají s přestoupením. Nagual vstupuje do vašeho rodu a hledá předka /předkyni, kteří jsou ochotni a připraveni předávat vám své originální a jedinečné léčebné techniky a vědomosti. Vy sami se s tímto předkem spojíte přes naguala a poté přebíráte veškerý kontakt na sebe. Už je na vás, jak prohloubíte svůj vztah s tímto dobrodincem.

 

Konečná fáze je vlastní přestup a prožitek Světla , léčení se ve dvojicích. Je to silné, prožitkové , čisté. Musí se to zažít.

 

Jak to začalo ………………….

S šamanizmem jsem začala, pokud se to tak dá nazvat, už před mnoha lety. Od dětství jsem byla Duchy trénována na duchovní útoky, musela jsem si zachraňovat život, bojovat o něj svou vůlí a silou.

Aktivně jsem svou roli „šamanskou cestu“ nastoupila cca před 6 lety. Lidé si od té doby začali chválit má zasvěcení, ať už do Reiki, Shambally apod, protože, jak tvrdili, u nikoho nezažili takovou sílu a vize.  Včetně síly, kterou pak sami při léčení vládli. Vnímala jsem to, ale nedávala jsem tomu až takovou váhu. Prostě jsem to tak brala a byla jsem za to vděčná. Nikdy jsem se k Síle nestavěla, jako ke svému majetku, na rozdíl od různých pseudomistrů. Ti tvrdí, že zasvěcují oni.  A proto jim to tak nejde, nemají takovou sílu. Nejsou schopni svým egem uhnout a pustit Spirit (Zdroj Světla a Lásky) ke klientovi.  Pro mě pokora k Vyšší moci nebyla problém a v tom jsem viděla i svoje nouhau silných iniciací, ať už šlo o cokoliv. To jsem ještě netušila, že toto požehnání pochází již z mé šamanské cesty – a mé podvědomé spolupráce s Předky a Spiritem.

Po čase mi Zdroj sám dal Boží pečeť, tj.přímé napojení na Zdroj Světla. Stal se velmi oblíbeným pro spirituální prožitky. Stav blaženosti, stav klidu a jednoty se Spiritem.

Po pár letech jsem obdržela příkaz ( po jistém spirituálním zážitku s Matkou Meerou) dávat lidem naladění tzv. INDIVIDUÁLNÍ. To už jsem věděla, že přichází ze světa šamanů a že jeho síla bude stát zato. Začaly se dít věci. Lidem byly odebrány bloky a otvírány různé schopnosti. Dodnes je mým nejoblíbenějším naladěním.

 

Netušila jsem, že přijde další fáze. která naváže volně na věci, které jsem prozatím moc nevnímala. O této zásadní fázi si povíme více na semináři Kiss je totiž důležitá i pro vás. Menší střípeček zde nabízím pro pochopení toho, co vlastně dělám.

Brána pravdy vám umožní využít rozšířené vědomí naplno. Proč však k němu nemáme přístup přímo? Ptáte se zřejmě. Zde je odpověď:

Starý epos vypráví, jak kdysi dávno „bohové“ přemýšleli, kam skrýt klíč k plnému vědomí.

„Do moře, řekl jeden.“ Ostatní však nesouhlasili. Lidé se podívají jistě i na dno nejhlubších oceánů.

„No, tak na vrchol hor.“ Ostatní zase nesouhlasili, protože lidé pokoří i nejvyšší hory světa.

„Tak do kosmu napadlo dalšího.“  „Ne,ne,ne“ protestovali ostatní. Lidé dobudou i kosmos.

„Tak kam ten klič schovat, aby se člověk nedostal k plnému uvědomění, kým skutečně je ?!“

Náhle jednoho „z bohů“ napadlo

“ Skryjeme ten klíč do jejich nitra. Tam se jen tak nedostanou. Ani je nenapadne tam hledat…………“ A tak učinili a lidé se dodnes plahočí za poznáním a přesto jsou stále hloupí a omezení ve svém poznání……….

 

Aby se mi však „Poznání“ otevřelo naplno, musela jsem projít nejen informačními fázemi, ale i transformací.

Během asi 2 měsíců jsem prošla další šamanskou smrtí a bolestným přerodem, přičemž se složilo mnoho dílků skládanky a já začala plně využívat energii z prostoru za ILUZÍ, za MATRIXEM.  Pro formu tomu říkám Snový svět, nebo Šamanský svět, protože tak se jmenuje už desítky tisíc let. Možná stovky tisíc.

Klienti, kteří ke mně přišli byli velmi silně očišťováni od přivtělených a vtělených bytostí a zažívali také prohlédnutí za iluzi – aniž bychom o tomto tématu mluvili. Duchové se ve mně měnili v průběhu terapií jako na běžícím pásu, a za plné spolupráce se mnou, klienta prováděli porodem, kdy docházelo k různým komplikacím – a klienti se mi před očima nově rodili, uvědomovali si náhle mnohem víc sebe, život, právo dýchat atd. Toto se děje stále a mnou naladění žáci – provedení mou Silou naguala za bránu iluze – mají stejné schopnosti jako já. Vymítají za pomoci mnohých duchů, kteří vše řídí a láskyplně zasahují do nejhlubších traumat. Doslova dochází k silné očistě od programů karmy !

 

CESTA ZA ILUZI

Prohlédnout za Iluzi dokázali doteď jen někteří šamané a věřím, že tomu tak bude i do budoucna. Přičemž, ale dochází k jakémusi „zpřístupnění“ oblasti v šamanském světě ( snovém světě) pro ty, kteří mají potřebný potenciál. Ti také budou přivedeni na můj seminář BRÁNA PRAVDY, aby se stali těmi, kteří vědí ! A ti také dokáží s tímto světem dále komunikovat a přivádět do něj další lidi.

 

Věřím, že je tu doba velkého očištění, obrody, čas konce ( nikoliv světa, ale spíše lidské slepoty).

A jak jste si jistě všichni všimli, je tento čas, mírně řečeno, zrychlený :-)))

Proto Spirit vyhledává silné jedince a přivádí je ke mně – tedy k Sobě – aby už hranice mezi Iluzí a Pravdou padly.  Jistě nejsem jediným šamanem na světě, který do Pravdy vstupuje, jen nevím o žádném, který by to činil tak otevřeně. Doslova jdu s kůží na trh. Ráda bych si tak spirituálně intimní záležitost nechala pro sebe ( nikoliv z lakoty), ale mým úkolem je lidem otevírat oči. Tak tady jsem a s láskou tak činím Kiss

Když se na to podíváme z širšího hlediska, vždyť již Máyové o tomto přerodu mluvili.

Vždyť právě den, kdy končí mayský kalendář 21.12.2012 je dnem PŘEDKŮ ! Den PŘEDKŮ je dnem, kdy se podle Mayů doslova vypaří hranice mezi světem mrtvých ( předků /chápej mezi Snovým světem, Pravdou) a světem lidí. !! To samé popisuje bible ve Zjevení. V ten den mají doslova mrtví vstávat z hrobů ( jistě ne fyzicky jak je to zobrazeno na 20.tarotové kartě). Ale, ano, je to den soudu. Totéž se děje u Mayů. Totéž najdete i u jiných starých civilizací.

Zmizí hranice mezi materiálnem a duchovnem. Dojde k otřesu myšlenkových postojů…….to vše slubují staré texty a proroctví. Brána pravdy nám v tom může pomoci.

Ale ti, kteří na to ZATÍM nemají, mohou, věřte – nevěřte, k této pravdě dojít po schůdcích REIKI.

Já ji chápu jako jakýsi pozůstatek, fragment původní brány. A ten kdo je silný může v Reiki najít stopy po této Pravdě. A když ji bude hledat, tak ji najde. Pak si ho všimnou Předkové/Duchové z prostoru za Iluzí a už ho budou moci dovést k Pravdě. Dříve to udělat nejde.  VŠECHNO CHCE SVŮJ ČAS. Zejména prozření.

 

 

 

A mě nezbývá než doufat, že ten fantastický pocit čistoty a splynutí se Spiritem,který při léčení zažívám já, zažije mnoho lidí, kteří jsou NAŠÍ NADĚJÍ DO BUDOUCNA.

 

od ledna 2013 CENA 2.000 kč