ZÁKLADNÍ KARMICKO-KABALISTICKÝ/ NUMEROLOGICKÝ ROZBOR  Z DATA NAROZENÍ I CELÉHO JMÉNA
3-4x A4

Cena 1500kč


KOMPLEXNÍ ROZBOR NUMEROLOGICKÝ-KARMICKÝ, KABALISTICKO-KARMICKÝ, ROZBORY JMEN I DATA NAROZENÍ, DÁLE KOMPLEXNÍ PROPOJENÍ ASTROLOGICKÝCH VLIVŮ – KELTSKÁ, MAYSKÁ, EGYPTSKÁ,VÉDSKÁ ATD. Jde o rozbor v němž HLOUBKOVĚ diagnostikuji všechny vlivy a tendence vašeho života. Dále schopnosti, možnosti, rizika, ohrožení, poslání, sklony, rodové záležitosti atd.atd.  Zakončení rozboru probíhá v podobě ZPRÁVY OD ANDĚLŮ.
Jednotlivá znamení (keltská, egyptská, védská atd.)podrobně nevypisuji, neboť by se neustále opakovaly stejné informace, i když pod jinou „hlavičkou“. Zmiňuji tedy daná znamení, jako další vliv a uvádím u nich vyjímky, či zajímavosti odlišující je od ostatních. Mayská astrologie je v tomto
rozboru stěžejní, té se věnuji do hloubky. Celou osu tvoří karmická a kabalistická numerologie.

Celý rozbor je barevně ozdrojován, doplněn fotografiemi (takže vzniká pěkný a čtivý deník ).

Ke každému člověku přistupuji individuálně, kdy nejen v průběhu rozboru, ale i na konci sumarizuji údaje a klientovi propojuji určité údaje a spojitosti tak, aby si je i sám uvědomil.

Tento rozbor má za úkol odhalit všechny možnosti a tendence, ovlivňující vás a váš život. Proto je velmi vyhledávaný jako součást osobního rozvoje, ale také si jej často lidé objednávají pro své děti, vnoučata a partnery.

Cena  3000 kč ( 10-12 A4) množství stran ovlivňuje kolik jmen počítám a přechody mezi znameními


PARTNERSKÝ ROZBOR – z DATUMŮ NAROZENÍ A JMEN obou osob, se dělá proto aby „ti dva“ věděli co mají společného , co je odděluje, a jak se na jejich společnou cestu dívá osud i karma. Nemusí jít vždy o partnery životní, nýbrž i o sourozence, partnery duchovní, pracovní atd.

/počet stran neurčuji, protože je zde velmi mnoho proměnných. Nejde o počet stran, ale o INFORMACE, které mají dát důležitý náhled na vlivy a tendence proudící do vztahu. Předpokládá se počet stran vyšší než 2x A4 – max.počet je neomezen /

Cena 3000 kč


VYPOČÍTÁNÍ DRUHÉHO KŘESTNÍHO JMÉNA a to tak, aby zapadlo zvučně do vašeho stávajícího jména (křestního a příjmení) a dále, aby bylo respektováno právním systémem. Jméno vyhledávám v knize soudního znalce, musí být tudíž respektováno i matrikami. Klient nemusí matrice vysvětlovat, proč změnou prochází.

  1. krok – výpočet koeficientu – vhodného součtu a iniciály
  2. krok -dosazení vhodných jmen dle knihy soudního znalce
  3. krok – kontrola OSUDU ve jméně s OSUDEM A KARMOU v datu narození – abychom viděli, zda má změna smysl.
  4. krok – předání klientovi vhodných jmen s jejich rozborem – jejich přínosy a případné „slabosti“

Druhé křestní jméno se vyhledává proto, aby člověk zjemnil svůj těžký osud -což je záležitost s níž máme možnost i právo svobodně nakládat (na rozdíl od karmy ). Touto změnou se mění nejen osobnost, ale i životní podmínky daného jedince. Jde o velmi vyhledávanou možnost jak řídit odpovědně svůj osud a život.

Cena úkonu 2500 kč  ( na počítání si nechávám lhůtu 3 týdny, případně dle dohody s klientem a dle mých časových rezerv)

Klient souhlasí, že nenesu odpovědnost za to, když se jemu osobně nebude žádné jméno líbit. Toto je věc osobního vkusu a já ji nemohu svou prací nijak ovlivnit.


VYPOČÍTÁNÍ PŘÍJMENÍ K DANÉMU KŘESTNÍMU JMÉNU se dělá tehdy, kdy již člověk nechce žít pod starým příjmením. Vzhledem k časové náročnosti úkonu, je třeba si dohodnout zejména oblast v níž mám příjmení vyhledat – zahraniční, české atd.

  1. krok výpočty koeficientů
  2. krok vyhledávání v registrech jmen vhodného příjmení (každé se musí zvlášť spočítat, což způsobuje velké časové prodlevy)
  3. krok – přihlédnutí k datu narození – jako k návaznému vlivu na život a osud.
  4. krok – předání vhodných příjmení klientovi k jeho osobnímu výběru (minimálně 1 jméno )
  5. krok – klient musí zažádat soudního znalce, aby se mu kladně vyjádřil ke tvaru jména
  6. krok – klient s rozhodnutím soudního znalce navštíví matriku a jedná s ní o změně. Pro změnu musí mít „závažný důvod“

Cena úkonu 7000 kč (na počítání si nechávám lhůtu 3 týdny, případně dle dohody s klientem a dle mých časových rezerv)

Klient souhlasí, že nenesu odpovědnost za to, když se jemu osobně nebude žádné jméno líbit. Toto je věc osobního vkusu a já ji nemohu svou prací nijak ovlivnit.


VYPOČÍTÁNÍ ZMĚNY MOMENTÁLNÍHO KŘESTNÍHO JMÉNA – ZMĚNA ZA JINÉ je změnou, kterou si většinou přeje hodně lidí. Nelíbí se jim křestní jméno, které dostali od svých rodičů. Důležité je vědět, že tuto změnu musíte úřadu dostatečně odprezentovat a mít „závažný důvod“. Proto se většina lidí této změně vyhne a obejde ji tím ,že přijdou DRUHÉ KŘESTNÍ jméno a to pak používají v psaném projevu na prvním místě. Takovou změnu stačí nahlásit na úřadě, bez dalšího vysvětlování.

Pokud však i přesto chcete vyměnit své jediné křestní jméno za jiné, i to lze vypočítat.

Cena 2500 kč.

Klient souhlasí, že nenesu odpovědnost za to, když se jemu osobně nebude žádné jméno líbit. Toto je věc osobního vkusu a já ji nemohu svou prací nijak ovlivnit.